Translate

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΩΣΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

ΠΗΓΗ


ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΩΣΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

(Ἀνθολόγιον σχολιασμῶν ἐκ τοῦ «Φέϊζμπουκ»)

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη  • Δεῖτε παρακαλῶ ἐδῶἐδῶ καί ἐδῶ ἐκτενῶς καί ἀναλυτικῶς ὅλα σχεδόν τά σχόλια συγκεντρωμένα σε μορφῆ PDF, DOCS Google Drive.


Ἡ ἐν λόγῳ ἀνθολογία καί σύνθεσις παρελθοντικῶν καί μόλις πρόσφατων ἀντιρρητικῶν σχολιασμῶν ἐκ τῶν Φέϊζμπουκ-λογομαχιῶν γέγονε ὑπό

τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ

14/01/2017·         Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΦΕΪΖΜΠΟΥΚΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ: ΕΔΩ, ΕΔΩ καί ΕΔΩ.

·         Ἡ συζήτησις πυροδοτήθηκε ἐξ ἀφορμῆς τούτου τοῦ ἀντιῤῥητικοῦ δοκιμίου: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_66.html).

·         [ΒΙΝΤΕΟ] Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_7.html).


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ), ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ


  • Ἡ σημαίνουσα ἀποκοπή, τοῦ ἐν λόγῳ Χρυσοστομικοῦ ἀποσπάσματος καί τῆς ἀξιόλογης ἀπλανοῦς θεολογικῆς ἑρμηνείας τοῦ Παύλειου Γραφικοῦ χωρίου, ἔγινεν ἀπό τόν κ. Παναγιώτη Π. Νούνη (θεολόγος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσού) ἐν ὄψει τῆς νεωτεριστικῆς εἰσαγωγῆς και ἀποφάσεως τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, ὥστε νά διεξαχθεῖ συζήτησις ἵνα (ἐπαν)εἰσαχθεί καί (ἐπαν)ἀναβιωθεῖ ὁ πανάρχαιος καί παρωχημένος «θεσμός τῆς Διακόνισσας»!...
  • Ἐνῷ δυστυχῶς ἦδη εἰσήχθη εἰς τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί δή στην Ἱερά Μητρόπολην Λεμεσοῦ ὁ νεωτερισμός καί ὁ ἀντιΚανονικός «θεσμός τῆς Ἱεροψάλτριας»!
  • Περισσότερες πληροφορίες γιά τό ὅλον καινοφανές ἀντιΠαραδοσιακόν ζήτημα, δεῖτε ἐδῶ: Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_17.html).

ΛΕΩΝ ΜΠΡΑΝΓΚ (Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ), ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (50): Η ΑΠΟΣΧΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Τι δεν κατανοούν οι Παπικοί από την Ορθοδοξία (50)


