Translate

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

“ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” Vs “ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ”-Latet anguis in herba! Η ιερά Βασιλική οδός κατά της ανίερης, ακραίας και κακοδόξου «Ιδιωτικής οδού»! Του Παναγιώτη Νούνη

          
                                                                                                                                                    

Βασανίζοντας το Ρωμανίδειο σημείο ότι: «το κλειδί δια την κατανόησιν της μεταβολής της Ορθοδόξου Καθολικής Παραδόσεως από παρανόμου εις νόμιμον θρησκείαν και κατόπιν εις επίσημον Εκκλησίαν, έγκειται εις το γεγονός, ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διεπίστωσε, ότι δεν είχε απέναντί της απλώς μίαν επί πλέον μορφήν θρησκείας ή φιλοσοφίας, αλλά μίαν καλώς οργανωμένην Εταιρίαν Νευρολογικών Κλινικών, αι οποίαι εθεράπευον την νόσον της θρησκείας και την αναζητούσαν την ευδαιμονίαν ασθένειαν της ανθρωπότητος και έτσι παρήγον φυσιολογικούς πολίτας με ανιδιοτελή αγάπην, αφιερωμένους εις την ριζικήν θεραπείαν των προσωπικών τους και των κοινωνικών νοσημάτων. Η σχέσις που ανεπτύχθη μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, ήτο ακριβώς αντίστοιχος προς την σχέσιν μεταξύ Κράτους και συγχρόνου Ιατρικής.» Επιτρέψτε μας τότε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να σας προτείνουμε αυτήν την εκπληκτική Τουρκική ταινία η οποία παρουσιάζει με αρκετό συγκριτικά ενδιαφέρον τα ανάλογα διαθρησκειακά Ισλαμικά άκρα, του  άκρατου συγκρητιστικού «ειρηνικού» Ισλαμικού Οικουμενισμού και του ειδεχθούς άκριτου «ζηλωτικού» μουτζαχιντ(-ισμού)!  Διαθρησκειακά ομιλούντες, για άπαντα τα θρησκεύματα και  μηδενός εξαιρουμένου, το μέν ένα άκρο του Οικουμενισμού απειλεί, ως ύπουλο και αόρατο (αλλά και ορατό πλέον!) μικρόβιο, την «πνευματική υγεία» μας ενώ το δε δεύτερο άκρο πέραν της ψυχόλεθρης απειλής, απειλείται και η βιολογική!

Διαβάσαμε ωστόσο τα εξής οικουμενιστικά φληναφήματα αλλά και θρησκειολογικά παραληρήματα εκ του Οικουμενιστικού ιστολογίου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ», και αντιγράφουμε τα πιο κάτω ανόητα και αθεολόγητα κουραφέξαλα τους:


Είμαι υπέρ: 

- Της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2016, έχοντας εμπιστοσύνη στους Ορθοδόξους Προκαθημένους. 
- Της ίδρυσης έδρας Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απειλούμαστε περισσότερο από τους ταλιμπάν "ορθοδόξους" παρά από τους μουσουλμάνους, τους οποίους δεν γνωρίζουμε άλλωστε... 
- Του ανοίγματος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με την τελευταία επίσκεψη του Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου στην Αγία Έδρα και την συνεργασία Αποστολικής Διακονίας και Βατικανού. Ευχής έργον θα ήταν να υπάρξει διεύρυνση αυτής της συνεργασίας εκεί όπου υπάρχει ανάλογο πεδίο (π.χ. Άγιος Ανδρέας Πατρών). 
- Του διαλόγου Θεολογίας και Ψυχολογίας (και Ψυχιατρικής). Οι αντίθετες φωνές έχουν οσμή θανάτου... Προτιμώ την Ανάσταση! 
- Του νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών, μόνο και μόνο για τον πόλεμο που δέχεται. Σημαίνει ότι κάτι άλλο είναι, κι αυτό δεν είναι λίγο. 
- Της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, και παρά τις αντίθετες απόψεις - συχνά υστερικές - η Ορθόδοξη παρουσία στο ΠΣΕ είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη και αναγκαία. 
- Της μετα - μετά - πατερικής Θεολογίας, γιατί οι Πατέρες σίγουρα δεν απευθύνονταν στους "πατερικούς", που τους έχουν κάνει ιδεολογικό φλάμπουρο, χειρότερο κι απ΄ τον κομμουνισμό.
Κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν και τα "Εναντίον" μου. 

