Translate

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Αποφυγή τεκνογονίας και Εκτρώσεις (ΜΕΡΟΣ Ι΄)Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Ιερόν «Μυστήριο του Γάμου»
Μέσα εις την σημερινήν κατάστασιν
 της Μεγάλης Αποστασίας των ανθρώπων από τον Θεόν


υπό του Πατρός και Καθηγουμένου
 της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου
 Αρχιμανδρίτου Αθανασίου
λληλένδετο ΤΟΣΟΝ μ τς προγαμιαίας κα ξωγαμιαίας σχέσεις, ΟΣΟΝ κα μ τ θανάσιμον μαρτημα τς, ντς το γάμου, δι τεχνητν μεθόδων παραφύσιν παρεκτροπν, ποφυγς τς τεκνογονίας (κτς κα ἐὰν πάρχη “κ συμφώνου” γκράτεια μεταξ τν συζύγων, καθς καθορίζει κα πόστολος Παλος), εναι κα τ φοβερν κα πάνθρωπον γκλημα τν μβλώσεων κτρώσεων.

κτρωσις, γαπητοί μου Χριστιανοί, εναι φόνος, φόνος φρικτός, μαρτία μεγάλη! « δμ πλάστηκε π τν Δημιουργ πρτος κα στερα Εα. Κι ατός, πο πατήθηκε πρτος δν ταν δάμ, λλ γυναίκα κα πεσεν πρώτη στν παράβασι. Θ σωθ μως ( γυν) μ τν τεκνογονίαν. ρκε α γυνακες ν μείνουν στν Πίστιν κα στν γάπην κα στν γίαν ζωήν, κα ἐὰν διατηρον τν συζυγικν σωφροσύνην» (Α´ Τιμ. β´, 13-15), πως διακηρύττει κήρυκας τν θνν, θεος Παλος.

ντολ το Θεο λέγει: «Αξάνεσθε κα πληθύνεσθε κα πληρώσατε τν γν» (Γεν. Α´, 28). ποφυγ τς τεκνογονίας, ποία χει, ς επομεν, συνήθην κατάληξιν δυστυχς κα τς κτρώσεις, εναι μέγα μάρτημα, εναι παράβασις τς ντολς το Θεο. Κα ατ παράβασις δείχνει λιγοπιστίαν ες τν πρόνοιαν κα τν κηδεμονίαν Του.

σοι μποδίζουν τν τεκνογονίαν μ τ διάφορα πονηρ φευρήματα κδιώκουν δυστυχς π μόνοι τους, π τος αυτούς τους, τ νεκτίμητα δρα το Θεο. ποφεύγοντες τν ελογημένην τεκνογονίαν πομακρύνουν τν Χάριν το Κυρίου π τν ζωήν τους! ς μν ψάχνωμεν μετ ν βρομεν “λλο” τ λάθος δι τ πώδυνα συνεπακόλουθα πο νδεχομένως θ συμβον, ετε κατ’ μεσον, ετε κατ’ μμεσον τρόπον.

Δν λέγει Θεός, ν κάνης μόνον να-δύο παιδιά, κα τ λλα ν τ μποδίζης συνειδητ κα δι’ θεμίτων μέσων ν λθουν ες τν ζωήν, , ἐὰν λθουν, σ ν τ φονεύης μ τς κτρώσεις!

Χριστιανοί μου, μ τς κτρώσεις γινόμεθα χι γονες λλ φονες!

Καταντομεν φονες τν δίων μας τέκνων, τν δίων μας τν σπλάγχνων!

Διότι, κα
ν κόμη δν πρόλαβαν ατ τ γγελάκια ν δον τ φς το κόσμου τούτου, μως, τ φονευθέντα μβρυα, χουν κα ατ (π τν πρώτην μάλιστα στιγμν τς «σύλλήψεώς» των) ψυχν θάνατον! Εναι κα ατ τ μικρ μβρυα, νθρώπινοι πάρξεις! Δι τοτο, κατ τν φοβερν ραν τς Κρίσεως θ κραυγάζουν διαμαρτυρομένα νώπιον το θρόνου το Θεο κα θ μς λέγουν: «γαπητοί μας γονες, σες μς κλείσατε τσι τν λαμπροφόρον θέσιν ες τν Βασιλείαν τν Ορανν!». λίμονον ες τος μετανοήτους ατος γονες, κατ τν ραν κείνην!

λλ διατί, γαπητο γονες, ετε δι μίαν δοκιμασίαν κατ τν καιρ τς γκυμοσύνης, ετε δι κάποιον πρόβλημα, πο συνανττε, ετε δι’ ναν νεύθυνον λόγον κάποιου ατρο, ετε δι μίαν φάμαρτον ποψιν “φίλων”  συγγενν σας, ν φονεύετε τ παιδιά σας; Οτε Θεν φοβούμεθα, οτε γγέλους κα γίους ντρεπόμεθα;

κούσατε, γαπητοί μου χριστιανοί, τ ναφέρει σχετικς Λόγος το Θεο: ταν ο σραηλται σαν κόμη ξόριστοι κα πόδουλοι ες τν Αγυπτον, βασιλες Φαραώ κάλεσε τς μαίας τν βραίων Σεπφώραν κα Φουά, κα τς προσέταξε, ταν θ ξεγεννοσαν τς γυναίκας τν βραίων, ν φονεύωσι μν τ ρσενικ βρέφη, ν διατηρσι δ ες τν ζων τ θηλυκά, δι ν μ πληθυνθ τ γένος τν βραίων.

μως «φοβήθησαν α μααι τν Θεν» (ξ. Α’, 17), λέγει Γραφή. Κα δι’ ατ παρήκουσαν ες τν Φαραώ, κα φηναν ζωνταν κα τ ρσενικά. ταν δ Φαρα τ μαθε, κάλεσεν τς μαίας κα τς ρώτησεν πειλητικς, διατ ζωογονοσαν τ ρσενικά. Κα το πήντησαν α μααι: «Δν μοιάζουν α βρααι, μ τς λλας γυναίκας τς Αγύπτου, λλ προλαμβάνουν κα γεννον τ τέκνα των, προτο κόμη προσέλθουσι πρς ατς α μααι» ! Τοιουτοτρόπως Θες προστάτευεν κα πευλογοσεν τς μαίας, πο δν φόνευαν τ νεογέννητα!

λη πόθεσις ατή, πο ναφέρει γία Γραφή, εναι μι κόμη ποστομωτικ πάντησις πρς τος περμάχους τν κτρώσεων κα τς λεγόμενης «εθανασίας»! Ες τν χώραν τς μαρτίας (“τύπος” κα“εκόνα” τς ποίας εναι Αγυπτος, συμφώνως πρς τς ρμηνείας τν γίων Πατέρων τς κκλησίας μας), βασιλεύει Σατανς (το ποίου πάλιν “τύπον” κακόνα” ποτελε Φαραώ). Διάβολος λοιπν παρακινε ες τν φόνον τν παιδιν. λλ’ α γυνακες, α ποαι φοβούμεναι τν Θεν δν πακούουν ες τ προστάγματα το«Φαραώ-Σαταν», πευλογονται κα προστατεύονται π τν Χάριν το Θεο, ς φυλάσσουσαι τν Νόμον Του κα τς ντολάς Του!

Προτιμον ν πακούσουν ες τν Λόγο το Θεο, παρ ες τς προσταγς τν νθρώπων, ναντι οωνδήποτε συνεπειν, κόμη κα μ κίνδυνον ν τς φονεύση Φαραώ! (συνεχίζεται)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
«Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013, Αρ. Τεύχους 112-121, σσ. 716-720.