Translate

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΙΚΟΜΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ


Καζαντζακικομανικό παραλήρημα κ το μαθος νδρέα Πιτσιλλίδη


Τό σημερινό(23/4/2015) θέμα, τς κπομπς «νοιχτή ΓΡΑΜΜΗ» πρό λίγου, ταν γιά τά λεγόμενα «πόκρυφα Εαγγέλια» καί τήν σχέση το Θεανθρώπου Χριστο μέ τήν γία Μαρία τήν Μαγδαληνή!

Μπράβο, στόν συνάδελφο κ. Α.Π., γιά τίς σες ξαιρετικές καί πιστημονικές ναφορές, πο μας παρέθεσε, ελικρινά, τήν σήμερον, περί τν ψευδεπίγραφων «πόκρυφων εαγγελίων», τόν χάρηκα διαίτερα! ξ΄ρχς, νά συγχαρ, τόν κύριο συνάδελφο, γιά τήν περίφημη, ερά πολεμική, πο σκησε, κατά το ντίχριστου  καί ωσφοριστή Μιχάλη Καλόπουλου, ν ναμένουμεν ντρίκκο μου, νάλογες τακτικές κατά τν ποικιλόμορφων ντιχρίστων...!

πό τήν λλη μως, τί νά τό κάνεις, ταν δημοσίως μάλιστα, συμφώνησες, με τά τρισάθλια κκλησιομάχα πιχειρήματά του, περί τς μή πάρξεως, θαύματος, περί το γίου Φωτός;(!!!)

Ξεκαθάρισες, πρτον, καί εγε σου γι΄ατό, τι γία Μαρία Μαγδαληνή ΔΕΝ ταν πόρνη, πως πολλοί φελείς καί Καζαντζακικομανείς νομίζουσιν!  Καί κατά δεύτερον, μς ξεκαθάρισες, τι εναι αθαίρετα τά συμπεράσματα, κ μερικν κακόδοξων καί κάλπικων «πόκρυφων εαγγελίων», τουτέστιν πραγματικά, ψευδεπίγραφων Γνωστικν(=αρετικν), ψευδοευαγγελίων, γιά τίς δήθεν «στενές σχέσεις» το Θεανθρώπου, μέ τήν γία Μαρία τή Μαγδαληνή...!
Μας τά χάλασες νδρέα, μως, σέ μερικά σημεα. ταν π.χ. φηνες ερωνικές μομφές καί μπηχτές, ναντίον μας, τι δήθεν σέ κατηγορούμεν δικα, ς αρετικό, καθότι, πως ποστήριξες σήμερα, σκείς πολεμική, στό πανάρχαιο αρετικό σύστημα το Γνωστικισμο!!! , καί λοιπόν;  

-Δηλαδή γαπητοί ναγνώστες, πειδή σήμερα, ποφάσισε, νά ποκριθεί τόν ρθόδοξο θεολόγο καί νά διατυπώσει, τήν χιλιόχρονη, διαχρονική στάση καί πάγια θέση, τς ρθόδοξης κκλησίας, κατά τν ωσφοριστν Γνωστικιστν(=Μασσώνων), σημαίνει, τι τόν δίκησε ερά Σύνοδος πο ξετάζει, τίς λογος-λογος κακοδοξίες, πλάνες καί αρέσεις του;

- μπως, τόν δικήσαμεν, μες προσωπικά, μέ τίς καθηκόντως, λεγκτικές, ντιρρητικές καί πιστημονικές σχολιογραφίες καί κριτικές μας;
Προσωπικά, δέν λάβαμεν, κάτι τό γραπτό, κάτι τό ναρθρο, τό ποο νά μς ποδεικνύει καί νά μς ποδεικνύει σοβαρά, θεολογικά καί πιστημονικά,  τό πο καί σέ τί, λαθέψαμεν, ες τίς γραπτές σχολιαστικές κριτικογραφίες μας· ρα, ες μάτην, τό λίθιο ξάπαντος theo-bylling (θεολο-μαγκιές κ τν βουτηρόπαιδων), τό ποίο μάς σκε, κ τηλεοπτικς θέσεως.

