Translate

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΤΙΝΟΦΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ;

Δέν πείρατε χαμπάρι Σεβ. ὅ,τι ὁ Ἀρκάς εἶναι ἀντίχριστος καί βλάσφημος;Γιατί ὁ Λατινόφρων καί ὁ Οἰκουμενιστῆς Μητροπολίτης τοῦ Χονγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος προπαγανδίζει Γραικυλίστικες πολιτικές;

Ἀφοῦ γράψατε ὅ,τι εἶναι σεβαστή ἡ προσωπική μας γνώμη Σεβ.
γιατί μᾶς κάνατε μπλόκ καί  μάλιστα καλέσατε ἔμμεσα ἤ καί ἄμεσα δεκάδες
ὀπαδούς σας νά μᾶς σκυλοβρίζουν;
Φυσικά κακό σκυλί ψώφο δέν ἔχει λαλοῦμεν στά χωρκά μας.
Εἶναι φανερόν Σεβ., πόσον σέβεστε τήν διαφορετική γνώμη.
Πολλῶ δέ μᾶλλον οἱ ὀπαδοί σας.
Ἄρα ἀκόμη ἕνας ἐπιπρόσθετος λόγος νά μήν σᾶς ἔχουμεν ἐμπιστοσύνην.

Ἀγαπητοί διαδικτυακοί φίλοι ἀναγνώστες καί διάφοροι ἐχθροί μου, μήπως εἴστε ἔτοιμοι, διά πρῶτην φορά, νά σᾶς ἀποκαλύψω... τό εἰδεχθές προσωπείον μου; Καιρός δέν ἦταν; Ἐπιτέλους, μᾶλλον ἦταν ὁ καιρός, οἱ πολυποίκιλες μάσκες μου, νά πέσουνε, καλῶς ἤ κακῶς... καί νά μέ ἀποκαλύπτουσιν, ἐλέω τοῦ παπόδουλου Οἰκουμενιστή Μητροπολίτη Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκταρίου Τσίλη, οἱ πεφιλημένοι διαδικτυακοί φίλοι του,  γνωστοί ἤ καί ἄγνωστοι μου, ἐξάπαντος ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες, μητέρες, Κληρικοί καί συμφοιτητές μου...Παραδέχομαι, ὅλες καί πάντες σχεδόν, τίς κατηγορίες ἐναντίον μου, ὡς ἀληθέστατες, πλήν καί ἐξαιρέτως, τῆς ἀναπόδεικτης καί συκοφαντικῆς κατηγορίας, κατά τοῦ ταλαίπωρου ἑαυτοῦ μου ὅ,τι δῆθεν ἀνήκω, στήν αἵρεση «τν Καθαρν» εἴτε καί στήν αἵρεση τῶν «Ζηλωτῶν». Ὅλα τά ἄλλα, θεωρῶ ὅ,τι μοῦ ἀξίζουν καί τά ἀποδέχομαι, ἵνα κατορθώσω καί γίνω κάποτε... ἕνας νόρμαλ Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

Εἴτε σᾶς ἀρέσει εἴτε ὅχι, καί ἀναφέρομαι στούς ἀγαπητούς κατηγόρους καί ἀδελφούς μου, ἀνήκω ὁ ὄντως πλανεμένος, ἀσθενής καί ἀκάθαρτος Χριστιανός, στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, πού μνημονεύει συνήθως, ὅταν βρίσκομαι σέ Ἑλληνικό ἔδαφος, "πέρ το ρχιεπισκόπου μν ερωνύμου" καί ἄρα... Πατριάρχην Κων]πόλεως· ἐνῶ ὅποτε βρίσκομαι, στήν νῆσο Κύπρο καί ἐκκλησιάζομαι, συχνάζω, ὅπου μνημονεύουν "πέρ το ρχιεπισκόπου μν θανασίου" καί ἄρα τοῦ Χρυσοστόμου Β΄ Κύπρου!

