Translate

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

ΤΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟ ΞΥΛΟ» ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΤο «Παραδείσιο ξύλο» βγήκε ἀπό τήν φυλακή
Ἄν καί δέν εἶμαι ὑπέρμαχος τῆς βίας κατά τῶν συνανθρώπων μας, αὐτή ἡ ὑπόθεση θεωρῶ, ὅτι ἦταν ἡ κατάλληλη, γιά νά ἀσκηθεί μια "λελογισμένη βία"...

Εὔγε καί συγχαρητήρια στούς φυλακισμένους καί ὑπόδικους φίλους καί ἀδελφούς μας, γιά τήν "ἄμεση τακτοποίηση" καί τόν ξυλοδαρμό ἑνός Κληρικού τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου!

Θεωρῶ μάλιστα προσωπικῶς, μιάς καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στήν παρούσα περίπτωση, φάνηκε, κατώτερη τῶν περιστάσεων, τουλάχιστον ἅγιοι Συνοδικοί καί πατέρες, ἄν θέλετε ἀπό δῶ καί πέρα, νά διασώσετε, τό ὅποιο κῦρος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς βραβεύση, μέ τήν μεγίστη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν τιμῶν, τούς συγκεκριμένους ὁμολογητές καί φυλακισμένους ἀδελφούς μας, πού ἀπό ἱερό ζῆλο καί θεία ἀγανάκτιση, ἔριξαν δικαίως, "ἕνα χεράκι" ξύλο ἤ καί τοππούζι (στήν Κυπριακήν) στόν ξετσίπωτο καί ἀμετανόητο ρασοφόρο καί πάπαρδο!


ΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

-Ἆραγε ἡ Ἱεραρχία τῆς Κύπρου, γιατί δέν καθαίρεσε, τόν ἐν λόγῳ Κληρικό Της;

-Γιατί ἀκόμη νά μᾶς ἀνακοινωθεί, τό Συνοδικό πόρισμα, γιά τόν ἕτερο Θεομπαίκτη καί ἀρλουμπολόγο Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη πού ὑπερασπίζεται δήθεν «θεολογικά» τίς ἐκτρώσεις;
-Δέν γνωρίζω, ἄν ἔχει δικασθεί ἤ καί καταδικασθεί, τελεσίδικα, ὁ προαναφερόμενος πάπαρδος καί ποσῶς μέ ἀπασχολεί αὐτό, μιάς καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, διασύρει τραγικά, τό κύρος Της, ἀφήνοντας ἀτιμώρητους, τέτοιους ΑΝΑΞΙΟΥΣ Κληρικούς, πού ἐξεφράζουσιν ἤ καί ἐνεργοῦσιν τέτοιες ἀπαράδεκτες ἀνοησίες!

-Ὅλα τ΄ἄλλα, εἶναι δουλειά τῶν Δικαστηρίων.

-Τό γεγονός καί ΜΟΝΟΝ, ἄν ὄντως ἀληθεύουσιν, οἱ συγκεκριμένες ἀποτρόπαιες, κακόδοξες-αἱρετικές, καί ἐξάπαντος δημόσιες δηλώσεις του, τοῦ ΜΗ ἀκόμη καθαιρεθέντα Κληρικοῦ, μᾶλλον ὤφειλε ἦδη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, νά τόν θέσει σέ ἀργία, μέχρι νά δικασθεί  Πολιτικά καί Ἐκκλησιαστικά.

-Ἐάν τυχόν καί καταδικασθεί, στήν πορεία, ἀπ΄ τό Δικαστήριο, θά πρέπει παρά ταῦτα καί νά καθαιρεθεί!

-Πῶς εἶναι δυνατόν, νά εἶναι κατηγορούμενος γιά τέτοια φρικτά πράγματα καί μάλιστα ὑπόδικος, εἰς τήν φυλακή, ΚΑΙ νά ὁμολογεί δημοσίως, σέ ἄλλους συγκρατούμενούς του, ὑπέρ τῶν παιδοβιασμῶν, καί νά συνεχίζει ὁ ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΗΣ(;) πάπαρδος, νά ἱερουργεί, ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν φυλακῶν;

Θερμή παράκληση, πρός τούς ἥρωες φυλακισμένους ἀδελφούς καί φίλους, κάθε φορά πού τυχόν ἀνοίγει τό στόμα του ὁ πάπαρδος καί λέει τέτοιες θεομπαιξίες καί βλακείες, σᾶς παρακαλῶ, ῥαπίστε τον καί γιά λογαριασμό μου, ἄνευ τύψεων καί ἐνοχῶν!

Καθαίρεση λοιπόν, στούς ΑΝΑΞΙΟΥΣ Κληρικούς.

-Μακαριώτατε ἅγιε Κύπρου κ. Χρυσόστομε, ἆραγε πότε θά τολμήσετε, νά μιμηθεῖτε, τόν προστάτη καί ἅγιο σας Μέγαν καί ἱερόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον;

-Μετά θάνατον;

Μᾶς ἀπαγοητεύετε, τόσο στό θέμα τοῦ Πιτσικλίδη, ὅσο καί τῶν ἀναξίων πάπαρδων. Ἡ Ἐκκλησιαστική ἱστορία Μακαριώτατε, καί λοιποί Σεβασμιώτατοι, θά συνεχίζει νά γράφει καί μετά θάνατον σας... καί γιά κακήν σας τύχη, ἱστορικός τοῦ μέλλοντος, δέν θά εἶναι μόνον ὁ Πιτσικλίδης...

Π.Π.Ν.

* Εὖγε στόν καλό δημοσιογράφο τοῦ "ΠΟΛΙΤΗ" κ. Μανῶλη Καλαντζή, γιά τήν ἀντικειμενική παράθεση τοῦ θέματος καί ἀναμένουμεν, νά μᾶς ἐνημερώνει, περί τῆς ἐξελίξεώς του.