-ρα γε, γιατί δέν τόλμησε νά μας πεί τήν λήθεια, γιά τό ποίοι εναι σήμερα, ο σύγχρονοι αρετικοί Γνωστικοί;

-Καί γιατί ρκέστηκε, μονολεκτικά, στό νά μας πε, τι εναι ο παδοί τς New Age;!

-Φοβάται, κάτι;

κανε παράπονο, παραπονιάρης, τηλεοπτικά, διότι τόν ποκαλούμεν Νεοβαρλααμίτη καί Νεονικολαΐτη, καί «γλώσσεψε τήν μπέρδα του»...
-ξάπαντος, εστε πέρα γιά πέρα, κατ΄ λίγον χάπαρος καί ντως μιμαθής κύριε συνάδελφε! 

μοναχός Βα(ρ)λαάμ Καλαβρός, ζησε τόν 14ο αἰῶνα μετά τόν Χριστόν καί αρεσις ατο, ποκαλείται, ς Βαρλααμισμός!  Εναι αρεσις, πο μάς σερβίρεις τήν σήμερον σύ κύριε Πιτσιλλίδη μου, τηλεοπτικά, παρέα μέ την ορτάζουσα κ. Γεωργία λεξανδρινο!  

δέ λλος τρα, Βαλαάμ καί χι Βα(ρ)λαάμ, καθς νόμισες κακς, ταν εδωλολάτρης «προφήτης» κ τς Συρίας, καί ζησε πρό Χριστο, ν ντως ο Βαλααμται, συνδέονται θεολογικῶς μέ τούς Νικολαΐτες, δηλ. τήν μετά Χριστόν Γνωστικίζουσα αρεση!

ρα, χουμεν, τος Βα(ρ)λααμίτες καί τούς Βαλααμίτες(=Νικολαΐτες)!


Σήμερα, ζούμεν στό  New Age , τό ποίο δέν εναι καί τόσον new σον νομίζουσιν, ο φελείς καί μαθείς! πλά στορία παναλαμβάνεται... ἐλέω τοῦ Μασσονικοῦ Γνωστικισμοῦ!

-τσι ντρίκκο μου, σήμερα τό 2015, σε κατηγορούμεν, ς Νεοβα(ρ)λααμίτη καί Νεονικολαΐτη!

ξάπαντος  χι, γιά τίς ποιες σεξουαλικές προτιμήσεις καί πιλογές το βίου σου, καθς «σύ επας»· λλά κυρίως, γιά τό αρετικό κηρυκτικό πόβαθρο σου, καί τόν σοφιστικό-λογιοτατισμό τρόπο το πλανερς θεολογεν, κ τν συγκεκριμένων αρετικν συστημάτων, πο μς πλασάρεις σύ καί πάλιν, διάκριτα! λπίζω νά δύνασε νά ντιληφθείς τήν σαφέστατη διάκριση... Δέν πιθυμ λλο νά γράψω περισσότερα, σέ τοτο τό σημεο, γιά νά σέ ναγκάσω, νά μελετήσεις καί νά ρευνήσεις, καί λίγην ρθόδοξην Θεολογίαν...

Κατ΄οσίαν, γιά νά μή ζαλίζω καί τους ναγνώστες μας, λες ο κακοδοξίες καί ο αρέσεις, π΄τόν διο πατριό το σκότους πηγάζουσιν!
μεγίστη γκάφα, μλλον, μεγίστη ντίφασις καί ντινομία σου, στήν σημερινή κπομπή, ταν καθότι ξέφραζες τήν ρθόδοξη λήθεια γιά τούς Γνωστικούς καί τήν ρθόδοξη λήθεια γιά τήν γία Μαρία τή Μαγδαληνή... γκωμίασες(!!!) δυστυχς ς τόν: «μέγιστο λογοτέχνη καί τιτάνα θεολόγο», τόν τιτάνα Γνωστικιστή-Μασσωνιστή καί ωσφοριστή Νίκο Καζαντζάκη! Καί μάλιστα, σύστησες δημοσίως στό τηλεποτικό κοινό τν Χριστιανν, τό σπουδαιότερο τάχα μου «θεολογικό σύγγραμμα» το ναθεματισμένου Καζαντζάκη, τήν Μασσονόπληκτη καί σατανική «ΑΣΚΗΤΙΚΗ» του...!!!