Πράγμα, που ἀποδεικνύει περίτρανα, νομίζω, σαφῶς καί ἐκκλησιολογικῶς, τήν Μυστηριακή, στενή καί ἐνεργή, διασύνδεση μου, μέ τό Πρωτόθρονο σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖον, καί ἄρα δέν σχετίζομαι, μέ καμίαν  σέκτα ἤ καί αἵρεση, εἴτε ἀκόμη καί μέ τούς σχισματικοαιρετικούς Ζηλωτές «παλαιοεορτολογῖτες». Ἐλπίζω νά εἶμαι καί νά ἔγινα κατανοητός ὅπως καί ἀπόλυτα σαφῆς διότι ἐπιθυμῶ τά ἄριστα ξεκαθαρίσματα γιά νά ἔχω καί ἄριστους φίλους καί ἐχθρούς.

Ἡ μέν αἵρεσις τῶν "Ζηλωτῶν ἤ Παλαιοεορτολογιτῶν" εἶναι τό ἀκριβῶς, ἀντίθετο αἱρετικό ἄκρο, τοῦ Πανθρησκειακοῦ Παποπροτεσταντικοῦ καί "ὁρθόδοξου" Οἰκουμενισμοῦ (=Οἰκουμενική Κίνηση), ἡ ὁποία καταδικάζει, ἀντικανονικά καί παράλογα, διά ἄκριτου καί στενοκέφαλου ζηλωτισμοῦ, τίς Τοπικές Ἐκκλησίες πού ἀκολουθοῦν τό ἀρχαίο καί παλαιό ἡμερολόγιο. Ἄρα θεο-λογικά, ὅσοι θέλουμεν νά διάγουμεν μέ ἀπόλυτη ἀσφάλεια, τήν ἱερά καί μέση καί Βασιλική ὀδό, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀσκοῦμεν σφοδρότατη κριτική καί στά δύο αἱρετικά ἄκρα.

Ἡ δέ αἵρεσις τῶν "Καθαρῶν", εἶναι πανάρχαια Μανιχαϊστική καί δυαρχική αἵρεση τῶν Γνωστικῶν, οἱ ὁποίοι ὡς θρησκειολογική διδασκαλία, εἴχαν καί ἔχουσιν τά ταυτόσημα, ἰδεολογήματα καί φιλοσοφήματα, ὑπό τῶν σημερινῶν Οἰκουμενιστῶν ἤ καί Μασόνων ἤ καί Θεοσοφιστῶν. Ἄρα, δέν δύναμαι νά ἀνήκω σ΄αὑτούς τοῦς Καθαροῦς, μιᾶς καί ἀσκῶ πολεμική κατά τῶν Γραικύλων Οἰκουμενιστῶν, Μασόνων καί Θεοσοφιστῶν.

Ἐξάπαντος, θεωρῶ ὡς Ἕλλην πολίτης, ὅτι ἕνα Πολιτικό δημοψήφισμα, ἀσχέτως μέ τό ὅποιο τυχόν περιεχόμενό του, εἶναι ἕνας δημοκρατικός Πολιτικός θεσμός, ὁ ὁποίος θά πρέπει νά περιφρουρηθεί, ἀπό τίς
ἀντιδημοκρατικές φωνές, εἴτε Πολιτικές εἴτε καί Ἐκκλησιαστικές δυνάμεις. Εἶναι πάγια δημοκρατική ἀρχή, ἡ πολιτική τακτική, νά ἐρωτάται καί ἡ βούληση, τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἑνός ἐκάστου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, γιά τά ἐξαιρετικά καί σοβαρά, ἐξάπαντος γιά τά παροντικά ἱστορικά καί ἐθνικά ζητήματα πού μᾶς ταλαιπωροῦσιν.

