Translate

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Ο ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΗΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΥΓΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΙΧΤΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ


Ὁ Πιτσιλλίδης δέν εἶναι μόνον Θεομπαίκτης, ἀλλά εἶναι καί στυγνός περιπαίχτης τῶν φιλάθλων τοῦ ΑΠΟΕΛἘδῶ ἀπειλείς καί φοβερίζεις, τήν Ἱερά Σύνοδο, βρέ Θεομπαίκτη, νά μήν διανοηθεί νά σέ ἀφορίσει, γιά τίς ἀποδεδειγμένες αἱρέσεις σου, καί θά μιλήσεις γιά  τό δικαίωμα τῆς "ἐλεύθερης ἔκφρασης"; Τρομάρα σου.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἀνωτάτη  δικαστική ἀρχή καί πνευματική ἐξουσία τῶν Κληρικῶν καί τῶν θεολόγων, δέν ἔχει δικαίωμα, στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης; Θεομπαίκτη καί λαοπλάνε! 
Ἔ Θεομπαίκτη!(π.ν.)
ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΑΠΟΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ!
Πάντως, νά σᾶς πῶ κάτι ἐξ ἀρχῆς: ὅτι εἶμαι καθ΄ὀλοκληρίαν, ἄσχετος καί ἀχάπαρος, περί τοῦ ποδοσφαίρου, μιᾶς καί δέν ἔγκειτε, στά χόμπι μου. Οὐδέποτε φυσικά ὑπήρξε.

Ξαναψηφίστε τόν Πιτσικλίδη
χαϊβάνια μου, γιά νά σάς φτύνει μετά "φιλελεύθερα"...
Ἐξάπαντος ὅμως, ἡ κάθε Ἑλληνική ἤ καί Κυπριακή ὀμάδα καθῶς κ.ἄ., πού σέβονται καί ἐκτιμοῦν, τά σύμβολα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πολλῶ δέ μᾶλλον καί κυρίως τήν Ἑλληνική σημαία μέ τόν Τίμιο Σταυρό, τίς ὑποστηρίζω θερμά, χωρίς ποδοσφαιρικό φανατισμό, μιᾶς κι ὁ θρησκευτικός ἤ καί ποδοσφαιρικός φανατισμός, μου προκαλεί προσωπικά, ἀποστροφή, ἄσχετο ἄν λοιδωροῦμαι τακτικότατα, χιλιάκις φορές τήν μέρα, ἀπό διάφορους σατανικούς κύκλους, π.χ. ἀθέους, Γιαχωβῖτες, ΛΟΑΤ, ΕΑΕΠ, ἀπό μεταλαγμένους Ὀρθοδόξους καί νεωτεριστές Οἰκουμενιστές, ὠς "φανατικός Χριστιανοταλιμπάν" κ.ἄ. λοιπά "κοσμητικά" ἐπίθετα... Δέν θά διανοοῦμουν ὅμως, ποτέ μου, νά ὑποστήριζα, λ.χ. τήν ΟΜΟΝΟΙΑ, μιᾶς καί πολλοί φανατικοί ὀπαδοί εἶναι: ἀντίχριστοι, ἀπάτριδες, Θεομπαίκτες, εἴτε Μαρξιστές εἴτε καί ἄθεοι, διότι, καίνε τήν Ἑλληνική σημαία μέ τόν Τίμιο Σταυρό της. Τόσο ἀπλά.

Τό θέμα τῆς παροῦσας σχολιαστικῆς σκέψεως μας, δέν εἶναι τοῦ ἐπιστητοῦ μας, γιά νά τό ἀντιληφθῶ καλῶς καί ἔτσι, τό ἀφήνω ἐξάπαντος στήν δική σας κρίση... μιάν γενικήν κριτική ὅμως, δέν θά διστάσω νά τήν ἐνεργήσω.
Τόσο καιρό, ἀσκούσαμεν δρυμητάτην, καυστικοτάτην καί θεολογικήν κριτικήν, κατά τοῦ θεομπαίκτη Πιτσικλλίδη, μέ ἀτράνταχτα καί ἔναρθρα ἐπιχειρήματα, καί δέν λάβαμε ποτέ μας, μά ποτέ μας, μίαν στοιχειώδη ἔναρθρη καί λογικήν ἀνταπάντηση, ἀπό μέρους του, μιᾶς καί ὑποστηρίζει ἤ καί ὑποκρίνεται, τόν "ὑπερεπιστήμονα τῆς Θεολογίας" τῆς νήσου!

