Translate

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΑΝΑΚΗ


Κριτική κατά τῶν γραφθέντων τοῦ Οἰκουμενιστή Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέα Νανάκη

Τόν ν λόγ Κρητικό Μητροπολίτη, δυστυχς ετυχς, κόμα νά τό ποφασίσω, τελεσίδικα, τόν εχα ς δάσκαλο και Καθηγητή μου... καί φυσικά, γιά λόγους ντικειμενικότητας, θά πρέπει, νά σκήσω προσηκόντως, τήν κριτική μου, ς πρώην φοιτητής του. Τό κακόδοξο καί αρετίζων κείμενο, πο μς νέπνευσε, νά σχολιάσουμεν κριτικά, τό γραπτό το δασκάλου μας, εναι: «Φραγκίσκος Α΄ Επίσκοπος Ρώμης-Βαρθολομαίος Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης. Πρότυπα θρησκευτικών ηγετών στον 21ο αιώνα» Στήν Α'(1η) παράγραφο, διαπιστώνω, δυστυχς, τι προσπαθεί καλός μας δασκαλάκος, νά εσαγάγει, ντός τς ρθοδόξου κκλησίας, να νέον εδος, ρθόδοξου Πρωτείου, ταυτόσημο μέ κείνο, τοῦ ναθεματισμένου καί περφίαλου Παπικο Πρωτείου, μάλιστα μέ ἕνα Φαναριώτικο νεο-ρθόδοξο νδυμα, καί αὐτό μς προβληματίζει βαθέως:
-Γιατί Σεβασμιώτατε; (ς πρωτείο ξουσίας, τό κλαμβάνω, διότι, δέν μας κάνατε, τήν ναγκαία καί βασική-Πατερική-ρθόδοξη διάκριση, μ΄κείνο τό λλο καί πλς, λείαν τιμητικό καί ρθόδοξο Πρωτείο, τό ὁποῖο κατ΄οὐσίαν, δέν περτιμά, κανέναν Ἐπίσκοπον, ς νώτερον καί ὑπέρτερον,  κ τν λλων ρθοδόξων συν-πισκόπων τς κκλησίας!).
-πό πότε, νά τήν Οκουμένην ρθόδοξη Έκκλησία, εχεν ὡς Πρτον (πρωτείο ἐξουσίας), ἕναν ρθόδοξον Πατριάρχην καί πίσκοπον, μεταξύ τν τέρων καί τῶν σοστάσιων συνεπισκόπων του, κτός καί πέραν, το νός εδικο Συνοδικο πρωτείου, τό λεγόμενον καί πρωτείον τιμς ( δηλ. να ἁπλό τιμητικό προβάδισμα), ξάπαντος γιά τίς Συνοδικές συνεδριάσεις;
πως γιε ρκαλοχωρίου, ποια συνεργασία Σας, μέ τόν πίσκοπο Προσης λπιδοφόρο, Σς μόλυνε, μέ τήν γνωστ παπίζουσα αρεση, το δόλιου καί λοκληρωτικο συστήματος, το παπικο πισκοποκεντρισμο;
-Καί γιατί, ραγε ατή ξουσιαστική μανία καί ψευδο-νάγκη, γιά να «ρθόδοξο Πρωτείο»;
πως, Πρτος ρχιερεύς καί πίσκοπος τς ρθόδοξης κκλησίας Του, πό καί πέρ τόν ορανόν, δέν εναι Θεάνθρωπος Κύριός ησούς Χριστός μας;
-Προσπαθετε ραγε, νά ξορίσετε τον Θεάνθρωπον μας, μακράν καί πέραν εἰς τόν ορανόν καί τό σύμπαν, ς πραξαν, ο ντίχριστοι δελφοί Σας, «ο Πρτοι καί ο λάθητοι», ἐξάπαντος ψευδοεπίσκοποι Πάπες, το "Ρωμαιοκαθολικισμο";