Ὁ Σεβ. κ. Νεκτάριος, πού κατοικοεδρεύει μόνιμα, εἰς τήν μακράν Νότια Ἀσία (Κίνα, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη, Ταϊλάνδη και Μιανμάρ), διά τήν ἱεραποστολήν, τί μέρος τοῦ λόγου εἶναι καί διά ποῖον λόγον, ἡ διαδικτυακή δημόσια ἄποψη καί φαιδρή παρέμβαση του, μάλιστα καπηλευόμενος τό Ἐπισκοπικό κύρος καί τό χαρισματικό ἀξιώμα του, στά ἐσωτερικά πολιτικά πράγματα τῆς Ἑλλαδίτσας μας;

Μήπως χαράσσει, «ποιμαντική πολιτική» ἥ καί «Φαναριώτικη διπλωματία», ἐκ τῆς Ἀσίας, ἐλέω λειψανδρίας Νεογραικύλων πολιτικῶν στήν χώρα μας; Ποῦ τέτοια τύχη;! Τέτοια Νεογραικυλίστικη πολιτική, ἀπό Φαναριώτες Κληρικούς, «νά μᾶς λείπει τό βύσσινο» Σεβασμιώτατε, διά τοῦτο, κρατήστε παρακαλῶ τίς πολιτικάντικες ἰδεοληψίες σας, γιά τόν ἑαυτό σας καί γιά τήν Ἀσία.

Τό πρόβλημα ὅμως εἶναι μεγαλύτερο.

Εἶναι ἀδιανόητη καί ἀντιδημοκρατική, ἡ Φαναριώτικη τακτική, τινῶν Κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας θρόνου, νά παρεμβαίνουσιν καί νά ἐκφράζουσιν, πολιτική ἤ καί ἄλλη ἄποψη, μέ κάθε μέσον, χωρίς μάλιστα, νά ἐρωτηθοῦσιν ἐπισήμως, περί τῶν ἐσωτερικῶν ἤ καί ἐξωτερικῶν πολιτικῶν πραγμάτων, τῆς Ἑλλαδικῆς μας ἐπικράτειας.

Μήπως ὁ Οἱκουμενικός θρόνος, οἱ Φαναριώτες καί τό Πατριαρχεῖον μας, ὑπηρετεί καί διακονεί, ἀνιδιοτελῶς, τά Ἑλλαδικά πολιτειακά ἤ καί ἐκκλησιαστικά πράγματα τῆς χῶρα μας καί τό ξεχάσαμεν; Ὅλοι γνωρίζουμεν, ὅτι τό «αἰχμάλωτο Φανάριον», εἶναι ὑπό τήν πολιτική και στρατιωτική ἐποπτεία, τῶν Κεμαλικῶν Ἰσλαμιστῶν καθῶς καί τῶν Ἀμερικανῶν. Ἄρα, πόθεν πηγάζει ἡ τυχοῦσα «ἀνιδιοτέλεια» αὐτῶν; Ποίος δίδει, λ.χ. το δικαίωμα, στούς «αἰχμαλώτους», νά χαράσσουν πολιτική, εἴτε αὐτή εἶναι ἐκκλησιαστική εἴτε καί πολιτική, ἤ καί νά ἐκφράζουν ἐλευθέρως τήν γνώμη τους;

Ἐξάπαντος ἡ αἰχμαλωσία καί ἡ ἐλευθερία τῆς γνώμης, εἶναι πράγματα ἀσυμβίβαστα, δέν νομίζετε; Ἆρα τότε, ποίος μᾶς δουλεύει, περί τῆς Φαναριώτικης αἰχμαλωσίας;

