Translate

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ο “ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ” ΚΑΙ Η ΔΟΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ “ΘΕΟΛΟΓΟ” ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥΟ “ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ” καί ἡ δόλια ὑποστήριξη πρός τόν αἱρετικό “θεολόγο” τῆς ΚύπρουΣτίς 30 Μαΐου τό 2015 δημοσιογράφος τῆς ἐφημερίδος «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»κ. Βάσος Βασιλείου ἔγραψε ἀκόμη ἕνα ἄρθρο ὑπερασπιστικῆς ὑφῆς γιά τόν Πιτσιλλίδη μέ τίτλο του: «Κήρυγμα Ἱερᾶς Συνόδου πρός Πιτσιλλίδη».

Εἶναι συχνότατη καί θλιβερότατη ἡ διαπίστωσις, πού κατά καιρούς οἱ δημοσιογράφοι, ὄχι μόνον τοῦ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ», εἶναι ἄμοιροι καί ἄγευστοι δυστυχῶς τῆς θεολογικῆς κ.ἄ. γνῶσεως καί παιδείας, καθότι ἀποπειρώνται ἀνεπιτυχῶς βέβαια, νά μᾶς παραθέτουν, δήθεν «ἀντικειμενικά», τά ὅποια θεολογικά, ἐκκλησιαστικά, βιοηθικά-βιοθεολογικά, θρησκειολογικά κ.ἄ. παρεμφερή ζητήματα καί γεγονότα, μέ κραυγαλέα τήν δημοσιογραφική ἀμάθεια ἤ καί ἡμιμάθεια των, διότι εἶναι φανερόν καί πολλάκις γνωστόν, ὅτι τά παπαγαλάκια τῆς δημοσιο-οικονόμας, δέν ἐνδιαφέρονται οὐδόλως, περί τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων, ἀλλά ἐνδιαφέρονται πρός μίαν ἐπιδερμικήν, ἐξάπαντος ἰδιοτελή καί κατευθυνόμενη ἐνημέρωση, τῶν ἀναγνωστῶν τους!

Ἱδοῦ πῶς μερικοί, δημοσιογράφοι τῆς πλάκας, προσπαθοῦν νά προκαταλάβουν ἱδοτελῶς καί νά ἐνσπείρουν τό μικρόβιο τῆς διχόνιας στόν θρησκευόμενο λαό τῆς Κύπρου· γράφει τά ἑξῆς ὁ προαναφερθής ἀρθρογράφος: «Μέλη της Ιεράς Συνόδου αναμένεται νά εισηγηθούν στους πιστούς να κλείνουν τ΄αυτιά τους στα κηρύγματα του θεολόγου Ανδρέα Πιτσιλλίδη».

Τό κριτικό ἐρώτημα, πού τίθεται στήν παροῦσα θέση, εἶναι: Δηλαδή, κάποια μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προτείθενται νά εἰσηγηθούν ἐπίσημα, μέ Συνοδικό ἀνακοινωθέν, τίς τάδε ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τήν ἱδια στιγμή ἄλλα Συνοδικά μέλη θά διαφωνοῦσιν ἤ θά εἰσηγοῦνται, στούς πιστούς, διαφορετικές, οὐδέτερες ἤ καί ἀντίθετες ἀπόψεις; Κουραφέξαλα στό τετράγωνο, ἄν πρόκειται περί τοῦτου.

Ἐξάπαντος μία σωστή καί θεο-λογική προσέγγιση, κ. Βασιλείου, στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα θά ἦταν π.χ.: Ἄπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναμένεται νά εἰσηγηθεί στούς πιστούς... κ.λπ. μιάς καί πρόκειται γιά ἐκκλησιολογικό καί θεολογικό πρόβλημα καί ὅχι προσωπικό πρόβλημα τῶν μελῶν τῆς Συνόδου. Τά περί δήθεν «προσωπικῶν ζητημάτων», εἶναι ἀνυπόστατοι ἱσχυρισμοί, τόσον τοῦ κ. Πιτσιλλίδη ὅσον καί μερικῶν δημοσιοανοήτων νόων.

