Translate

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΤΣΑΤΣΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΗ

Τσατσολογίες στο τετράγωνο, εκ του Μέγα Οικουμενιστού και Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Τσέτση


Προσωπικά, ως ενεργός Τheo-blogers ή Theo-hactivities (θεο-ιστολόγοι ή και θεο-χακερακτιβιστές, εκ του όρου Hacktivism), και ως εν δυνάμει συνειδητό και εν εξελίξει ενεργό μέλος της Εκκλησίας μας, και άρα μη αποσχισμένος, ο οποίος γράφων υπόκειται Πνευματικά, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εις την Πόλη, και ουχί, στο προσωπικό και ιδιωτικό αμπελοχώραφο, του Οικουμενιστού και κακόδοξου Πατριάρχη μας, κ.Βαρθολομαίου, δηλώνω "ελεύθερος σκοπευτής" σεβαστέ μας Κληρικέ, κ. Γ. Τσέτση, ωσάν ο Ρομπέν των Ιστών! Είναι γνωστό, στους γνωρίζοντας τρία θεολογικολυβογράμματα, ότι οι αποσχισμένοι καθώς και οι αποκομένοι εκ της Εκκλησίας, είναι οι μη βιούντες και μη λαλούντες και ενεργούντες, την Ορθόδοξη Ευαγγελική αλήθεια Της!


Γι΄αυτό τον λόγο, επιβεβαιώνω υπεύθυνα, ως ένας απλός απόφοιτος της Θεολογίας, λαϊκός θεολογών (και ουχί Μέγας Θεολόγος ωσάν και εσάς τους Μεγαλόσχημους Κληρικούς), ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, δεν είναι και τόσον καλά ενημερωμένος ή και διαβασμένος, στα θεολογικά πράγματα της Ορθοδόξου Πίστεώς μας, διότι, ο αντιπαπικός και αντιοικουμενιστικός αγών των Ορθοδόξων Χριστιανών (ειδικά, ο εξάπαντος αντισυγκρητιστικός και αντιαιρετικός αγώνας, ο οποίος διεξάγεται εκ της εποχής των όντως Μεγίστων Προπατόρων και Αγίων Προφητών μας!) δεν εστιάζει αποκλειστικά και μόνον, στα ιερά λεχθέντα, του Αγίου Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, είτε και του Αγίου Παπομάστιγος Μάρκου Ευγενικού, τους οποίους συγκεκριμένους Αγίους προφανώς και αποδεδειγμένα, ισχυρώς και ρωμαλέως, εκ τινών λογίων και φωτισμένων Κληρικών, θεολογούτων επιστημόνων Καθηγητών και Διδασκάλων της Εκκλησίας μας, Σείς οι Οικουμενιστές τους διαστρέφετε, τους πλαστογραφείτε,  τους παραποιείτε, τους νοθεύετε, τους χαλκεύετε καθώς και τους παραχαράσσετε, εις τον βωμό της Οικουμενιστικής ιδιοτέλειας Σας!!!


Μέγιστε Πρωτοπρεσβύτερε και λογιώτατε κύριε Γεώργιε Τσέτση, τολμήστε τουλάχιστον, διότι Σας παρακαλώ, Σας προκαλώ θερμώς ικετευτικά, και με την καλή έννοια παρακαλώ, να μελετήσετε σοβαρά και αρίστως, τόσο Εσείς, όσο και ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος, τον Μέγα Πατριάρχη και άγιο Φώτιο, τον πρωταγωνιστή Άγιο της Η΄ Οικουμενικής Συνόδου (το 879-880 μ.Χ.), ο οποίος Χάριτι του Τριαδικού Θεού, καταδίκασε ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ, τις κακοδοξίες του αιρετικού Παπισμού (Filioqve κ.α.) και άρα λογικώς και εκκλησιολογικώς, καταδικάσθη σύσσωμος ο κακόδοξος Παπισμός και οι διαχρονικά αιρετικοί Πάπες και Φραγκολατίνοι οπαδοί του.