Ἐξάπαντος ἐδιδάχθηκα, είς τήν σπουδήν μας, ὅτι οἱ σοβαροί μελετητές, ἐρευνητές καί ἐπιστήμονες τοῦ κλάδου μας: ὄτι συγγράφουσιν, μά κυρίως ἀνταπαντοῦσιν σέ κριτικές κ.λπ., ἕνα βασικώτατο στοιχείο, γιά τήν διεξαγωγή παραγωγικοῦ διαλόγου, μέ τήν διαφορετική γνῶμη καί ἄποψη... κατά τά ἄλλα ὅμως, μέ προκαλεί(!), συχνά πυκνά, νά βγῶ δημόσια, στήν τηλοψία, γιά νά τόν ἀντιμετωπίσω, ἔτσι ἀναρωτιέμαι λογικά μέχρι στιγμῆς: Ποίος σοβαρός ἄνθρωπος πού σέβεται τήν ἐπιστήμη του καθῶς καί τόν ἑαυτό του, νά ἀξίζει τόν κόπο καί τον λόγο, νά ἀντιμετωπίζει δημοσίως, σέ τηλεοπτικά πάνελς, ἔναν βλάξ τηλαστέρα, πολιτικαντο-αθεολόγητο, πού δέν δύναται νά συντάξει, καί νά ἀνταπαντήσει, ΓΡΑΠΤΩΣ καί ἔναρθρα, ὅλα ὅσα σχεδόν τόν κρίνουμεν συχνά, τόν κατακρίνουμεν καί τόν κατηγοροῦμεν, δικαίως ἤ ἀδίκως, μέ λογικά καί ἄλλα θεολογικά ἐπιχειρήματα(;!).

Ὁ κόσμος τῆς Κύπρου, δυστυχῶς, φέρεται να παρασέρνεται, ἀπό ἄθλιους δημαγωγούς «στῦλ Πιτσικλίδη», ἀπό ἀνίκανους, ἀπό μετριώτητες, ἀπό αἱρετικούς, ἀνήθικους, ἀμοραλιστές κ.λπ. γι΄αὑτό ποτέ μας, δέν θά κάνουμεν χαΐριν, ὡς Κυπριακή Δημοκρατία (ἡμίσς)!

Ὅταν φυσικά, μᾶς πειράζουν τήν Χριστιανική Πίστην (βλέπε τόν αἱρετικό Πιτσιλλίδη), τόν ὑποστηρίζουσιν, μερικοί ἀνεγκέφαλοι ὁπαδοί, τά κλασικά χαϊβάνια, καί βρίζουν καί φοβερίζουν, ὅποιον τυχόν τολμήσει, νά τόν ἐπικρίνει, λογικά.

Ὅταν φυσικά και πάλιν, μᾶς πειράζουν τήν οἰκογένεια (βλέπε τά ΛΟΑΤ ἄτομα, μέ τό "Σύμφωνο Συμβίωσης" και τήν "υἱοθεσία τῶν παιδιῶν" καθῶς κ.ἄ. εἶδους προπαγάνδα), τούς ὑπερασπίζονται, μερικοί ἡλίθιοι, τοππουζο-κυπραίοι, μάλιστα καί μετά μανίας(!), μήν τυχόν, καί τούς ἀποκαλέσουσιν, ὁμοφοβικούς, ὁπισθοδρομικούς, ρατσιστές κ.ἄ. ἀνόητα φληναφήματα, βγἀλτε καί πάλιν τά δικά σας συμπεράσματα...

Ὅταν "φυσικά", μᾶς πειράξουσιν τήν μᾶσαν (=τό φαγητό) τζαί τήν μᾶππαν (=τήν ποδοσφαιρική μας ὀμάδα), τότε, ἄν τυχόν καί ἀνήκεις, ὡς ὀπαδός, στίς δύο πιό πάνω κατηγορίες, τότε αὐτόματα, γίνεται ἡ ἀπρόσμενη μεταμόρφωση καί ἡ μεταβολή τοῦ Κυπραίου... καί ὁ λόγος;

Μά ποίος ἄλλος, πλήν τῆς θεοποίησις τοῦ ποδοσφαίρου... τό παραδέχονται μάλιστα, πολλές φορές, οἱ φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι: "μέσα στίς καρδιές μας γράφει ΑΠΟΕΛ" ἤ γιά ἄλλους "γράφει Ὀμόνοια" κ.λπ. ἀντί νά γράφει, Θεάνθρωπος, Θεοτόκος, Ἅγιος, Ἐκκλησία... Καταλάβατε;