Π.Α.Α.
Σχόλιο «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» :

Απαντάμε τότε και εμείς με την σειρά μας  δια της δημοσίου ιεράς οδού κατά το ανεπανάληπτο και ρωμαλέο, Χρυσοστομικό λεχθέν, τα δημόσια κακόδοξα λεχθέντα, δημοσίως και να ελέγχονται…! Πάνω σε αυτή την Πατερική Αρχή ερχόμαστε ετσι ως ένα απλό ιστολόγιο τα «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», με τα δικά μας ανάλογα, απολογητικά «ΥΠΕΡ», κόντρα στα «διαφορετικά απολογητικά» ή και «απολογητικά των διαφόρων» (του αιώνος τούτου του απατεώνος!), των  οπαδών κυρίως της απροϋπόθετης Πατερικά «οικουμενικής κίνησης» (δηλαδή του Οικουμενισμού!), και οικουμεν(ιστ)ικών ιστολογίων τους, για να μπορέσετε να συγκρίνετε δικαίως και υγιώς αγαπητοί μας αναγνώστες, μια και αναφερόμαστε σε «οδούς», στην  μετ’ακριβείας  να αναγνωρίζουμε αλλά και να γνωρίζουμε τόσο την Ιερά Βασιλική Οδό  των αγίων Πατέρων μας όσο και την «ιδιωτική οδό» των «αγρίων πατέρων» και «αδελφών» μας, δηλαδή, όχι μόνον την όποια κακόδοξη ή και αλλόδοξη-οικουμενιστική-«ιδωτική ή και δημόσια οδό», αλλά παράλληλα, και το άλλο κακόδοξο  άκρο θέλει  την ειδική προσοχή, και εννοούμε την ανίερη «ζηλωτική» οδό.
Παρακαλούμε κάντε την ανάλογη αντιπαραβολή ανα παράγραφο τα πάνω εν σχέση και συγκρίση με τα κάτω και βρείτε τις διαφορές!

Είμαστε υπέρ:

- Της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, η οποία ΕΑΝ πραγματοποιηθεί το 2016,πρώτα ο Θεός, θα της έχουμε εμπιστοσύνη ως μη ληστρικής Συνόδου, διότι θα προϋποθέτει α) Θεοφόρους και φωτισμένους πατέρες ως σαν τον άγιο Σπυρίδωνα, Βασίλειο, Γρηγόριο, Δαμασκηνό, Μάξιμο, Συμεών, και άγιο Γρηγόριο Παλαμά (διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην  όποια Ιερά Σύνοδο!) και όχι αφώτιστους ακαδημαϊκούς, μη θεόπτες ως σαν τους «Ιεροκορανιστές» και «παποκαισαρολάγνους» και β) άμεση επίλυση σοβαρών δογματικών θεμάτων και προβλημάτων, π.χ. Καταδίκη της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού και αποκοπή εκ της Εκκλησίας μας των διαφόρων  αιρετικών Οικουμενιστών εμμενόντων πρωταγωνιστών ή και καταδίκης του άλλου αιρετικού άκρου, του αιρετικού άκριτου «Ζηλωτισμού»,όπως επίσης οριστική καταδίκη του εωσφοριστή Καζαντζάκη μετά των συγγραμμάτων αυτού, θεολογικοδογματολογική αποσαφήνιση της διαβρωτικής προτεσταντικής ιδεοληψίας σε θέματα πολιτείας και Εκκλησίας! Διότι η πολιτική όντως είναι θεάρεστη ενέργεια και πρωτο-δημιούργημα της Ποιμαντικής διακονοίας!

- Της ίδρυσης έδρας Ισλαμικών Σπουδών, όπουδήποτε αλλού πλήν της Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης και ειδικά στο τμήμα Θεολογικό, όπου και είμαι απόφοιτος του! Απειλούμαστε περισσότερο με τους διαφόρους εθνομειοδότες (ναί-ναί-νεκους!), αλλά και μεταλλαγμένους «ορθοδόξους» παρά από τους γείτονες Κεμαλικούς Οθωμανούς, διότι ως Έλληνες της Κύπρου έχουμε γνωρίσει και βιώσει αλλά και ακόμη βιώνουμε στο πετσί μας τι εστί ειδικά το Σουνιτικό Κεμαλικό Ισλάμ…!

