Translate

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

π.Χαράλαμπου ΜΠΙΣΛΑΝΗ (ΜΕΡΟΣ ΜΔ,’μέρος 3ον) "H ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΗΣ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑΣH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α-ΘΕΪΣΤΙΚΗΣ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΑΣ!!!


ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 

                                                                                       του π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΙΣΛΑΝΗ
(σελ 12,εφημερίδα ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013)
http://www.orthodoxia.gr/fpshow.cfm?fpid=1
ΜΕΡΟΣ ΜΔ',μέρος 3ον

Για τους μη γνωρίζοντας εξηγούμε,ότι τα ισότοπα είναι χημικά στοιχεία με την αυτή φόρτιση στον πυρήνα,επομένως με τις ίδιες χημικές ιδιότητες,αλλά διάφορο αριθμό μάζης.Που σημαίνει τον ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό νετρονίων στον πυρήνα.
Όταν τώρα μιλάμε για ήμιση χρόνο διαρκείας,εννοούμε τον χ΄ρονο κατά τον οποίο το ήμιση των ασταθών ατόμων ενός δέιγματος έχει διασπαστεί!Ή αλλοιώς το χρονικό διάστημα Τ όπου κατά την διάρκειά του τα εκάστοτε παρόντα άτομα του στοιχείου Χ,κατά την διάσπαση έχουν μειωθεί κατά το ήμιση.
Από τα κατ’αρχήν 320 γνωστά ισότοπα στην Φύση είναι γνωστά πάνω από 40.Κατά ταύτα η παραπάνω ιδιότητα των ραδιοϊσοτόπων υπήρξε η αιτία της γενέσεως και εφαρμογής των ραδιοχρονικών μετρήσεων των πετρωμάτων.Χωρίς την αναμενομένην,για τους επαρκώς ειδικευμένους,νοήμονας-σοβαρούς επιστήμονες,επιτυχίαν,και οι λόγοι είναι επαρκείς!
Κατά την ραδιομετρική χρονολόγηση πρέπει αυστηρώς να τηρηθούν οι εξής αναπαλλοτρίωτες προύποθέσεις,άλλως ευρισκόμεθα ΕΚΤΟΣ παντός επιστιμολογικού πεδίου!
1)Οι ποσότητες του «Γονικού»(ή Μητρικού)στοιχείου να είναι γνωστές στην αρχική τους κατάσταση!
2)Η ποσοτική τιμή της διασπάσεως να είναι και να παραμένει σταθερή!
3)Ότι τίποτε δεν προστέθη ή αφαιρέθη καθ’έναν οιανδήποτε τρόπο στο Γονικό ή Μητρικό,ή στο Θυγατρικό δηλ.ισότοπο στοχείο!
Τα αρχικά ραδιενεργά στοιχεία δηλ.τα Γονικά ή αλλοιώς Μητρικά στοιχεία αποσυντίθενται δια διασπάσεως των ασταθών υπαρχόντων ατόμων και διαμορφούται  το εκ διασπασεως νέο Θυγατρικό ή αλλοιώς ισότοπο στοιχείο!
Ένα σύνηθες κατ’αρχήν παράδειγμα δίδεται από την σχεση του Μητρικού στοιχείου U238 (ουράνιο 238) και Pb206(Μόλυβδος 206) Θυγατρικού στοιχείου.
Αυτό σημαίνει ότι με την διενεργούμενη διάσπαση των ασταθών ατόμων του Μητρικού στοιχείου (U238) που ποσοτικά υποβαθμίζεται,σχηματίζονται Θυγατρικά άτομα Μολύβδου δηλ.το αντίστοιχο ισότοπο του Ουρανίου.
Όλη αυτή η διαδικασία της ραδιοτεχνολογικής λειτουργίας εξελήφθη ο από μηχανής θεός,το προσδωκόμενον ωρολόγιον για την καταμέτρηση του χρονικού διαστήματος προς σχηματισμόν του πετρώματος!Αλλά παρεμερίσθη και καταπιέσθη ο ακαταμάχητος ΕΧΘΡΟΣ επιστημονικής αμβλυωπίας,αμνημοσύνης,λογικής ασυνεπείας.Όπως ήδη έχουμε διευκρινήσει,φυσικά μεγέθη,όπως ο Χρόνος,τότε και μόνον τότε είναι μετρήσιμα,με τη βοήθεια,αντικειμενικώς και μονοσημάντως,κατόπιν συγκρίσεως,εκπονειθείσης κλίμακος αριθμησίμου δια των διαγεγραμμένων ελεγχομένων μονάδων.Εάν π.χ. εμβαπτίσει κανείς σε ζεστό νερό το λεπτό υδραργυρικό νήμα,διαστέλλεται μέν,αλλά η απόλυτη θερμοκρασία ΔΕΝ μπορεί να δοθεί!Μόνον με την εκ συγκρίσεως μέτρηση ενός με μονοτίμως εξηκριβωμένη κλίμακα ΗΓΓΥΗΜΕΝΟΥ θερμομέτρου,θα είχαμε την ΑΛΗΘΗ τιμή της μετρήσεως.
Στα ραδιομετρικά ωρολόγια (μακροχρονικής μετρήσεως) δεν υπάρχει η αντίστοιχη ακριβής(μηδέ κατά οιονδήποτε τρόπο) προσέγγιση,όπου υπό την με την παράθεση ενός φυσικού τινός να είναι αναγνώσιμα τα χρονικά διαστήματα εξ αντικειμένου!
Γιατί απ’αρχής ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ και ούτε είναι δυνατό να γνωσθεί ο χρόνος της πρωτογενέσεως και συνεμφανίσεως αυτών των στοιχείων και ιδιαίτερα Τ=0 δηλ.τον χρόνο της φυσικής κοσμικής Δημιουργίας!
Η πρώτη ΣΥΝΘΗΚΗ για την ΑΚΡΙΒΕΙΑ ενός ωρολογιακού καταμετρουμένου ή καταμετρηθέντος χρόνου ΔΕΝ υπάρχει!Το αυτό και η δευτέρα και η τρίτη!
Η δια των γεωλογικών στρωμάτων διάβρωση και η προσγιγνομένη πολλαχώς διαμετακίνηση των ενυπαρχόντων μετάλλων μετά των εξυπακοουμένων συμφυρμών τους και προσμίξεων καθιστούν παντελώς αδύνατον τον προσδιοριμό ακριβούς ποσότητος ανατρέποντας τη σταθερότητα της διασπάσεως δηλ.και το αδιατάρακτον της μετακινήσεων των δεικτών του ωρολογίου.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΡΙΝΑΤΕ…Ηφαιστειακά πετρώματα της νήσου Reunion (Ινδικό Ωκεανό)ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα ισότοπα έδωσαν διαφορετικές χρονολογίες,αντίθετα με την αναμενόμενη λογική εκ των πραγμάτων κατά βάση συμφωνία,εφ’όσον υποτίθεται ότι έχουν την απαιτουμένη αληθοφάνεια επιστημονικής αξίας!Τα ισοτοπικά συστήματα Pb206 / U238 (Mολύβδου 206 /Ουρανίου 238) και Pb206 / Pb207 (Μολύβδου206/Μολύβδου207) παρέσχον ηλικίες από 2,2 έως 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια ενώ το Kalion /Argon ηλικίες από 100.000 μέχρι 2 εκατομύρια χρόνια (Obersby V.M.Geochimica et Cosmochimica,Acta36,Oct.1972).

ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΈΧΕΤΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ από χιλιάδες έτη,εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη!!!Η νέα «επιστήμη»πλουσιοπάροχη δίδει σε «πλούσιους και πτωχούς τω πνεύματι».Το ΝΕΟΔΑΡΒΙΝΙΚΟ παραμυθόδραμα μόνο που χάλασε στη σκηνογραφική εκτέλεση και άφησε ΓΥΜΝΟΥΣ τους εκτελεστές!!!ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΑΛΙ ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ που οι γηγενείς επιστήμονες ανεβίβαζαν την ηλικία τους σε ηλικία χιλιάδων(!) ετών μόνον,παρέσχον 14.6 δισεκατομμύρια χρόνια!!!(Sidney P.Clemetson:Creation Research Society Quarterly,17 Dec.1970,σελ.140).
Και από το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «American Journal of Science 255,June 1957”που έχουμε ήδη αναφέρει διαπιστώνεται άλλη μία φορά η καθ’ημάς ανισορροπία μισαλλοδόξων που το εργαστηριακό συνταγολόγιο εξελικτικής ΜΥΘΟΜΑΝΙΑΣ αποβαίνει μια ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ στις φρούδες κενοδοξίες τους εφιαλτική Fata Morgana!
ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ(;!)Τι θέλει να πεί η λέξη αυτή που είναι ανύπαρκτη στο πρωτόγονο λεξιλόγιο «ημιεξελιγμένων ανθρωποπιθήκων»!;

ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Science τι αποφαίνεται;Ιδου!
«Δεν υπάρχει αμφιβολία-πληροφορούμεθα-καμμία,ότι μεγάλο μέρος των ραδιομετρικών στοιχείων ωργανώθηκαν,ώστε να προσφέρουν προφανή ισχυρά υποστήριξη ότι η Γη είναι ηλικίας δισεκατομμυρίων χρόνων!Δηλ.ο συνήθως αποδεκτός για την εξελικτική ιστορία!Ενώ ανωμαλίες και ασυμφωνίες τέτοιου είδους υποδεικνύουν ότι είναι δυνατή και διαφορετική ερμηνεία των στοιχείων αυτών»!ΝΗΦΑΛΙΟΙ,ωστόσο,επιστήμονες που θεωρούν ατιμία τις ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ,χαλκευμένες πληροφορίες,όπως ο A.R.Williams,ένας ειδικός πασίγνωστος στους κύκλους των ερευνητών σχετικώς με τις περιβαντολογικές επιδράσεις επι ραδιενεργών στοιχείων ΑΠΕΔΕΙΞΕ και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ δεκα επτα 17 λάθη μετρικών ισοτοπικών χρονολογήσεων που έδιναν ένα δήθεν αριθμόν ηλικίας της Γής 4,6 δισεκατομμυριών ετών!(A.R.Williams 1992.Long Age Isotope Dating Short on Credibility.CEN Technical Journal 6(1):2-5).Σε ΜΟΝΟΝ 3 ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ γενικώς περιοδικά εδημοσιεύθησαν τα αποτελέσματα της εξονυχιστικής του ερεύνης χωρίς τα μέν δε άλλα!Το Lobby των διαστροφέων ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ  ετρομοκρατήθη!Όλη η ιστορία των ραδιοϊσοτοπικών  μετρήσεων ΑΠΕΚΑΛΥΠΤΕΤΟ ως φενάκη!ΦΑΡΣΑ ΑΞΊΑ ΜΟΝΟΝ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΕΩΣ!!!Μα μόνο αυτός υπήρξε ο μοναδικός A.R.Williams;ΙΔΟΥ και ο γεωλόγος  John Woodmorrape που σε συντριπτική του κριτική ΑΠΕΔΕΙΞΕ επίσης και έκαμε γνωστές εκατοντάδες ΜΥΘΩΝ που διαγωνίζονται τροχάδην με την τακτική των οργανωμένων ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ,υπεκφυγών και ανεντίμων ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΘΌΔΩΝ που εφαρμόζονται για να δικαιολογήσουν τις ανεπιθύμητες χρονολογίες που θρυμματίζουν το εξελικτικό τους ΕΙΔΩΛΟΘΕΟ!
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)