Ὁ Μητροπολίτης τοῦ Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος, εἶναι Κληρικός πλέον, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας. Καί ἄρα λογικά, θά ὑπηρετεί ἀδιάκριτα, τά ἀλλοδαπά Φαναριώτικα, ἤ καί τά τυχόντα ἄλλα ξένα, ἀνθελληνικά συμφέροντα, καθῶς πράττει ἐμφανῶς καί συχνάκις ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας, περί καί ὑπέρ τῆς πολιτικάντικης, μασονικῆς καί διαθρησκειακῆς  ἐλίτ, τοῦ Πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Δέν εἶναι σφόδρα ἀντιχριστιανική καί κατεπέκτασην ἀνθελληνική, ἐξάπαντος πολιτικάντικη καί ἀντιεκκλησιαστική προπαγάνδα, τό λάβαρον τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης, δηλ. τοῦ Μασονικοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ἄν ἔπραττε διαφορετικά ὁ Σεβ. Xόνγκ Κόνγκ, δηλ. ἐνεργοῦσε ἀντι-οικουμενιστικά, Ὀρθόδοξα καί Πατερικά, θά γινόταν ποτέ Μητροπολίτης τῶν δικαιοδοσιῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τό ὁποῖον μάλιστα, κατέχεται παρανόμως, ἀπό συγκεκριμένους αἱρετικούς Φαναριώτες Κληρικούς;

Εἶναι δημοκρατική ἐνέργεια, λ.χ. τινός ὑψηλόβαθμου Κληρικοῦ, νά προ(σ)καλλεί, ἤ καί νά πιππιλίζει, ἀνόητα, καπηλευόμενος τό Ἐκκλησιαστικό ἀξίωμά του, τά πολιτικάντικα, ἀντικυβερνητικά ἰδεολογήματα, τῆς Ν.Δ. καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέ δημόσια ἀνακοίνωση του, διά τοῦ Facebook καί μάλιστα ἐκ τῆς Ἀσίας; Μῆπως τελικά, ὁ Οἰκουμενισμός καί ἡ Δεσποτοκρατία, εἶναι μέν παναἱρετικά συστήματα, ἀλλά εἶναι ἐξεχόντως, ὁλοκληρωτικά, πολιτικάντικα καί Δεσποτικά ἐωσφορικά συστήματα, κάτι ὡσᾶν τόν Παπισμό;

Γιατί τότε, ὁ Λατινόφρων καί ὁ Οἰκουμενιστῆς Μητροπολίτης, τοῦ Χόνγκ Κόνγκ(!), ὁ κ. Νεκτάριος, προπαγανδίζει, μέ περίσσια ἰταμότητα, Γραικυλίστικες καί ἀντικυβερνητικές πολιτικές πού κλονίζουν τήν Ἑλληνική δημοκρατία; Γιά ποῖον λόγο, εἶναι σφόδρα καί φανατικά ἐνάντια, κατά τοῦ δημοκρατικοῦ θεσμοῦ, τοῦ δημοψηφίσματος; Μήπως τοῦ ἔπεσε τό ζάχαρο καί πεθύμησε τό cheese-cake;

Ὅταν φάτε Σεβ., κυπριακό cheese-cake, ἀπό τά χεράκια τῆς συζήγου μου, θά σᾶς μείνει ἀξέχαστο! Πιστέψτε με.

«Περιμένω ἕναν παλιό φίλο γιά δείπνο ἀπόψε»Παναγιώτη Π. Νούνη


ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ!!!
Νά ὑποθέσουμεν, ὅ,τι ὄντως εἶμαι συκοφάντης, γιατί τό διαλαλεῖτε δημοσίως στό διαδίκτυο;
Γιά νά σπεύσουν οἱ ὀπαδοί σας νά σᾶς σῶσουν;
Με αὑτά τά μυαλά κάνετε ἱεραποστολήν;
Νά προσεύχεστε τότε, Σεβ, νά σωθῶ ὁ συκοφάντης καί νά μάθω νά μετανοῶ.


