Translate

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Μουσουλμάνοι: ἡ δημογραφική ὡρολογιακή βόμβα τῆς Εὐρώπης καί τά «πιόνια» τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων!
Μουσουλμάνοι: 
 ἡ δημογραφική ὡρολογιακή βόμβα τῆς Εὐρώπης
καί τά «πιόνια» τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων!

Μουσουλμάνοι μετανάστες, νόμιμοι καί λαθραῖοι, κατ’ ἐξοχήν χρησιμοποιοῦνται τίς τελευταῖες δεκαετίες ἀπό τή Νέα Τάξη Πραγμάτων, ὡς ἕνα ἀπό τά μέσα της γιά ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῶν λαῶν! Ἡ ἐθνική ἀλλοίωση τῶν κρατῶν, ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά τή Νέα Τάξη,  προκειμένου νά προχωρήσει στήν ἐγκαθίδρυση τῆς Πᾳγκόσμιας Κυβέρνησης τοῦ Ἀντιχρίστου!
Τήν ἔχει «βαφτίσει» κιόλας μέ ὠραῖο ὄνομα, γιά νά μήν μᾶς εἶναι δύσπεπτη.Πολυπολιτισμικότητα!

Τά ἔθνη ὅσο παραμένουν ἀμιγῆ, κρατοῦν τίς παραδόσεις τους καί ἀνθίστανται σέ κάθε εἴδους ἀλλαγές, πού μέ πόνο προξενοῦν ὅταν τά τραβοῦν θρασύτατα ἀπ’ τίς ρίζες τους καί ἐπιχειρώντας νά τά ἀποκόψουν ἀπ’ το παρελθόν τους. Ἀναγνωρίζουν τίς κακοήθεις ἀλλαγές ὡς ἀπειλή στήν τάξη τους καί ἀντιδροῦν!

Τό μεταναστευτικό τρύκ τῆς Νέας Ἐποχῆς, χρησιμοποιεῖται γιά νά σπάσει αὐτήν τήν ἁλυσίδα τῆς ἐθνικῆς συνοχῆς ἑνός λαοῦ μέ τίς μνῆμες του καί τίς συνήθειές του καί γιά νά σαμποτάρει ἐκ τῶν ἔσω, τίς ὅποιες ἀντιδράσεις του. Λειτουργεῖ σάν καταλύτης αὐτῶν, ὅπως ὁ καταλύτης πού ρίχνεται μέσα σέ μία χημιμή ἕνωση κι ἔχει διαλυτική ἰδιότητα!

Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων πού βιάζεται νά κυβερνήσει παγκόσμια, δέν ἔχει χρόνο καί ὄρεξη νά ἀντιμετωπίζει ἕναν ἕναν τους λαούς πού ἀντιστέκονται στήν πολτοποίησή τους. Εἰδικά αὐτούς τῆς γηραιᾶς ἡπείρου, τῆς Εὐρώπης  δηλαδή, πού τό μακραίωνο παρελθόν τῶν πολιτισμῶν τους, εἶναι καταγεγραμμένο βαθειά στό DNA τους καί στήν καθημερινή τους ζωή καί νοοτροπία!

Οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι πολυγαμικοί καί πληθωρικοί στήν ἀναπαραγωγή τους, λόγῳ τῶν πιστεύω τους. Ἑπομένως…ἀποτελοῦν μία ταχεία λύση τῶν παγκοσμιοιποιητῶν, προκειμένου νά ἀποτινάξουν τίς ἐθνικότητες (μέ καθε ἰδιαιτερότητα σέ ὅλους τούς τομεῖς) ἀπό τούς λαούς καί νά τούς μεταλλάξουν σέ «ἀπρόσωπους», ἄρα ἀσυντόνιστους-ἀνίσχυρους! Προπαντός δέ, ἐπιδιώκουν νά σπείρουν στούς λαούς (μέ προτίμηση τούς χριστιανικούς) τόν φόβο καί τό αἴσθημα τρομοκρατίας "μέσα στήν ἴδια τους τήν οἰκεία". Ὁ φόβος πού θά πρεσβεύσει, δέν εἶναι παράλογος, ἄν λάβουμε ὑπόψιν τήν φανατικότητα τῶν ἰσλαμιστῶν πού εἶναι πάντα μία ἀπειλή αὐταπόδειχτη, τόσο στήν προτέρα, ὅσο καί στή νεότερη ἱστορία (βλέπε Συρία)! 

  • Μήν ξεχνᾶμε τό μακραίωνο μῖσος τῶν μουσουλμάνων κατά τῶν Χριστιανῶν (τῶν Ὀρθοδόξων ἰδιαίτερα), 
  • καθώς καί τίς ἐντολές τοῦ κορανίου καί "ἱεροῦ τους βιβλίου", τύπου:"σφάξτε τούς ἀπίστους"... 