- Του ανοίγματος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την «Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία», δηλαδή την Φραγκοπαπική ετεροδοξία, πράγμα το οποίο γίνεται αιώνες τώρα αλλά ο ελέφαντας Παπισμός δεν δύναται να σηκωθεί πλέον λόγω των πλειάδων αιρέσεων του, οριστικά και αμετάκλητα…! Ευχής έργον να μην γίνει η  ανόνητη «Αθηναγόρεια» συνάντηση στους αγίους Τόπους για να αποφευχθούν τα μελλοντικά τσουνάμια, σεισμοί, λιμοί και καταποντισμοί και φυσικά να υπάρξει επι τέλους επαναπροσδιορισμός και επανατοποθέτηση της στάσεως ημών των Ελλήνων Ορθοδόξων στο διαθρησκειακό αλλά και διαχριστιανικό διάλογο μας και το άνοιγμα αυτό να εγκεντρισθεί στις Ευαγγελικές αλλά και Ορθοδοξοπατερικές αρχές και αξίες της Ιεράς Παραδόσεως μας και όχι στα αλα- κουτουρού, ως έχειν («πορνικά ανοίγματα») και ως έτυχεν,  δυστυχώς  την σήμερον ! Δηλαδή Ορθόδοξο Εκκλησιολογικό άνοιγμα, εμπροϋπόθετο, και να επεκταθεί Θεανθρωποκεντρικώς πέραν του Παπισμού…!

- Του διαλόγου Θεολογίας και Ψυχολογίας (και Ψυχιατρικής). Γόνιμος ο κάθε διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια είναι υπαρκτός και εφικτός αλλά και πάλι σε έναν διάλογο πρέπει να υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα όρια, διότι άλλα όρια και προϋποθέσεις φέρει και εκφράζει η Θεανθρώπινη Ορθόδοξη Ψυχοθεραπευτική εκκλησιολογία ( και πατερική θεολογία!) και άλλα όρια στενά (ουμανιστικά) φέρουν ανθρωποκεντρικά οι επιστήμες της Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής! Βάσει αυτών που εκφράζουμε, ίσως μόνο εκεί τότε, «οι αντίθετες φωνές έχουν οσμή θανάτου» και φυσικά όσοι εμμένουν στα αντίθετα (δηλαδή στον αδιάκριτο και απροϋπόθετο διάλογο!)  εξ’όσων παραθέσαμε, όσο μερικοί και να προτιμούν την εσχατολογική ελπιδοφόρα  Ανάσταση τους, πολύ φοβόμαστε ούτε κάν την οντολογική Ανάσταση θα βιώσουν ποτέ, αλλά και ούτε καν την βοηθητική «ανάσταση» και ανάταση των ανθρωπιστικών αυτών επιστημών, εκτός και εάν (ο Π.Α.Α.) εννοεί άραγε τον διάλογο μεταξύ της οικουμενιστικής «μεταπατερικής» θεολογίας και Ψυχολογίας, που ελαύνονται από τα ίδια ουμανιστικά φιλοσοφήματα και ιδεολογήματα! Μα αυτός ο διάλογος ήδη γίνεται (έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυς και θεατής σε συνέδριο τέτοιο) στην α-θεολόγητη ακαδημία του Βόλου…!

- Του πολύ-κροτου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών, και εννοώ την παλαιόθεν ομολογιακή και συνάμα κατηχητική Παιδαγωγική διδασκαλία Αγίων Πατέρων στα σχολειά μας, διότι μόνο έτσι γινόμαστε αληθινά και ευαγγελικά προοδευτικοί και αποκτάμε βαθύτατο γνωσιολογικό υπόβαθρο παράλληλα στα της πίστεως μας, ελέω Τριαδολογικής Αρχής του πολιτικού Συντάγματος μας φυσικά, και όχι σαν τους διαφόρους ψευδοπροοδευτικούς και «μεταπατερικούς» ( άνευ των Πατέρων) ΚΑΙΡΟσκόπους της πλάκας,  «μόνο και μόνο για τον πόλεμο που δέχεται» το μάθημα  αυτό,  «σημαίνει ότι κάτι άλλο είναι, κι αυτό δεν είναι λίγο.» Ουδέν αναληθέστερον!

- Της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο «Εκκλησιών». Γράφετε Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρετικών που δυστυχώς διαλεγόμαστε υπο ίσοις όροις και προτεσταντικές προϋποθέσεις που μας έθεσαν ad hoc,οι ετερόδοξοι-αιρετικοί, για να συμμετέχουμε εις το άνομο και παράνομο φαρισαϊκό ετούτο Συμβούλιο των ψευδοεκκλησιών! Την βάζω εντός εισαγωγικών πιο πάνω διότι, εκκλησιολογικά και με απόλυτη ακρίβεια στα της πίστεως μας, Πιστεύουμεν εις Μίαν Αγία Καθολική Αποστολική και Αγιοπατερική Εκκλησία…! Και όχι όπως γράφουν α-θεολόγητα μερικοί, με δόλιο και ιδιοτελή σκοπό την σύγχυση αλήθειας με το ΠΣΕ(μα)! Μόνο έτσι φίλε (Π.Α.Α.)  « το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, και παρά τις αντίθετες απόψεις - συχνά υστερικές - η Ορθόδοξη παρουσία στο ΠΣΕ είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη και αναγκαία.» Συμφωνούμε δηλαδή εν μέρει σε όσα αναφέρεις υπο τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις όμως και το «ιδιωτικό» περιεχόμενο «εμών» που αποδίδουμε στους όρους, όπως τους παραθέσαμε με ακρίβεια φυσικά! 

- Της μετα - μετά - πατερικής Θεολογίας, φτάνει να εμπεριέχει εκκλησιολογικά μετά των Πατέρων με ορθόδοξη έννοια! Δηλαδή κατ’ ουσίαν ως πολέμιος, ο γράφων, της «μεταπατερικής θεολογίας» (γράφε μεταπατερικής κουραφεξολογίας) είμαι παράλληλα και υπέρμαχος της μετα-μετά-πατερικής θεολογίας(!) (δηλαδή θεολογίας πορευομένης μαζί με τους απλανείς Πατέρες μας και όχι χώρια τους!) «γιατί οι Πατέρες σίγουρα δεν απευθύνονταν (μόνο) στους "πατερικούς"» αλλά και στους αντι-πατερικούς (μεταπατερικούς-άνευ των Πατέρων), «που τους έχουν κάνει ιδεολογικό φλάμπουρο (οι μεταλαγμένοι «ορθόδοξοι»), χειρότερο κι απ΄ τον κομμουνισμό»,συμφωνούμε σε όσα γραφθέντα εντός εισαγωγικών θέτει, ο αγαπητός Π.Α.Α., ενώ τα παραθέτουμε υπο την δική μας θεολογική οπτική φυσικά! Εξάλλου τυχαίο είναι που αρκετοί υπέρμαχοι της «μεταπατερικής» αιρέσεως, είναι συνειδητοί οργανωμένοι «αριστεροί θεολόγοι»; Απλά προβληματίζομαι από τις πολλές «συμπτώσεις και τυχαιότητες»!

Είναι άραγε συμπτωματικό ή συμπτωματολογικό πνευματικό νόσημα με επικίνδυνες μεταστάσεις;

 Μπορεί να αφαιρέσαν κατά τα φαινόμενα τις διάφορες Μαρξιστικές ιδεολογίες αλλά πρόσθεσαν άλλες φιλοσοφικές και στοχαστικές ιδεοληψίες ετερόδοξων ξένων και ημέτερων θεολογούντων! Και κατά τα άλλα, τρομάρα σας, η εμμονή στην Πατερική θεολογία είναι «ιδεολογικά φλάμπουρα»! Διότι οι «άλλοι» (πέραν και υπερπέραν, έξω από σας!) διαστρέφουν τους αγίους Πατέρες μας, οι «άλλοι» είναι οι φανατικοί, οι «άλλοι» είναι φονταμενταλιστές και ψυχασθενείς…! Όλοι οι «άλλοι» (Παλαμάδες, Μάρκοι, Φώτιοι, Νικόδημοι, Νεκτάριοι, Δαμασκηνοί κ.α.!) οι εκφράζοντες πάντοτε διαχρονικά  την αντίθετη από σας κυρίως τεκμηριωμένη κατά πάντα και δια πάντα Πατερική τους άποψη, πλήν υμών των ορκισμένων  «φοντα-μεταπατεριστών», και «οικουμενικο-κινητιστών», αλλά και των άλλων ακραίων «μουτζαχίντ», φονταμενταλιστών «ζηλωτών» και φυσικά δεν ξεχνάμε το παλιομοδίτικο «υπόγειο  και εναέριο ρεύμα» των Καζατζακηκομανιακών(!!!)

Αναμένουμεν με ανεκλάλητη χαρά ότι, «κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν και τα "Εναντίον"» σου! Ωωω…!, πολύ το επιθυμούμεν!!!


Με τιμή ένας χριστιανόσχημος φαρισαίος ή ορθοδοξεπώνυμος μουτζαχεντίν, άνευ εισαγωγικών!

Π.Ν.Π.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


Οικουμενιστικό ιστολόγιο, «Ιδιωτική Οδός»,http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_29.html