Το εκπληκτικό βέβαια το 879 μ.Χ., στις ιερές καταδικαστικές αποφάσεις κατά των Παπικών αιρέσεων ήταν: Η ιερά συμμαχία, η ρωμαλλέα συμμετοχή, η σύμπραξη, η συνκαταδικαστική απόφαση, η συνυπογραφή και η συμπαράσταση, από των τότε Ορθοδόξων Παπικών και Λατίνων!!!


Άρα, Μέγιστε Πρωτοπρεσβύτερε, μαλαγανιές εκεί που σας πέρνει.


Και όμως το ανάλογο Θεόπνευστο θαύμα, εγένετο επαναληπτικά και πάλιν, εκ της Θ΄ Οικουμενικής Συνόδου (το 1341μ.Χ.) με πρωταγωνιστή αυτήν τη φορά, τον όντως Μεγάλο, Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, πραγματικό Παναγιώτατο και αληθινό Επίσκοπο της Συμβασιλεύουσας Θεσσαλονίκης, η οποία συγκεκριμένη Θεοφόρα Οικουμενική Σύνοδος της ΚΠόλεως, κατεδίκασε αυτήν τη φορά, τον ομόφρονά σας, Οικουμενιστή-συγκρητιστή, δηλ. Ουνίτη, τον φιλοπαπικό κακόγερο και μοναχό Βαρλαάμ, για τις διανοητικές θολοσοφίζουσες  και Παπίστικες αιρέσεις του, παρέα με τους οπαδούς του...

Περσυνά ξινά σταφύλια δηλαδή.

Άραγε όμως, σε αντιπαραβολή με το δικό σας διατυπωθέν ερώτημα, το πραγματικότατο και αληθινό "ερώτημα που τίθεται" στην παρούσα και ατυχέστατη, συνηγορίστικη παρέμβασή Σας, είναι: Πέραν του όντως "αδιάβαστου και αθεολόγητου"   Σεβ. άγιου Αργολίδος, μήπως τελικά, πολλαπλασιάζονται και φανερώνονται ένας-ένας, οι ημιμαθείς, οι αδιάβαστοι και οι αθεολόγητοι Κληρικοί μας, τίμιε πάτερ;


Τουλάχιστον, εάν ήταν φωτισμένοι και κεκαθαρμένοι εκ των παθών τους, οι «διάφοροι-αδιάφοροι» και αδιάβαστοι ρασοφόροι μας, θα θεολογούσαν απλανώς και όχι κακοδόξως και αιρετικώς, διότι στο κάτω-κάτω της Αγίας Γραφής: κριτήριο του απλανώς Θεολογείν, της Ορθόδοξης Θεολογίας μας, δεν είναι η μόρφωση και τα τυχόν πτυχία, αλλά οι Τεθεωμένοι και θεομένοι, Θεοφόροι και Φωτισμένοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και τα συγγράμματα αυτών, ενώ π.χ. όταν κακοδοξούν τη σήμερον, ένας μη Φωτισμένος και μη Θεοφόρος Ποιμένας και μάλιστα είτε Πατριάρχης, είτε Αρχιεπίσκοπος, ή Μητροπολίτης  και Επίσκοπος: “το πράγμα φωνάζει”, ότι είναι: αφώτιστος, ανάξιος, μη Θεοπρόβλητος, και εν συνεχεία, λογικά και αδιάβαστος,  πράγμα το οποίο και κατ΄ουσίαν είναι το πιό λιγότερο κακό στην παρούσα φάση, μιάς και οι προϋποθέσεις του Επισκοπεύειν και Ποιμαντορεύειν, δεν είναι ένα πτυχίο της Θεολογίας, αλλά η κάθαρση εκ των παθών και ο Φωτισμός του νοός... στη σύγχρονο-κοσμική αντίληψη μας τώρα, εάν μάλιστα ο μη Θεοφόρος και ο μη φωτισμένος Κληρικός, ο οποίος ορέγεται μάλιστα πατερίτσες, μήτρες και θρόνους, έχει και τυχόν κανένα-δύο πτυχία και υποκρίνεται τον λόγιο, τον διανοούμενο και τον διαβασμένο... γυρίζει όλο αυτό εξ΄όσων φαίνεται, μπούμπεραγκ, εναντίον του, μιάς και το καλαμαρίζειν ή και το διανοουμενίζειν, ούκ εστι απλανώς θεολογείν ή έστω θεοφιλώς επισκοπεύειν!

Εκτός κι΄αν τίμιε πάτερ, έχετε την στρεβλή γνώμη, ότι η Οικουμενική Ορθόδοξος Εκκλησίας μας, διαθέτει μόνον, δύο αντιπαπικούς αγίους, και βλέποντας τα δύο ιερά και εύκαρπα δέντρα, χάσατε όλοι Εσείς, το ιερό δάσος των μύριων άλλων αντιπαπικών αγίων;!...

-Οι Άγιοι Κολλυβάδες  τί ήταν;

-Οι δεκατρείς Άγιοι Οσιομάρτυρες, Κύπριοι καλόγεροι, της Καντάρας, υπό των αδελφών σας Ουνιτών και Παπικών... καμένων, τί ήταν;

-Ο Άγιος Νεκτάριος, τί ήταν;

-Οι σύγχρονοι Σέρβοι Αγιοκαταταχθέντες(2009), εκ του Οικουμενικού Φαναρίου μας, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, τί ήταν;


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, γιατί αναγνωρίζει και τοποθετεί επισήμως, όλους αυτούς τους αντιπαπικούς και Ομολογητές Αγίους, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, εάν όχι;, για τους ιδιαίτερους  ρωμαλλέους Ομολογιακούς αγώνες των, υπέρ της Φιλόκαλου Πίστεώς μας;!


 Οι μόλις πρόσφατα, Αγιο-αναγνωρισθέντες, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερομάρτυς Φιλούμενος ο εκ Κύπρου, και πλήθος άλλων, γνωστών και αγνώστων Αγίων και Μαρτύρων, που αν τυχόν και κάποτε μελετήσετε ποτέ σας... Αγιολόγια και Συναξάρια... τί ήταν;


Μήπως, ήταν Ουνίτες; Μήπως ήταν Παπόδουλοι; Μήπως ήταν Ιούδες, Βέκκοι, Βαρλααμιστές, Βησσαρίωνες, Οικουμενιστές και συγκρητιστές;

ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΑΝΟΗΣΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ!

Διαβάστε επί τέλους, σεβαστέ μου πατερούλη, και κανένα ορθόδοξο Συναξάρι, αντί του Σαίξπηρ, για να ξεστραβωθείτε ορθόδοξα(!) σας το λέμεν, και μετά, εάν έχετε το σθένος, μεταβάλεστε και ως advocatus diabolo του Σεβ. Μητροπολίτου Αργολίδος.

Δόξα τω Θεώ πάντως, για το πλήθος των αντιπαπικών και παπομάστιγων Αγίων, και κρίμας σας, για τα όσα άστοχα, άτοπα και κακόδοξα, θολο-σοφίσματα/διαβολοσκορπίσματα συγγράψατε...


Κρίμας Σας, διότι είστε και ο Μέγας(;) Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού μας Θρόνου... αν και έχω τον νοσυρό λογισμό: το Μέγας τσάτσος του Οικουμενιστού Πατριάρχου, θα σας ταίριαζε καλύτερα, γι΄αυτό το λόγο, συγχωρέστε με τίμιε πάτερ, αλλά δουλέψτε άλλους, π.χ. τους ανευλαβείς ψευδοευλαβείς!


Σας ευχόμαστε, εν Χριστώ μετάνοια και ορθόδοξο στάδιο.
Ασπάζομαι την δεξιά Σας με τιμή


Π.Π.Ν.