H απόσχισις του Παπισμού από την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού
Του Λέοντα Μπράνγκ, Δρ Θεολογίας
Η εξωτερική αφορμή του σχίσματος του 1054 ήταν η διεκδίκηση και εκ μέρους των Φράγκων και εκ μέρους του Πάπα της Κάτω Ιταλίας. Ήδη επί Όθωνος Α΄ είχε ξεκινήσει το ενδιαφέρον των Φράγκων για τον έλεγχο της περιοχής αυτής. Αρχικά επί Πιπίνου του Βραχέως οι Φράγκοι είχαν νικήσει τους Λογγοβάρδους (754) και ο Καρλομάγνος το 774 κατέκτησε το βασίλειο της Παβίας και το προσάρτησε στην επικράτειά του. Αφού μετά το θάνατό του με το διαμελισμό του βασιλείου απετέλεσε το κέντρο αρχικά του καρολίγγειου και έπειτα του οθώνειου βασιλείου της Ιταλίας, ο Όθων Α΄ κατά την τρίτη του εκστρατεία στην Ιταλία (966-972) προχώρησε προς την κατάκτηση της Κάτω Ιταλίας, ερχόμενος έτσι σε άμεση σύγκρουση με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες της ορθόδοξης Ανατολής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό των διεκδικήσεων των Φράγκων αναβαθμίστηκε εκ μέρους της ορθόδοξης Ανατολής η Κάτω Ιταλία και εκκλησιαστικά. Στην περιοχή, που εκκλησιαστικά υπαγόταν στο Πατριαρχείο Κων/πόλεως από την εποχή του πάπα Λέοντος Γ΄ (795-816), ο πατριάρχης Πολύευκτος (956-970) δημιούργησε τώρα με συναίνεση του αυτοκράτορα Νικηφόρου αρχιεπισκοπή στο Οτράντο με εξαρτημένες από αυτήν πέντε επισκοπές. Επίσης απαγορεύτηκε η λατινική γλώσσα για τη λατρεία σε όλη την Καλαβρία και Απουλία. Ο γάμος του υιού του Όθωνα Β΄ με την βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανώ (972) οδήγησε σε μια εξομάλυνση των σχέσεων. Τα πράγματα άλλαξαν όμως πάλι με τις αξιώσεις του Ερρίκου Γ΄ (1039-1056) για την Κάτω Ιταλία. Παράλληλα και οι πάπες, ενώ ουσιαστικά λόγω της μεγάλης διαφθοράς κατά τον 10ο και στις αρχές του 11ου αιώνα δεν ήταν σε θέση να προβάλλουν αξιώσεις, με δύο τρόπους δεν έπαυσαν να δρουν κατά τον Άγιο Νεκτάριο: από τη μια πλευρά διέδιδαν παντού στη Δύση συκοφαντίες για τις δήθεν αιρέσεις στην ορθόδοξη Ανατολή και από την άλλη διεκδικούσαν τις επαρχίες της Κάτω Ιταλίας. Ο Ερρίκος Γ΄ ενισχύθηκε με τις διεκδικήσεις του, όταν ανέβηκε στον παπικό θρόνο ο Λέων Θ΄ (1049-1054), ο οποίος ως δεύτερος εξάδελφος του αυτοκράτορα είχε προωθηθεί στη θέση αυτή από τον ίδιο τον Ερρίκο.
Ένθερμος οπαδός του μεταρρυθμιστικού κλουνιακού τάγματος της Βουργουνδίας (ιδρύθηκε το 910), ο Λέων Θ΄ προώθησε ήδη ως επίσκοπος Τουλ τη μοναστική αυτή μεταρρύθμιση, διοργανώνοντας τα επισκοπικά μοναστήρια της επαρχίας του σύμφωνα με τις αρχές του τάγματος. Επίσης διόρισε ως γραμματέα και πιο έμπιστο συνεργάτη του τον Ουμπέρτο, ηγούμενο μοναστηρίου του κλουνιακού τάγματος και μετέπειτα καρδινάλιο της Σίλβα-Κάνδιδα. Τον πήρε κοντά του στη Ρώμη μαζί με άλλα σημαίνοντα στελέχη και συνεργάτες του, όπως τον νεαρό μοναχό του Κλουνιακού Χίλντεμπραντ, τον μετέπειτα πάπα Γρηγόριο Ζ΄ (1073-1085) - πρωταγωνιστή στον περί «Περιβολής» αγώνα, για τον οποίο είχαμε μιλήσει σε άλλη ενότητα -, όπως και τον Φρειδερίκο της Λοραίνης, τον μετέπειτα πάπα Στέφανο Θ΄ (1057-1058), - συνεχιστή των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του Λέοντος Θ΄.
Μόλις ενθρονίστηκε ως πάπας Λέων Θ΄, εκτός από τον αγώνα εναντίον της σιμωνίας και του ανήθικου βίου των κληρικών, βασικό του μέλημα ήταν η ενίσχυση του παπικού θεσμού - την επέτυχε με πολλά ταξίδια στην Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία και με μεταρρυθμιστικές συνόδους στις οποίες προΐστατο - όπως και η διεκδίκηση της Κάτω Ιταλίας. Έτσι διόρισε τον Ουμπέρτο τιτουλάριο επίσκοπο της Σικελίας (1050) και, ενώ επίσημα φάνηκε ότι αναζητούσε τη συμμαχία του βυζαντινού αυτοκράτορα εναντίον των Νορμανδών, στην πράξη πρόδωσε αυτή τη συμμαχία. Οι Νορμανδοί, οι οποίοι εκκλησιαστικά προτιμούσαν το παπικό καθεστώς, απέδωσαν τις κατακτημένες περιοχές των βυζαντινών επαρχιών της Κάτω Ιταλίας στον παπικό θρόνο.

Με το δεδομένο αυτό βρήκε ο Πάπας τη μοναδική ευκαιρία, παρά τη συμμαχία του με τον βυζαντινό αυτοκράτορα, να επιβάλει τα λατινικά έθιμα στις βυζαντινές επαρχίες και, καθαιρώντας τον βυζαντινό αρχιεπίσκοπο Σιπόντου, να εντάξει την αρχιεπισκοπή αυτή στην λατινική αρχιεπισκοπή Βενεβέντου.
Οι πράξεις αυτές του πάπα Λέοντα μαρτυρούν σαφέστατα με την προκλητικότητά τους την ύπουλη στόχευσή του. Προφανώς ήθελε να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα, ώστε στη συνέχεια θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ο αναθεματισμός της ορθόδοξης Ανατολής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΠΟΙΗΤΗΣ/ΘΕΟΛΟΓΟΣ), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ  ΑΙΡΕΤΙΚΟ ‘’ΕΠΙΣΚΟΠΟ’’


ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ  ΑΙΡΕΤΙΚΟ ‘’ΕΠΙΣΚΟΠΟ’’
Του  Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Η συμμετοχή αιρετικού ‘’επισκόπου’’, ‘’λιτανεύοντος’’ εικόνα Αγίου, αποτελεί είδος συμπροσευχής.   Επιτρέπεται σε Εσπερινή Ακολουθία κατά τη Λιτανεία, να συμμετέχει και αιρετικός ‘’επίσκοπος’’ κρατώντας  ΕικόναΔεν αποτελεί τούτο συνεορτασμό και συμπροσευχή;   Η Λιτανεία δεν είναι μέρος της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας.  Η συμμετοχή αιρετικού ‘’επισκόπου’’ λιτανεύοντος εικόνα Αγίου, δεν αποτελεί είδος συμπροσευχής;  Ο Κανών ΛΓ΄ της εν Λαοδικεία Συνόδου λέγει «Ου δει αιρετικούς ή σχισματικούς συνεύχεσθαι».  Δεν αποτελεί παράδειγμα σχετικοποίησης των Ιερών Κανόνων, ο συνεορτασμός αυτόςΠρος τι ο συνεορτασμός μετά αιρετικού ‘’επισκόπου’’ και ο συνεπαγόμενος σκανδαλισμός του πληρώματος της Εκκλησίας;

Τι σημαίνει λιτανεία;  Η  λέξη λιτανεία προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη λιτή που σημαίνει προσευχή. Αρκετοί ίσως έχουν την εντύπωση ότι λιτανεύω, σημαίνει απλά κάνω περιφορά την εικόνα Αγίου.  Λιτανεύω θα πει ικετεύω, θα πει προσεύχομαι.  Το ρήμα παρουσιάζεται και ως λιταίνω.  Από το ρηματικό τύπο λιταίνω εξάλλου προέρχεται και το επίθετο λιτανός, που ερμηνεύεται ικετευτικός.  Λιτανεία λοιπόν σημαίνει προσευχή, σημαίνει ικεσία. Δεν είναι μορφή συμπροσευχής, η παρουσία  και λιτάνευση εικόνας Αγίου από αιρετικό ‘’επίσκοπο’’

Στα πλαίσια της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας γίνεται η Λιτανεία.  Εφόσον λοιπόν πρόκειται περί προσευχής, ποία η έννοια της συμμετοχής ‘’λιτανεύοντος’’ αιρετικού ‘’επισκόπου’’, του οποίου η συμμετοχή τονίζεται μάλιστα με το να λιτανεύει Εικόνα Αγίου;  Δεν αποτελεί τούτο είδος συμπροσευχήςΕπιτρέπεται αυτό από ‘’αγάπη’’, κατ’ οικονομία;   Γιατί λοιπόν το απαράδεκτο της «κατ΄οικονομία συμπροσευχής » ή καλύτερα της ανοικονομήτου παράβασης;  Προς τι ο συνεορτασμός μετά αιρετικού ‘’επισκόπου’’;

Ο Ιωσήφ Βρυένιος λέγει χαρακτηριστικά ότι «ει τι των δοκούντων τοις θεοφόροις Πατράσι σαλεύει τις, τούτο ουκέτι οικονομίαν κλητέον, αλλά παράβασιν και προδοσίαν πίστεως και περί το θείον ασέβειαν». 

Μετά πως μπορείς να πείσεις ένα αιρετικό συνάνθρωπό μας, που ανήκει στην ίδια αίρεση με τον ‘’λιτανεύοντα’’ αιρετικό ‘’επίσκοπο’’,  για την αναγκαιότητα επιστροφής του στην Ορθόδοξη Εκκλησία;  Προς  τι η ακρότητα της συμμετοχής αιρετικού ‘’επισκόπου’’, ‘’λιτανεύοντος’’ εικόνα Αγίου;  «Τούτο ουκέτι οικονομίαν κλητέον».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΛΟΓΟΥ/ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ π. ΘΕΟΔΟΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ π. ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΣΤΑΪΚΟ

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


  • Δεῖτε παρακαλῶ καí κατεβάστε γιá μελέτη ἐδῶ, ἐδῶ καí ἐδῶ σέ μορφῆ PDF, DOCS καί Google Drive. Μνήμη Αγίας Μάρτυρος Τατιανής (12 Ιανουαρίου)

Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Τατιανής, η οποία καρατομήθηκε επί αυτοκράτορος Αλεξάνδρου Σεβήρου, επειδή ήταν Χριστιανή και ομολογούσε με θάρρος την αληθινή Πίστη. Καταγόταν από τη Ρώμη και ο πατέρας της είχε διατελέσει ύπατος.

Η Αγία Τατιανή είχε το εκκλησιαστικό αξίωμα της διακόνισσας και στην υμνολογία αναφέρεται ως μαθήτρια των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Να σημειωθεί ότι οι διακόνισσες κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού ήταν σπουδαία ομάδα γυναικών που τις διέκρινε ο ένθεος ζήλος και ο ενάρετος βίος και το έργο τους ήταν βασικά να βοηθούν στην εξυπηρέτηση των γυναικών στο βάπτισμα και τη μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων. Είναι γεγονός ότι για ποικίλους λόγους μέσα στους αιώνες εγκαταλείφθηκε η θέση προσφοράς των διακονισσών. Άρχισε και πάλι να συζητείται ανάμεσα στους εκκλησιαστικούς και θεολογικούς κύκλους κατά τον 20ο αιώνα.

Το ζήτημα επανήλθε στα πλαίσια των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τον περασμένο Ιούνιο στην Κρήτη, όπου αποφασίστηκε να το μελετήσει η κάθε τοπική Εκκλησία λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Η επισημότητα της καταγωγής της Αγίας Τατιανής και ο ένθεος ζήλος της, έδωσαν στην μάρτυρα περιφανή θέση μεταξύ των Χριστιανών. Οι Εθνικοί όμως, δεν μπορούσαν να ανεχθούν μια γυναίκα της αριστοκρατικής τάξης να καταφρονεί τα είδωλα και να υπηρετεί με αυταπάρνηση τους Χριστιανούς και μάλιστα τις χριστιανές γυναίκες.

Όταν διετάχθη δίωξη των Χριστιανών, η Τατιανή συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στο βασιλιά για να δώσει εξηγήσεις. Μπήκε μαζί του σε ένα ειδωλολατρικό ναό και με τη θερμή προσευχή της η Τατιανή συντάραξε τα ξόανα, τα ξύλινα δηλ. αγάλματα των θεοτήτων της ειδωλολατρίας και τα γκρέμισε στο δάπεδο. Για τον λόγο αυτό την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Την έριξαν στη φωτιά, αλλά δεν έπαθε τίποτα και ακολούθως σε πεινασμένα άγρια θηρία, τα οποία όμως δεν τόλμησαν να την βλάψουν. Στο τέλος, έκοψαν την τίμια κεφαλή της και με τον τρόπο αυτό παρέδωσε το πνεύμα της στον Θεάνθρωπο Κύριο.

