Translate

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ!

                  

                        ΠΕΡΙ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


                                                                                                              του  «ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ»


Δέν γνωρίζω άν ποτελ σύνεσι καί άν ατό ποδεικνύ τήν ρετή τς ντικειμενικότητος τό νά παρέχ κανείς οσιώδη πράγματα συνεχς ες τόν λλον, ν λλος πό τήν πλευρά του νά παραμέν συγκίνητος. Καί άν μέν πλ συγκίνητος, θά λέγαμε πώς εναι μικρό τό κακό. ταν μως ποδέκτης γίνεται σκληρότερος καί θεωρ τήν παροχή ατν ς δυναμία το δωρητο, τότε πς μπορε νά χαρακτηρισθ κατάστασις;
Ατές ο σκέψεις ρχονται αθόρμητα στόν νο πολλν νθρώπων, ταν εκαίρως - καίρως κούουν νά γίνεται λόγος, χι πλ γιά κέντρο σλαμικν σπουδν «ν μέσαις θήναις», λλά καί γιά δρα παρομοίων σπουδν στίς Θεολογικές μας Σχολές, παρακαλ.
Βεβαίως, θά π κανείς τι δέν μπορε νά γίν καί διαφορετικά. Εμαστε βλέπετε, μία χώρα Δημοκρατική (κυρίως ατό...), λλά μς πιέζουν καί πό τήν Ερώπη καί χι μόνον.
λλά, εναι ντως τσι τά πράγματα παναπαυόμαστε στίς περαπλουστεύσεις τν σοβαρν θεμάτων καί στήν συνέχεια, κατόπιν ορτς, τρέχομε καί δέν φθάνομε;
ς δομε μως τό θέμα τν σλαμικν σπουδν στήν λλάδα, καί μάλιστα στίς Θεολογικές Σχολές, καί πό τίς λλες του πλευρές, φο, χι μόνον χομε δικαίωμα (Δημοκρατία γάρ), λλά καί τήν ποχρέωσι ς νομοταγες καί λεύθεροι πολίτες σέ μία χώρα ενομουμένη, πως λλάς (πως αταρέσκως ποστηρίζομε).
ς θέσωμε λοιπόν ρισμένα καίρια ρωτήματα, τόσο πρός τούς Μωαμεθανούς πού ζον στόν τόπο μας, καί μαζί μέ ατούς, πρός σους λθουν στό μέλλον στήν χώρα μας γιά νά σπουδάσουν τήν σλαμική πίστι καί διδασκαλία. Ταυτοχρόνως, ρωτομε σους πιμένουν στό τι λη κατάστασις πού διαμορφώνεται εναι σωστή καί ατή πού πρέπει γιά τήν λλάδα.