Εἶναι θεολογικά καί ἱεροκανονικά ἀπαράδεκτο, ἄλογο μέχρι καί ἀντικανονικό, νά ἀνακοινώνται λ.χ., συγκεκριμένες ἐπίσημες Συνοδικές ἀποφάσεις τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, περί αἱρετικῶν καί κακόδοξων θεολόγων καί κληρικῶν, πρός τούς πιστούς, καί νά προέρχονται οἱ ἀποφάσεις αὐτές, μόνον, ἐκ τινῶν μερικῶν μελῶν τῆς Συνόδου!

Διότι, π.χ. ἄν μερικοί Συνοδικοί, ἔχουσιν διαφορετική μέχρι καί ἀντίθετη γνῶμη καί ἄποψη, περί τῆς ὑποχρεωτικῆς καί ἀναγκαίας καταδίκης, συγκεκριμένων αἱρετικῶν δοξασιῶν καί ψευδόδοξων θέσεων, ἐκπορευόμενες μάλιστα, ἐκ τινῶν ὑπόδικων αἱρετικῶν λαϊκῶν θεολόγων ἤ καί κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, θά πρέπει, πάραυτα κάι διά ταῦτα, νά ἐξετάζεται ὡς ὑπόδικος, τό θεολογικό φρόνημα καί τοῦ συγκεκριμένου Συνοδικοῦ, πού τίνει λ.χ. νά συμφωνεί, νά συγκαλύπτει ἤ καί νά μήν ἐπιθυμεί, τήν καταδική, τόσο τῶν αἱρέσεων ὅσο καί τῶν προσώπων πού τίς διακηρύτουσιν.
Ἄρα λοιπόν χρησιμοποιώντας τήν ἄστοχη ἔκφραση τοῦ κ. Βασιλείου: ἄν «μέλη τς Συνόδου», εἰσηγηθοῦν ἀποδεδειγμένα, ὅτι ὁ κ. Πιτσικλλίδης ἐξεφράζει κακοδοξίες καί αἱρέσεις, θά εἶναι ὄντως κακοδοξίες καί αὐτός  ὄντως αἱρετικός, εἴτε συμφωνούν ὅλοι, εἴτε διαφωνοῦν(!) ἄπαντες οἱ Συνοδικοί  καί π.χ. ἐξεδῶσει ἕνα ἀνακοινωθέν, ἕνας καί μόνον Συνοδικός καί Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας! Οἱ αἱρετικοί καί οἱ κακοδοξίες, δέν κρίνονται, μέ γνώμονα τήν δημοκρατία ἤ τήν πλειοψηφία· ἀλλά μέ κριτήριο πάντοτε, τήν Εὐαγγελική Ἀλήθεια τῆς Θεανθρώπινης Ἐκκλησίας! Τήν ὁποία ἀλήθεια Της, διαχρονικά, στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τήν διέσωσαν καί μεμονομένες λαμπρές καί Θεοφόρες προσωπικότητες. Ἀνοίξτε καί κανένα ἐγχειρίδιο καί τόμο ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, πρωτοῦ συγγράφετε ἀνοησίες ὁλκῆς.

-ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΑΤΑΤΗΡΟΥΣΑΜΕΝ ΚΑΛΩΣ
ΟΤΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΕΞΕΦΡΑΖΕΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΘΕΣΗ, ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΚΛΑΝΙΔΗ:
"ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΗΣ!
-ἌΡΑ, ΚΑΛΩΣ Ἤ ΚΑΚΩΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΙΣΤΩΣ, Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΗ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΜΗΣ: ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ Ο ΑΝΤΡΙΚΚΟΣ ΜΑΣ ΕΞΕΦΡΑΖΕΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ! 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ.
ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙ "ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ";;;
ἌΡΑ;