Στήν Γ΄(3η) παράγραφο, παρατηρ, μίαν τραγικήν συνέπεια, πό το "Πρτου τς ρθοδοξίας(sic)" το Οκουμενιστή Πατριάρχη:
- Δηλώνει τό 1991, πρώτος τών αρετικν Οκουμενιστν, Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος, τι: ς ερουργίαν το μυστηρίου τς διασπάστου καθολικότητος, ες διακονίαν καί μαρτυρίαν τς ρθοδοξίας, ες οκοδομήν τς χριστιανικς νότητος"...
-Ποία καμπτη πόδειξη, τς διακονίας καί τς ρθοδόξου μαρτυρίας, ες τούς τερόδοξους-αρετικούς καί λλόδοξους, Σεβ. κ. νδρέα καί γιε Πατριάρχα;
- Μήπως εναι πόδειξη, ο νούσιες καί ντικανονικές, συμπροσευχές;
- μήπως, ο γυμνές τ κεφαλ, κακοδοξίες καί αρέσεις, το Πατριάρχη το Γένους μας;


Ο παρελθοντικές κακόδοξες καί ντικανονικές-αρετικές-νέργειες ν τ Θεί Λειτουργί μέ τόν ντίχριστο τς ‘Ρμης, ο πάγιες προφορικές, καί γραπτές, δίγλωσσες καί πολιτικάντικες θέσεις, τινν εραρχν το Οκουμενικο Θρόνου καί σκόπιμη, μλλον πιλεκτική ποσιώπιση, καί πόκρυψη, μέρους καί σημείων, τς ρθόδοξης καί Πατερικς διδασκαλίας τς κκλησίας, καθιστά ς αρετικούς, τούς συγκεκριμένους πισκόπους, πρό Συνοδικς διαγνώμης καί καταδίκης ατν...!


Στήν Δ΄(4η) παράγραφο  πιμένει, νά γράφει, καλός μας δάσκαλος, γιά τόν Πατριάρχη: "επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα στην τόνωση του θρησκευτικού αισθήματος των Ορθοδόξων και την καλλιέργεια της Ορθόδοξης πνευματικότητας"...!
-ρα γε ληθεύει τοιοτος λόγος;
-ν λήθευε, τοιάυτη πρόταση, τότε, γιατί δέν εδαμε, μέχρι στιγμής, ναν σοβαρό, πνευματικό καί ποιμαντικό διάλογο, μέ τούς ν Χριστ δελφούς μας, "Ζηλωτές" καί Παλαιοημερολογτες;
-πό τήν λλη Σεβ. κ. νδρέα Νανάκη, ναν νάλογον διάλογο, μέ τούς ντιοικουμενιστάς, το νέου καί το παλαιο μερολογίου, πού πάγονται στό Οκουμενικό μας Πατριαρχείο, λ.χ. Μητροπολίτες, γουμένους, Γέροντες, Πνευματικούς, Μοναχούς,  σκητάς, Καθηγητάς τν Θεολογικν Σχολν καί λαϊκούς, πο συντάσουν καί πογράφουν μάλιστα, ωμαλέα καί σημαίνοντα Θεολογικά καί κκλησιολογικά κείμενα τίς γνωστές "μολογίες τῆς Πίστεως", γιατί δέν τόν βλέπουμεν;
-Μίαν πολυσέλιδη πιστολή καταπέλτη, κατά τν κακοδοξιν το Πατριάρχη, κ το Μητροπολίτου Πειραις κ. Σεραφείμ, γιατί δέν τολμήσατε, νά τήν παντήσετε;
-Μίαν μόλις πρόσφατη, νέαν μολογία Πίστεως, μέ τίς κακόδοξες καί νεοφανείς κκλησιολογίες, το Πατριάρχη καί τν διάφορων φανατικν παδν του, θά δοκιμάσετε νά τήν ναιρέσετε, χι;


