Translate

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΑΙΔΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ*; ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΟ(ΛΕΦΤΙΝΕΣ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΓΚΑΠΗΛΕΥΣΑΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΟΑΤ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ;


Ὑπάρχουν κίναιδοι Κληρικοί*; Γιατί οἱ βο(λεφτίνες) τῆς Κύπρου συγκαπήλευσαν τά ἐθνικά καί κρατικά μας σύμβολα ὑπέρ τῆς ΛΟΑΤ προπαγάνδας;




Καί γιά νά εἶμαστε, ὡς ἐρευνητές, τουλάχιστον ἀντικειμενικοί, στίς κατα καιρούς κριτικές μας καί γιά νά μήν ἔχουμεν, δικαίως, μερικά ΛΟΑΤ ἄτομα νά μᾶς λένε, «νά κοιτάξουμεν τά τοῦ οἶκου μας», δηλ. τά τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Κληρικῶν Της... δέν ἔχω κάποιο εἰδικό θέμα, γιά νά μή γράψω ἤ καί νά κάνω ἀναφορά (μιᾶς καί δέν συμπαθῶ τίς Ἐκκλησιαστικές κλίκες ἤ καί κ.ἄ. παρασυναγωγές κ.λπ.) ὅτι:

Ἀσφαλέστατα καί ΝΑΙ, Πατέρες, μητέρες, ἀδελφοί καί ἀδελφές, δυστυχῶς, ἐντός τῆς Ἐλλαδικῆς καί τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας μας, κατά πολύ μεγάλην πιθανότητα καί ἀλλοῦ στήν Οἰκουμενική-Καθολική Ὀρθοδοξία μας, ὑφίστανται, ΚΑΣΤΕΣ-ΚΛΙΚΕΣ-ΟΜΑΔΟΥΛΕΣ, κιναίδων ρασοφόρων... οἱ ὁποίοι γνωρίζουν πώς νά καλύπουσιν τά ἴχνη των... ὄμως με μίαν καλοπροαίρετη ἔρευνα, σέ παρελθοντικά δημοσιεύματα κατά συγκεκριμένων μεγαλόσχημων Κληρικῶν (Κύπρου καί Ἑλλάδος) πού ἐμπλέκονταν σέ σκάνδαλα Σοδομισμοῦ... ἴσως ἰχναλατήσετε στήν σέκτα τοῦ Κληρικαλιστικοῦ Σοδομισμοῦ... Παρ΄ὅλα αὑτά ὅμως, τό κρῖμα στόν λαιμό τους... διότι ὁ Θεός τούς ἔδωσε εὐκαιρίες και τούς δίδει καθότι γνωρίζει μέ ποῖον τρόπο, πώς καί πότε, νά τούς ξεσκεπάζει! Εἶναι δυστυχῶς γιά χρόνια ξεσκέπαστοι...


Συνήθως, τέτοιου εἶδους, μεγαλόσχημοι Κληρικοί, συνήθως Μητροπολίτες ἤ καί  λαϊκοί θεολόγοι καθῶς κ.ἄ., εἶναι δίγλωσσοι καί χλιαροί στήν πίστη τους, ἐνῶ πολλές φορές «μπάμ κάνει τό πράγμα», διότι μερικοί εἶναι ὑπέρμαχοι τοῦ Παπισμοῦ, ἄλλοι εἶναι ὀπαδοί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κάποιοι ἄλλοι  ὑπέρ τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ καί τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ, καθῶς καί τοῦ Καζαντζακισμοῦ καί μέ κάπως περίεργο τρόπο, ὑπέρ καί τοῦ Σοδομισμοῦ (π.χ. καθαιροῦσιν Κληρικούς μή φίλα προσκείμενους πρός αὐτούς, διά σοβαρά σαρκικά ἀμαρτήματα, καί ἀφήνουσιν ἀκαθαίρετους(!), πνευματικά παιδιά των ἤ κ.ἄ. Κληρικούς, πού Σοδομίζουν ἀνεξέλεκτα καί κατασκανδαλίζουν διαχρονικά τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα μέ τά διάφορα γνωστά σκάνδαλα πού γνωρίσαμεν στήν δημοσιότητα πρό καιροῦ· μέ τό πρόσχημα τῆς «Ποιμαντικῆς οἰκονομίας» ἵνα σώσουν τήν ψυχούλα τους!) ἄν καί εἶναι ἀρκετά, συγκρατημένοι καί προσεκτικοί, στήν θεολογική ρητορική τους περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος. Σε πολλές τῶν περιπτώσεων γίνεται ἕνας συνδιασμός μέ τά πιό πάνω αἱρετικά συστήματα. http://kiatipis.org/Articles_gr_Kiatipis/1985-2008/2006-11-politis-1.htm#

Ὑπάρχουν φυσικά καί μερικοί ἄλλοι, πού θεωρητικά, δημοσίως καταδικάζουν, μερικά (!) πιό πάνω κακόδοξα συστήματα... διά νά ρίξουν, στάκτη στά μάτια, τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος... καί «κόβουν-ράβουν» κατά τήν «ποιμαντική γραμμή» των...! 