ρώτημα πρτον:
Θά πάρξ κάτι νάλογο πό σλαμικς πλευρς καί στά κράτη πού κυριαρχε θεοκρατία το σλάμ; Θά πάρχ δηλαδή δυνατότητα νά δρυθον ρθόδοξες Θεολογικές Σχολές ες νδειξιν εχαριστίας, καλς συνεργασίας καί λευθέρας κφράσεως τν «πιστεύω» καί τν θρησκευτικν δεν κε πού, ως τώρα, παγορεύεται νά μφανίζεται κόμη καί τό σύμβολο το Τιμίου Σταυρο;
ρώτημα δεύτερον:
Σέ χρες Μουσουλμανικές, πως γείτων Τουρκία, θά πιτραπ νά παναλειτουργήσ πάρχουσα Θεολογική Σχολή τς Χάλκης;
ρώτημα τρίτον:
Τό κοράνιον, τό ερό δηλαδή βιβλίο το σλάμ, στήν λλάδα κυκλοφορε ντελς λεύθερα καί στό τελευταο βιβλιοπωλεο. Τώρα μάλιστα, δέν ποκλείεται νά τό κτυπώσ καί τό διο τό κράτος (πως ψιθυρίζεται) γιά τίς νάγκες τν Μουσουλμάνων.
Στίς χρες που πικρατε θρησκεία το κορανίου, θά πάρξ λευθέρα διακίνησις τς γίας Γραφς;
Βεβαίως, δέν εναι δυνατόν νά ναφερθομε στό ρθρο μας ατό ν πάσ λεπτομερεί στούς πηνες διωγμούς πού φίσταται τό χριστιανικό στοιχεο στίς χρες πού διώκεται Χριστιανική πίστις, λλά θά περιορισθομε στό νά τονίσωμε τι, στήν ερύτερη περιοχή τς Μέσης νατολς, Χριστιανισμός κινδυνεύει νά «ξαλειφθ» πό τόν «Βιβλικό Χρο», πως χαρακτηρίζεται, λόγ τς κλιμακώσεως τν διωγμν κατά τν πιστν Χριστιανν*.
Σέ λους εναι γνωστό, τι άν συλληφθ κάποιος νά κατέχ τήν γία Γραφή, μέσως ξεκιν διαδικασία διωγμο καί βασανισμν πού φθάνουν ως θανάτου.
λλά, ς περάσωμε τώρα σέ κάποια ρωτήματα συγκεκριμένης μορφς, πού φορον τίς ρθόδοξες Θεολογικές Σχολές.
πάρχουν ρισμένα πρόσωπα πού πεστήριξαν τήν δημιουργία δρας σλαμικν σπουδν ντός τν ρθοδόξων Θεολογικν Σχολν.
Πρός τούς κυρίους καθηγητάς καί πρός σους πεστήριξαν τήν θέσι ατή, μέ θλψι καί πόνο θέτομε τά ξς πλ ρωτήματα:
Κάτω πό τήν στέγη ες τήν ποία διδάσκεται ρθόδοξη Δογματική, ρμηνεία τς γίας Γραφς,  κκλησιαστική στορία, πού περιλαμβάνει καί τίς πί αἰῶνας διώξεις τν ρθοδόξων Χριστιανν πό τό σλάμ, καί τά μαθήματα το Πρακτικο κλάδου τς Θεολογίας μας, κε λοιπόν θά διδάσκεται καί τό κοράνιο μέ λο τό φάσμα τν σλαμικν λεγομένων σπουδν; 
κε πού ο νωτέρω τέσσερις κλάδοι τς ρθοδόξου Θεολογίας ναπτύσσονται καί ποκαλύπτουν τήν γάπη το Θεο, λλά καί τόν οσιαστικό γνα τν πιστν γιά γάπη ως θυσίας κόμη καί πρός ατούς τούς χθρούς, κε παραλλήλως θά διδάσκεται καί τό τζιχάντ; Δηλαδή, σκληρός καί ως θανάτου διωγμός τν «πίστων»; Ατν τοτέστιν τν Χριστιανν, ο ποοι ρνονται νά προδώσουν τόν Χριστό καί νά δεχθον τήν Μουσουλμανική πίστι;
Θέτομε λοιπόν ατά τά ρωτήματα πρός τούς καθηγητάς ατούς καί πρός λους σοι ποστηρίζουν τήν θέσι ατή  καί ζητομε μίαν πάντησι, διότι γιά τούς πιστούς ατά εναι διανόητα καί κατανόητα.