Στήν Ε΄(5η) παράγραφο πορομεν:
-Πς μπορομεν, νά μπιστευτομεν, τούς Παπικούς, τι ντως τά συγκεκριμένα Λείψανα, πο μς πέστρεψαν, εναι ντως, τν γίων μας Πατέρων;
ς περάσατε, πρώτιστα ατοί καί πειτα σείς, γιά φελείς καί χαϊβάνια;


Στήν Ζ΄(7η) παράγραφο γράφει ὁ Σεβ. τι φείλουμεν στόν Παπικόφρονα Φατριάρχη κ. Βαρθολομαίο "την αγιοκατάταξη πλήθους νέων Αγίων"...
-Εναι ντως πσα λήθεια ατή;
-Δέν εναι πρώτιστα, Συνείδηση τς κκλησίας(Κλήρος καί λαός ΜΑΖΙ) πο ναγνωρίζουν καί τιμοῦν, τήν θεοφόρο γιότητα, τν γίων τς ρθοδόξου Έκκλησίας καί πειτα κολουθεί, πίσημη Φαναριώτικη γιοκατάταξη, στά γιολόγια καί Συναξάρια τς κκλησίας;Τό κριβς ντίθετο, δέν εναι κλασικές τακτικές καί ψευδόδοξες νέργειες, τν Παπόδουλων Φρακολατίνων δελφν Σας;
- Συνοδικότητα τς Φίλης ρθοδοξίας, περιλαμβάνει χι καί τούς λαϊκούς Πιστούς;
-Δέν εναι πλά, νας θιμο-τυπικός ρόλος καί πίσημη σφραγίδα, τής νακηρύξεως τν γίων, κ τς Φαναριώτικης Συνοδείας καί Συνόδου;
- Μς κάνατε χάριν δηλαδή, μήπως Σας χρωστομεν τινά χάριν, πολύ εδικς, ες τα πρόσωπα τν κακόδοξων Κληρικν, ο ποίοι, πλς πράξανε τό καθήκον τους;
-Τήν μιά μέρα, συλλείτουργα, γκαλίτσες καί φιλάκια, κακόδοξα καί παράδεκτα πράγματα, στό Φανάρι, μέ τόν ντίχριστο  τς ‘Ρμης, ν τήν παράλλη μέρα, γιοκατάταξη το Γέροντος Παϊσίου, ποος γιορείτης Γέροντας, συνέγραψεν μίαν ΣΦΟΔΡΑ ντιοικουμενιστική καί παπομάστιγα πιστολή, πρός τόν τότε αρετικό,  Οκουμενιστή Πατριάρχην θηναγόρα;
τή Φαναριώτικη, πολιτικάντικη καί αρετίζουσα διγλωσσία, δέν εναι σοβαρό μάρτημα καί ψευδοδοξία, γνώρισμα αρετικν καί σοφιστν νόων, τό ποο μάλιστα, διαπράττεται ΔΗΜΟΣΙΑ (καί ρα χουμεν δικαίωμα νά τό (ἐπί)κρίνομεν!);
Τουλάχιστον, ξεκαθαρίστε μας ατό τό σημείο Σεβ. και κύριε Καθηγητά, γιά νά πράττουμεν καί μείς, στήν ζωή μας, τά νάλογα...