Σᾶς εὐχαριστῶ ἀδελφέ ἀγιογράφε Skoyrteli Dimitri! Νά ἔχω τήν εὐχή σου.
Σᾶς εὐγνωμονῶ καί σᾶς συμπαθῶ, διά τήν αὐστηρά κριτικήν σας, ὑπό τῆς εὐλογίας τοῦ Σεβ.
Αὑτός εἶμαι!!! Κρίμας πού δέν γνωρίζω κανέναν σας. Νά εὔχεστε ὑπέρ ἡμῶν νά σωθῶ τότε. Ὠκέως;

Ἡ ἰδιότητα καί πνευματική ἐξουσία τοῦ Μητροπολίτη, ἀναιρεί τήν κάθε ίδιότητα, ἄν εἶναι ἄξιος καί Ὁρθόδοξος Μητροπολίτης, διότι δέν προλαμβαίνει νά ἔχει καί νά φέρει ἄλλες ἰδιότητες, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν ἀσκεί ἱεραποστολήν!
Ὁ δέ Κληρικός Thomas Andreou γιατί δέν μᾶς ἔγραψε τίς ποιμαντικές παρατηρήσεις σου ὡς Ποιμένας τότε;
Ἀναμένουμεν, τότε, μίαν θεολογική σοβαρή κριτικήν ἀπό μέρους του γιά νά ἀντιληφθοῦμεν τά λάθη μας.
Συγνώμη, ἀλλά στήν Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ, εἴχαμεν 100άδες Καθηγητές, ἀλλά δέν εἴχαμεν κανέναν Καθηγητή μέ τό ἐπώνυμο Τελεβάντος!
Ἄρα;

Ὁ ἀδελφός, ὁσυμπατρώτης καί συμφοιτητῆς μας, Παναγιώτης Παπαντωνίου (ἱεροδιάκονος τώρα Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου) ἦταν ἡ ἔκπληξη τῆς μέρας! Καί σύ τέκνον Βροῦτε;
Μᾶλλον τῶρα πού ἔγινες διάκονος καί τσιράκι τοῦ Οἰκουμενιστή Μητροπολίτη Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειου, ἔβγαλες καί γλώσσα, ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΟΥ! Τούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης πολύ ἐλάτρευσαν, τό γλύψιμο εἰς τούς προϊσταμένους Ἐπισκόπους νά δείς! Ὡστόσο, ἐπειδή τό κατάντημά μου εἶναι τιτάνιο, εὖχου βρέ ἀδελφέ, τουλάχιστον, ἐσύ μέ γνώρισες. Ἐξάπαντος, δέν ἔπαψα νά δηλώνω, ὅτι εἶμαι Χάριτι Θεοῦ, Μilles Christi καί ὄχι advocatus diaboli!

Δίκιο ἔχετε ἀδελφοί καί Πατέρες... τήν εὐχή σας!

Σᾶς εὐχαριστῶ τά μέγιστα! Καιρό εἶχα νά δροσισθῶ...!

Συγνώμη, γράψατε μίαν σοβαρήν, ψευδολογίαν καί ἀνακρίβειαν ἀγαπητέ, διότι, ΔΕΝ ἔχω γνωρίσει προσωπικά ΠΟΤΕ μου, τόν παπα Νικόλαο Μανώλη, διαβιώντας 5 χρόνια σχεδόν στήν Θεσ/νίκη, ἄρα ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ, νά εἶμαι ὀπαδός του;
Ἐπιθυμῶ νά εἶμαι καί νά γίνω ὁπαδός τοῦ Θεάνθρωπου Ναζωραῖου, γίνεται;
Ἐξάπαντος, θεωρῶ, ὅ,τι ὁ παπα-Νικόλας εἶναι ἄξιος καί ὁμολογητῆς Ποιμένας καί ὀρθόδοξος Πνευματικός καί εὔχομαι νά τοῦ μιάσω κάποτε, στήν Ποιμαντική του θεολογία! Λατρεύω ἰδιαίτερα τούς "δύσμοιρους" Ὀρθόδοξους Κληρικούς, ὁ ὄντας δύσμοιρος καί έγώ.
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὁ παπαΝικόλας Μανώλη, ὕβρισε ἤ συκοφάντησε, θεσμούς καί πρόσωπα, ἐξ ὅσων γραπτῶν, βίντεων καί ἡχητικῶν ντοκουμέντων ἄκουσα καί διάβασα ἐκ τοῦ διαδικτύου!
Εἶναι τραγική, ἐτοῦτη ἡ συκοφαντία κατά τοῦ παπα Νικολάου Μανώλη, παρακαλῶ πολύ παπα-Νικόλα συγχώρεσε τούς.
Σεβασμιώτατε ἄγιε Ηόνγκ Κόνγκ, πῶς εἶναι δυνατόν, νά ἐπιτρέπετε, νά ὑβρίζουν  καί νά συκοφαντοῦσιν
τρίτα πρόσωπα ἀντί ἡμῶν τῶν κυναρίων;

