Translate

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Βιβλιοπαρουσίαση, Παρακλητικοῦ Κανόνα στό Πανάγιο Πνεῦμα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ


Βιβλιοπαρουσίαση, Παρακλητικο Κανόνα στό Πανάγιο Πνεμα το  σίου Πατρός μν Μαξίμου το Γραικο

 Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου θανασίου.

 Της Πρεσβυτέρας Χαρούλας Τσουλιάη.

 διαίτερες εχαριστίες φείλουμε στόν «ν Τριάδι  δωρεοδότην Θεόν», πού  μς ξίωσε, νά φέρουμε σέ πέρας τήν προσπάθεια κδοσης το Παρακλητικο Κανόνα στό Πανάγιο Πνεμα το  σίου Πατρός μν Μαξίμου το Γραικο, στήν λληνική  μνογραφική γλσσα, μέ σκοπό νά συνεχίσουμε τήν προβολή το γνωστου «ν πολλος» ργου το γίου.

συγκεκριμένη κδοση το Παρακλητικο Κανόνα στό Πανάγιο Πνεμα χει πολύ μεγάλη σημασία καί γιά τούς παρακάτω κυρίως λόγους.

Α. Εναι μοναδικός Παρακλητικός Κανόνας πρός τό Πανάγιο Πνεμα, πού πάρχει στήν κκλησιαστική μνογραφία.   γιος Μάξιμος Γραικός εναι πρτος πού συνέθεσε, ς μοναχός στή Μονή Βατοπαιδίου, Παρακλητικό Κανόνα στόν Τίμιο Πρόδρομο, λλά καί    πρτος πού συνέθεσε παρακλητικό κανόνα στό Πανάγιο Πνεμα, ς γκλειστος στή Μονή  Βολοκολάμσκ.

Β. Τό μνογραφικό κείμενο δίνεται γιά πρώτη φορά στό Χριστεπώνυμο πλήρωμα στήν λληνική ρθόδοξη μνογραφική γλσσα, γιά προσευχητική χρήση, μετά πό 462 χρόνια πό τή σύνθεσή του στή ρωσοσλαβονική.

 «. Κανών ες τό γιον Πνεμα – γραφείς ρχικς κατά τήν πρώτη φυλάκισί του στήν Μονή Βολοκολάμσκ πό το γκλείστου Μοναχο Μαξίμου, κάτω πό πολύ αστηρές συνθκες, μέ κάρβουνο στόν τοχο το κελλίου του στήν λληνική γλσσα, μετά τήν πελευθέρωσί του καί τήν ν τ μεταξύ κμάθησι τς Ρωσικς γλώσσης, μεταγλωττισθείς στήν Ρωσική του μορφή – εναι πρωτότυπος καί περισπούδαστος διά τά ψηλά θεολογικά του νοήματα..» (πό τόν πρόλογο το Μητροπολίτη  Κυθήρων κ.Σεραφείμ)

Τό ργο εναι συλλογικό καί κδοση γινε «προνοί, κόποις καί συνδρομ», το πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου θανασίου, Καθηγητο Χημικο, καί τς Πρεσβυτέρας Χαρούλας Τσουλιάη, Καθηγητρίας Φιλολόγου (ρτα 2014).

μετάφραση το κειμένου πό τή Ρωσοσλαβονική στή νέα λληνική γλσσα γινε πό εδικό μεταφραστικό κέντρο. λεγχος τς μετάφρασης γινε πό Ρώσους λληνιστές καθηγητές «προνοί το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυρήνης κ.κ. θανασίου» μετά πό παράκλησή μας καί μετατροπή το νεοελληνικο κειμένου στήν  ρθόδοξη  μνογραφική γλσσα εναι ργο το καθηγητ καί μνογράφου  κ. ντωνίου  Μάρκου στό πλαίσιο τν δραστηριοτήτων το Κέντρου γιολογικν μελετν «σιος Συμεών μεταφραστής».

μουσικολογικός λεγχος το Κανόνα γινε πό τόν Πρωτοψάλτη καί Μουσικοδιδάσκαλο κ.Γεώργιο Χρονόπουλο καί φιλολογική πιμέλεια τν κειμένων γινε πό τήν πρεσβυτέρα Χαρούλα Τσουλιάη, καθηγήτρια φιλόλογο.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ.Σεραφείμ, πού προλογίζει τό βιβλίο σημειώνει:

« …Τόσον πανασύνθεσις το ρχικο Κανόνος, σον καί σύνθεσις το προσφάτου, ποτελον πνευματικά πιτεύγματα ες δόξαν το Ελογητο Θεο καί το Προσκυνητο γίου Πνεύματος. ποκατάστασις το Κανόνος το γίου μετρικς καί τονικς, παρά τάς δυσχερείας το πράγματος, θεωρεται λίαν φιλότιμος καί πιτυχής».

Χαρακτηριστικά το βιβλίου

 Σχμα:  17χ24
ριθμός σελίδων      144
IBSN       978-960-93-6214-6
κτύπωση    σωτερικό 4 χρώματαξωτερικό 4 χρώματα
Χαρτί      σαμουά 120 γραμμαρίωνξώφυλλο μέ ατιά, velvet 350 γραμμαρίων.
         


Στό βιβλίο πάρχουν καί  ο  ξς εκόνες:

1. μπροσθόφυλλο: περίφημη εκόνα τς γίας Τριάδος, ργο το σ. νδρέου Ρουμπλιώφ (15ος αι.). Μόσχα, Πινακοθήκη Τρετιακώφ.

2. πισθοφύλλο: Μόσχα, Σερκίγιεβ Ποσάντ, Λαύρα γίας Τριάδος – γ. Σεργίου  (1345 κ.ε.)· Ναός το γίου Πνεύματος (1476/77), που καί τάφος το γ. Μαξίμου το Γραικο (+  1556).

3. γιος Μάξιμος γράφει μέ κάρβουνο στόν τοχο τς φυλακς τόν Κανόνα στό  γιο Πνεμα. (ργο καί εγενική προσφορά το πειρώτη  γιογράφου κ.Κ.Τάμπη).

4. γγελος μεταλαμβάνει στή φυλακή τόν γιο Μάξιμο τόν Γραικό. (ργο καί εγενική προσφορά το πειρώτη γιογράφου κ.Κ.Τάμπη).

5. γγελος παρηγορε  στή φυλακή τόν γιο Μάξιμο τόν Γραικό. (ργο καί εγενική  προσφορά το γιογράφου κ. Γ.Κόρδη)

6. λάρνακα μέ τά λείψανα το γ. Μαξίμου στή Ρωσία, που πάρχει γραμμένο τό πολυτίκιο το γίου στή Ρωσική γλσσα.

7. Δύο ακόμα πρωτότυπες Ρωσικές εκόνες το γίου καί εκόνες τν μονν Volokolamsk καί Otroch.

Περιεχόμενα το βιβλίου

Τό βιβλίο διαιρεται σέ πέντε μέρη, μέ περιεχόμενα πως φαίνονται στή συνέχεια:ΜΕΡΟΣ – Α -

Περιλαμβάνει:

-Χαιρετισμό το Μητροπολίτου Κυρήνης κ.κ. θανασίου, ξάρχου το Πατριαρχείου λεξανδρείας στή Μόσχα.

-Πρόλογο  το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ.κ.Σεραφείμ.

σαγωγικό σημείωμα γιά τό βίο, τίς διώξεις καί τό ργο το Αγ.Μαξίμου το Γραικο καθώς καί φιλολογικό σχολιασμό το κανόνα, το μοτίμου καθηγητο  Βλασίου Σαββίδη, το Ca.S.University τς Σχολς λληνικν Σπουδν, στήν δρα τς Κλασσικς Φιλολογίας .

-πόσπασμα το Κανόνα στή Ρωσοσλαβονική γλσσα.

ΜΕΡΟΣ – Β -

Περιλαμβάνει τά παρακάτω ρθρα το πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου θανασίου:

-Σύντομα στορικά στοιχεα το Κανόνα πρός τό γιο Πνεμα το  γ.Μαξίμου το Γραικο.

-μνογραφικά χαρακτηριστικά το Κανόνα.

-Θεολογικό σχολιασμό το Κανόνα.

-Τήν πνευματική προσωπογραφία το  γ. Μαξίμου το Γραικο, μέσα πό να μνογραφικό ποίημα το Γέροντος ωσήφ το Βατοπαιδινο.

ΜΕΡΟΣ – Γ -

Περιλαμβάνει τόν Κανόνα στό Παράκλητο Πνεμα το γ. Μαξίμου το Γραικο, Ποίημα το καθηγητ  κ. ντωνίου Μάρκου.

Στό σχετικό εσαγωγικό σημείωμα μνογράφος Καθηγητής κ. ντώνιος Μάρκου μεταξύ τν λλων σημειώνει καί τά ξς:

«Μελετντας  τήν νεοελληνική  μετάφραση το Ρωσικο  κειμένου, διαπιστώσαμε τι παράθεση πό τόν γ. Μάξιμο τν Ερμν το  αμβικο Κανόνος τς ορτς τς Πεντηκοστς, ποιήματος ωάννου το ρκλ («Θεί καλυφθείς βραδύγλωσσος γνόφ…» κ.λ.π.), σέ χο Τέταρτο, μς ποχρέωνε νά  συνθέσουμε  καί  τά  Τροπάρια  βάσει τν Ερμν, πότε  προέκυπτε νας νέος αμβικός Κανόνας, σέ «ν πολλος»  γνωστο μως  μέλος  στό  ερύ κοινό. Γιά τοτο δηγηθήκαμε  στήν  πόφαση  τς  συνθέσεως  καί  νός  δευτέρου  Κανόνος, κατά  τό  παγκοίνως  γνωστό μέλος  το  Μικρο  Παρακλητικο  Κανόνος  στήν περαγία  Θεοτόκο («γράν  διοδεύσας…» κ.λ.π.), σέ χο πλάγιο το Τετάρτου.  δεύτερος  ατός  Κανόνας παρατέθηκε κατά  δή, μέσως  μετά  τήν  ντίστοιχη  δή  το  πρώτου  Κανόνος (πως  συνήθως  συμβαίνει στόν ρθρο, σέ μνμες  γίων ορτές  πού  τιμνται  μέ  δύο  Κανόνες).  Καί  στίς  δύο περιπτώσεις διατηρήθηκε  τό  φος  καί  τό  πνεμα  το  γ. Μαξίμου  καί  καταβλήθηκε  προσπάθεια  νά  χρησιμοποιηθον ο  βασικές  λέξεις (ρήματα, πίθετα)  το Ρωσικο  κειμένου.

μότιμος καθηγητής κ.Βλάσιος Σαββίδης σχολιάζοντας τό σχετικό ποίημα γράφει :

«..Τό  πό παρουσίασιν νέον ργον το  γαπητο συναδέλφου, δικαίωσεν πλήρως τάς προσδοκίας μας. Πρόκειται περί  ργου μεγάλου, διότι  πέτυχεν  ες  τήν  προσπάθειαν  τς  μεταφορς  το  σκητικο πνεύματος, το μοναχικο θους, το  γλαφυρο φους  καί  τς  θεολογικς  σκέψεως  το  πρώτου  ποιητο  του γ. Μαξίμου το Γραικο. Μάλιστα Κανών, ποτελούμενος  ες  τήν  νέαν  του  μορφήν πό  δύο  νέους  Κανόνας, ναδεικνύει τόν μεγάλον βαθμόν δυσκολίας το γχειρήματος.

Τό  μνογραφικόν  ργον  το  συναδέλφου γιολόγου  καί μνογράφου, διακρίνεται  γενικς διά τήν  κομψότητα  το  ποιητικο  λόγου, τήν πυκνότητα  τν νοημάτων, τήν ερηματικότητα  τν  δεν  καί  τήν  ν  συντομί περιεκτικότητα ( ποία εναι τό κύριον – κατά  τήν γνώμην μου – χαρακτηριστικόν  του).

Τά φιλολογικά  στοιχεα  ες τό  λον ργον  (προσφωνήσεις ελαβείας,  μεταφορικά σχήματα,  παρομοιώσεις, ποιητικά πίθετα, εκόνες,  ποστροφές, ντιθέσεις, κ.λ.π.) εναι  μφανέστατα  καί πυκνά. Κατά τήν μεταφοράν  το Κανόνος  το  γ. Μαξίμου ες  τούς  δύο  νέους  Κανόνας, νέος μνογράφος  πέτυχεν τόν  σεβασμόν  ες  τό  λον  πνεμα  το  γίου  Ποιητο

ΜΕΡΟΣ – Δ -

Περιλαμβάνει σχετικό μουσικό παράρτημα το Πρωτοψάλτου καί Μουσικοδιδασκάλου κ.Γεωργίου Χρονόπουλου.

ΜΕΡΟΣ – Ε –  (Παράρτημα)

Περιλαμβάνει Χαιρετισμούς στόν  γιο Μάξιμο τόν Γραικό. ργο καί ατό το καθηγητ  ντωνίου Μάρκου, πού γιά πρώτη φορά δημοσιεύονται!

κεντρική διάθεση το βιβλίου γίνεται: 

Α. πό τίς κδόσεις Σταμούλη
Βιβλιοπωλεα:θήνα: βέρωφ 2, τ.κ. 10433, τηλ.: 2105238305, fax: 2105238959Πειραιάς: Καραολή & Δημητρίου 87, τ.κ. 18534, τηλ.: 2104227504, fax: 2104227577
Email: info@stamoulis.gr

Β. πό τόν π. Δημήτριο θανασίου.

e-mail πικοινωνίας: fdathanasiou@gmail.com


TΙΜΗ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ:10 ΕΥΡΩ