Στήν Η΄(8η) παράγραφο, διακρίνω, μίαν νέαν ψευδοδοξία, καθότι γράφει Μητροπολίτης καθηγητής Ἀ. Νανάκης, περί το Συνοδικο Πολιτεύματος: "«ες διακονίαν καί μαρτυρίαν τς ρθοδοξίας» εκδηλώθηκε πρωτίστως στα ζητήματα εκείνα που άπτονταν στην ανασυγκρότηση της λειτουργίας του συνοδικού θεσμού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας."
-Μέ ποίο τρόπο γιε ρκαλοχωρίου, κακόδοξος Πατριάρχης μας, νασυγκρότησε, τήν λειτουργία το Συνοδικο πολιτεύματος και θεσμο τς Φιλόκαλης ρθοδοξίας; Μέ τήν κακόδοξο καί δόλια, ξάπαντος ντικανονική, παίτηση καί εσπήδηση, ες τά τς κκλησίας τς λλάδος κ.ἄ., νά τιμωρηθούσιν, ο συγγράψαντες καί ο πόγραψαντες, τήν περίτρανη “ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ” κατά τς Παναιρέσεως το Οκουμενισμο; ντως, Σς πιστέψαμεν!
-Τουλάχιστον, τήν ρση, μέ Συνοδικ τ τρόπ, το ΑΔΙΚΟΥ καί ντικανονικο φορισμο, κατά το συγχρόνου μολογητο καί Θεολόγου τς Έκκλησίας μας, Νικολάου Σωτηροπολου, θά τήν πράξετε; μήπως, θα συνεχίζει νά γυροφέρνει πάνω π΄τά  κεφάλια, τν διαπραξάντων, τό συγκεκριμένο πνευματικό γκλημα;


Τέλος, περίπου στήν Κ'(20η) παράγραφο, πέφτουν λοκληρωτικά, ο μάσκες, το Κρητικο πισκόπου καθηγητοῦ μας, διότι ναφέρει γραπτῶς, τά ξς: "Προς τούτο συνέβαλε σημαντικά η πρόσφατη πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη να παρακάμψει το πρωτόκολλο, όταν κατά την ενθρόνιση του Πάπα Φραγκίσκου, τον Μάρτιο του 2013, μετέβη αυτοπροσώπως στο Βατικανό, για να συναντήσει τον Επίσκοπο της Παλαιάς Ρώμης και να εγκαινιάσει μία νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών."
-Καί πειδή παραβιάσε τό τυπικό πρωτόκολλο, αρετίζων κ. Βαρθολομαίος, ατό τί νά σημαίνει;
-Σημαίνει, τι ἐκπροσώπησε τήν σύμπασα ρθόδοξη κκλησία;
-Ποίος το δωσε τό δικαίωμα νά νεργήσει κακόδοξα καί ατόβουλα;
-Ποία Πανορθόδοξος Σύνοδος, ελόγησε, τέτοιαν εδεχθή προδοσία;

-Διέπραξε ποτέ, τέτοιαν οκτρήν καί ωσφορικήν κακοδοξία, ΕΝΑΣ, Θεοφόρος καί ἅγιος Πατήρ τς κκλησίας;

- Εναι δυνατόν, π.χ. ντιμος Πρόεδρος, τς νομίμου καί μικατεχόμενης, νεξάρτητης καί νεγνωρισμένης Κυπριακῆς Δημοκρατίας τς μεγαλονσου Κύπρου, κύριος Νίκος ναστασιάδης, νά παρευρεθεί, είς τήν ξάπαντος ψευδο-πολιτική νάληψη τς ξουσίας, το προσφάτως νεοεκλεγέντα, ψευδο-προέδρου τν  Νεοτούρκων, Τουρκοκυπρίων καί γαρηνν κυρίου Μουσταφά κιντζί;
-Δέν θά ταν ατό, μίαν ατό-ποτίμηση καί ατο-ξευτέλιση τν ερν θεσμν καί ξιν, τς νεξαρτήτου καί λευθέρας δημοκρατίας τς Κύπρου μας;
-Δέν εναι, σέ ντιπαραβολη τώρα, μέ τά αρετικά πραχθέντα, λεχθέντα καί γραφθέντα τν Φαναριωτών, νας τραγικός ατό-ξευτελισμός, τς ατο-συνειδησίας, τς ρθοδόξου Πίστεώς μας;
-Δέν εναι παπόδουλο τό φρόνημα καί μάλιστα, ἕνα λγεινό διαολο-προσκήνυμα στόν Βάαλ το συγκρητιστικο πανθέου τν σατανόπνευστων θρησκειν;
-Μέχρι πο καί πόσον θά συνεχίζει, Πατριάρχης τῶν Ρωμιῶν, νά ξευτελίζει πρόσκοπτα καί σεβς, τήν ρθόδοξη κκλησία,  το Πρώτου καί σχατου ρχιεπισκόπου τῶν ἐπισκόπων καί Θεανθρώπου Χριστο μας;
-Φοβεται π.χ. Βαρθολομαίος, Ζηζιούλας, Νανάκης, λπιδοφόρος κ. ., χι, τόν Τριαδικό Θεόν;