Καί κάτι λλο κόμη. Ο σλαμικές σπουδές συμπεριλαμβάνουν φυσικ τ τρόπ καί τήν προσευχητική σύναξι τν Μουσουλμάνων σπουδαστν. Παράλληλα λοιπόν μέ τόν ρθόδοξο ναό πού φίσταται θά κτισθ τώρα καί Μουσουλμανικό τέμενος, γιατί χι καί μιναρές, ντός το χώρου τν Θεολογικν μας Σχολν, που, πί καθημερινς βάσεως, κατά τό «πτάκις τς μέρας», ο Μουσουλμνοι φοιτητές θά προσεύχωνται καί μέ ,τι λλο ατό συνεπάγεται;
Καί τήν μέρα τς 25ης Μαρτίου, ατς τς μεγίστης σημασίας κκλησιαστικς καί θνικς ορτς πί τ πελευθερώσει τν προγόνων μας πό το θωμανικο ζυγο καί τ θνικ παλιγγενεσί, θά συμμετέχουν ς σότιμοι καθηγητικός καί φοιτητικός σλαμικός κόσμος, θά τούς πιτραπ, θέλοντας καί μή, στόν διο χρο, πανηγυρικ τ τρόπ, νά ορτάζουν καί ατοί τήν κατάληψι τς Κωνσταντινουπόλεως πό το Μωάμεθ το Πορθητο, πως συμβαίνει καί στήν Τουρκία;
Ο δέ καθηγητές, ο ρθόδοξοι καθηγητές, κληρικοί καί λαϊκοί, θά ντιμετωπίζωνται, γιά λόγους καδημαϊκς κοινότητος καί συναδελφοσύνης, ς σότιμοι μέ τούς μουσουλμάνους λαϊκούς καθηγητές, λλά καί τούς μουφτδες διδάκτορες το Κορανίου;
λλά, τό κόμη τραγικώτερο λων εναι κάτι λλο, πού σως διαφεύγει τς προσοχς πολλν. Καί ποιό εναι ατό; τι, παρά τίς διδασκαλίες, τίς ποδείξεις καί τά κηρύγματα περί τς μοναδικότητος τς πίστεώς μας, τά ποτελέσματα θά εναι τραγικά, φο, μέσ ατο το παραλλήλου, πού δηγε σέ ναν ξεκάθαρο θρησκευτικό καί διαθρησκειακό συγκρητισμό, ο συνειδήσεις τν ρθοδόξων σπουδαστν καί χι μόνο θά μβλυνθον νεπανόρθωτα. Πργμα τό ποο σημαίνει, τι κάθε νας πού θά ρνται ατήν τήν διαμορφουμένη τακτική θά εναι πόβλητος καί σως θά κινδυνεύ καί ατή ζωή, τόσο τν καθηγητν, σο καί τν φοιτητν, πού θά διδάσκουν καί θά διδάσκωνται τι μοναδική δός πρός τόν Θεό εναι τό Σμα το Χριστο, γία ρθοδοξία.
ννοεται δέ τι τίς καθηγητικές θέσεις δέν θά τίς καταλαμβάνουν πρόσωπα μέ αθεντική παραδοσιακή μόρφωσι καί ρθόδοξη Χριστιανική ζωή, λλά μονάδες ο ποες στήν πρξι, νεκεν δελφικς λληλεγγύης καί δημοκρατικς κφράσεως, θά παρέχουν «γν καί δωρ» σέ σους φανατικά μισον τόν Χριστό καί σκοπό χουν νά ξισλαμίσουν λον τόν κόσμο καί πρωτίστως τήν ελογημένη μας πατρίδα.
Διερωτώμεθα, λοιπόν, μήπως καί τό θέμα ατό τό ντιμετωπίζουν ρισμένοι δίχως νά χουν ρευνήσει λες τίς παραμέτρους καί τά ναπόφευκτα ποτελέσματα; Μήπως θελά μας νοίγωμε «τόν σκό το Αόλου» μέ πρόβλεπτες τίς συνέπειες, χι μόνο γιά τόν θεολογικό, εδικς, καί τόν καδημαϊκό, γενικώτερα, χρο καί μαζί μέ ατόν γιά λόκληρο τό ρθόδοξο λληνικό μας θνος; , προϊόντος το χρόνου καί τν ξελίξεων, πού ναπόδραστα καί νεξέλεγκτα διαμορφώνονται, θά προσδοκομε καί πάλι σέ κάποιον «χτιναμέ», δηλαδή σέ νέες σλαμικές συνθκες, στε νά μπορομε νά διδάσκωμε καί νά διδασκώμεθα τήν ρθόδοξη Θεολογία;
Ατά γιά σήμερα καί μλλον θά πανέλθωμε.

* Βλέπε: «21ος αἰῶνας - αἰῶνας τν διώξεων τν Χριστιανν», Δήμητρα Κρητικο, κδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, σελ. 39.