Θά δώσετε λόγον προσωπικά, έσεῖς, στό Θεόν, γιά ὅσες συκοφαντίες συγγράφουσιν δημόσια οἱ φίλοι σας,
 ἔναντι τρίτων ἀνθρώπων πού δέν σᾶς φταίξασιν.
Ἐξάπαντος, έγώ σᾶς προκάλεσα, παρακαλῶ ὅπως καί ἐγώ λαμβάνω, τό δίκαιον ὑβρεολόγιο, ἐκ τῶν τινῶν ἀδελφῶν καί Χριστιανῶν ἀκολοῦθων σας.Εὖχου νά γίνω Νούν ἦς, καί ὄχι, Νούν δύς, ἵνα προγευθῶ τουλάχιστον Παράδεισο...
Εἰδικά τά περί "παρεκκλησιαστικότητας" τά ἀπάντησα πιό πάνω ἀδελφέ μου... Οἰκουμενική Κίνηση, ἦταν τό ἀγαπημένο μου μάθημα καί μάλιστα ἔλαβα τό ἄριστα ἐκ τοῦ κ. Τσομπανίδη!
Ἄρα μαθήματα περί Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλοῦ.
Μᾶλλον Σεβ. ἀκόμα νά συνειδητοποιήσετε, ὅτι εἶστε Ποιμένας καί Ἐπισκοπος τῆς Ἀσίας, διότι Δόξα τῷ Θεῷ ἡ Ἐλλαδίτσα μας ἔχει 100 σχεδόν κανονικούς Ἐπισκόπους, ἵνα ἀσκήσουν πολιτική ποιμαντική. Δείτε τήν ἐπαρχία σας καλέ μου ἄνθρωπε καί ἄν προλαμβαίνετε, ἀσχολείστε καί μέ τήν ἐσωτερικήν πολιτική τῆς Ἐλλάδας μας.

Γιατί ποιός σέ εἶπε ὅ,τι  ἄπαντες οἱ Ἔλληνες πολίτες εἶναι λογικοί;Την Φαναριώτικη κινδυνολογία τήν μπουχτίσαμεν ἀπό "μετά Χριστόν προφήτες"!
Πολλῶ δέ μᾶλλον ἀμφισβητῶ, ἄν εἶστε νόρμαλ Ὀρθόδοξος Ἐπισκόπος καί Προφήτης, διότι συσχηματίζεσθτε παράνομα μέ τά παπόδουλα καμώματα τοῦ Λατινόφρωνα Βαρθολομαίου.

Γιά νά ἔχει ἄποψη κάποιος, πρέπει νά ρωτηθεί; Ποιός ἐρώτησεν τόν Κληρικό είς τό Χόνγκ Κόνγκ;
ΚΑΝΕΙΣ!


Τόσο πολύ σέβεται τά σχόλια καί τίς διαφορετικές ἀπόψεις ὁ πάπαρδος, πού διαγράφει ὅσους τυχόν συμφωνήσουν μαζί μου;

ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ!

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΑΠΑ ΜΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΔΕΝ ΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ;

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΡΟΥΣΙΝ ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑΤΙ Η ΜΟΜΦΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΡΚΑ!
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕΒ. ΤΗΝ ΣΑΧΛΕΠΙΣΑΧΛΗ "ΣΑΤΙΡΑ" ΤΟΥ ΑΘΛΙΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ!


Ο ΚΟΥΚΟΣ ΝΑ ΕΙΚΑΣΩ ΕΙΝΑΙ Ο FATHER CHEESE CAKE?