Translate

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ Σ΄ΕΝΑ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ


πάντησή μας σ΄να καλόπιστο καί εγενικό σχόλιο

Πρός τήν ξιότιμον κα. Σοφία Μοιροπολου

ληθς Ανέστη Κύριος μας!

Εχαριστομεν γιά τίς σες κριτικές παρατηρήσεις σας! λλά, μάλλον, κάτι σς διαφεύγει, διότι, κάνετε λογικά καί θεολογικά λματα, στόν συλλογισμό σας!

Γράφετε: "ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ"

-Ποιός σς τό λέει αυτό;
-πό ποιά "ποιητική συλλογή" τό ντλήσατε;
κακόδοξες νέργειες καί ο νορθόδοξες "κινήσεις" τν εραρχν, εναι χι, καρπός κ το δέντρου, γιά τόν ποο, μς συμβουλεύει Θεάνθρωπος Χριστός;

-Γνωρίζετε, μήπως, ποιές εναι ο βασικές προϋποθέσεις, γιά νά μήν "εκπίπτουν" κ το ξιώματος των, ο ΑΝΑΞΙΟΙ Οκουμενιστές ρχιερείς;
-Οι άγιοι Πατέρες μας, μάς θέτουν απαρασάλευτα, ΔΥΟ, βασικές ρθόδοξες προϋποθέσεις:

1. Καί «θρόνων μέτοχοι»

2. καί «τρόπων διάδοχοι»... τήν ποστολική διαδοχή κατά τήν κοινς λεγομένη...

- ρα γε τήν 2η προϋπόθεση, την (κατ)χει ο Παναγιώτατος; Δηλαδή εναι καί «τών τρόπων διάδοχος»; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!
-ρα, σπάει, χι, λυσίδα τς ποστολικής διαδοχς;
-Καί κάθε πίσκοπος, πο σπάγει ατόβουλα, τήν ν λόγ θεία λυσίδα, τί εναι;

 -ΑΞΙΟΣ  Ή ΑΝΑΞΙΟΣ;

ξάπαντος, σς ποδεικνύω ,τι ο λέξεις, πο χρησιμοποι, εναι πόλυτα συνεπείς καί κριβείς, κατά το ΑΝΑΞΙΟΥ Μητροπολίτη τς Θεσσαλονίκης μας· καί φυσικά, δέν τό κάνω πό γένεια, λλά π θεο-λογική εγένια καί κκλησιο-λογική συνέπεια, να μή γιν πίορκος καί ψεύδορκος.

Τό ,τι τόν ποκαλούμεν, συχνά-πυκνά, ς ΑΝΑΞΙΟ, ατό δέν σημαίνει, τι θέτουμεν τούς αυτούς μας, ς ερά Σύνοδο, καί τόν καθαιρούμεν, ατόκλητα, τελεσίδικα καί ατόματα! παγε τς νοησίας δηλαδή, γιά ποιον νομίζει ατά τά σαχλά...!

-Ποιοί νομίζουμεν ,τι εμαστε, πο θά ποκηρύξουμεν, πί  καθαιρέση, ναν ποδεδειγμένα, κακόδοξο λυκοποιμένα τς κκλησίας;

-Κρίνουμεν, καταδικάζουμεν καί νημερώνουμεν, ς λαϊκή βάση, το Χριστεπώνυμου πληρώματος τς κκλησίας, τίς κάθε λογος κακόδοξες ενέργειες, καί τίς παραλειπόμενες νέργειες καί μόνον... τσι; Μάλιστα οτε κάν σχυριζόμαστε ,τι τελε κυρα Μυστήρια, τσι;

-ξάπαντος μως, πνευματική μοιχεία, το Θεοκατάρατου μεταθετο, πο συνετέλεσε, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ καταγεγραμμένη!!!

-πίσης, ο διωγμοί, κληρικών και λαϊκών, εναι καί ατοί καταγεγραμένοι καί γνωστοί!!!

-Καθότι καί χηρά πουσία, στο νά πράττει, το ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ καί κύριον, καθήκον του, ς Επίσκοπος τς κκλησίας, είναι καί ατό ΑΠΩΝ καί τό κραυγάζουν μάλιστα, μέχρι καί ο «γενείς πέτρες»!

-Καταλάβατε;

-Διότι, διος, ΑΝΑΞΙΟΣ «Παναγιώτατος», δήλωσε ς  νέος λυκοποιμήν, τι δέν σχολείται, μέ τήν αρεση το Οκουμενισμο κ.. νόητα ντιχριστιανικά φληναφήματα!

-λπίζω μόνον ξιότιμη κα. Σοφία, νά μήν σχοληθον, «τά ντερά του», ς «σχολήθηκαν», τά το ρείου καί το Νεστορίου...!

ρα, πό θεολογική διάκριση καί κκλησιολογική εγένεια, πό μέρους μας, ν λόγ «Παναγιώτατος», δέν εναι παναγιώτατος, λλ΄ εναι πανκακότατος καί ΑΝΑΞΙΟΣ Κληρικός τς κκλησίας, λόγ:

 1. Τς ΔΙΠΛΗΣ Μοιχεπιβασίας, τήν ποία προετοίμαζε πρό 50 ετών      (διαθέτω μάλιστα καί τήν νάλογη πόδειξη, μία πιστολή ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, κ τινός γίου Γέροντος, τήν ποία θά πρέπει νά σς παραθέσω, προσεχς τν μερν, στην δημοσιότητα!)· λπίζω νά κατανοείτε, τί πρόκειτε, νά γίνει...

2. Καί λόγ, τς ποιμαντικής νεπάρκειάς του, νά πολεμήσει τήν σύγχρονη παναίρεση, το Οκουμενισμο καί το Παπισμο.

3. Καθς καί λόγ, τν δίκων διωγμν, κατά τινν Κληρικν καί λαϊκν...!

-λπίζω, νά σς παραθέτω, σχυρούς λόγους, γιά νά ντιληφθετε λογικά καί καλύτερον, τι δέν εναι πλέον θέμα το savoir vivre!

 -ρα, τά περί εσεβιστικν λόγων, ετε γένειας ετε καί ευγένειας, ατά καλύτερον νά τά λέτε σε λλους.... διότι εμαστε μίας λλης σχολς.... τς λεγάμενης καί «γενούς σχολς» μέ γένεια!

-Κάλλιο γενείς καί νά ρθοτομομεν, παρά εγενείς, καί να κακοδοξομεν. Τί λέτε; ξάπαντος, δύναμαι, νά χρησιμοποιήσω, βαρύτερες, Εαγγελικές κφράσεις, λλά δέν τό πραξα...

Γιατί ραγε;


                 Π.Π.Ν. (29/4/2015)