Δυστυχς, Σεβ. Καθηγητά, εναι φανερόν, τι καί σείς ναγνωρίζετε γραπτς, ς "πίσκοπον" τόν Πάπα τς Ῥῶμης, ποκρινόμενοι θλιβερς λοι σείς, ο Οκουμενιστές, τι μιλάτε “back to the future”  μ΄  ναν «ρθόδοξο πίσκοπο» τς μης, πρό το 1054 μ.Χ.! Φαίνεται εκρινς καί κραυγαλέως, στόν κάθε πλό τήν Πίστη, πό στορικς ποψης καί μόνον, τι βρίσκεστε, δυστυχς γιά Σς, κτός τόπου καί χρόνου, διότι μέ τήν παράδο τν αἱῶνων, πρό καί μετά το 879 μ.Χ. κάθε κακόδοξος Πάπας, ξ ατίας τν κακοδοξιν του, ταν καί εναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, καταδικασμένος μάλιστα, ν γί Πνεύματι, κ το Μεγίστου τν Πατριαρχν τς Κωνσταντινουπόλεως, το γίου καί Θεοφόρου Πατρός Μεγάλου Φωτίου, κ τς Η΄(8ης) γίας Οκουμενικς Συνόδου το 879 μ.Χ.· τήν ποία γία Σύνοδο, Σες, ο κακόδοξοι λυκοποιμένες το Φαναρίου, τήν ποκρύπτετε δολερς, κ το Χριστεπώνυμου πληρώματος τς κκλησίας!

Τό θλιβερόν τς λης πόθεσης, εναι μάλιστα, συνεχιζόμενη λαζωνική ναγνώριση καί διακήρυξη περί ν δύο κκλησιν"...

-Ποιν «δύο Έκκλησιν» Σεβασμιώτατε;

-Καί τό Σύμβολο τς Πίστεως, τό ποο παγγέλνουμεν καθημερινά, καί μς διδάσκει, πενθυμίζοντάς μας, κραυγαλέα τήν λήθεια: "καί ες ΜΙΑΝ γίαν καθολική καί ποστολικήν κκλησίαν..." γιατί τό λέμεν καί τό ξαναλέμεν, καί μάλιστα τό ποστηρίζουμεν ῥωμαλέα, τι εναι λήθεια καί τό Φῶς τς Φίλης ρθοδοξίας;

-Δέν γίνεστε ἆρα γε, ποκριτές καί αρετικοί Κληρικοί, ναγνωρίζοντας «δύο κκλησίες», ἄρα καί δύο «Πρώτους καί λάθητους», ἄρα καί δύο λογιῶν «ρχιεροσύνες», ρα καί «δύο βαπτίσματα», ρα καί δύο λογιν «Μυστήρια» καί πάει λέγοντας... κακόφημος τραγέλαφος τν κακοτεχνιν, ξάπαντος τς λίθιας καί κακούργας  Φαναριώτικης κακοτοπιάς, τς δθεν καί κακέκτυπης διπλωματίας;

Γι΄ατό καί μείς, ο σχατοι μαθητές τν Θεοφόρων Πατέρων, κράζομεν ωμαλέα, ς «πόμενοι τος γίοις Πατράσιν», ΑΝΑΘΕΜΑ(!), ΑΝΑΘΕΜΑ(!), ΑΝΑΘΕΜΑ(!)..., τον Παπισμό σας, τούς Πάπες καί τά παπάκια σας, τά ξουσιαστικά Πρωτεία σας καί τά το ‘Ρμης καί Βοσπόρου λάθητα σας!!!


Π.Π.Ν.