σαι μέ τά καλά σου παιδάκι μου;
-Γιατί καρδούλα μου, πεσες σέ τέτοιο τραγικό λίσθημα καί ντίφαση;
-Δέν μιλάς, μέ τά χαϊβάνια, τούς «Πιτσιλλισμένους» παδίσκους σου, λλά μαζί μας, κύριε συνάδελφε!

- Καζαντζάκης, τό «τέρας το δου», δέν εναι ατός, πο προσπαθεί στό
διαβολικό μυθιστόρημα του, «ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ», νά μς πείσει, σχεδόν 15 φορές (προσεχώς, εναι θέμα ρν, θά άνεβάσουμεν συγκεκριμένη μελέτη περί τούτου) τι γία Μαρία Μαγδαληνή, ταν καί εναι πόρνη;;;

- Καζαντζάκης, τό «τσιράκι το Μπάφομετ», δέν εναι ατός, πο προσπαθεί στό σατανικό μυθιστόρημα του, «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ»,  νά μς πείσει, τι Θεάνθρωπος, εναι νας μπαθς καί μαρτωλός, μέ σεξουαλικές σχέσεις καί φαντασιώσεις, μέ τήν γία Μαρία τήν Μαγδαληνή;

γαπητέ, κ. νδρέα Πιτσιλλίδη, καί πρώτη φορά, νά σας κουγα σήμερα, ΔΕΝ μετακινούμε, οτε χιλιοστό π΄τίς δημόσιες κριτικές μου, νώ μάλιστα, προχωρ, καί να χιλιοστό πιό πέρα!

-ναντίλεκτα εστε αρετικός Νεοβαρλααμίτης καί Νεονικολαΐτης!

-ναντίλεκτα εστε ψευδόδοξος καί κακόδοξος, διότι σύν τίς λλοις, μς προπαγανδίζετε συνεχς  τόν Διασκοτισμό το διαβολιστή Κοραή!

-ναντίλεκτα, νισχύετε, σχυρς, τήν σήμερον, τήν προσωπική καί κρυφή, γνώμη μου, γιά τόν λίθιο έπιστημονισμό σας καί τι εστε μάλιστα, νας θλιβερός κομπογιαννίτης καί τσαρλατάνος τς εράς ρθοδόξου Θεολογίας τς κκλησίας!

Κοντολογίς, σύν τού ,τι ποκαλέσατε, τόν Καζαντζάκη, ς «θεολόγο», εστε βλάσφημος καί Θεομπαίκτης!

Θεός νά λυπηθεί τούς τηλεθεατές...

-Συνεχίζουμεν τσι, τά χαϊβάνια, νά βλέπουμεν Πιτσιλλίδιον καί νά μελετάμεν Καζαντζάκιον!

-Ἅγιοι Συνοδικοί, θερμή παράκλησις, ποθομεν, τόν εροκανικό καί δίκαιο, φορισμό καί ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟ το κακόδοξου θεομπαίκτη!

ΥΓ. πειδή, εμαι κάμποσο χωριατόπαιδο, μέ να πτυχίο καί ατό μέ τό στανιό, ν σείς "ξιότιμος κύριος" ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΗΣ, εστε πολυπτυχιούχος, γιά ναλύστε μας παρακαλ, ποία διάκριση καί διαφορά, τς "διακοπς κύησης", πό τήν μβλωση καί τήν κτρωση; Δυσκολεύομαι ς βραδύνους νθρωπος νά τό καταλάβω...


Π.Π.Ν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου