Translate

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Μήπως ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας, φοβάται τον διάλογο με τους ημετέρους ομοδόξους και ομοθρήσκους, σεβαστούς Πατέρες και Διδασκάλους;Μήπως ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας, φοβάται τον διάλογο με τους ημετέρους ομοδόξους και ομοθρήσκους, σεβαστούς Πατέρες και Διδασκάλους;

Ως ένας απλός απόφοιτος της Θεολογικής σχολής, άν και ορκισμένος, αισθάνομαι μαθητευόμενος [1] ακόμα, στην Πατερική διδασκαλία και γραμματεία, και έχω την επιθυμία να εκφράσω την άποψή μου, τόσο ως, το απόλυτα έσχατο μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όσο και με την εν δυνάμει ελάχιστη επιστημονική ιδιότητά μου, ως ο τελευταίος των θεολογών!

Θεωρούμεν, πώς και οι δύο ιδιότητές μας αυτές, είναι ασήκωτες για τους δικούς μας εύκαμπτους ώμους και ως εκ τούτου, ζητούμεν την αμέριστη κατανόηση και επιείκια των φωτισμένων διδασκάλων, πνευματικών πατέρων και αδελφών μας, διότι ουδείς αλάθητος και ουδείς τέλειός εστιν, πλήν τόσο του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά όσο και των...,“διδύμων αδελφών” του Παναγιωτάτου, (έχουμε ξεχάσει ότι διαμένουσιν δύο Αντίχριστοι [2] στην αρχαίαν Ρώμη;) και ψευδό-Αλάθητων, ορκισμένων Αιρεσιαρχών, τουτέστιν Θεομπαικτών εωσφοριστών[3] Vicarii Christi !

Είναι σοβαρό και δυνατόν, να διακηρύσσετε, Παναγιώτατε, ότι διαθέτουμεν τέτοιους, δόλιους αιρεσιάρχες και λυκοποιμένες, ως αδελφούς και λοιπούς (άλλους;) ''εξω-σωματικούς'' συγγενείς  ανά την οικουμένη;

 Μέντζιε(=μήπως) νοιώθετε υπερήφανος για τους “αδελφοξαδέλφους” σας;

Εμείς πάντως όχι. Και αυτόν τον σύγχρονο αποφατισμό μας, τον στηρίζουμεν, στην xιλιόχρονη Πατερική, αντιπαπίζουσα και παπομάστιγα, Αγιοπατερική παράδοσή μας, η οποία είναι σαφέστατη, ξεκάθαρη και άκαμπτη, ως προς την σταθερά στάση μας, κατά των αιρετικόφρονων Φραγκολατίνων(=Παπικών)!

Άπαξ τζαί επροσθέσασιν οι αναθεματισμένοι Παπίσκοι, το μαυρογέριμο τζαί τρισκατάρατον εκείνον το άκρωστο(=παρήκοο) Filioque, εντός του Συμβόλου της Πίστεως, καθώς οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες μας, δεν ετόλμησαν έστω σε επίπεδο ψυντροκάμωτου(=ψιλού) λογισμού πολλώ δε μάλλον, να προσθέσουσιν γραπτώς, τον Θεοφώτιστον τζαί Θεοδίδαχτον τζιείντον(=εκείνον) Θεολογικόν και συνάμα Θεομητορικόν όρον, της Θεοδόχου Δεσποίνης και Κυρίας ημών, Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, θεωρούνται οι πρώτοι, τόσο εν έργοις όσο και εν πράξεσιν, ως αναθεματισμένοι τζαί αλλαξόπιστοι(=ετερόδοξοι ή αιρετικοί!) παντελώς αποκομμένοι, εκ της Μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας, υπό των Αγίων (Θεοπτικών! και Θεοφόρων!) Θεοφωτίστων Οικουμενικών και άλλων τόσων (Θεαρχικών) Τοπικών Συνόδων, ως μεγίστοι αντίχριστοι αιρετικοί(!) άχρι της απολύτου άρσεως (και προφορικά! αλλά και γραπτά!) της δαιμονιώδους προσθήκης του «εἰς εἰδωλολατρίαν ὄλισθον» Φιλιόκβε και φυσικά της εμπράκτου, μετανοίας αυτών!
Αυτή η εκκλησιολογική γονιμοποίηση, που αφήνετε να εννοηθεί με τις συχνές απαράδεκτες θεολογικά, εκκλησιολογικά και Ορθοδοξοπατερικά διακηρύξεις σας, είναι καρπός, ενός νόμιμου και ευλογημένου γάμου, εντός του Θεανθρωπίνου Πνευματοσωματικού Οργανισμού ή μήπως είναι καρπός μίας (μοιχαλίδος, πορνικής και ανωμάλου) αντιχριστοσωματικής γονιμοποιήσεως;