Ὡστόσο, θά εἶναι σφάλμα μέγα, ἐν τῇ Ἐκκλησιαστική ἱστορία τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων ὅταν: ἐξετάζονται συγκεκριμένες καταγγελίες, ἐκ τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος, κατά συγκεκριμένων κακοδοξιῶν καί κακοδόξων θεολόγων τῆς Ἐκκλησίας, και ἡ Ἐκκλησία, νά ἀναγνωρίσει Συνοδικά καί ἐπίσημα, ὄτι ὄντως ὑφίστανται αὐτές οἱ καταγγελίες, ὡς κακοδοξίες καί αἱρέσεις, καί νά ἀφήνει ἀτιμωρητί καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, τόν τάδε αἱρετικό θεολόγο Της, καί νά διστάζει μάλιστα (γιά τά μάτια τοῦ μή θρησκευόμενου κόσμου καί κυρίως γιά τά μάτια τῶν φανατικῶν ὁπαδῶν τοῦ αἱρετικοῦ θεολόγου) νά τόν χαρακτηρίζει, εἴτε ὡς αἱρετικό θεολόγο, εἴτε ὡς ἀποστάτη τῆς Πίστεως, εἴτε καί ὡς πλάνο καθῶς κ.ἄ. δίκαιους ἐκκλησιαστικούς χαρακτηρισμούς· μέ λογικό τό συμπέρασμα, νά ἀπορεί κανείς, γιατί νά διεξαχθοῦν ἔρευνες καί Συνοδικές ἐπιτροπές καί ἄν μάλιστα, πιστοποιηθοῦν ὡς βάσιμες οἱ καταγγελίες, γιατί δέν θά ἐφαρμοσθεί, ἡ Κανονική καί Εὐαγγελική τάξη, τῆς ἀποκοπῆς τοῦ αἱρετικοῦ ἔκ τῆς Ἐκκλησίας; Γιά νά συνεχίζει ἡ ἀσθένεια καί ὁ φορέας τῆς αἱρέσεως, νά μολύνει τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, μέ τήν ἄλογη-εὐλογία τοῦτη τήν φορά, καί τῶν Συνοδικῶν Ἐπισκόπων;

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΑΘΕΟΤΑΛΙΜΠΑΝΕΖΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΝΟΕΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ Ο "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ;

Κάτι πρό-τελευταίο. Γράφει ὁ καημένος δημοσιογράφος ὅτι: «οι καταγγελίες προέρχονται κυρίως από φανατικούς θρησκόληπτους, αλλά υιοθετούνταν καί από μέλη της Ιεράς Συνόδου όπως ο Μητροπολίτης Ταμασού, ο Επίσκοπος Καρπασίας και άλλοι Συνοδικοί. Με διάφορες δηλώσεις του Ανδρέα Πιτσιλλίδη φέρονταν νά διαφωνούσαν ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος καί οι Μητροπολίτες Λεμεσού καί Μόρφου, χωρίς νά ζητούν «τήν κεφαλή του επί πίνακι, όπως οι συνάδελφοί τους».

Θεωρούμεν ὄτι, ὁ ἔν λόγο δημοσιογράφος κ. Βασιλείου, εἶναι ἐκτός τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας καί πιθηκίζει δυστυχῶς πιτσικλίζοντας μας ἀνέλπιστα καί φλυαρόντας ἄνευ κριτικῆς σκέψεως.

Ἆραγε πῶς καί μέ ποίο αἰτιολογικό, χαρακτηρίζονται καί κατηγοροῦνται, οἱ διάφοροι Χριστιανοί καταγγέλοντες, ὡς «φανατικοί θρησκόληπτοι»; Μήπως διεξήγαγεν, εἰδικήν σταστικήν ἔρευναν ἐπί τοῦ θέματος, ὁ δέσμιος τῆς ἀχαλίνωτης βλακείας ὁ κ. «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»; Ἆραγε, πρόσφερε στά Μ.Μ.Ε., ἡ Ἱερά Σύνοδος, τά προσωπικά στοιχεία τῶν καταγγελόντων; Τότε, πῶς δύναται, νά γνωρίζει ὁ κ. Βασιλείου, πόσοι καί ποιοί εἶναι, ἤ ἄν εἶναι, «φανατικοί θρησκόληπτοι», οἱ τυχόντες καταγγέλοντες; Μᾶλλον θά ἐφηύρατε κάποιο εἷδους θρησκοληπτόμετρου; Τρομάρα σας.

