Translate

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Του Παναγιώτη Νούνη

Η επόμενη θεολογική απάντησίς μου είναι μια αποδεικτική πατρολογική και θεολογική απάντηση, κατά των σύγχρονων κληρικών ή και λαϊκών θεολογούντων, ηθικιστών, ηθικολόγων και ευσεβιστών, οι οποίοι αιρετίζουν ασύστολα και κακόδοξα, όπου κυρίως συνεχίζουν να κρατούν αιχμάλωτο (για να το ελέγχουν) το Χριστεπώνυμο πλήρωμα στο σκοτεινό βασίλειον του ανέραστου, μέσω της ιταμής και μανιχαϊστικής καλλιέργειας των τύψεων και των ενοχών, και δή δια της δαιμονοποιήσεως του Έρωτα.

Ο έρωτας αυτός καθ΄εαυτός δεν είναι αμαρτία, ούτε διαβολικός.

Αν ο έρωτας ήτο και είναι αμαρτία σημαίνει ότι ο Θεός έκανε λάθος (;!) που τον ενέσπειρε ως ζωτική και ισχυρή δύναμη της ψυχής. Και άρα, αν υποθέσουμε ότι ο έρωτας είναι πράγματι αμαρτία και διαβολικός, τούτο σημαίνει αυτόματα ότι ο Θεός είναι μαζοχιστής και θέλει να μας βασανίζει. Όπερ άτοπον, θεο-λογικά.

Ο Έρωτας είναι εκείνη η θεανθρώπινη δύναμη που συνηρμόζει Θεόν και ανθρώπους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η δουλειά του.

Μόνον οι ανέραστοι άνθρωποι καταδιώκουν και βραχυκυκλώνουν τον Έρωτα, και δή τους ερωτευμένους. Να τους προσέχετε. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ενίοτε με ράσα.

Ακολουθεί η απάντησή μου σε έναν ξενέρωτο και ανέραστο κληρικό, ο οποίος μου επιτέθηκε γραπτώς μέσα στις σελίδες του ιστολογίου του κ. Παναγιώτη Τελεβάντου. Προσκομίζω δηλαδή μερικά σημαίνοντα αποσπάσματα απο το βιβλίο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ώστε να αντιληφθούμε τι πάει λάθος.

Να σας υπενθυμίσω παράλληλα, τίμιε πάτερ, ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτός ο μείζον ερωτικός θεοφόρος Πατέρας της Εκκλησίας, ότι έγραψε:

ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, κεφάλαιο 4ο, εκδόσεις: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Γενική Εισαγωγή: Χρήστος Αραμπατζής, εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις: Ιγνάτιος Σακαλής, σελ. 398-427, σε ανάλογη περίπτωση για τους «ορθόδοξους» ηθικιστές και μοραλιστές της εποχής του:

1. «Ἐραστής ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς. Ὥστε τοῦτο δή τὀ τοῦ Ἔρωτος ὄνομα ΜΗ φοβηθῶμεν, μηδέ τις ἡμᾶς θορυβείτω λόγος περί τούτου δεδιττόμενος» ( σελ. 420, παράγραφος 12η) [Μετάφραση:Έγινα Εραστής της ομορφιάς της. Ώστε ας μη φοβηθούμε το όνομα 'Έρως', μήτε να μας τρομάζει κανένας λόγος που μας φοβερίζει γι΄ αυτό.]
2. «Ἐμοί γάς δοκοῦσι οἱ Θεολόγοι ΚΟΙΝΟΝ μέν ἡγεῖσθαι τό τῆς ἀγάπης, καί τό τοῦ ἔρωτος ὄνομα...» (σελ. 420), (Μετάφραση: Εγώ νομίζω ότι οι Θεολόγοι θεωρούν ταυτόσημα τα ονόματα της αγάπης και του έρωτος...)
3. «Θεοπρεπῶς γάρ τοῦ ὄντως Ἔρωτος... τά πλήθη μή χωρήσαντα τό ἑννοειδές τῆς ἐρωτικῆς θεωνυμίας...»
4. «Ἀχώρητον γἀρ ἐστι τῷ πλήθει τό ΕΝΙΑΙΟΝ τοῦ θείου καί ΕΝΟΣ ἔρωτος».
5. Παράγραφος 13η. «Ἔστι δέ καί ἐκστατικός ὁ θεῖος Ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν εἶναι τούς ἐραστάς, ἀλλά τῶν ἐρωμένων» (σελ. 422).
6. Παράγραφος 15η. «Τόν ἔρωτα, εἴτε Θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψυχικόν, εἴτε ΦΥΣΙΚΟΝ εἴποιμεν, ἐνωτικήν τινα καί συγκρατικήν ἐννοήσωμεν δύναμιν.» (σελ. 424-426)
7. Παράγραφος 16η. «Ἐπειδή τούς ἐκ τοῦ ἑνός πολλούς ἔρωτας διετάξαμεν... ΕΓΚΟΣΜΙΩΝ τε καί ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΝ ἐρώτων... μεθ οὕς οἱ αὐτονόητοι καί θεῖοι τῶν ὄντως ἐκεῖ καλῶν ἐρώτων ὑπερεστᾶσι.» (σελ. 426), (Μετάφραση: Αφού κατατάξαμε τους πολλούς έρωτες που προέρχονται απο τον ΕΝΑ... των εγκόσμιων και υπερκόσμιων ερώτων... ἔπειτ΄ απο τους οποίους στέκονται πιό ψηλά οι αυτονόητοι και θείοι απο τους εκεί γνήσια ωραίους έρωτες».

Συνεπώς δύο τινά πρέπει να συμβαίνουν:

1. Είτε ο Φίλος του Θεού και Άγιος ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης έσφαλλε και επλανήθη (και μετεβλήθηκεν σε Νικολαΐτης) που εγκωμιάζει τον Έρωτα και ερωτολογεί, και έχουν δίκαιο οι πάσης φύσεως «ορθόδοξοι» ηθικιστές εκκλησιαστικοί που τον δαιμονοποιούν.
2. Είτε το εκκλησιαστικό και ανέραστο κατεστημένο, πήρε λάθος δρόμο, στο ζήτημα του Έρωτα και όχι μόνον, και ο άγιος του Θεού διακηρύττει απλανείς και θεόπνευστες κουβέντες για τον Έρωτα.

Διαλέγετε και παίρνετε. Τρίτον ενδεχόμενο δεν υπάρχει.

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

ΠΗΓΗ: Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»


ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΞ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΝΟΥ

ΠΗΓΗ


ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΞ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β΄


Του Παναγιώτη Νούνη

Παραθέτω την συνέχεια του δημόσιου διαλόγου εξ αφορμής της περίφημης αντιρρητικής βιβλιοκρισίας του Μοναχού Ιλαρίωνος Σταυροβουνιώτη για το μυθιστόρημα-βιβλίο του Εφραίμ Βατοπαιδινού ο «ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ».

Ολόκληρη την συζήτηση και τα σχόλια μπορείτε να τα μελετήσετε απο εδώ: Λωρίτου Ελένη November 10, 2018:
Εγώ πάλι τό εξέλαβα -- είμαι σίγουρη οτι αυτό εννοεί-- οτι δεν διαστρέφουμε την πίστη ανάλογα με τις δικές μας αδυναμίες , επειδή θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο , και τά πάθη μας νά υπηρετούμε και την αγιότητα νά έχουμε και αναβαθμίζουμε τά πάθη και τελικά δεν ξέρουμε τί είναι τί . Γι αυτό μιλά για ενσυνείδητη αμαρτία . Δεν είναι κακό αυτό . Και η εκκλησία προσφέρει διάφορες ταχύτητες και ο καθείς επιλέγει . Ίσως είναι και αμαρτία , ένα κόμπλεξ νά θέλουμε σώνει και καλά το 10 και άν δεν το καταφέρουμε νά αρχίζουν τά συμπλέγματα . Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο " ενσυνείδητα " νά παραδεχτούμε την ατέλειά μας , την αμαρτία μας ; Οι νεορθόδοξοι κάνουν αυτό το λάθος . Βαφτίζουν την αμαρτία , που θα μπορούσαν νομίμως νά μετέλθουν , σε αρετή . Γιατί νά το κάνεις . Αφού νομίμως θα μπορούσες νά την μετέλθεις και έτσι μετουσιώνεται . Το ξέρουμε πολύ καλά οτι ο Παναγιώτης είναι ορθόδοξος και δεν θα έλεγε ποτέ νεορθόδοξες ανοησίες.


Παναγιώτης Νούνης November 11, 2018:
Ελένη μου έχεις απόλυτο δίκαιο με την προσέγγισή σου, με αναπαύεις.

Είναι διαφορετικό να έχω συνείδηση της αμαρτίας μου και να ζητώ με μανία το έλεος του Θεού, απο το να την κάνω λάβαρο, θεο-λογία και ιδεολογία.

Μου είναι κάπως περίεργο που λαϊκοί τόσον ο κ. Τελεβάντος όσον και η κ. Λωρίτου, κατάλαβαν στην ουσία τι περίπου προσπαθώ να πώ και να εκφράσω, και που ένας Κληρικός, παρανόησε, παρερμήνευσε, υποτίμησε, μηδένισε, ειρωνεύτηκε, και απαξίωσε τις ανόητες σκέψεις μου με τα κλασικά τσιτάτα.

Και να γράψουμε ανοησίες πάτερ μου, συγχωρέστε μας.

Το πρόβλημα των Νεονικολαϊτών και Νεορθοδόξων, είναι το ίδιον ακριβώς όπως τους αρχαίους Νικολαΐτες και ρώσσους Χλιστοί. Δηλαδή ποιόν;

Η ιδεολογικοποίησις, μάλλον καλύτερα η θεολογικοποίηση της αμαρτίας: Η φθορά του σώματος και της σάρκας μέσω της αχαλίνωτης αμαρτίας. Όσο φθείρεται το σαρκίον απο αμαρτίες, άλλο τόσο λαμπρύνεται η ψυχή. Δηλαδή το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής. Είναι κακό το σώμα και πρέπει να μαστιγωθεί και να φθαρεί μέσα στην αμαρτία. Αυτό δεν δίδασκε ο Νικολαϊτισμός; Ότι δηλαδή μέσω της αμαρτίας θα γνωρίσουμε και θα ενωθούμε με τον Θεό. Αστεία πράγματα. Η αλήθεια είναι, μάλλον, ότι μέσω της αμαρτίας μας, οδηγούμεθα εις την ταπείνωση, και μέσω της ταπείνωσης οδηγούμεθα στην μετάνοια και την κάθαρση. Ο Έρωτας δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι θείο δώρον του Θεού. Η σαρκολατρία ή η απολυτοποίησις του ηθικισμού και νοσηρού πνευματισμού, είναι όντως αμαρτία!

Το ανέραστον μανιχαϊστικόν πνεύμα, που σερβίρουν «χαρισματούχοι» Γεροντάδες και Γκουρούδες, είναι όντως αμαρτία.

Ακόμη και αν πώ προσωπικές νεορθόδοξες ανοησίες, νομίζω ότι δεν πειράζει δεν θα χαθεί το σύμπαν, διότι κριτήριον της Πατερικής Θεολογίας, δεν είναι ο τάδε και δείνα κληρικός ή θεολόγος, αλλά οι φωτισμένοι τω όντι ΠΑ-ΤΕ-ΡΕΣ της Εκκλησίας. Οι εράσμιοι και ερωτικοί Πατέρες, και όχι οι ανέραστοι πατριοί και μητριοί.

Του Παναγιώτη Νούνη


π. Γ. Θ. November 11, 2018:
εδω η 'διατριβή" μου στα περί γάμου και σεξ:


π. Γ. Θ. November 11, 2018:
ΦΑΓΗΤΟ-ΣΕΞ-ΘΕΟΣ
Το φαγητό οδηγει στο σεξ και το σεξ απομακρύνει από τον Θεό:
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει για τον Αδάμ: ἐὰν δὲν εἶχε νικηθῆ ἀπὸ τὴν κοιλία, δὲν θὰ ἐρχόταν σὲ σαρκικὴ σχέσι μὲ τὴν σύζυγό του (ΚΛΙΜΑΞ, ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, Περὶ ἁγνείας).

Ή Θεός ή σεξ! Γι΄αυτό και οι έφηβοι απομακρύνονται από την Εκκλησία, γι΄αυτό υπάρχει η παροιμία που λέει «πίσω από κάθε έγκλημα κρύβεται η γυναικα», γι΄αυτό ο Απόστολος Παυλος λέει πως όποιος νυμφευτει θα έχει «θλιψη στην σάρκα», γι΄αυτό ο Άγιος Κοσμας ο Αιτωλος λέει πως μοναδικός σκοπός του σεξ πρέπει να είναι η τεκνογονία, γι΄αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των Αγίων δεν είναι έγγαμοι […] .

Λωρίτου Ελένη November 11, 2018:
Νά πώ και εγώ την αφέλειά μου ; Είναι αδύνατον νά έχει κανείς μία τόσο όμορφη γυναίκα σαν την Χριστίνα και νά μήν είναι ερωτευμένος ! Από θεολογία έ! σκίζουμε !

Κάνε τη δουλειά σου παιδί μου ! Δεν σε μαλώνει κανείς !

π. Γ. Θ. November 11, 2018:
Ελενίτσα, και τον συγκλητικον απώλεσας...

Λωρίτου Ελένη November 12, 2018:
Επιτρέψ' τε μου νά σας απαντήσω μέ άλλη παροιμία . Πώς είναι δυνατόν νά βλέπεις καθ' οδόν τα πουρνάρια και νά σκέφτεσαι τί ωραία κάρβουνα γίνονται !

Παναγιώτης Νούνης November 14, 2018:
Τίμιε πάτερ μου Γ. Θ. αν θέλετε, στείλτε μου σας παρακαλώ την διατριβή σας στο ιμέιλ μου: panagiotisnounis@gmail.com, ίσως ως ανόητος στοχαστής να εννοήσω κάτι απο τα γραφθέντα σας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζετε το θρησκευτικό παραλήρημα να ταυτίζετε τον θείο και ανθρώπινο Έρωτα με το σέξ και την σαρκολατρία, όπερ άτοπον. Διότι κατά τους θεηγόρους Πατέρες οι έννοιες Έρως και Αγάπη ταυτίζονται.

Να σας υπενθυμίσω παράλληλα, τίμιε πάτερ, ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτός ο μείζον ερωτικός θεοφόρος Πατέρας της Εκκλησίας, ότι έγραψε: ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, κεφάλαιο 4ο, εκδόσεις: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Γενική Εισαγωγή: Χρήστος Αραμπατζής, εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις: Ιγνάτιος Σακαλής, σελ. 398-427, σε ανάλογη περίπτωση για τους «ορθόδοξους» ηθικιστές και μοραλιστές της εποχής του:

1. «Ἐραστής ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς. Ὥστε τοῦτο δή τὀ τοῦ Ἔρωτος ὄνομα ΜΗ φοβηθῶμεν, μηδέ τις ἡμᾶς θορυβείτω λόγος περί τούτου δεδιττόμενος» ( σελ. 420, παράγραφος 12η) [Μετάφραση: Έγινα Εραστής της ομορφιάς της. Ώστε ας μη φοβηθούμε το όνομα 'Έρως', μήτε να μας τρομάζει κανένας λόγος που μας φοβερίζει γι΄ αυτό.]

2. «Ἐμοί γάς δοκοῦσι οἱ Θεολόγοι ΚΟΙΝΟΝ μέν ἡγεῖσθαι τό τῆς ἀγάπης, καί τό τοῦ ἔρωτος ὄνομα...» (σελ. 420), (Μετάφραση: Εγώ νομίζω ότι οι Θεολόγοι θεωρούν ταυτόσημα τα ονόματα της αγάπης και του έρωτος...)

3. «Θεοπρεπῶς γάρ τοῦ ὄντως Ἔρωτος... τά πλήθη μή χωρήσαντα τό ἑννοειδές τῆς ἐρωτικῆς θεωνυμίας...»

4. «Ἀχώρητον γἀρ ἐστι τῷ πλήθει τό ΕΝΙΑΙΟΝ τοῦ θείου καί ΕΝΟΣ ἔρωτος».

5. Παράγραφος 13η. «Ἔστι δέ καί ἐκστατικός ὁ θεῖος Ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν εἶναι τούς ἐραστάς, ἀλλά τῶν ἐρωμένων» (σελ. 422).

6. Παράγραφος 15η. «Τόν ἔρωτα, εἴτε Θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψυχικόν, εἴτε ΦΥΣΙΚΟΝ εἴποιμεν, ἐνωτικήν τινα καί συγκρατικήν ἐννοήσωμεν δύναμιν.» (σελ. 424-426)

7. Παράγραφος 16η. «Ἐπειδή τούς ἐκ τοῦ ἑνός πολλούς ἔρωτας διετάξαμεν... ΕΓΚΟΣΜΙΩΝ τε καί ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΝ ἐρώτων... μεθ οὕς οἱ αὐτονόητοι καί θεῖοι τῶν ὄντως ἐκεῖ καλῶν ἐρώτων ὑπερεστᾶσι.» (σελ. 426), (Μετάφραση: Αφού κατατάξαμε τους πολλούς έρωτες που προέρχονται απο τον ΕΝΑ... των εγκόσμιων και υπερκόσμιων ερώτων... ἔπειτ΄ απο τους οποίους στέκονται πιό ψηλά οι αυτονόητοι και θείοι απο τους εκεί γνήσια ωραίους έρωτες».

Η απορία μου όμως παρά ταύτα είναι κάποια άλλη: γιατί λοιδωρείτε και κατακρίνετε τόσον εύκολα τους αντιοικουμενιστές λαϊκούς θεολόγους και τους κληρικούς;

Γιατί με συμπεριλαμβάνετε στην κλίκα των Νεορθοδόξων Οικουμενιστών; Μήπως με αδικείτε κάπως με την ισοπεδωτική, μηδενιστική -ελέω άκριτου ζήλου και φανατισμού- αφοριστική και πολεμική κριτική σας;

Μήπως και ο μέγας Πατήρ της Εκκλησίας ο άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, επειδή μιλά για θείον και ανθρώπινον έρωτα, εμπίπτει στις τάξεις του Νεορθοδοξισμού και της σεξοθεολογίας;

Ποιά η γνώμη σας εν τέλει για την Οικουμενική Κίνηση/Οικουμενισμό; Επι της ουσίας της εν λόγω αναρτήσεως, περί του γ. Ιωσήφ του Χαμογελαστού και «Εραστού», δεν βγάλατε άχνα. Για ποιόν λόγο άραγε; Τι άποψη έχετε για την «Πανορθόδοξη» Σύνοδο της Κρήτης;

Και κάτι τελευταίο: σε ποιά ιερά Μητρόπολη διακονείτε;

Ευλογείτε

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Λωρίτου Ελένη November 10, 2018:
Εγώ πάλι τό εξέλαβα -- είμαι σίγουρη οτι αυτό εννοεί-- οτι δεν διαστρέφουμε την πίστη ανάλογα με τις δικές μας αδυναμίες , επειδή θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο , και τά πάθη μας νά υπηρετούμε και την αγιότητα νά έχουμε και αναβαθμίζουμε τά πάθη και τελικά δεν ξέρουμε τί είναι τί . Γι αυτό μιλά για ενσυνείδητη αμαρτία . Δεν είναι κακό αυτό . Και η εκκλησία προσφέρει διάφορες ταχύτητες και ο καθείς επιλέγει . Ίσως είναι και αμαρτία , ένα κόμπλεξ νά θέλουμε σώνει και καλά το 10 και άν δεν το καταφέρουμε νά αρχίζουν τά συμπλέγματα . Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο " ενσυνείδητα " νά παραδεχτούμε την ατέλειά μας , την αμαρτία μας ; Οι νεορθόδοξοι κάνουν αυτό το λάθος . Βαφτίζουν την αμαρτία , που θα μπορούσαν νομίμως νά μετέλθουν , σε αρετή . Γιατί νά το κάνεις . Αφού νομίμως θα μπορούσες νά την μετέλθεις και έτσι μετουσιώνεται . Το ξέρουμε πολύ καλά οτι ο Παναγιώτης είναι ορθόδοξος και δεν θα έλεγε ποτέ νεορθόδοξες ανοησίες .


Πράκτορας November 10, 2018:
Στην Πάτρα, στις 19/11, στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Πρωτοκλητειών, θα παρουσιαστεί το βιβλίο για τον γ. Ιωσήφ τον Βατοπεδινό... Βοήθειά μας...

Παναγιώτης Τελεβάντος November 10, 2018:
Βοήθεια σου φίλε μου.
Τι βοήθεια άραγε μπορέ να δώσει κάποιος που χρειάζεται βοήθεια ο ίδιος; Δυστυχώς έχουν εξαγοράσει τους πάντες και τα πάντα με τα Βατινοαργύριά τους.
Ντροπή στον Μητροπολίτη Πατρών που ενθαρρύνει τέτοιες καταστάσεις.

Παναγιώτης Νούνης November 11, 2018:
Δεν θα παραλείψουμε να παρευρεθούμε.

Λωρίτου Ελένη November 10, 2018:
" Τί φταίω εγώ  ο  καυμένος  ο  άνθρωπος  ,  που  δεν  μπορώ  νά  τά  βγάλω  πέρα  μέ  την  ελευθερία  μου  !  "  Ντοστογιέφκυ   απο  τον  μεγάλο  Ιεροεξεταστη  . 
Νομίζω  Παναγιώτη  μου  ,  οτι  είσαι  καλά  !   Δεν  πρέπει  νά  διορθώσεις  άλλο  τα  ορθογραφικά  , νά  τα  αφήσεις  σε  μία  δημιουργική  ασάφεια  , σε  μία   αφαιρετική   αντίληψη  . Δημιουργείς  την  ιδιοτυπία  σου  , το   χαρακτηριστικό  για  νά  καταλάβουμε  οτι  τό  έγραψες  εσύ  !  Αλλιώς  θα  αμφιβάλλαμε  οτι  έγραψες  όλα  αυτά  τά  ωραία  , φιλοσοφημένα  και  πνευματοπαιδαγωγικά .
Κρατώ  οτι  κανείς σπουδάζει  τον  τρόπο  που  θα  πεθάνει  . Το  Ελληνόπουλο ,  το  Βορειοηπειροτόπουλο ,  σπούδασε  νά  πεθάνει  σαν  ήρωας  , όπως  παλαιότερα  τα  Κυπριοτόπουλα  ο  Ισαάκ , ο  Σολωμός  , ο  Ευαγόρας  Παλληκαρίδης , ο Γρηγόρης  Αυξεντίου . ... 
" Αυριο  ώρα  7.30 .  Η πιο  γλυκειά  ημέρα  η  πιό  γλυκειά  ώρα  της  ζωής  μου  . Μήν  το  ρωτάς γιατί  ! "
 
π. Γ. Θ. November 11, 2018:
Αφιερωμένο στους γιανναραδες, σταμούληδες, νούνηδες, φάρους κλπ.

1. στον Παράδεισο τα σώματά μας θα ειναι πνευματικά.
2. στην Εκκλησία προγευόμαστε τον Παράδεισο.
συμπέρασμα: ή και τα σώματά μας, από εδω, θα γίνουν πνευματικά ή και οι ψυχές μας θα γίνουν σαρκικές!
η θεολογία δεν μπορει να ειναι "παχύρευστη"...

Λωρίτου Ελένη November 12, 2018:
Την ευχή σας πάτερ !
Το " ελαφρύ " σχολιάκι μου απευθυνόταν στον Παναγιώτη και όχι σε εσάς .
Σας ευχαριστούμε για την τόσο ωραία τοποθέτησή σας πάνω στο θέμα . Δεν συνηθίζουμε νά λέμε τα πράγματα μέ ωμή γλώσσα , γιατί κάποιοι τρομάζουν και δεν την θέλουν . Αντίθετα η αλήθεια αναπαύει . Αν υπάρχει μία ένσταση είναι -- δεν ξέρω άν είστε έγγαμος ή άγαμος -- οτι δεν μπορούμε και τους εγγάμους νά τους το βγάζουμε απο την μύτη . Δεν έχουμε το δικαίωμα εφ' όσον ο ίδιος ο Χριστός κανόνισε τά πράγματα . Εμείς μέ ποιό δικαίωμα . Πιστεύω οτι όλοι οι άνθρωποι περίπου καταλαβαίνουν , η ίδια η συνείδηση , ο έμφυτος νόμος τους πληροφορεί , και ανάλογα αντιμετωπίζουν το θέμα κατα το μάλλον ή ήττον πνευματικά . Προσωπικώς αγνοώ το θέμα και δεν μου πέφτει λόγος . Αν έγραψα κάτι είναι για χάρη του Παναγιωτάκου , που πολύ κακώς τον βάζετε ανάμεσα στόν Γιανναρά , Φάρο , Θερμό . Καμμία σχέση ! " Ενσυνείδητη " αναρτία είναι και η σαλότης . Το θέμα είναι νά μήν αξιώνει κανείς τα προσωπικά του πάθη νά τα ανάγει σε θεολογία και νά επέρχεται αλλοίωση και σύγχυση .
Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ωφέλιμο έστω έτσι εκ του προχείρου νά ακούμε τον πατερικό λόγο . Σας ευχαριστούμε !

Λωρίτου Ελένη November 12, 2018:
Είναι ένα μυστήριο , πώς ο λόγος του Θεού , ο πατερικός λόγος αναπαύει τόσο βαθειά τον άνθρωπο ! Γι αυτό δεν πρέπει ποτέ νά αλλοιώνεται η θεολογία μέ θολολογίες ! Μολύνεται η πηγή από όπου κανείς μπορεί νά ξεδιψάσει . Όλο και πιό σπάνια ακούμε τον πατερικό λόγο . Επεκράτησαν τά περί έρωτος καί άντε πάλι περί έρωτος και δεν τολμά κανείς νά πεί λέξη , γιατί ακούγεται παράταιρο , γιατί η ψυχολογία μας δεν το σηκώνει . Και όμως ο πατερικός λόγος αναπαύει !

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ (ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ), ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ;


Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΣΟΦΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ

ΠΗΓΗ
ΣΟΦΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Του Παναγιώτη Νούνη

Ο επόμενος πρώτος διάλογος διεξήχθη στο ιστολόγιον του Θεολόγου Παναγιώτη Τελεβάντου κάτω από την θεματική ανάρτηση και στο πλαίσιο της περιώνυμης βιβλιοκρισίας του Μοναχού Ιλαρίωνα Σταυροβουνιώτη η οποία αναρτήθηκε υπό μορφής αποσπασμάτων.

Στον εν λόγω διάλογο συμμετέχουν ο Θεολόγος κύριος Παναγιώτης Τελεβάντος, η αρθρογραφούσα κυρία Ελένη Λωρίτου, ένας βαλτοπεδινός κληρικός, και ο υποφαινόμενος.

Η εν λόγω ρωμαλέα βιβλιοκρισία της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου χάλασε τον ύπνον των νέο-Βατοπαιδινών αλλά και αρκετών νέο-Φαναριωτών συνοδοιπόρων-συμμάχων τους.

Ο εν λόγω κληρικός ο οποίος παρεμβαίνει με ύφος χιλίων κερκοπιθήκων, σύμφωνα με αψευδείς πληροφορίες, φαίνεται να είναι φερέφωνο και πιόνι συγκεκριμένου Μητροπολίτη. Μάλλον καλύτερα, τις ανεπρόκοπος Φαναριώτης Μητροπολίτης χρησιμοποιεί (;!) το προφίλ του εν λόγω κληρικού.

Σκοπός της άστοχης παρέμβασής του είναι για να πλήξει ανόνητα και επι προσωπικού τους δημόσιους σχολιαστές, να κατακρίνει άδικα αλλά και να διαβάλει σκόπιμα από καθέδρας με ανόητη συνθηματολογία, χωρίς κάν σοβαρή θεολογική επιχειρηματολογία.

Η επιλεκτική και σοφιστική αντιρρητική-πολεμική (επι προσωπικού) παρέμβαση κάποιου «επώνυμου ανώνυμου» κληρικού, εστιάζει σκόπιμα, σε αποκομμένα και μονοσήμαντα γραφθέντα του υποφαινόμενου, τα οποία όπως γίνεται φανερό  δεν ερμηνεύονται μέσα στα ολοκληρωμένα συμφραζόμενα ολοκλήρου της παραγράφου.

Πέραν τούτου, το θέμα της ανάρτησης είναι ο ψευδοπροφήτης και κομπογιαννίτης Γέρων Ιωσήφ ο Βαλτοπεδινός και η συνοδεία του. Και όχι τα περί ανέμων και υδάτων που επινόησε ο παρεμβαίνων κληρικός, ώστε να αποπροσανατολίσει από την ουσία της υποθέσεως.

Όταν κονιορτοπιούνται και γκρεμοτσακίζονται οι «ιερές αγελάδες» και οι Γκουρούδες της «Ορθοδοξίας» λογικόν είναι να γίνεται ένας ανελέητος και αδιάκριτος αντιρρητικός πόλεμος, πόλεμος όλων εναντίον όλων.

Θα ακολουθήσει εξάπαντος προσεχώς και το δεύτερον μέρος.

Του Παναγιώτη Νούνη

ΠΗΓΗπ. Γ. Θ. : November 10, 2018 πόσο ανόητος εισαι νούνη όταν λες:
"Αν δεν μάθουμε να αμαρτάνουμε εν συνειδήσει πως ακριβώς θα μετανοούμε εν συνείδησει;"
και ο τελεβάντος δεν εντόπισε τις ασυναρτησίες σου;
και ο σταμούλης ποιός ειναι πάλι;...


Παναγιώτης Τελεβάντος: November 10, 2018
Ο λόγος που δεν σχολίασα αρνητικά το επιμαχο σημείο είναι επειδή το εξέλαβα να σημαίνει ότι μόνον αν έχουμε συνειδηση του τι είναι αμαρτία υπάρχει ελπίδα να μετανοήσουμε ειλικρινά


π. Γ. Θ. : November 10, 2018 
επίσης, στα σεξουαλικά...ο σταμούλης και νούνης και ο οποιοσδήποτε αγνοουν αυτό που λέει κάπου ο Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης για τον Ιωακείμ και την Άννα, τους Προπάτορες. ότι, δηλαδή, η σωματική τους ένωση ηταν σχεδόν ανήδονη. αυτό ειναι και το πρότυπο των συζύγων...τα υπόλοιπα ειναι σεξοθεολογίες...το τερπνόν μετά του ωφελίμου...καλά να περναμε και έχει ο Θεός...


Λωρίτου Ελένη: November 10, 2018
Εγώ πάλι τό εξέλαβα -- είμαι σίγουρη οτι αυτό εννοεί-- οτι δεν διαστρέφουμε την πίστη ανάλογα με τις δικές μας αδυναμίες , επειδή θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο , και τά πάθη μας νά υπηρετούμε και την αγιότητα νά έχουμε και αναβαθμίζουμε τά πάθη και τελικά δεν ξέρουμε τί είναι τί . Γι αυτό μιλά για ενσυνείδητη αμαρτία . Δεν είναι κακό αυτό . Και η εκκλησία προσφέρει διάφορες ταχύτητες και ο καθείς επιλέγει . Ίσως είναι και αμαρτία , ένα κόμπλεξ νά θέλουμε σώνει και καλά το 10 και άν δεν το καταφέρουμε νά αρχίζουν τά συμπλέγματα . Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο " ενσυνείδητα " νά παραδεχτούμε την ατέλειά μας , την αμαρτία μας ; Οι νεορθόδοξοι κάνουν αυτό το λάθος . Βαφτίζουν την αμαρτία , που θα μπορούσαν νομίμως νά μετέλθουν , σε αρετή . Γιατί νά το κάνεις . Αφού νομίμως θα μπορούσες νά την μετέλθεις και έτσι μετουσιώνεται . Το ξέρουμε πολύ καλά οτι ο Παναγιώτης είναι ορθόδοξος και δεν θα έλεγε ποτέ νεορθόδοξες ανοησίες.


Παναγιώτης ΝούνηςNovember 11, 2018 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΣΕΞΟΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΟΥ

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Κατ΄ αρχήν να παραδεχθώ τίμιε πάτερ π. Γ. Θ. ότι πράγματι είμαι ανόητος. Αφού λοιπόν είμαι ανόητος τότε εσείς ως πνευματικός και νούσιμος κληρικός γιατί προσπαθείτε να ανασκευάσετε τις ανοησίες τινός ανόητου; Το ερώτημα μου είμαι ρητορικό.

Το εν λόγω σημείο-ερώτημά μου το οποίον σκόπιμα απομονώσατε απο τα συμφραζόμενα ολοκλήρου της παραγράφου πρόκειται για θεο-λογικό ερώτημα προβληματισμού και όχι παγιωμένη θέση του γράφοντος. Συνεπώς, έχετε το δικαίωμα να παρερμηνεύετε άτσαλα ό,τι και όπως επιθυμείτε.

Που στηρίζω λοιπόν το εν λόγω ερώτημα; Να σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως!

Το εν λόγω ερώτημα θεμελιώνεται κυρίως Βιβλικά, και υπενθύμισα μάλιστα την Παραβολή του Ασώτου. Ο οποίος εν συνειδήσει αποφάσισε να ζήσει στον χώρο της αμαρτίας, πράγμα το οποίον τον οδήγησε εξελικτικά στον κορεσμό και στην απαγοήτευση ώστε να πεθυμήσει την οικία του πατρός του. Και εν συνειδήσει τελικά επέστρεψε και οδηγήθηκε στον χώρο της μετάνοιας.

Θέλω να πώ, μάλλον, ότι δια μέσω της συνειδητής αμαρτίας, η οποία τον ταπεινώνει οντολογικά, ο συνειδητοποιημένος αμαρτωλός δύναται και συνειδητά να μετανοεί για τις πτώσεις του.

Σκέφτομαι το θεολογικό σχήμα δηλ. : ΑΜΑΡΤΙΑ-ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΚΑΘΑΡΣΗ, αντί το θεολογικό σχήμα ΚΑΘΑΡΣΗ-ΦΩΤΙΣΗ-ΘΕΩΣΗ.

Το στηρίζω σε λεχθέντα και γραφθέντα σύγχρονων κληρικών.

 Δηλαδή, θέλω να πώ: κάθε κληρικός και ποιμένας ακολουθεί την «δική του γραμμή», πράγμα που σημαίνει, ότι, άν και μόνο άν αποφασίσετε εσείς οι Κληρικοί και λοιποί θεολόγοι να αποσαφηνίσετε το ζήτημα του Έρωτα, και να παύσετε να τον ενοχοποιείτε και δαιμονοποιείτε, ίσως επι τέλους το Χριστεπώνυμο πλήρωμα ξελασπώσει απο τον βούρκο του νοσηρού Ηθικισμού.

Εκ παραδρομής σημείωσα ότι ο Δογματολόγος καθηγητής μας κ. Χρυσόστομος Σταμούλης σημειώνει και γράφει περί της
«πνευματικής ειδωλολατρίας», το κατ΄ακρίβειαν ορθό γραφθέν του είναι ότι μιλά περί της «ποιμαντικής ειδωλολατρίας» και «απολυτοποιημένους πνευματισμούς» (σελ. 140-141, ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ, εκδόσεις: ΑΚΡΙΤΑΣ). Κατ΄ουσίαν κατά την γνώμη μου το εκ παραδρομής λάθος μου σημαίνει καθαρά και ξάστερα την «πνευματική ειδωλολατρία» που βιώνουν απο εσφαλμένες προϋποθέσεις οι πιστοί Λαϊκοί/Κληρικοί και Μοναχοί.

Δεν μπορώ να εννοήσω όμως, γιατί ο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος, πρέπει να ξεσκαρτάρει τις ανοησίες μου; Η ερμηνευτική προσέγγιση του κ. Τελεβάντου με βρίσκει σύμφωνο. Τα σχόλια κάτω απο τις αναρτήσεις είναι στοχασμοί και σκέψεις επι του κειμένου.

Ο κ. Χρυσόστομος Σταμούλης είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. ο οποίος είναι έγκριτος Δογματολόγος και ασχολήθηκε ερευνητικά με το ζήτημα του Έρωτα και του Θανάτου. Είναι καθηγητής μας. Βρείτε το εγχειρίδιό του μελετήστε το και τα ξαναλέμε.

Εξάπαντος τίμιε πάτερ, επιβεβαιώνετε ηχηρά, ότι ακόμη με νύχια και με δόντια προσπαθείτε να συντηρήσετε την κυρίαρχη εκκλησιαστική τάση όπου ταυτίζουν τον Έρωτα με το σέξ.

Εμείς οι λαϊκοί τίμιε πάτερ δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, ούτε χαρισματούχοι, αλλά άνθρωποι με σάρκα και ψυχή, και αγνοούμε τα παραμύθια περί της «σχεδόν» «ανήδονης ηδονής». Ούτε περί σέξ ομίλησα, αλλά περί Έρωτος, ούτε περί σεξοθεολογίας μίλησα.

Αυτά πάτερ μου είναι υποκειμενικές και αυθαίρετες κρίσεις και παρερμηνείες σας, διότι ταυτίζετε τον ανθρώπινο και θείο Έρωτα με το σέξ.

Του Παναγιώτη Νούνη

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΑΣΣΕΛ (ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ), Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΤΑ 133 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΜΕΡΟΣ Ζ΄)
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΤΑ 133 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΜέρος Ζ΄


Του «Ανώνυμου»


Σημείωση
Τα πιο κάτω διαβάστηκαν μετά το τέλος της προσευχής που εκφωνήθηκε.Έτσι ψιθυριστά μπορούν,
τα σπλάχνα μιας καρδιάς
και της ψυχής τα σωθικά,
για σένα να προσευχηθούν
κι αγνά κι ειλικρινά,
για όλα αυτά να ευχηθούν.

Γιατί κάποιος σε αγαπά
κι αν ακόμη δε γνωρίζει,
ποιος είσαι και γιατί
και τι εσύ έχεις κάνει,
Αλήθεια σ’ όλη σου τη ζωή.
Οι ψίθυροι ψυχής π’ ακούστηκαν, με Αγάπη, στοργή, τρυφερότητα και ενδιαφέρον, από όλους αυτοί για να ακουστούν, είναι άγιες λέξεις και ο Λόγος του Ουράνιου Πατέρα και Θεού.  Γι αυτό,
·   Αν πιστεύεις είσαι κομμάτι Του, κομμάτι δικό Του, κομμάτι από πάνω Του, όπως ακριβώς ένα κομμάτι ψωμί ίδιο με το υπόλοιπο ψωμί και ίδιος κατ’ εικόνα τουλάχιστον, άνοιξε τότε την καρδιά σου όσο μπορείς και το βιβλίο αυτό άσε μέσα να χωρέσει, με κάθε λέξη Αγάπης Θεϊκής, π’ Αλήθεια σου προσφέρει.  Εάν αυτές οι λέξεις σε εμπνέουν αδελφή και αδελφέ, διάβασε και καλλιέργησε αυτές.  Γιατί έτσι είναι που θα δώσεις στον εαυτό σου, την ευκαιρία για πνευματική ανάνηψη και τις ελπίδες όλες, ώστε το όνομα σου να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου.  Κι αυτό φυσικά μόνο εάν καλλιεργήσεις την Αγάπη, με Λόγο, νηστεία και προσευχή, όπως πολύ καλά διδάχτηκες, συνέχεια για να κάνεις.

·   Αλήθεια όμως, αν δε συμφωνείς ποτέ μ’ αυτές και τίποτα δε σ’ αρέσει αλλά κι ούτε σε εμπνέει, τότε παράτησε αυτές.  Αγνόησε τα όλα παντελώς και πέταξε τα πάντα.  Γιατί χάνεις το χρόνο σου, ενέργεια πολύ περισσότερο και την ευκαιρία κάποιου από εσένα, κάτι ωραίο κι όμορφο, Αλήθεια για να πάρει.  Κι έτσι θα κάνεις χάρη στον εαυτό σου, σ’ αυτόν που θέλει να βοηθηθεί, αλλά ακόμη και σ’ αυτόν που τόσο έντονα προσπαθεί, τ’ αδέλφια του να βοηθήσει.    

·   Μην πολεμήσεις όμως αυτές και μην τολμήσεις ποτέ αυτές να σταματήσεις.  Γιατί μπορεί να μην εμπνέουν εσένα, αλλά σίγουρα εμπνέουν κάπου κάποιον άλλο.  Δεν μπορείς γιατί κανείς δε σου δίνει το  δικαίωμα αυτό, να αφαιρέσεις δηλαδή, κάποιου άλλου την  ευκαιρία για πνευματική ανάσταση, που πιθανόν να έχει με αυτές, γιατί έτσι πολεμάς το Θεό, τον εαυτό σου, την Αγάπη.


Κι εσύ αδελφή και αδελφέ,
π’ Αλήθεια επέλεξες
μ’ αυτά για να δουλέψεις,
έχεις πολλές ευχές
κι όλες μου τις προσευχές,
τ’ αποτέλεσμα σου να  ’ναι άγιο
και καθ’ όλα Θεϊκό.

Καλή τύχη σου εύχομαι λοιπόν,
μ’ αυτό που πρόκειται να κάνεις
και για όλους εμάς μ’ αυτό,
που ο Θεός πρόκειται,
σύντομα και θεαματικά
να προσφέρει και να δώσει,
να τιμήσει, να πληρώσει.Σημειώσεις

Η “Οικουμενική Προσευχή” που ψιθυρίστηκε, αποτελείται από σχεδόν έξη σελίδες και 2543 λέξεις.

Η προσευχή ψιθυρίστηκε, γιατί φωτισμένος είναι που έγραψε κι αλήθεια έτσι
γι Αγάπη μίλησε:  “ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ ΑΝ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙ ΑΓΑΠΗ”