Εάν είναι το πρώτον η απάντηση, απομένει να μας το αποδείξετε, ενάρθρως!

Εάν είναι όμως το δεύτερον η απάντηση, μην κουράζεστε να αρθρογραφείτε, που να προλάβετε άλλωστε, με τα τόσα και τόσα αντικανονικά και άξια καθαιρέσως καμώματά σας;

Μας το έχουν όμως αποδείξει ακλόνητα και ισχυρά, γραπτώς, τόσοι και τόσοι, σύγχρονοι άγιοι και φωτισμένοι Γέροντες [4], του αιώνα μας, μα κυρίως διδάσκαλοι, πατέρες και ποιμενάρχες, της Στρατευομένης Εκκλησίας μας!

 Αγροικούμαι(=αισθάνομαι) ό,τι πρώτη φορά γράφω δημόσια και επίσημα, περι του σεβαστού μας Πατριάρχη, και πηγή εμπνεύσεως μας, είναι το πρόσφατο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα “ΚΑΤΑΝΥΞΗ” με τίτλο [5]: “Δεν φοβόμαστε τον διάλογο με ετερόδοξους και αλλόθρησκους”, o οποίος τίτλος, είναι μία από τις τελευταίες επίσημες δήλωσεις, του αγίου Οικουμενικού μας Πατριάρχη, στην Βόρειο Ελλάδα!

Αντιστρέφω τότε, απλά, όμορφα και λογικά, μα προ παντός εκκλησιολογικά και θεολογικά, το ερώτημα, και ερωτώ τους φανατικά ορκισμένους αιρετίζοντες, θολόσοφους και μεμψίμοιρους-οικουμενιστές ακαδημαϊκούς, σμικρολόγους συγκρητιστές ποιμένες και λαϊκούς: Φοβάστε πατέρες και κύριοι συνάδελφοι/σες, τον διάλογο με τους ημέτερους ομοδόξους και ομοθρήσκους σας, ποιμένες, πνευματικούς, γέροντες, μοναχούς και λαϊκούς, οι οποίοι πρωτοστάτισαν, συνέταξαν και υπέγραψαν, ενώ άχρι της σήμερον αγωνίζονται για την ενημέρωση του λαού Του, περι της “ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ” [6] κατά της παναιρέσεως και πανθρησκείας του Οικουμενισμού;

Το ερώτημα μας είναι ρητορικό και έχει ήδη δυστυχώς, απαντηθεί, με την απαξίωση και αδυναμία του Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίου να δώσει την καλήν και δικαίαν απολογία, παντί τω αιτούντι...!
Ένας εξ αυτών, που αιτήθηκαν την απολογία του σεβαστού μας Οικουμενικού Πατριάρχη, για τις κακόδοξες διδασκαλίες και αιρετικές ενέργειές του, είναι και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με την μνημειώδη [7], εκκλησιολογική επιστολή του, η οποία παραμένει άχρι του νύν..., αναπάντητη!!!