Ἄρα ὑπάρχουσιν καίναιδοι Κληρικοί καί παραμένουν ἀτιμώρητοι...!

Δύο σύγχρονες χαρισματικές προσωπικότητες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας, δύο Καθηγητές καί δάσκαλοι τῆς ἱερᾶς Θεολογίας μας, μᾶς ξεκαθαρίζουν σαφῶς, καί μᾶς παραδέχονται γραπτῶς, σέ βιβλία των καί σέ ἄρθρα των, τήν τραγική τοῦτη κατάσταση τῶν κιναίδων συλλειτουργῶν τους!

Ὑπάρχουν φυσικά καί μερικοί ἄλλοι Κληρικοί, πού ἐπιμένουσιν δυστυχῶς, νά κρύβονται στρουθοκαμηλικά, πίσω ἀπ΄τό δακτυλάκι τους καί νά νομίζουν ἀφελῶς, ὅτι δέν ὑφίστανται τέτοια πράγματα ἤ ἄν τυχόν καί ἀναγνωρίζουσιν ὅτι ὑφίστανται, νά τά κρύβουσιν(!), κάτω ἀπ΄τό χαλί τοῦ ἀνίερου Κληρικαλισμοῦ, τοῦ Ἀρχιμανδριτισμοῦ καί τοῦ ἄφιλου «φιλαδελφισμοῦ τῆς λίστας»...




ΕΡΩΤΗΣΗ:


Ἆραγε, γιατί οἱ ἀξιότιμες Κύπριες βουλευτίνες, τῆς κακιᾶς ὥρας καί στιγμῆς, χρησιμοποίησαν, καπηλεύοντας καί συγκακομηχανεύοντας τραγικῶς, τά ἐθνικά καί κρατικά μας σύμβολα, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας τῶν Ἑλληνοκυπρίων, γιά νά προπαγανδίσουσιν, καί νά συμπαρασύρουσιν, τόν δύσμοιρο Ἑλληνοχριστιανικό λαό μας, πρός τήν παρέλαση τοῦ "GAY PRIDE" τῆς Κύπρου;

Μήπως, ὅσοι ἀγωνίστηκαν καί αἱμάτωσαν, γιά τήν Κύπρο μας, καθῶς καί γιά αὑτά τά σύμβολα τοῦ Ἐλληνισμοῦ, εἶναι γιά μία νήσο... τῶν
Κιναίδων, τῶν ἀχρείων, τῶν ἀθλίων, τῶν ἀθέων, τῶν ρουφιάνων, τῶν Γραικύλων ἤ καί τῶν βο(λεφτάδῶν);

Ἤ μήπως, ἔχυσαν τό αἵμα τους, γιά τίς Χριστιανικές πανανθρώπινες καί Θεανθρώπινες ἀξίες μας, γιά τήν νήσο τῶν Ἁγίων, τῶν Νεομαρτύρων καί τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἠρώων μας;

Γιατί ἄραγε ὑπάρχει ἕνα περίεργο πέπλο, συνένοχης "θεσμικῆς σιωπῆς",  εἴτε ἐκ τῆς  Ἐκκλησίαστικῆς ἐξουσίας, εἴτε ἐκ τῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅταν πρόκειται, περί κιναίδων ἀξιωματοῦχων τόσο Πολιτικῶν ὅσο καί Ποιμένων ἤ καί Ποιμεναρχῶν ἀξιωματικῶν;


Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει τίς εὐχές σας

Π.Π.Ν.


*Ἡ ἔμπνευση τοῦ πιό πάνω σχολιασμοῦ μας, προ-ἦλθεν ἐκ ταῦτης τῆς συγκεκριμένης, κριτικῆς ἀναρτήσεως μας, μέ τά ἐξαιρετικά σχόλια ὅλων (σχεδόν) τῶν φίλων συνσχολιαστῶν μας: https://www.facebook.com/xenophon.panagiotes/posts/848421715251468?comment_id=849123971847909&notif_t=like&pnref=story