Αὐτό φυσικά πού εἶναι μεγίστη ἀδίκία καί ὑποτιμά τούς ἁγίους Συνοδικούς εἶναι: ὅτι δήθεν υἱοθετούνται οἱ καταγγελίες ἐκ τῶν δήθεν «φανατικν θρησκολήπτων» ὑπό μερικῶν μελῶν τῆς Συνόδου, ἄρα κατ΄ἀναπόδραστη λογική νομοτέλεια, ὅσοι Συνοδικοί υἱοθετοῦν τίς συγκεκριμένες γραπτές ἤ καί προφορικές καταγγελίες ἐκ τῶν καταγγελόντων, εἶναι «φανατικά θρησκόληπτοι» Συνοδικοί, ἄπαγε τῆς τραγελάφου ἀνοησίας δηλαδή,  μιάς καί δέν ἔχουσιν(sic) μᾶλλον προσωπική  βούληση  οἱ ἄνθρωποι ἤ λές καί δέν εἶναι ἐπαρκῶς καί λιπαρῶς μορφωμένοι θεολογικά καθῶς καί ἄξιοι τῆς Ἐπισκοπικῆς ἀποστολῆς των! Πολλώ δέ μᾶλλον κ. Βασιλείου, ἄδικως καί ἄστοχως, ἡ ἀνόητη μπηχτή καί μομφή σας, κατά τῶν συγκεκριμένων Ἐπισκόπων Ταμασοῦ καί τῆς Καρπασίας. Ἐξάπαντος δέν εἶμαι καί δέν πρόκειται νά γίνω ὑπάλληλος των ποτέ. Μᾶλλον ἕνα εἶναι τό σίγουρο, ὅτι φανατικά ἄθεος-θρησκόληπτος καί ἡλίθιος-θεοῦσος, εἶναι ὁ πληροφοριοδότης σας. Ἄρα, ἄν θέλετε νά εἴστε δίκαιος ὡς ἄνθρωπος καί ἔπειτα ἀντικειμενικός, δίκαιος καί ἔντιμος, ὡς δημοσιογράφος, θά πρέπει νά διασταρώνεται ἀρίστως τίς πηγές σας...

Ἄραγε, ἄν ἀληθεύει ὅντως, τό δημοσίευμα, οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες:  ὁ Μόρφου κ. Νεόφυτος, ὁ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄, γιατί δέν ζητοῦσιν, τήν ἐπιτακτική καί κανονική καταδίκη, τῶν συγκεκριμένων κακοδοξιῶν καί αἱρέσεων τοῦ Ἀντρίκκου Πιτσιλλίδη καθῶς καί τοῦ ἰδίου προσωπικά (ἄν ἐπιμένει βέβαια σ΄αὐτές), μιάς καί αὐτή ἦταν, εἶναι και θά εἶναι ἡ διαχρονική ἐκκλησιολογική πράξις καί τάξις Τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας Του;

Τέλος, ἐλπίζουμεν μόνον, νά μήν ἀληθεύει, τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα, διότι, Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας καί νά μήν ἐνδιαφέρεται, νά πράττει τό πρωταρχικόν καθήκον του, εἶναι φαινομενικός ἐπίσκοπος καί λυκοποιμένας τῆς Ἐκκλησίας καί θά πρέπει ὁ Κλήρος καί ὁ λαός νά εἶμεθα προσεκτικοί...

Οἱ συγκεκριμένοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εἶναι ὑπερ ἄνω τῶν Θεοφόρων καί Ἁγίων Πατέρων προκατόχων τους, οἱ ὁποίοι, ἀφόριζαν καθαιροῦσαν καί ἀναθεμάτιζαν τούς ἐκάστοτε αἱρετικούς;

Π.Π.Ν.

ΔΗΛΑΔΗ: ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΤΣΙΚΛΑΝΙΔΗΣ, ΠΟΥ "ΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ" ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΛΑΣΙΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΠΡΑΞΑΣΙΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΚΟΤΖΑΜ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ;
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣΑΝ, ΑΠΟΡΩ ΠΟΙΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ!
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΑΣ, ΑΣ ΒΓΕΙ  ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΠΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ ΚΟΛΑΣΙΜΑ...
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ἤ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑΣ ΣΤΥΓΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ,Ἤ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ  ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΚΟΛΑΣΙΜΑ... ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΧΕΙ, ΕΙΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΚΑΚΟΔΟΞΑ ΚΗΡΥΤΤΕΙ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΣΙΝ Ἤ ΟΧΙ ΟΙ ΠΙΤΣΙΚΛΑΝΙΔΙΟΙ "ΚΟΛΑΣΙΜΟΙ" ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ...(π.ν.)