Και για να θέσουμε καλόν ερώτημα: Γιατί άραγε άγιε Οικουμενικέ μας, απαξιώσατε να δώσετε μίαν απάντηση, ενώ στα τόσα άλλα «συκοφαντούμενα» περι Μασονισμού και Οικουμενισμού, αδράξατε της ευκαιρίας και εκδώσατε τάχιστα, φιρμάνι και Πατριαρχικήν εγκύκλιο;

Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μίαν σπουδαίαν, εκκλησιολογικήν, Πατρολογικήν και Θεολογικήν επιστολή, των 73(!!!) σελίδων;

Μήπως εκείνα τα ακλόνητα ντοκουμέντα, είναι αδιάσειστα στοιχεία εναντίον σας, τα οποία και μας παραθέτει ο άγιος Πειραιώς, ενώ  σας καθιστούσιν άτολμον Επίσκοπον, για να μας δώσετε τις αναγκαίες και απαιτούμενες εξηγήσεις, έστω την καλήν απολογίαν, για να μας αναπαύσετε με αυτόν τον τρόπο, τις εσκοτισμένες και συγχυσμένες συνειδήσεις μας;

Θα επιμείνετε Παναγιώτατε, να μας αφήνετε κατασκανδαλισμένες ψυχές, μέσα στο σκοτάδι της συγκρητιστικής πλάνης και της παναιρέσως , χωρίς να αρθρώσετε, έναρθρον λόγο και να απαλείψετε, καθώς οφείλετε, άπαντες τις κατηγορίες εναντίον σας;

Με την σιωπή στα θέματα πίστεως, που σας κατηγορούσιν (ών πρώτος ειμί εγώ!) ανά την υφήλιο, θα μας αφήσετε απροστάτευτους, στα ΚΑΙΡΟΣκοπικά στόματα των διαβολικών λεόντων και λυκανθρώπων ομοφρόνων και ομοδόξων σας;

Αυτή εν τέλει, είναι η χρήσις της ποιμαντορικής ράβδου σας;

Παλεύω μερόνυχτα με τον κακό και ανάποδο εαυτούλη μου, να βάζω καλό και άγιο λογισμό για Εσάς, μόνο που Εσείς, ενώ συχνάκις πληροφορούμαι, διαδικτυακώς, τα μαντάτα και χαμπάρια σας, με σκανδαλίζετε και με απαγοητεύετε οικτρά και αφόρητα, άσχετο εάν είμαι ένας μωρός, ελάχιστος και ανόνητος, στο Θεανθρώπινο Σώμα της Εκκλησίας μας...!

Εσείς πού είστε ο Πατριάρχης και Ποιμένας, ο Αρχιτσομπάνος του άγιου Έθνους μας, τι προσπαθείτε να πράξετε, κατά των λυκοποιμένων συνεπισκόπων και υφισταμένων σας κληρικών με λαϊκών ΚΑΙΡΟΣκόπων;

Άγιε Ποιμενάρχη μας, είναι θεμιτό και άξιο της αποστολής και διακονίας σας, ο Αρχιτσομπάνος(=Εσείς) και οι άλλοι Τσομπαναραίοι, να φλουφλουνίζουν παράφωνα και ανόητα, τις φλογέρες τους, αδιαφορώντας για την θεσμοθετημένη ειδωλολατρίαν του ΠΣΕφτικου συμβουλίου των αλλοτριοεκκλησιών;

Είναι χαρακτηριστικόν ιδίωμα, των Επισκόπων, να έχουσιν και να ασκούσιν λυκοφιλίες, με Αιρεσιάρχες λυκάνθρωπους;

Ποιός ή ποιοί Άγιοι μας Πατέρες, ποιοί Άγιοι Αποστολικοί Πατέρες, ποιοί Άγιοι Απόστολοι, ποιός ένσαρκος Θεός, έπραξαν τέτοια πραχθέντα ή δήλωσαν τέτοια λεχθέντα;

Μην αναφερθώ σε γραφθέντα των Παναγιώτατε, διότι σύμπασα η Πατερική Γραμματεία, η Ιερά Πατρολογία μας δηλαδή, σας καθαιρεί απο Επίσκοπο, σας αναθεματίζει ως κακόδοξο και αιρετίζοντα Επίσκοπο, εβδομηκοντάκις επτά ημερησίως...!

Απόλυτα δίκιο έχει, ένας καλός καθηγητής, διδάσκαλος και ποιμένας της Εκκλησίας μας, υπό Φαναρίου χειροτονηθείς και αδίκως εκδιωχθείς και απολυθείς, ο οποίος σε Πατερικό άρθρο του απορούσε, εάν όλοι εσείς, οι ποιμένες μας, διαβάζετε καθόλου τα συγγράμματα των Αγίων μας Πατέρων(;!!!)

Που να προλάβετε άλλωστε με τα τόσα συνέδρια, συμπόσια και τις συμπροσευχές με τις διάφορες αδελφοξαδέλφες σας πάστορες/ίνες (δυσκολεύομαι να διακρίνω το φύλο τους μερικές φορές!) τους νεροπιστολάδες, σπάϊντερμεν και μπάτμεν, ζουλού, σίχ, σαϊντιστές, μάο-μάο, τσεγκεβάρες κλπ..., ων ουκ έστιν αριθμός...!

Οι Φαναριώτες, άγιοι Επίσκοποι της Περγάμου και της Προύσης, αυτοί οι Οικουμενιστό-συσκοτιστές, αλλοτριοεπίσκοποι, [9] οι μέγιστοι(sic)  των μεγίστων νανίσκων, ετούτοι οι «θεολογικοί νόες» του παναιρετικού Οικουμενισμού, τι να απεγίνασιν άραγε και χαθήκασιν απο το προσκήνιο της έναρθρης θεολογίας;

Δουλεύουσιν παρασκηνιακά και αθόρυβα, προς εμπέδωση των κακοδοξιών των, σε όλα τα επίπεδα;

Εν πάσει περιπτώσει δεν θα ήθελα να παραμείνω στα θεσμοθετημένα κοπέλια του Πάπα και θα ήθελα να σχολιάσω ένα απλό ερωτηματικό σχόλιο, στο οποίο μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η προσωποληψία και ο ευνουχισμός της κριτικής σκέψης των άκριτων οπαδίσκων του Οικουμενι(στι)κού Φαναρίου μας!

Απορεί, υποκρινόμενος την πάπια, κάποιος ανώνυμος σχολιαστής:
“Μπορείτε να αναφέρετε τα εκατοντάδες εγκλήματα που διέπραξε δημοσίως ο Βαρθολομαίος ?”

Λές και ζεί εκτός διαδικτυακού χώρου, και εξ΄όσων φαίνεται να αγνοεί μάλιστα την πλούσια επιχειρηματολογία κατά του Οικουμενιστή Πατριάρχη μας, εκτός και εάν τα έχει υπόψιν του και έχει σοβαρά αντιεπιχειρήματα να μας αντιτάξει ο καημένος, και μπορούμε κάλλιστα να αναμένουμε, άχρι της Δευτέρας Παρουσίας να δούμε ένυπόγραφα τις θαρρετές θέσεις και απόψεις του!

Στην θεολογία μας, τα εγκλήματα, είναι λογικό, να ερμηνεύονται ως κακόδοξες και   αντικανονικές ενέργειες! Δηλαδή, εγκληματικά δόγματα, [10] αιρετικές διδασκαλίες οι οποίες οδηγούν τις ψυχές προς την απώλεια και όχι προς την σωτηρία! Οι κακοδοξίες είναι θέματα ζωής και θανάτου, όχι του βιολογικού θανάτου αλλά του πνευματικού και ψυχικού θανάτου με αιώνιες προεκτάσεις, στην ψυχοσωματική ύπαρξη που τις ενστερνίζεται άκριτα και αβασάνιστα!

Δυστυχώς, υπάρχουσιν ακόμα αφελείς άνθρωποι, που θεωρούσιν ότι ο Πατριάρχης του Γένους μας, βαίνει ως επόμενος τοις Αγίοις Πατράσι και δεν έχει εγκληματίσει ποσώς κατά της Φίλης Ορθοδοξίας μας(;!)

Όλοι αυτοί οι αφελείς, εάν είναι φιλότιμοι άνθρωποι και καλοπροαίρετες ψυχές και όχι άθλιοι οπαδίσκοι και φαντασιωμένοι ιδεολόγοι, ας στρωθούσιν στην μελέτη και όχι σε απλή ανάγνωση της επιστολής του σεβασμιωτάτου Πειραιώς, η οποία ειναι ισχυρός καταπέλτης κατά των πατριαρχικών εγκλημάτων!