«Ἡ ἰσχύς ἐν τῆ ἑνώσει»,  πρέσβευαν σοφά οἱ πρόγονοί μας.
Ἕναν λαό ἐπομένως, τόν κάνει ἰσχυρό, ὅ,τι κοινό μοιράζεται. Ἡ ἱστορία του, ἡ θρησκεία του, τά ἤθη κι ἔθιμά του, ἡ νοοτροπία του, ὁ πολιτισμός του!

Μέ πρόφαση τήν οἰκονομία ὅμως, ἡ Νέα Ἐποχή, «σπέρνει» μεθοδικά τά τελευταῖα χρόνια τούς Μουσουλμάνους διαφόρων ἐθνικοτήτων στά ὑπόλοιπα χριστιανικά κατά βάση κράτη, γιά νά ἀπενεργοποιήσει αὐτήν τήν ἐθνική ἰσχύ τους!

Παραθέτουμε τά βασικώτερα ἀντεθνικά μέσα τοῦ συνολικοῦ σχεδίου ἀλλοίωσης τῶν λαῶν, ἀπό τή Νέα Ἐποχή, συνεπικουρικά μέ τήν παγκόσμια μουσουλμανοσπορά στήν ὁποία ἐπιδίδεται ἀσυστόλως :

  •  Παραχάραξη τῆς ἱστορίας ἤ ἐσκεμμένη «παράλειψη» σημαντικῶν κεφαλαίων της!
  • Ἀλλοίωση τῶν ντόπιων παραδόσεων, ἐξαφάνιση τῶν ἐθίμων καί ἐπιβολή ἑνός ἐνιαίου ἀπρόσωπου τρόπου ζωῆς (γιά νά μήν "ρατσίζουμε" μεταξύ μας)!

  • Δίωξη ( ἄμεση ἤ πλάγια ) τοῦ Χριστιανισμοῦ!

  • Οἰκουμενοποίηση τῶν θρησκειῶν (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ)!
  • Ἐπιβολή κοινῶν πολιτιστικῶν θεαμάτων-ἀκουσμάτων (  ἴδια μουσική, κινηματογράφος, μόδα, φάστ φουντ διατροφή, τρόπος διασκέδασης ), κοινή γλώσσα (ἀγγλικά) κ.ἄ.!
  • Ἀλλοίωση ἀμιγῶν ἐθνικῶν πληθυσμῶν μέ «τεχνητά» μεταναστευτικά κύματα! (Τό παρόν θέμα μας).


Συνοπτικά τό "σκεπτικό" τῆς Νέας Ἐποχῆς:
Ἄν ἀναμίξεις πολλούς διαφορετικούς λαούς, οὐσιαστικά δημιουργεῖς ἕνανμωσαϊκόὉ ἕνας χειραγωγεῖται εὔκολα, γιατί μέσα σ’ αὐτόν, χάνονται οἱ ρίζες καί οἱ διαφορετικότητες τῶν πολλῶν! Ἄρα ἀφοπλίζεται καί ἡ ἐνιαῖα - ἑνωμένη ἀντίδραση ἑνός λαοῦ μέ κοινά πιστεύω, ἀφοῦ σέ κοινωνίες διαφορετικῶν, ποιός θά συμφωνεῖ μέ ποιόν;! Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καί τά πιστεύω του, θά χάνονται ὅπως ἕνα βότσαλο μέσα στά χιλιάδες ἄλλα τοῦ ὠκεανοῦ!

http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/03/fesi.jpg
Τά τζαμιά σηκώνονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο σέ Εὐρώπη, Ρωσία καί Ἀμερική καί αὐτό ἐπιχειρεῖται καί στήν Ἑλλάδα, ὅπως ἤδη γνωρίζουμε πολύ καλά! 
Καί βέβαια ἄν ὑπάρχουν τόσες πιέσεις ἀπό τά τσιράκια τῆς Νέας Ἐποχῆς (πολιτικοί, καθηγητές Θεολογικῶν Σχολῶν... καί γενικῶς πρόσωπα σέ θέσεις ἐξουσίας καί ἰσχύος) γιά ἀνεγέρσεις τζαμιῶν, ἰδρύσεις Τμημάτων Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν,...ἀντιρατσιστικούς (ντεμέκ) νόμους ἀνελευθερίας ἔκφρασης καί δέν συμμαζεύεται...τώρα πού ἔχουμε μικρές μειονότητες μουσουλμάνων στήν χώρα μας, φανταστεῖτε τί "δικαιώματα" θά διεκδικοῦν τά μεγαλύτερα μουσουλμανικά μεταναστευτικά κύματα (καί οἱ ἀντίχριστοι μαριονοπαῖχτες τους πού κρύβονται ἀπό πίσω τους), ἄν μᾶς τούς "φεσώσουν" στήν κεφαλή μας!.... 

Μή γένοιτο!

Μ.Σ. ἐκπ/κός


ΠΗΓΗ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2329.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου