Translate

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Η εκδημία του μακαριστού θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
κτ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.comΗ εκδημία του μακαριστού θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου


Πειραιεύς, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝΜετεκλήθη στήν νέσπερο Βασιλεία το Θεο, κατάβλητος, νυποχώρητος, συμβίβαστος καί τρηρός ργάτης το Εαγγελίου, μεγαλόπνοος καί βαθυνούστατος Θεολόγος, εραπόστολος καί φθαστος γνώστης το λληνος λόγου μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, πνευματικό νάστημα το οιδίμου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρο Αγουστίνου, διά τόν ποον δυνάμεθα δίχα περβολς νά επωμεν τι νεδείχθη ν στέροις χρόνοις διδάχος το ρθοδόξου Γένους καί μάρτυρας τς ληθείας, ργ καί λόγ μισήσας τά ργα τν Νικολαϊτν.

θεσπέσιος καί πεφωτισμένος νος του πού χαριτώθηκε πό τάς κτίστους νεργείας το Παναγίου Θεο, συνέγραψε νυπερβλήτου δυνάμεως θεολογικάς πραγματείας μέ κορωνίδα τό μνημειδες ργο «ησος-Γιαχβέ» καθώς καί τούς 4 τόμους ρμηνείας δυσκόλων χωρίων τς Γραφς, ρμηνεία τς Καινς Διαθήκης καί πλθος λλων ξαιρέτων συγγραφν.

ς πολυτίμητο θησαυρό εχε τήν φθαστο παρθενία το βίου του καί ς φωτεινό δοδείκτη καί μέντορα τς ζως του τόν «ρωϊκότερο τν γίων καί γιώτερο τν ρώων» Μ. θανάσιο το ποίου μιμητής κατά πάντα πέβη.

Τυγχάνω ατήκοος μάρτυς τν πόψεων πού κατεδίκασε μεταστάς καί καταθέτω μέ τήν πολυχρόνιο μπειρία τς νασχολήσεώς μου στήν κκλησιαστική Δικαιοσύνη καί τς πιγνώσεως τς σοβαρότητος καί τς εθύνης μου νώπιον τς κρίσεως το Παναγίου Θεο ν τ μέρ κείν λλά καί ν τ προσωπικ μου κρίσει ν τ ρ τς ξόδου μου κ το κόσμου τούτου, τι κανονική ατο δίωξη καί καταδίκη το εροκανονικς λλά καί οσιωδς νώπιον το Παναγίου Θεο νεπέρειστος, βάσιμος καί παράδεκτος, διότι διωχθείς διά το λόγου του καί τς μαρτυρίας του πέτρεψε τήν διασπορά κακοδόξων πόψεων διά τό περύμνητο πρόσωπο το νσαρκωθέντος Θεο Λόγου. πιπροσθέτως πρόσαψη σέ ατόν το κανονικο γκλήματος τς εσπηδήσεως το παντελς νυπόστατος διότι δέν εχε οδεμία κανονική θεμελίωση καί στοιχειοθέτηση φ’ σον τό κανονικό ατό δίκημα διαπράττεται μόνον πό φορέων το πισκοπικο λειτουργήματος (ΙΔ΄ γ. ποστόλων, ΙΕ΄ Α΄ Οκουμ. Συνόδου, Ε΄ Δ΄Οκουμ. Συνόδου, Ις΄ ντιοχείας). Συνεπς δίχα κανονικς προβλέψεως δέν φίστατο δυνατότης προσάψεως νός τέτοιου βαρυτάτου δικήματος ες ναν λαϊκόν. Ερήσθω δέ τι τό μοειδές παράπτωμα το πρεσβυτέρου κανονικς προβλέπεται καί κολάζεται ς παρ’ νορίαν πρξις.

Τό λαρόν το σκηνώματος το μακαριστο Νικολάου Σωτηροπούλου καί τό χαρίεν το προσώπου του ς καί ελογία τς μοναχικς εκαμψίας πού εχε καταδεικνύουν καί στόν πλέον δύσπιστο τι μακάριος δολος το Θεο δη προγεύεται τς αωνίου δόξης καί τι τελικός κριτής λων μας εναι «τάζων καρδίας καί νεφρούς Κύριος».

Εη μνήμη ατο αωνία!                           Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


                         + Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΗΓΗ: http://www.imp.gr/