Και επειδή οι εξαιρετικοί καθηγητές μας, στο σχολείο που εφοίτησα κάποτε, δεν κουράζονταν να μας λένε συχνάκις: επανάληψη εστί μήτηρ πάσης μαθήσεως”, πάμε να δούμε εντελώς σύντομα και συνοπτικά μερικά εύλογα ερωτήματα κατά των εγκληματικών ενεργειών του αγίου Οικουμενικού Πατριάρχη μας!...

       ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ:

Υπήρξε, κάποια πανορθόδοξος απόφαση, συγκατάθεση ή έστω ευλογία απο τις κατά τόπους Ιερές Συνόδους των Ιεραρχών, ως προς την παρελθοντική μετάβαση του Παναγιωτάτου στο Μιλάνο;

Η πανορθόδοξη αποφάση που αποφάσισεν τη διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων, καλύπτει, στηρίζει και επευλογεί τις όποιες αντικανονικές και αντιευαγγελικές ενέργειες καθώς, και τις δημοσίως εκφραζόμενες κακοδοξίες υπό του αγίου Οικουμενικού Πατριάρχου;

Και εάν ναί, μήπως οι αποφάσεις αυτές είναι κατουσίαν “Ληστρικές” και παράνομες, σύμφωνα κατά την Οικουμενική “Συμφωνία Πατέρων”;

Η εκφρασθείσα εκκλησιολογία εκ του Μιλάνου, είχε ως βάση της, την Αγιοπατερική και Θεοφώτιστο διδασκαλία των Οικουμενικών Θεοφόρων, Αγίων Πατέρων μας;

Ή μήπως, είχε ως βάση της, την αιρετίζουσα, προτεσταντίζουσα και παπίζουσα, οικουμενιστικήν συγκρητιστικήν εκκλησιολογία;

Οι αιρετικές και κακόδοξες θεωρίες: των «αδελφοξαδέλφων εκκλησιών», του Νεοδαρβινισμού (πού προωθεί ο άγιος Περγάμου με τα τσιράκια του!), των «δύο πνευμόνων», τών «κλάδων» και της «επισκοποκεντρικής εκκλησιολογίας», είναι Θεοφώτιστες διδασκαλίες και καρπός Αγιοπνευματικής εμπειρίας;

Και ποιανών Θεοφόρων(;) νόων, δαιμονοπνευστίες εισίν;

Ποιοί άγιοι και θεοφόροι Πατέρες και πότε, ανεγνώρισαν ιερωσύνη στον Παπισμό ή και Προτεσταντισμό, αλλά και στους αλλόθρησκους;

Ποιός άγιος Πατριάρχης και Επίσκοπος της Νέας Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, πρόδωσε, υποτίμησε και απαξίωσε, σε τέτοιον μέγιστο βαθμό, την Ορθόδοξη Πατερική δογματική διδασκαλία, της Ορθοδόξου Καθολικής Αποστολικής και Πατερικής Εκκλησίας μας, στο αναλλοίωτο, απαραβίαστο, άτρεπτο και απαρασάλευτο δόγμα της «Μίας Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας»;

Ωστόσο στην Τσεχία και Σλοβακία Παναγιώτατε και λοιποί ΚΑΙΡΟΣκοπούντες οπαδίσκοι, όταν εκφράζατε το παράδοξο εκείνο «ἤλθομεννταθα ἵνα συμπνευματισθμεν μεθ’ὑμν πάντων» τίνων ή τίνος πνεύματος θα ελαμβάνατε την ευλογία και την χάριν;

Και για να μην μακρυγορήσω ή και να πλατιάζω και κουράσω έτσι, τους αναγνώστες μας, κάτι τελευταίο μα σημαντικό:

Άπασες οι κακόδοξες ενέργειές σας Παναγιώτατε και λοιποί ορκισμένοι αιρετικοί και κακόδοξοι Οικουμενιστές, δεν εκπηγάζουσιν και δεν έχουσιν δαιμονιώδη ρίζα εκ του επαισχύντου και απαραδέκτου υπογραφέντος κειμένου στο Mπαλαμάντ του Λιβάνου εν έτει 1993, το οποίο κείμενο, αθώωσε την εγκληματική Ουνία για τα χίλια μύρια εγκληματικά άνομα και παράνομα σχέδιά της, ενώ ταυτόχρονα εξισώσατε την Αντίχριστη παρασυναγωγή και αίρεση του Φραγκοπαπισμού, ως κανονικήν Εκκλησία(!!!) με την «Μία Αγία Αποστολική Εκκλησία»...!!!

Μπορεί κανείς να φανταστεί τους Αγίους Αποστόλους, Αποστολικούς Πατέρες και Αγίους Πατέρες μας, να εξισώνασιν και να αναγνωρίζασιν ισόκυρον, την Θεανθρώπινη Εκκλησία μας, με την ανίερη παγανιστικήν ειδωλολατρία, με τον έκτοτε θεοκτόνο Ιουδαϊσμό ή έστω, με τα πρώτα αιρετικά και εωσφορικάΧριστιανικά”  θρησκεύματα, του Γνωστικισμού ή και Αρειανισμού;

Έ τότε, εσείς οι άγιοι και σεβαστοί μας πατέρες και ποιμενάρχες, να πάρει η ευχή, γιατί σώνει και καλά, να ταυτίζετε και εξισώνετε την Εκκλησία μας, με τον σύγχρονο παγκάκιστο και πανθρησκειακό Οικουμενισμό, τουτέστιν ειδωλολατρικό Αρειανισμό, του Φιλιοκβισμού και αντίχριστου Παπισμού και Προτεσταντισμού;

Γιατί πράττετε, εωσφορικώς αλαζονικά, τα αντίθετα και ενάντια, εν σχέσει και συγκρίσει με τα αιωνόβια γραφθέντα και πραχθέντα, εκ των Θεοφόρων μας αγίων Θεοπτών;

Αντιλαμβάνεστε ότι αντί να στηρίζεστε, στο Ιερόν Ευαγγέλιον, στους Ιερούς Κανόνες, στις Άγιες Θεοφόρες εννέα (9) Οικουμενικές Συνόδους και τόσες άλλες άγιες Τοπικές και στα Θεόπνευστα γραφθέντα των Θεοπνεύστων Πατέρων μας, στηρίζεστε στα δαιμονόπνευστα συγκρητιστικά, διαβολικά κοινά ανακοινωθέντα και ανίερα, κείμενά σας;

Είναι δυνατόν η Παναίρεση και Πανθρησκεία του Οικουμενισμού, μαζί με τα ΠΣΕφτικα παμπροτεσταντικά σοδομιτικά συμβούλια, των αντιχρίστων ψευδοεκκλησιών, χειραγωγημένα υπό του Πάπα του Ισκαριώτου, να έχουν σχέση με την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία;

Τότε η Μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία μας, τι δουλειά έχει με αυτά τα ανυπόστατα και αντίχριστα συστήματα;

Μάλλον πιό εύστοχα, γιατί τοτε να ψευδολογείτε καθημερινά, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, απαγγέλοντας το Σύμβολο της Πίστεώς μας, μιάς και το έχετε αποδομήσει διαχρονικά;

Ας κλείσω με έναν ομοούσιο προβληματισμό εκ του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού: «Καὶ τίς ἔχων γνῶσιν θείαν καὶ σύνεσιν πνευματικὴν οὐκ ἐπιγινώσκει, ὅτι ὑποβολὴ διαβόλου ἐστίν;»

Υστερόγραφον:

Η απαξίωση, στο να απαντήση στην μνημειώδη επιστολή του Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο σεβαστός μας Ποιμενάρχης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο άγιος Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, δηλώνει ξεκάθαρα (η παράδοξη και αντιεκκλησιαστική ενέργειά του), ότι φοβάται να διαλεχθεί δημόσια με συνεπισκόπους και έμπειρους στα θεολογικά, διδασκάλους και ποιμένες της Εκκλησίας μας,(παράδοξη και αντιεκκλησιαστική ενέργεια!). Γι᾽αυτόν τον λόγο, επιβεβαιώνει τις εύλογες καλές ανησυχίες και υπόνοιές μας, ότι και Αρχιοικουμενιστής είναι, και αιρετικός είναι, και κακόδοξος Πατριάρχης είναι, και αν δεν μετανοήσει εμπράκτως έγκαιρα, θα τοποθετηθεί, μαζί με τον προκάτοχό του αιρεσιάρχη Αθηναγόρα, στο πάνθεο των κακοδοξούντων αιρετικών και Αρχιοικουμενιστών Πατριαρχών!

Και αυτό, ήδη η Συνείδηση της Εκκλησίας μας, κλήρος και λαός, αρχίζει και το εμπεδώνει (απόδειξη οι χιλιάδες των υπογραψάντων την “Ομολογία Πίστεως”!).

 Μακάρι να μας διαψεύσει ο Πατριάρχης του Γένους μας, διότι μία μελλοντική Θεόπνευστη Σύνοδος θα τον καταδικάσει στα σίγουρα, ως αιρετικόν(!), και ούκ ολίγα αναθέματα θα του τα αποδώσει ευστόχως, υπό μίαν βασικότατην προϋπόθεση βέβαια! Εάν και εφόσον, αναχωρήσει απο τον μάταιο ετούτο κόσμο, με τα ίδια μυαλά, συνεχίζοντας να μας διδάσκει, εν ψυχρώ αιρέσεις.

Εξαιρετικά θεολογικά κείμενα, για την καταδίκη της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού, υπάρχουσιν!
Θεόπνευστες αποφάσεις, θέσεις Θεοπτών Αγίων και Οσίων Πατέρων, μαζί και επιστημονικές ιερές μελέτες των, περί του παναιρετικού Οικουμενισμού και Παπισμού, υπάρχουσιν!!

Απομένει, να υπάρξουσιν, φωτισμένοι και Θεόπτες Ιεράρχες, οι οποίοι να συγκαλέσουν μίαν Τοπικήν Θεοφόρο Σύνοδο, για να ολοκληρωθεί έτσι και Θεοπνεύστως και Εκκλησιολογικώς, το θεολογικό ετούτο δράμα, που διανύουμε σχεδόν ένα αιώνα, εντός της Εκκλησίας...!


                Την ευχή σας Παναγιώτατε!

Π. Π. Ν.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Θεόδωρου Στουδίτου, PG 99, Β΄ Μονάζουσιν, 2, σελ. 1120-1121. « Ἀλλὰ γὰρ καὶ εἰ μαθητοῦ τάξιν ἐπέχων εἴη, χρεωστεῖ παῤῥησιάζεσθαι τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἐλευθεροστομεῖν. Οὐκ έμὸς ὁ λόγος τοῦ ἀμαρτωλοῦ, ἀλλὰ τοῦ θείου Χρυσοστόμου· ἐπὶ καὶ ἄλλων Πατέρων.»

 [2] Μητροπ. Αυγουστίνου Καντιώτου, “ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ”, Έκδοσις ΚΗ΄, Αθήναι 2008, Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», σελ. 286-288, «Ἀλλά τὶ θὰ ἔλεγε σήμερον ὁ ἄγιος Κοσμᾶς βλέπων ἀνωτάτους ἐκπροσώπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ ἐρωτοτροποῦν μἐ τὸν Πάπα; Πῶς θὰ διετίθετο ἀπέναντι αὐτῶν; (...) Τὸ πνεῦμα τῆς ἡρωικῆς ἀντιστάσεως ἱεροῦ Φωτίου καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ πρέπει ν’ ἀναζήσῃ. Πρέπει οἱ φιλοπαπικοί τοῦ αἰῶνος μας..., νἀ ἐννοήσουν, ὅτι Πάπαν δὲν προσκυνεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς...».

[3] Μοναχού Σεραφείμ(Νικολάου Ζήση), ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, Έτος Γ΄, Τεύχος 3, 2001, Μελέτη: “Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ”, σελ. 48-78.

[4] Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ(Οικουμενισμός και «Ζηλωτισμός»), Έκδοσις Γ΄, 2008, Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, σσ. 287.


[9] ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ: «Οὐκ ἐσμὲν τῶν Πατέρων σοφώτεροι» (Ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴ Μεγίστη Λαύρα),

[10] Δημήτριος Τσελεγγίδης, «Ορθόδοξοι προβληματισμοί με αφορμή το Κείμενο της Ραβέννας»,


ΠΗΓΗ: http://theanthropinigonimopiisi.blogspot.com/