Με το μαρτύριο της Αγίας Τατιανής που τιμούμε σήμερα διακηρύσσεται ακόμη μια φορά η θέση και η αξία της γυναίκας ως ισότιμου προσώπου με τον άνδρα στο θάρρος και την τόλμη απέναντι στους διώκτες της αλήθειας. Ακόμη κατανοούμε περισσότερο, με εκκλησιαστικό φρόνημα, το νόημα στη διανομή των θέσεων προσφοράς και υπηρεσίας μέσα στην Εκκλησία ως τάλαντα για πνευματική καλλιέργεια και πνευματική αύξηση του ανθρώπου, και ανδρών και γυναικών.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου
ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟΝ: 1. Ἀς ἀρχίσω ἀπό τό τελευταίον σημάδι, μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Θεοφιλεστάτου Μεσσαορίας κ. Γρηγορίου: τί σόϊ Ἐπίσκοπος τῆς Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτός, πού συμπορεύεται, ἀνοικτά ἤ ἀνιεροκρύφια, μέ τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δέν εἶναι ἀποδοχή καί συμπρόρευσις μετά τῆς Πανθρησκείας τοῦ «Ὀρθοδόξου» Συγκρητισμοῦ ὅταν κάποιος, Κληρικός ἤ Λαϊκός, ἀναγνωρίζει ΔΗΜΟΣΙΑ τά νεωτεριστικά κακόδοξα ἀποφασισθέντα  τῆς Ληστρικῆς Συνόδου; Συνεπῶς, μήπως τιμοῦμε θεωρητικῶς τήν Μάρτυρα Τατιανή;

α΄. Πότε ἀκριβῶς Θεοφιλέστατε, νά προχωρήσουμε ῥωμαλέα στήν τιμητική πράξη τῆς Μαρτυρίας καί Ὁμολογίας τῆς Πίστεως κατά τῆς πολύ-αιρέσεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Νεοεκκλησιολογισμοῦ»; Πότε νά ξεκινήσει μία Κληρικολαϊκή Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ποῖος ἀρνεῖται στίς γυναίκες νά δραστηριοποιηθῶσι, παντοειδῶς, στίς ἱερές Ενορίες τους; Ἀλλά ὅμως, εἶναι τόσον μεγίστη ἀνάγκη, κατά την σήμερον, ὥστε νά ἐπαναφέρουμεν ἕνα παρωχημένο καί ἀρχαῖο θέσμιον; Γιά ποῖον λόγον ᾆραγέ;2. Ἔχει σαφῶς δίκαιον ὁ Θεοφιλέστατος, μόνον, στό σημεῖον τῆς τελευταίας παραγράφου (ὅπου ὑπογραμίζουμε μέ ἔμφαση) περί τῆς ἱσοτιμίας, στήν Ἁγιότητα ἤ Μαρτυρία καθῶς καί στήν Ὁμολογία Πίστεως, ἀνδρῶν καί γυναικών, μέσα στό Σῶμα τῆς Ἔκκλησίας. Ἔχει δίκαιον καί γιά ὅσα Μαρτυρολογικά καταγράφει περί τῆς Ἁγίας, ἀλλά μάλιστα νά προσθέσουμε, ὅτι ὅντως ἔχει δίκαιον, ὅτι κάποτε, «μίαν φορά καί ἕναν καιρό», ὑφίστατο πράγματι ἐνεργοποιημένος ὁ «Θεσμός τῶν Διακονισσῶν» ἀλλά ὅμως στήν πορεία τῷ ὅντι κατέπαυσεν, ὄχι ὅμως ἀναιτιολόγητα!... Γιατί ὅμως, ὁ Θεοφιλέστατος, δέν μᾶς ἀναπτύσσει τίς κύριες αἰτίες πού ἐξαλήφθην τοῦτος ὁ θεσμός; Μήπως ἡ κατάπαυσις τούτου τοῦ θεσμοῦ, ἐρείδετο, σέ καμμία στενή διασύνδεσιν μέ «ἠθικά κωλύματα» ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἀλλά καί πάσης λογῆς σκάνδαλα;

α΄. Γιατί ὅμως, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες, Ἐπίσκοποι τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἀλλοῦ, βραχυκυκλώνουσι πνευματικά τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Εκκλησίας (Κληρικούς Μοναχούς/ές καί Λαϊκούς) γιά νά μή διενεργῶσι ἀντιαιρετικόν καί δή ἀντιΟἰκουμενιστικόν ἀγώνα; Τοῦτο εἶναι τό «δημοκρατικόν» καί ἐκκλησιαστικόν σας φρόνημα κύριε Θεοφιλέστατε;

3. Μήπως Θεοφιλέστατε θά πρέπει ἐν τέλει νά αναθεωρήσουμε καί τά πλανεμένα-κακόδοξα κριτήρια ἤ τις «ἀκαδημαϊκές» προϋποθέσεις τῆς χειροτονίας τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας; ᾎραγέ, θά πρέπει κάποτε νά θεραπευθεῖ ἄμεσα ὁ Κληρικαλιστικός ἤ ὁ Ἱεροκρατικός (Παπιστικός) κομπογιαννητισμός;

α΄. Εἶναι πασίγνωστον, διά μέσῳ τῆς Πατερικῆς Γραμματείας, ὅτι οἱ πατριάρχες, ἐπίσκοποι καί μητροπολῖτες, ἐχειροτονοῦντο, συνήθως, διά τῆς βίας καί Θεοπροβλήτως, καί ὄχι διά τῆς Σιμωνίας, δηλ. τῆς ἄνομης συνανταλαγῆς και προσχεδιασθεῖσας (προ)συμφωνίας, πολλῷ δέ μᾶλλον οὐχί σύμφωνα μέ τινά Κομματικοκρατικά ἤ Πολιτειοκρατικά ἤ καί ἄλλα λ.χ. Ἀκαδημαϊκά προσόντα. Συμφωνεῖτε θεοφιλέστατε, ναί ἤ οὐ;

β΄. Μήπως θά πρέπει  κατ΄ ἀρχήν, νά ἐπιστρέψουμε, στόν θεσμό τοῦ Ἐπισκόπου-Θεόπτη, ἤ ἔστω τουλάχιστον, στόν Εὐαγγελικόν θεσμό τοῦ Ἐπισκόπου-Φωτισμένου; Φωτισμένου, ἀποδεικτικῶς, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ τό Οὐράνιο χάρισμα τῆς Διακρίσεως τῶν Πνευμάτων. Καί νά ἀποταχθοῦμε ἅπαξ καί διαπαντῶς τόν φαιδρό θεσμό τοῦ Ἐπισκόπου-πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς; Ἄν εἶναι βέβαια, Φωτισμένος ἤ καί Θεόπτης μαζί μέ ἐλλειπῆ ἤ καί λιπαρά θύραθεν ἀκαδημαϊκή παιδεία δέν μᾶς ἐνοχλεῖ διόλου. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας, ὁ Γέρων Παΐσιος, κ.ἄ. εἶναι ὁμότιμοι καί ἰσάξιοι Ἅγιοι -ἐντός τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν- Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μαζί μέ τά ἱερά τέρατα μορφώσεως τους Ἁγίους Θεοφόρους καί Τρεῖς Ἱεράρχες, Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.4. Πῶς εἶναι δυνατόν, μέ τόσα σωρηδόν ἄλυτα πολυποίκιλα Ἐκκλησιαστικά προβλήματα νά αποφασίζετε (ἐρήμην τοῦ Κληρικοῦ καί Λαϊκοῦ στοιχείου) νά διαπραγματευτεῖτε καί νά προσθέσετε ἕνα ἀκόμη λελυμένο πρόβλημα, ὡς σοβαρόν Ζήτημα;

α΄. Γιατί Θεοφιλέστατε, ἐσεῖς οἱ Οἰκουμενιστές σπέρνετε ὁμοθυμαδόν, διχώνιες, διαιρέσεις, διχοστασίες, σχίσματα καί κακοδοξίες στό Σῶμα τῆς Εκκλησίας, διά τινῶν ληστρικών ἀποφασισθέντων, βάσει τῆς ἰδιότυπης Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης; Ἐνῶ ἔπειτα, ἔρχεσθε ὅλοι ἐσεῖς οἱ φανατικοί ὀπαδίσκοι τοῦ ψευδόδοξου Κολυμβαρισμοῦ ἐν πλήρει πανουργίᾳ και παπιστική μαεστρίᾳ νά συκοφαντεῖτε ἤ λοιδορεῖτε, ὅσους νόρμαλ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀντιΟἰκουμενιστάς διαμαρτύρονται ἰσχυρῶς μέ πᾶν εἰρηνικό μέσον, ὅτι εἶναι δῆθεν σχισματικοί, φανατικοί, φονταμενταλιστές κ.ο.κ.;5. Γιατί ᾆραγέ ἐπανῆλθε τέτοιον «Ἐκκλησιαστικό Ζήτημα» πρός συζήτησιν; Ποῖος ὀρέγεται γυναίκες ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος; Μήπως τά κριτήρια γιά ἐτοῦτο τό κακο-φλύαρον καί ψευδοἘκκλησιαστικόν Ζήτημα εἶναι βάσει τῶν προϋποθέσεων τοῦ ὀρθοδόξως καί ἀπλανῶς θεολογεῖν-ἐπισκοπεῖν; Προφανῶς ὅχι, διότι τά ἀποδεικτικά Ντοκουμέντα, φωτογραφίζωσι Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Μητροπολῖτες, να ἐπιθυμῶσι να ἐπαναβιώσουμε τον «Θεσμόν τῶν Διακονισσῶν» σύμφωνα με τά ἀρχέτυπα, ὅχι τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ, ἀλλά βάσει τῆς πολυαιρετικῆς Κοινότητος τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ!...6. Γιατί πιθηκίζετε ἀνελέητα, Θεοφιλέστατε καί Μακαριώτατε;7. Γιατί παραβιάζετε-καταπατεῖτε, μεθοδικῶς καί συστηματικῶς, τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί εἰσαγάγετε ἦδη, τόν ἀντιΚανονικόν «θεσμό τῶν Ψαλτριῶν» στους Ἱερούς Ναοῦς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί δή στήν «Ἁγιορείτικη» Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ; Ἐπιτρέπεται ἤ ἀπαγορεύεται, δεινῶς, οἱ γυναίκες νά ψέλνωσι ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας καί Θείας Λειτουργείας; Ἐπιτρέπεται ἤ ἀπαγορεύεται, δεινῶς, γυναίκες καί ἄντρες, νά εἰσέρχονται, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος; Γιατί τότε ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλοιώνει και διαστρέφει, σωρηδόν, Ἱερῶν Κανόνων; Οἱ Ἀρχιερεῖς, εἶναι ὑπερ ἄνω, ἤ μᾶλλον, ὠφείλουσι νά ὑπόκεινται τῶν Θείων καί Ἐκκλησιαστικῶν ἱ. Κανόνων πού ἐκαταγράφθησαν ἐμπειρικῶς, καί ἐπεκυρώθησαν θεσμικῶς διά τινῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἁπλανῶς και ὀρθοδόξως ἐκ τῆς Θεαρχικῆς ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ὁ σχετικισμός τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου, δέν εἶναι στυγνῆ κακοδοξία, Θεομπαιξία, αἵρεσις καί δεινή διαστροφῆ τῆς Πατερικῆς Θεολογίας;

Εἰκάζω καί καθόλου αὐθαίρετα, ὅτι γίνεται κατανοητόν, στούς καλοπροαίρετους ἐρευνητές καί φιλότιμους μελετητές τῶν κειμένων μας, ὅτι ἡ κακοΣύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου, ἄνοιξεν διαπαντῶς τούς ἀσκούς τοῦ Αἰώλου!...

Ἄνοιξεν δηλαδή τήν κερκόπορτα τῆς Λουθηροκαλβινικῆς ἀλώσεως τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας. Μέχρι καί τά Μαρτυρολόγια καί Συναξάρια νοσφίζονται ἵνα εἰσάξωσι τίς οἰκουμενιστικές προπαγάνδες ἤ καί αἱρετίζουσες ἰδεοληψίες τους. Τελικά, μόνον ὁ Τριαδικός Θεός δύναται νά μᾶς βοηθήσει μαζί με τους «300 τῶν Λεωνίδων»!

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΛεμεσοῦΔεῖτε ἐπίσης, γιά τό ἴδιον ἀκριβῶς φαυλεπίφαυλον θέμα, μέ σημαντικές μόλις πρόσφατες ἀποδεικτικές πληροφορίες:

·         ΟΙ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ* ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ «ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΕΣ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ! (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_24.html)

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΩΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ: ΕΥΓΕ ΣΑΣ!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΑΛΕΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΣΟΙ ΜΙΛΟΥΣΙ ΘΕΟ-ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΙΜΕΘΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΝΗΘΙΚΟΙ, ΕΜΠΑΘΕΙΣ, κ.ο.κ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΩΜΕΘΑ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΛΑΒΩΣΙ  ΠΑΣΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΩΝ ΔΥΣΦΗΜΙΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΩΦΕΛΟΥΣΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΩΜΕΘΑ  ΠΑΣΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ἤ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ».

ΔΕΙΤΕ ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗΝ ΜΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΔΩ: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_66.html)

ΚΑΙ ΕΔΩ: [ΒΙΝΤΕΟ] Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_7.html)

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ὀρθοδοξος Θεολογῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΠΟΙΗΤΗΣ/ΘΕΟΛΟΓΟΣ), ’ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ’’* 
’ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ’’* 

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

______________________
Στις μέρες γίνεται επίκαιρος ο προβληματισμός και η λύπη αρκετών Χριστιανών, που δοκίμασαν πριν μερικά χρόνια από αναφορές στην ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας.

«Αν κάποιοι επίσκοποι συλλειτουργήσουν με αιρετικούς ή κοινωνήσουν αιρετικούς, δεν βλάπτουν την Εκκλησία αλλά μόνον τον εαυτό τους» ανέφερε στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Αντί άλλης απάντησης θα παραθέσω αυτό που άκουσα παλαιότερα σε ομιλία του, περί οικουμενικότητας του ατομικού κακού. Τώρα ομιλεί τα άκρως αντίθετα, δηλαδή περί ατομικότητας του οικουμενικού (οικουμενιστικού) κακού. Τον σκανδαλισμό των πιστών γιατί τον αγνοεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού; Συμπροσευχή για την καθ΄ημάς Ανατολήν, το «συνεύχεσθαι εν αληθεία εστί».
Ακολούθως ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος ανέφερε ότι, «αν κάποιοι επίσκοποι συλλειτουργήσουν με αιρετικούς ή κοινωνήσουν αιρετικούς, δεν βλάπτουν την Εκκλησία αλλά μόνον τον εαυτό τους». Μία φορά μόνο να παρευρεθεί κάποιος Ορθοδόξως στην Θεία Λειτουργία, αρκεί για να καταλάβει το «αλήθεια εν αγάπη» και το «αγάπη εν αληθεία». Καταπατούν τους Ιερούς κανόνες οι συμπροσευχόμενοι και δη οι συλλετουργούντες μετά των ετεροδόξων; Ο Κανών ΛΓ΄ της εν Λαοδικεία Συνόδου λέγει «Ου δει αιρετικούς ή σχισματικούς συνεύχεσθαι», πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται περί συλλειτουργίας μετά αιρετικών.
«Όσοι κατακρίνουν τις πράξεις των Πατριαρχών και Επισκόπων, όσοι στηλιτεύουν και καταδικάζουν τις πράξεις τους, αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία» ανέφερε κατόπιν ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Αν διαβάσει κανείς την επιστολή του Οσίου Παϊσίου προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, η οποία δημοσιεύτηκε τότε στον «Ορθόδοξο Τύπο», θα αντιληφθεί ότι ο Επίσκοπος αυτός δεν έχει δίκαιο. Εκτός φυσικά και αν συμφωνεί με τη θέση αυτή του Μητροπολίτη Λεμεσού και τότε ξεκάθαρα θα θεωρήσει ότι ο Όσιος Παΐσιος δεν αγαπούσε την Εκκλησία, στέλνοντας την ελεγκτική επιστολή για τον Πατριάρχη στον «Ορθόδοξο Τύπο». «Επόνεσα κι εγώ» έγραφε ο Όσιος Παΐσιος «σαν τέκνον Της και εθεώρησα καλόν, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω κι ένα μικρό κομματάκι κλωστή (που έχω σαν φτωχός μοναχός), δια να χρησιμοποιηθή κι αυτό…». Ο Ομολογητής Όσιος Γέροντας της Παναγούδας δεν παρέλειψε να ελέγξει τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, καταλογίζοντας μάλιστα ως αίτιο του οικουμενίστικου ολισθήματός του, την κοσμική αγάπη. Δεν αγαπούσε την Εκκλησία ο Όσιος Παΐσιος και τα έγραψε αυτά;
Ακολούθησε η υπόδειξη του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου η οποία ήταν η εξής : «Το ζητούμενο είναι να στηρίζεις τους επισκόπους, ασχέτως με το τι θα κάνουν αυτοί». Αλίμονο αν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ακολουθούσαν οι πιστοί τους Επισκόπους στις εκπτώσεις της Αληθείας και προτιμούσαν την συνένοχη σιωπή. Οι βίοι και λόγοι των Ομολογητών Αγίων μας, διαψεύδουν τον Επίσκοπο αυτόν.
Παραθέτομε τα λόγια του Οσίου Παϊσίου προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, για να καταδειχθεί η μεγάλη έγνοια του Οσίου για την Αλήθεια και την Εκκλησία μας «Επίσης ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί», για να καταλήξει, «Ο Κύριος όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους, τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες, δια να συγκεντρώσουν τα σκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας».
Έπρεπε να σιωπήσει ο Όσιος Παΐσιος; Ήταν απαράδεκτες οι αναφορές αυτές του Οσίου Παϊσίου; Υπάρχει η οδός της ορθής ομολογίας της Πίστεως, χωρίς να περιπέσει κανείς σε σχίσμα. Αλίμονο αν εκείνοι που ομολόγησαν την Πίστη τους, ακολουθούσαν την υπόδειξη του Επισκόπου αυτού που ανέφερε ότι, «το ζητούμενο είναι να στηρίζεις τους Επισκόπους, ασχέτως με το τι θα κάνουν αυτοί».

*Αναφορά από ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ) Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΦΑΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ;
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΦΑΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Ἐνῷ ἐξ ἀρχῆς, καλῶς ἤ κακῶς, ἀγανακτήσαμεν καί ἐπροειδοποιήσαμεν σφόδρα, μάλιστα ἐφωνάξαμεν, ἐκράξαμεν ὡς κόρακες ἤ ὥς ἄλλοι κακοτράχαλοι λίθοι, σέ ὅλων τῶν λογιῶν τούς ἦχους, ἵνα μή μᾶς ξαναενοχλήσει ὁ σεβασμιώτατος ἅγιος Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας ὁ Οἰκουμενιστοκτόνος, μέ τά συκοφαντικά καί «ἀντιΟἰκουμενιστικά» κείμενά του, ᾆραγέ γιατί συνεχίζει νά μᾶς τά ἀποστέλνει; Γιατί τέτοια «ἐπισκοπική» φροντίδα γιά αὐτοδικαίωσιν;

Δέν δύναται μήπως νά διαχειριστεῖ καλῶς τήν ἀπόρριψην ἐκ τῶν διαδικτυακῶν συνεργατῶν του; Μέ τό ζόρι σεβασμιώτατε παντρειά δέν γίνεται, πολλῷ μᾶλλον μέ τήν νοσηρᾶ «Ἐπισκοπήτιδα» πού λαγκοδέρνει τό ἀνίερον «Φιλάδελφον» σας.

Δυστυχῶς σεβασμιώτατε, τῷ ὄντι «πολλᾶ γατάκια γεγόνασι», ἐν παραφράσει τοῦ κλασικοῦ καί θεόπνευστου Γραφικοῦ ῥηθέντος. Ἤ, ἄν θέλετε ὑφίστατο καί ἕνα ἄλλο: «πολλοί κερκοπίθηκοι γεγόνασιν»!...

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερεμίας, παρ΄ ὅλες τίς ἔντονες διαμαρτυρίες μας ὡς πρώην διαδικτυακοί συνεργᾶτες του, συνέχισε ἤ συνεχίζει καί πᾶλιν, ἀκόμη καί τήν σήμερον, νά μᾶς ἀποστέλνει, ἕνα θλιβερό-ἀμετάνοητον κείμενό του, ὅπερ ἐτοῦτην τήν φορά, δέν πρόκειται καθόλου νά τό δημοσιεύσουμεν, ὥστε νά ἀντιληφθεῖ βαθέως, ὅτι σοβαρολογοῦμεν καί ζυγίζουμεν διά κάθε λεξίδιον-ξιφίδιον πού χρησιμοποιοῦμεν κατά τινῶν ἐπισκοπιδίων-κατασκόπων.

Ἀπό τήν στιγμή, πού ὁ ἴδιος κατακρίνει μέν ἀλλά δικαίως δέ τήν πολύ-αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μαζί καί τήν παναίρεση τοῦ Παπισμοῦ, δέν ἔχει τό κατ΄ ἐξοχήν Ἐπισκοπικόν καθήκον νά ὀνοματίσει, διά τῆς Εὐαγγελικῆς Ὀνοματοφάνειας καί μέ κάθε ἀκρίβεια ποῖοςποιοί εἶναι οἱ «ὀρθόδοξοι» φορεῖς τούτων τῶν ψυχόλεθρων πανθρησκειακῶν πολύ-αἱρέσεων;

Λόγου χάριν, ὅταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, κατήγγελεν τήν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ἐφοβεῖτο νά καταγγείλει, τόν πανίσχυρον Πρεσβύτερον Ἄρειον, ἤ, τόν ἔκτοτε πλανητάρχη τῆς ἐποχῆς Ἀρειανόφρωνα Πατριάρχη καί Αὐτοκράτορα; Ὁ τότε Λαϊκός καί Νομικός Εὐσέβειος ὅταν κατήγγελνε δημόσια τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Νεστόριον, ὅτι ἦτο αἱρετικός, τό ἔκαμνε χωρίς νά τόν ὀνοματίζει, καταγγέλωντας μονοδιάστατα τήν αἵρεση τοῦ Νεστοριανισμοῦ;

Ἀντ΄ αὐτοῦ, ἐπιλέγει ὁ κ. Ἰερεμίας (ὅπως ὁ «ἡμέτερος» Δεσπότης τῆς Λεμεσοῦ) νά τούς συγκαλύπτει, νά τούς ἐγκωμιάζει, ἀλλά καί νά υἱοθετεῖ μάλιστα, τά ἔωλα ψευδεπιχειρήματα τῶν πανάθλιων Ἀρχιοικουμενιστῶν, πού ἀλλοιώνουσι, ψευδεπίγραφα, τήν Πατρολογικήν ἱερά Ἀποτείχιση καί πανίερη Διακοπή Μνημοσύνου, κατά τινῶν Ψευδοπροφητῶν καί λυκοΠοιμένων, καθότι τήν ἐβάφτησαν ὡς δῆθεν «Σχίσμα».

Ὑφίστατο ᾆραγέ, σημαίνουσα διάκρισις: μεταξύ ἁγίας Ἀποτειχίσεως καί κακῆς Ἀποτειχίσεως; Τοῦτο πρέπει νά εἶναι τό μείζον ἀμείλικτον ἐρώτημα κατά πάντων καί πασῶν. Καί ὅσοι Ἐπίσκοποι, δέν μᾶς τό ἀποσαφηνίζουσι ἄριστα, εἶναι ὄντως ἐπισκοπίδια, διότι εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ τους διαστρέφωσι την Πατερική Θεολογία τῆς διακοπῆς σχέσεως μετά τῶν «ἐντειχισμένων» αἱρετικῶν Ἱεραρχῶν (πρό τῆς Συνοδικῆς Διαγνώμης).

Ὑφίστατο αἵρεσις ἄνευ τινός πάτρωνα ἤ καί πατριοῦ; Ὑφίστατο αἵρεσις ἄνευ τινός Αἱρεσιάρχου; Καί ἄν ναί, ὅντως κάπου ὑφίστατο τις αἱρεσιάρχης, γιατί ὁ σεβ. κ. Ἰερεμίας δέν μᾶς κατονομάζει καθαρά τά πράγματα; Ἀλλ΄ οὔτε κἄν φροντίζει νά μᾶς διδάξει, ποιές ἀκριβῶς εἶναι οἱ Ἱεροκανονικές καί Εὐαγγελικές ἐπιλογές-ὁδηγείες τῶν πιστῶν!... Γιατί ᾆραγέ;

Ἀκολουθεῖ μία νέα ἰδιωτική ἀπάντησις μας, διά τοῦ ἠμέϊλ, στό σαχλεπίσαχλον καί προκλητικόν ἠλεκτρονικόν κείμενόν του, πού μᾶς ἀπέστειλεν πρό ὁλίγης ὥρας:

«ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕΝ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΑΞΕΤΕ ΦΑΙΔΡΕΣ ΨΕΥΤΟΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΕΒΛΗ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΘΛΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ ή ΑΒΟΥΛΑ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΣΑΣ!

ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΜΩΣ, ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΑΛΛΙΣΤΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΝ ΑΜΥΝΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΣ;

ΕΧΕΤΕ ή ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΕΝ ΑΓΑΠΩΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ;

ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΙΟ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ...

ΕΙΣΤΕ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΕΙΚΩΣ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΓΙΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ- ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ (ΔΙΑ ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΣΑΣ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ή ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΔΙΑΛΑΛΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΓΝΩΡΙΣΕ.

ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΓΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕ «ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΟΥΓΙΑ ΜΟΥΓΙΑΖΕΤΑΙ»!

ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΝΤΙ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΗΝ ΜΑΣ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.

Με τιμή

ένας μή Αποτειχισμένος αλλά καί υβριστής

τινών γατάκιων του Ζηζιούλα & Βαρθολομαίου

π.ν.»

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος ΘεολογῶνΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

1.      Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΘΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΟΛΚΗΣ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_76.html).

2.      Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΥΠΟΣΚΑΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post.html).

3.      ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_31.html).

4.      ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΙΔΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ, (http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/01/blog-post_22.html).