Διαβάστε νά δεῖτε, τό θλιβερό κατάντημα, τοῦ λαοῦ μας, καί μαζί, τίς θλιβερές ὁμολογίες, τῶν ὁπαδῶν τοῦ Πιτσικλλίδη, πού ὁ φίλτατος κύριος συνάδελφος, ὡς καλός(;) δημαγωγός, ἐξαπάτησεν βαρέως, τόν ποδοσφαιρόφιλο λαό τοῦ ΑΠΟΕΛ, γιά νά γίνει πολιτικάντης, γιά νά γίνει τηλε-θεολόγος τοῦ διαβόλου, γιά νά γίνει τηλεπερσόνα τῆς Γωγοῦ, καί «εἰδήμων ἐπί παντός ἐπιστητοῦ»... "σαπουνόφουσκες" στο τετράγωνο, μιᾶς καί εἶμαστ, περαστικοί ταξιδευτές, ἀπ΄τόν μάταιο ἐτοῦτο κόσμο.

Μέ τέτοια «προοδευτικά μυαλά», περιμένουμεν μετά, "σωτηρίαν", πού τούς ἀνθρώπους; Ἐμείς προσωπικά, πάψαμεν πού τζαιρόν, νά καρτεροῦμεν τέθκιον πράμαν, διότι ἀλλού πλέον εἶναι, ἡ «κοφτερή Ἐλπίδα» μας... ἀλλα καί ἡ «λεπίδα» μας.

"Θεολόγος ἄνθρωπος" πού καπηλεύεται,
τήν Θεολογικήν Πίστη τῶν ἐθνομαρτύρων
προγόνων μας καί προπαγανδίζει
τήν ἀνωμαλία τῶν ΛΟΑΤ ἔχει ἐμπιστοσύνη;(π.ν.)
Ὡστόσο, ἐπειδή ἔχω παρακολουθήσει, ψυχολογήσει καί μελετήσει, ἀρκετά καλά μπορῶ νά πῶ, τόν κ. Πιτσικλανίδη, ὅπως ἐπίσης ἔχω μελετήσει, ἄπαντα τά ἀρνητικά σχόλια, τῶν φιλάθλων τοῦ ΑΠΟΕΛ, στό προφίλ του, καθότι μελέτησα καί τήν ἡλίθια, ἐπαναλαμβανόμενη βλακίστικη, διά τοῦ copy- paste, ἀπάντησή του, καθῶς μελέτησα καί τό ἄρθρο-λίβελλο κατά τοῦ ΑΠΟΕΛ, δηλ. τήν πέτρα τοῦ σκανδάλου, θεωρῶ προσωπικά, χωρίς ἰδιαίτερους φανατισμούς καί προκαταλήψεις: ὄτι ὁ κ. Πιτσικλλιδης, περιπαίζει τήν νοημοσύνη, τῶν ἀπανταχοῦ Ἑλλήνων Χριστιανῶν Κυπρίων, καί ὄχι μόνον, τῶν συγκεκριμένων συμπαθητικῶν καί ἀγαπητῶν φιλάθλων τοῦ ΑΠΟΕΛ... ὅμως πάλιν καλά, πού ἐπέτρεψεν ὁ καλός Θεός, γιά νά ἀντιληφθεῖτε οἱ πιτσικλισμένοι καί ἄφρονες ὀπαδοί του, τί κουμάσι ἦταν καί εἶναι, ὁ ἄνθρωπος, διά τῆς μᾶππας!

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!!!

Ἐπιτέλους δικαιώθηκα, μέ κάποιον τρόπο!

Σήμερα, γίνομαι θερμότερος ὑποστηρικτῆς καί φίλαθλος, τῶν πεφιλημένων φιλάθλων, τοῦ ΑΠΟΕΛ!!!

Εἰκάζω, φίλοι Αποελίστες, ὅτι ἔχετε τόν «τρόπο καί τά μέσα», καθῶς καί τό ἀπαράμιλο θάρρος, τήν τόλμην καί τήν Ἑλληνική λεβεντιά, νά τόν «ἀποσύρετε διαπαντῶς» ἐξοστρακίζοντας τόν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. καί τήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου μας,  μιᾶς καί ἡ διηκοῦσα Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μας, «ἀκόμη συνεδριάζει», γιά το τί μέλλει γενέσθαι μέ τόν κακόδοξο  θεολόγο Της;

Νενίκηκά σε "φιλελεύθερε" Πιτσικλανών!


Π.Π.Ν.

Ἐλπίζουμεν νά δοῦμεν, σέ ἀνάλογο ὖφος καί ταυτόσημο ἐπίσημο ἀνακοινωθέν,
κατά τῶν χλευαστικῶν γραπτῶν τοῦ Πιτσιλλίδη,
γιά τό θλιβερό καί συμφεροντολογικό φέρσιμό του
κατά τῆς ἱστορικῆς ὀμάδας μας!


ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΡΑΦΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΚΛΙΔΗ: