Translate

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

π. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ;π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Θα υποδεχθούν με τιμές οι Αγιορείτες τον Οικουμενικό Πατριάρχη;

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
14-10-2019
Μετά τήν ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σέ ἐκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τό περασμένο Σάββατο, 12 Ὀκτωβρίου, ἐκτός ἐνίων εὐαρίθμων Ἱεραρχῶν, πού ἐξέφρασαν τήν ἀντίθεσή τους σ’αὐτή τήν ἀναγνώριση1, ἐπίκεινται σέ λίγες ἡμέρες : α) ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Θεσσαλονίκη (18 και 19 Ὀκτωβρίου), ὅπου, σύμφωνα μέ πληροφορίες, τό Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Ἀχειροποιήτου2, θά τελεσθεῖ συλλείτουργο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β΄, ὅπου στά δίπτυχα θά μνημονευθεῖ, ὡς 15ος Προκαθήμενος, ὁ σχισματικός ψευδομητροπολίτης Κιέβου Ἐπιφάνιος3, καί β) ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος (19 μέ 22 Ὀκτωβρίου). Εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μετά τήν σύγκληση τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί τήν ἀπόδοση τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας στήν σχισματική νέα ψευδοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Ἰανουάριος 2019).
1. Θά ὑποδεχθοῦν οἱ Ἁγιορεῖτες Καθηγούμενοι τόν κυριώτερο ἐκφραστή τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοαυτοκεφαλίας;
Μέ τό παρόν κείμενό μας θά θέλαμε υἱκῶς καί εὐσεβάστως, ταπεινῶς καί ἱκετευτικῶς, μέ πόνο καί ἀγάπη, νά ἀπευθυνθοῦμε πρός τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θέτοντας τό ἐρώτημα : «Συνειδητοποιοῦν θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά οἱ Πανοσιολογιώτατοι Καθηγούμενοι ποιόν ὑποδέχονται»; Γνωρίζουμε βεβαίως ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅμως, ἡ οἰκουμενιστική ταυτότητα τοῦ Πατριάρχου καί ἡ κύρια ὑπαιτιότητά του γιά τήν διαφαινόμενη πρόκληση Πανορθοδόξου διχασμοῦ καί σχίσματος ἐξαιτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια γιά τήν ὅποια ὑποδοχή καί συλλειτουργία. Ἀναφερόμενοι στίς οἰκουμενιστικές ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου, ρωτοῦμε ἐμπόνως τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους : «Ποιόν ὑποδέχονται οἱ Πανοσιολογιώτατοι Καθηγούμενοι»; Ἀφήνουμε τά ὅσα βλάσφημα καί ἀπαξιωτικά τῶν ἁγίων Πατέρων ἔχει διακηρύξει μέχρι σήμερα, τά ὁποῖα μπορεῖ κανείς νά ἀναγνώσει στή σειρά ἄρθρων τῆς «Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν» μέ τίτλο «Πατριάρχου Βαρθολομαίου οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα», πού δημοσιεύονται ἑβδομαδιαίως στό ἱστολόγιο katanixi.gr, καί ἐρωτοῦμε μόνον γιά μερικά ἀπό τά πρόσφατα, πού δείχνουν ὅτι παραμένει ἀμετανόητος. Θά ὑποδεχθοῦν, λοιπόν, οἱ Ἁγιορεῖτες Ἡγούμενοι
– Τόν Πατριάρχη, πού στά μέσα Σεπτεμβρίου συναντήθηκε γιά πολλοστή φορά στή Ρώμη μέ τόν ἀδελφό του, αἱρεσιάρχη Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο καί τήν ἐπιτροπή G9 γιά τήν μεταρρύθμιση τῆς«Καθολικῆς Ἐκκλησίας»4;
– Τόν Πατριάρχη, πού δήλωσε ὅτι «τό δῶρο τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πέτρου, πού ἔκανε ὁ Πάπας Φραγκῖσκος στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶναι ἡ ἐκδήλωση τοῦ αὐθορμητισμοῦ, ἕνα σημάδι τῆς ἀληθινῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης, πού σήμερα ἑνώνει Καθολικούς καί Ὀρθόδοξους»5;
– Τόν Πατριάρχη, πού ἦταν ὁ κεντρικός ὁμιλητής στή Ρώμη, στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐταιρείας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν «Ἐκκλησιῶν» (Society for the Law of the Eastern Churches), τῆς ὁποίας τυγχάνει ἱδρυτικό μέλος6;
– Τόν Πατριάρχη, πού συμπροσευχήθηκε γι’ἀκόμη μία φορά ἀντικανικῶς μέ κατεγνωσμένους καί αἱρετικούς Παπικούς-Λατίνους στήν Ἑλληνορθόδοξη Ροτόντα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Λόφου Παλατίνου Ρώμης, ὅπου χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦἙσπερινοῦ7;
– Τόν Πατριάρχη, πού συναντήθηκε μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῶν Ἑλληνο-καθολικῶν (Οὐνιτῶν) τῆς Οὐκρανίας «ἀρχιεπίσκοπο» Σβιάτοσλαβ Σέβτσουκ στό Μέγαρο Σάντα Μαρία, ὅπου διαμένει ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, καί πού ἐπήνεσε ὁ (Πατριάρχης) τήν Ἑλληνοκαθολική «Ἐκκλησία» γιά τό ἄνοιγμα στήν οἰκουμενική ἐπικοινωνία8;
– Τόν Πατριάρχη, πού ἐπισκέφθηκε τήν ἐπαρχία τοῦ Lungro καί τήν οὐνιτική «ἀρχιεπισκοπή» Rossano-Cariati μέ ἐπικεφαλῆς τόν οὐνίτη «ἐπίσκοπο» Lungro, Donato Oliverio, ὅπου ὑπογράμμισε τή νοσταλγία τῆς ἑνότητας9;
– Τόν Πατριάρχη, πού συνεχάρη τόν Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ γιά τήν γεναιότητα καί τό θάρρος, πού ἔδειξε καί ἐπ’ ἐσχάτων ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος10;
– Τόν Πατριάρχη, πού, ἀπευθυνόμενος πρός τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν António Manuel de Oliveira Guterres, μέ τήν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ Ο.Η.Ε. γιά τήν Κλιματική Δράση, δήλωσε ὅτι «Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια ἀπό τήν ἔκδοση τῆς πρώτης ἐγκυκλίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἀπό τότε, τό Βατικανό, ἡ Ἀγγλικανική Κοινωνία, καθώς καί τό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, ἔχουν ἀγκαλιάσει καί υἱοθετήσει τήν 1η Σεπτεμβρίου ὡς διεθνήἡμέρα προσευχῆς γιά τό περιβάλλον. Μέσῳ τῶν ἐγκυκλίων μας, καλοῦμε τήν παγκόσμια κοινότητα νά ἐργασθεῖ ἀπό κοινοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ πλανήτη»11;
– Τόν Πατριάρχη, πού στήν πρώτη Κληρικολαϊκή Σύναξη στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης Σουηδίας ἐπέτρεψε τήν συμμετοχή αἱρετικῶν παπικῶν, προτεσταντῶν καί ἱερειῶν12;
– Τόν Πατριάρχη, πού κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης Σουηδίας, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου, ἐπέτρεψε τήν προσευχητική συμμετοχή αἱρετικῶν παπικῶν, προτεσταντῶν, συροϊακωβιτῶν καί ἱερειῶν, στούς ὁποίους διένειμε ἀντίδωρο13;
– Τόν Πατριάρχη, πού ἐγκαινίασε τίς ἐγκαταστάσεις τῆς Μητροπόλεως Σουηδίας μέ τήν συμμετοχή αἰρετικῶν συροϊακωβιτῶν14;
– Τόν Πατριάρχη, πού κατέθεσε στεφάνι στό μνημεῖο τῆς Συριακῆς Aramean Sayfo καί ἐπισκέφθηκε τόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τῶν αἱρετικῶν Συροϊακωβιτῶν στή Στοκχόλμη, ὅπου ἔγινε προσευχή γιά ὅλους τούς σύγχρονους μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμού, τόνισε τήν ἀπαραίτητη συμβολή τῶν Ἐκκλησιῶν στήν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο καί εὐλόγησε μέ σταυρό συροϊακωβιτικῆς τεχνοτροπίας15;
– Τόν Πατριάρχη, πού συναντήθηκε μέ τήν γυναίκα «ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας» Antje Jackelén καί τά μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνέλευσης Σουηδίας16, μέ τήν ὁποία ὑπέγραψε ἀπό κοινοῦ κείμενο γιά τήν κλιματική ἀλλαγή, στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι «ὀνομάζουμε τήν αὐτοσυνειδησία μας Θεό»17;
– Τόν Πατριάρχη, πού συναντήθηκε μέ τόν Οὐνίτη «ἀρχιεπίσκοπο» τῆς Οὐκρανίας Σβιάτοσλαβ Σέβτσουκ, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι «τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μας»18;
– Τόν Πατριάρχη, πού διεξάγει ἀνεπίσημες συνομιλίες μέ τήν σχισματική «ἐκκλησία» τῶν Σκοπίων γιά τήν ἀναγνώρισή της ὡς «Αὐτοκεφάλου Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας»19;
– Τόν Πατριάρχη, πού παρέστη στά ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης ζωγραφικῆς καί γλυπτικῆς τοῦ δημιουργοῦ τοῦ σατανικοῦ γλυπτοῦ «Phylax»20;
– Τόν Πατριάρχη, γιά τόν ὁποῖο ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ ἐξέδωσε τιμητική ρήτρα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν (19-10-1969) ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του21;
– Τόν Πατριάρχη, τόν ὁποῖο ὁ μέγας ὁμολογητής καί θεολόγος μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος δικαίως ἀπεκάλεσε «ἀρχιοικουμενιστή καί ἀρχιπροδότη τῆς Πίστεως», λέγοντας ὅτι «ἀπ’ ὅλους τούς αἱρετικούς μέχρι τόν σημερινό αἰώνα, 21ο αἰώνα, δέν ὐπῆρξε αἱρετικός τόσο μεγάλος ὅσο ὁ Βαρθολομαῖος»22;
Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι κάθε Ὀρθόδοξος καί δή Ἁγιορείτης, πού πραγματικά πονᾶ καί ἀγαπᾶ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί δή τό Ἁγιώνυμον Ὄρος καί σκέπτεται θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά, δογματικά καί πατερικά, θά ὁδηγοῦνταν ἀβιάστως στό συμπέρασμα ὅτι σέ ἕναν τέτοιο Πατριάρχη δέν ἁρμόζουν οὔτε ὑποδοχές, οὔτε ἔπαινοι, οὔτε τιμές, οὔτε δῶρα, οὔτε χειροφιλήματα, οὔτε ἀσπασμοί, οὔτε φιλοφρονήσεις, οὔτε πανηγυρικά συλλείτουργα, ἀλλά αὐστηρότατος ἔλεγχος, ἁγία ἀνυπακοή καί διακοπή μνημονεύσεως, μήπως δώσει ὁ Θεός καί ὁδηγηθεῖ στήν σωτήρια μετάνοια, ἀποκηρύσσοντας τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί τήν Οὐκρανική ψευδοαυτοκεφαλία καί ἔτσι σώσει τήν ψυχή του, ἐνέργειες τίς ὁποῖες ἐναγωνίως ἀναμένει σύμπαν τό εὐσεβές Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες καί τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους, οἱ ὁποῖοι ἀπαρνήθηκαν τά τοῦ κόσμου καί τό ἐμπαθές καί κοσμικό φρόνημα, καί ζοῦν μόνοι μέ μόνο τόν Θεό, προσβλέποντας μόνο πρός τά οὐράνια, χωρίς βεβαίως νά ἔχουν ἀπωλέσει τό δογματικό τους κριτήριο καί τήν ἐκκλησιολογική εὐαισθησία τους. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ὅσοι Ἡγούμενοι καί Ἁγιορεῖτες ὑποδεχθοῦν καί συλλειτουργήσουν μέ τόν Πατριάρχη, θά λογισθοῦν ὡς συνυπεύθυνοι, παρέχοντας ἁγιορειτική συγκάλυψη στίς ἀντικανονικές καί ἔκνομες ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου, καί προκαλῶντας μέγιστο σκανδαλισμό, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες καί ζημία γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τό Περιβόλι τῆς Παναγίας.
2. Τό συλλείτουργο μέ τόν Πατριάρχη ἀποτελεῖ ἀναγνώριση, ὄχι μόνο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Κολυμπαρίου ψευδοσυνόδου, ἀλλά καί τῆς σχισματικῆς, ψευδοαυτοκεφάλου νέας ψευδοεκκλησίας.
Διαβάζοντας διάφορες ἀναρτήσεις στίς ἐκκλησιαστικές ἱστοσελῖδες, διαπιστώνουμε ὅτι κύριο μέλημα τῶν Ἁγιορειτῶν, πού προετοιμάζουν τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου στο Ἅγιον Ὄρος, εἶναι ἡ μή συμπερίληψη τοῦ σχισματικοῦ νέου ψευδομητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίου ἤ κάποιου ψευδεπισκόπου ἤ ψευδοκληρικοῦ τῆς νέας Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας στήν συνοδεία τοῦ Πατριάρχου κατά τήν μετάβασή του στό Ἅγιον Ὄρος.
Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ ἱκανοποίηση τοῦ ἀνωτέρω αἰτήματος εἶναι μέν ὀρθή, ἀλλά δέν ἀποτελεῖ πανάκεια. Βεβαίως, ἀπευχόμεθα νά συμπεριληφθεῖ στή συνοδεία τοῦ Πατριάρχου ὁ Ἐπιφάνιος ἤ κάποιος ἄλλος ψευδοκληρικός. Ὅμως, ἄς μήν στρουθοκαλμηλίζουμε. Καί μόνο ἡ συλλειτουργία μέ τόν Πατριάρχη ἀποτελεῖ ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ψευδοαυτοκεφάλου νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Διότι, ὡς γνωστόν, ὁ Πατριάρχης, ὡς Προκαθήμενος, κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἐκφωνεῖ, μέσῳ τοῦ διακόνου, τά Δίπτυχα, στά ὁποία ἔχει συμπεριλάβει κατά τό τρέχον ἔτος τήν μνημόνευση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφανίου, ὡς τελευταίου (15ου) Προκαθημένου, μετά τούς ἄλλους 14 Προκαθημένους, χωρίς βέβαια νά ὑπάρχει Πανορθόδοξη ἀπόφαση. Μπροστά, λοιπόν, στόν πειρασμό αὐτόν, ἡ πάσῃ θυσίᾳ ἀποφυγή τοῦ συλλείτουργου μέ τόν Πατριάρχη ἀποτελεῖ, κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, τήν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.
Ἤδη ἔχουν φτάσει στ’αὐτιά μας χαρμόσυνες πληροφορίες ὅτι κάποιοι Ἡγούμενοι δέν θά συμμετέχουν στό συλλείτουργο μέ τόν Πατριάρχη, οὔτε οἱ Ἱερές Μονές τους θά ἐκπροσωπηθοῦν καθ’οἱονδήποτε τρόπο κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου. Δόξα τῷ Θεῷ! Ἀπομένει νά τό δοῦμε στήν πράξη καί μακάρι νά ἀκολουθήσουν αὐτή τήν τακτική περισσότερες Ἁγιορείτικες Μονές. Αὐτό λίαν θά εὐφράνει τούς Ὀρθοδόξους καί θά καταισχύνει τούς κακοδόξους.
Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, τά πράγματα εἶναι πάρα πολύ σοβαρά. Διότι, ὅποιος ἀναγνωρίζει τήν νέα σχισματική οὐκρανική ψευδοεκκλησία, δέν ἀποδέχεται μόνο τό σχίσμα καί τό ἀχειροτόνητο ἤ αὐτοχειροτόνητο, ἀλλά πολύ χειρότερα ἐγκολπώνεται τόν οὐνιτικό τρόπο τῆς ψευδοῦς ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς ποικίλες αἱρέσεις, δηλ. τήν κακή ἕνωση μέ τούς Οὐνῖτες, τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καί τόν αἱρεσιάρχη Πάπα, μέσῳ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ἄριστες σχέσεις, πού διατηρεῖ τόσο ὁ Πατριάρχης ὅσο καί ὁ Ἐπιφάνιος μέ τούς Οὐνῖτες τῆς Οὐκρανίας καί τόν ἐπικεφαλῆς τους «ἀρχιεπίσκοπο» Σβιάτοσλαβ Σέβτσουκ. Τέλος, ἡ ἀναγνώριση τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας θά ἔχει ὡς τραγικότατες συνέπειες α) τήν ἐνίσχυση τῆς αἱρέσεως τοῦ δῆθεν πρωτείου ἐξουσίας τοῦ Πατριάρχου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (πρῶτος ἄνευ ἴσων – primussineparibus), β) τήν ὑποβοήθηση τῆς προετοιμασίας τῆς ἑπομένης δεύτερης «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», μέ τήν συμμετοχή Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀπολύτως ἐξαρτημένων ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καί γ) τήν διευκόλυνση τῆς συναντήσεως τοῦ Πατριάρχου μέ τόν Πάπα τό 2025 στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 1.700 χρόνων ἀπό τήν σύγκληση τῆς Α΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου23.
Γιά ὅλους τούς παραπάνω θεολογικούς, ἐκκλησιολογικούς καί δογματικούς λόγους, πού περιγράψαμε, παρακαλοῦμε ἱκετευτικῶς τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους καί ὅλους τούς Ἁγιορεῖτες νά ἀπέχουν ἀπό τήν ὑποδοχή καί τό συλλείτουργο μέ τόν Πατριάρχη, μιμούμενοι τόσο τούς παλαιούς Ἁγιορεῖτες ὁμολογητές Πατέρες, τόν ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τόν πρῶτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τούς Ἰβηρῖτες, Ζωγραφῖτες, Βατοπεδινούς καί Καρεῶτες Ἁγιορεῖτες Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν καί θανατώθηκαν, ἐπειδή ἤλεγξαν τούς Λατινόφρονες, τόν φιλοθεΐτη μοναχό, μεγάλο διδάχο τοῦ Γένους, ἅγιο ἔνδοξο ἐθνοϊερομάρτυρα καί ἱσαπόστολο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, τόν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τόν θεατή τοῦ ἀκτίστου φωτός καί κήρυκα τῆς ἀκτίστου θείας Χάριτος, τόν ὅσιο καί θεοφόρο πατέρα ἡμῶν Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, ὅσο καί τούς συγχρόνους Ἁγιορεῖτες ὁμολογητές Πατέρες, τόν μακαριστό μοναχό κυρό Θεόκλητο Διονυσιάτη, τόν μακαριστό Προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κυρό Γεώργιο Γρηγοριάτη – Καψάνη καί τόν Γέροντα Γαβριήλ τόν Ἁγιορείτη, πού ἀσκητεύει σέ κελί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου.
Ὁ μακαριστός Γέροντος Γεώργιος Καψάνης τόνιζε γιά τούς Ἁγιορεῖτες : «Ἄν σιωπήσουμε γιά τήν πίστη, πού κινδυνεύει, τότε γιατί καθόμαστε τόσα χρόνια στά βράχια αὐτά»24; Ἀναφερόμενος, ἐπίσης, στόνἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τόν πρῶτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔγραφε : «Ἡ ἀγχόνη σου ἐπιβάλλει καί σέ μᾶς νά ἀνανεώσουμε σήμερα τήν ὁμολογία τήν ἰδική σου καί τῶν λοιπῶν ὁσιομαρτύρων, ὄντες διάδοχοί σας καί συνεχισταί τῆς Παραδόσεώς σας»25.
Κατακλείοντας τό παρόν κείμενό μας, παρακαλοῦμε ὡς υἱοί τούς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους νά μήν μᾶς στενοχωρήσουν, νά μήν μᾶς ἀπογοητεύσουν καί νά μήν μᾶς πληγώσουν γι’ἀκόμη μία φορά, ὅπως ἔγινε γιά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, καί ὅπως ἔκανε ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά νά ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μήν ἀναγνωρίσουν καθ’οἱονδήποτε τρόπο τό Οὐκρανικό κακοκέφαλο, διότι σέ ἀντίθετη περίπτωση θά τρίζουν τά κόκκαλα τῶν Ὁμολογητῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων κι ἐμεῖς δέν θά’χουμε πλέον λόγο, γιά νά καυχώμαστε γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ἐφ’ὅσον αὐτό δέν θά δίνει τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί δέν θά ἀποτελεῖ τήν κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Τό ἐπίσημο ἀνακοινωθέν τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν Οὐκρανία, 12-10-2019, https://www.romfea.gr
 • 2 Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀχειροποιήτου (19/10/2019), http://www.imth.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=142&eventid=176
 • 3 Πότε θά μνημονεύσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόν Οὐκρανίας, 13-10-2019, https://katanixi.gr
 • 4 Σέ καλό κλίμα ἡ συνάντηση Βαρθολομαίου-Φραγκίσκου (ΒΙΝΤΕΟ), 17-09-2019, https://www.vimaorthodoxias.grhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7AXLsBszdxQ, Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί τήν ἐπιτροπή G9 γιά τήν μεταρρύθμιση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, 17-09-2019, http://fanarion.blogspot.comhttps://www.youtube.com/watch?v=7AXLsBszdxQ
 • 5 Βαρθολομαῖος : Ἀληθινή ἀδελφική ἀγάπη ἑνώνει Καθολικούς καί Ὀρθόδοξους, 15-09-2019, https://katanixi.gr
 • 6 Ἡ σημερινή βαρυσήμαντη ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή Ρώμη, 16-09-2019, http://fanarion.blogspot.com/2019/09/blog-post_48.html
 • 7 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στόν Ἅγιο Θεόδωρο Ρώμης, 16-09-2019, http://fanarion.blogspot.comhttps://www.facebook.com
 • 8 Συνάντηση τοῦ Οὐνίτη Ἀρχιεπισκόπου Οὐκρανίας μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, 17-09-2019, https://www.romfea.gr
 • 9 Βαρθολομαῖος : Νοσταλγία τῆς ἑνότητας – Τί εἶπε στούς παπικούς (ΒΙΝΤΕΟ), 19-09-2019, https://katanixi.gr/2019/09/19/βαρθολομαίος-νοσταλγία-της-ἑνότητας/, https://www.facebook.com, Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Καλαβρία, 18-09-2019, http://fanarion.blogspot.com, Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν ἐπαρχία Λούγκρο τῆς Κάτω Ἰταλίας, 18-09-2019, http://fanarion.blogspot.com, Πατριαρχική ἐπίσκεψη στήν πόλη Rossano τῆς Κάτω Ἰταλίας, 19-09-2019, http://fanarion.blogspot.com/2019/09/rossano.html, Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στόν Ἅγιο Δημήτριο Κορώνης στήν Καλαβρία, 19-09-2019, http://fanarion.blogspot.com/2019/09/blog-post_26.html#more
 • 10 Οἰκουμενικός Πατριάρχης : «Συγχαίρω τόν Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ Ἰωάννη γιά τή γεναιότητα καί τό θάρρος, πού ἔδειξε καί ἐπ’ ἐσχάτων ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος», 22-09-2019, http://aktines.blogspot.com/2019/09/blog-post_449.html
 • 11 Οἰκουμενικός : «Καλοῦμε τήν παγκόσμια κοινότητα νά ἐργασθεῖ ἀπό κοινοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ πλανήτη», 26-09-2019, https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/31860-oikoumenikos-kaloume-tin-pagkosmia-koinotita-na-ergasthei-apo-koinou-gia-tin-sotiria-tou-planiti
 • 12 Ἡ 1η Κληρικολαϊκή Σύναξη τῆς Μητροπόλεως Σουηδίας, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου, 28-09-2019, http://fanarion.blogspot.comhttps://www.facebook.comhttps://www.facebook.com
 • 13 Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στή Στοκχόλμη, 29-09-2019, http://fanarion.blogspot.comhttps://www.facebook.com, Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος μοιράζει ἀντίδωρο στούς αἱρετικούς ἐπισκόπους στήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τῆς Στοκχόλμης, 29-09-2019, https://katanixi.gr/2019/10/07/ο-πατρ-βαρθολομαίος-μοιράζει-αντίδωρ/
 • 14 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐγκαινίασε ἐγκαταστάσεις τῆς Μητροπόλεως Σουηδίας, 29-09-2019, http://fanarion.blogspot.comhttps://www.facebook.com
 • 15 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στόν Καθεδρικό Ναό τῶν Συροϊακωβιτῶν τῆς Στοκχόλμης, 29-09-2019, http://fanarion.blogspot.com
 • 16 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε μέ τήν αἱρετική Ἀρχιεπίσκοπο τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Σουηδίας, 01-10-2019, https://katanixi.grhttp://fanarion.blogspot.com, Ecumenical Patriarch Bartholomew honored by Church of Sweden, 02-10-2019, https://www.lutheranworld.org/news/ecumenical-patriarch-bartholomew-honored-church-sweden
 • 17 Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης συνυπέγραψε ἄρθρο γιά τό κλίμα μέ γυναῖκα Ἀρχιεπίσκοπο! Προσοχή σέ μιά… περίεργη ἀναφορά!, https://katanixi.gr
 • 18 Οὐνίτης Ἀρχιεπίσκοπος : Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μας, 01-10-2019, https://www.pentapostagma.gr
 • 19 Σκόπια : «Ἀνεπίσημες συνομιλίες μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία», 04-10-2019, https://katanixi.gr, Σχισματικός Μητροπολίτης Πρεσπῶν : «Στό Φανάρι ὑπάρχει διάθεση γιά ἐπίσημες συνομιλίες», 10-10-2019, https://www.romfea.gr
 • 20 Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στά ἐγκαίνια ἔκθεσης ζωγραφικῆς καί γλυπτικῆς τοῦ δημιουργοῦ τοῦ «Phylax», 03-10-2019, https://katanixi.gr/2019/10/05/ο-πατριάρχης-βαρθολομαίος-στα-εγκαίν/)
 • 21 Τιμητική ἀναγνώριση ἀπό τή Βουλή τῶν ΗΠΑ γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, 10-10-2019, https://www.romfea.gr
 • 22 Νικόλαος Σωτηρόπουλος : Ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ μεγαλύτερος αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων, 25-03-2017, https://averoph.wordpress.comhttps://www.youtube.com/watch?v=0W71S_0lSBw
 • 23 Συνάντηση μέ τόν Πάπα τό 2025 στήν Νίκαια, ὅπου τελέστηκε ἡ πρώτη οἰκουμενική σύνοδος, σχεδιάζει ὁ Βαρθολομαῖος, 31-05-2019, https://www.vimaorthodoxias.gr
 • 24 ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ – ΚΑΨΑΝΗΣ, Ὀρθόδοξος Μοναχισμός καί Ἅγιον Ὄρος, ἐκδ. Ἱ.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 1998, σ. 44.
 • 25 Λόγος, πού ἐκφωνήθηκε τό 1982 στόν πάνσεπτο Ναό τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱεράς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Γεώργιο, κατ’ ἐντολήν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ νεοφανοῦς Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ, Πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού ἀπαγχονίσθηκε ἀπό τούς λατινόφρονας.

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣΟ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Ο διάλογός μας έληξε κάπως άδοξα γι΄αυτό και ο επίλογος)

AstroForte: Ο Zωδιακός Δακτύλιος, σε συμβολική συσχέτιση και αντιστοιχία με κάθε έναν από τους 12 Αποστόλους, σε Χριστιανικό ναό στη Γεωργία (17ος αιώνας). Η αστρολογία συνδέει έμπρακτα τα σύμβολα του χθες και του σήμερα, το μικρόκοσμο με το μακρόκοσμο της ανθρώπινης ύπαρξης, το μέσα και το έξω της ανθρώπινης ψυχής, το πάνω και το κάτω της θεολογικής φιλοσοφίας. (Μάθε για την τέχνη της αστρολογίας)

Giotis Thasios: Αναντίρρητα σε κάποια σημεία έχετε δίκιο. Η Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας όμως, αγαπητέ κύριε Χρίστο, δεν διαθέτει «φιλοσοφική Θεολογία» ούτε «θεολογική Φιλοσοφία». Την Εκκλησία, την οποία εσείς καλοπροαίρετα πιστεύω διαφημίζετε στην σελίδα σας για τον πολιτισμό που δημιούργησε (αναντίρρητα στις στάκτες των αρχαίων πολιτισμών) και τις τοιχογραφίες της που διεφύλαξαν μέχρι και το αρχαιοελληνικό συμβολισμό του Ζωδιακού Κύκλου, δεν θα πρέπει να την μέμφεσθε και να την κατηγορείτε με επιχειρήματα εκκλησιομάχων ενώ την ίδια στιγμή την χρησιμοποιείται για ίδιον όφελος. Αποφασίστε τι από τα δύο ισχύει; Η Εκκλησία είναι καλή επειδή διεφύλαξε ως κόρην οφθαλμού τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μας, είναι κακή η Εκκλησία επειδή τον κατέστρεψε ολοσδιόλου, ή είναι κάτι άλλο (το οποίον ακόμη να αντιληφθείτε) η οποία μεταποίησε και μετήλαξεν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό μας ανάλογα με τις χωροχρονικές ανάγκες της; 

Είναι μάνα ή είναι μητριά;

Υ.Γ.: Το εν λόγω τελευταίο σχόλιό μας δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, φαίνεται να έχει «μπλογκαριστεί» εξαιτίας του ότι ο αξιότιμος Αστρολόγος κ. Χρίστος αποφάσισε μάλλον να μας εξοστρακίσει άπαξ και διαπαντώς από τον δημόσιο διάλογο που είχαμε ενώπιον των αναγνωστών του.

Τα όποια κριτικά συμπεράσματα αναμφίβολα είναι δικά σας, αφού πρώτα μελετήσετε παρακαλώ με κάθε ακρίβεια και προσοχή σε όσα δημοσιεύω (δείτε: ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) από το προφίλ μου.

Ευχαριστώ τους αξιότιμους/ες φίλους/ες αναγνώστες/τριες μου για την φιλοτιμία και την υπομονή σας να μελετήσετε το εν λόγω περιρρέον ζήτημα της Αστρολογίας, το οποίον απασχολεί αρκετούς.

Γιώτης Θάσιος


ΑΡΑΓΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ κ. ΕΦΡΑΙΜ ΕΞΑΠΑΤΑΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΑ)ΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΑΔΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ;ΑΡΑΓΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ κ. ΕΦΡΑΙΜ ΕΞΑΠΑΤΑΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΑ)ΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΑΔΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ;

Του Παναγιώτη Νούνη

Το ζήσαμε και αυτό!...

Τι ακριβώς ζήσαμε;

Για να δούμε λοιπόν με την σειρά τα εξής γεγονότα:

Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας έλαβον κανονική επισκοπική άδεια, από τον οικείο Μητροπολίτην τους, ώστε να μεταβώσι σε ιερό προσκύνημα εις το Κίεβον της Ουκρανίας, και εβρέθησαν, ετεροχρονισμένα, και δη αδίκως, ως κατηγορούμενοι, λοιδωρούμενοι, συκοφαντημένοι και υπόδικοι, υπό του οικείου Μητροπολίτου τους, καταγγελόμενοι για δήθεν «κανονικά παραπτώματα» εξ αιτίας του γεγονότος ότι κατά την διάρκεια του προσκυνήματός τους εν Ουκρανία τόλμησαν οι αθεόφοβοι (!) και παράνομοι (;!) ούτοι κληρικοί να συλλειτουργήσωσι με την Κανονική Αυτόνομη Εκκλησία της Ουκρανίας που διατηρεί εκκλησιαστική κοινωνία με το Πατριαρχείον Μόσχας.

Με απλά λόγια τι έγινε;

Πήγαν με άδεια οι συγκεκριμένοι καλόδοξοι κληρικοί και έκαναν κανονικό συλλείτουργο με την Κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας, αντί να πάνε γονυπετής στην Σχισματική και «νέα Εκκλησία» το λεγόμενο και υβριδικό ουκρανικό «Αυτοκέφαλο» των Νεοφαναριωτών, και εισπράττωσι οι καημένοι τώρα τα ρέστα από τον Μητροπολίτην Ύδρας κ. Εφραίμ.

Για ποιον λόγον οι κληρικοί είναι κατηγορούμενοι για «κανονικά παραπτώματα»;

Διότι, οι παραδοσιακοί και ορθόδοξοι Κληρικοί της Ύδρας, δεν αναγνωρίζουν το «Ουκρανικόν Κακοκεφάλον» των οικουμενιστών του Φαναρίου, και εισπράττωσι τώρα την μήνιν του οικείου Επισκόπου τους.

Καθαρές και ντόμπρες κουβέντες μεταξύ ανδρών!...

Και επειδή ενήργησαν Κανονικά και ορθόδοξα οι εν λόγω κατηγορούμενοι κληρικοί, την ίδια ώρα ο ελεεινός και άθλιος επίσκοπός τους σπεύδει άρον-άρον να τους κατακρίνει ως δήθεν απατεώνες, διότι δήθεν τον εξηπάτησαν (λες και η πανούργα αλεπού υπόκειται σε οργανωμένη εξαπάτησιν από τις όρνιθες), ούτως ο ύπουλος Επίσκοπος-κατάσκοπος, με πανουργία χιλίων κερκοπιθήκων, διαστρέφει την αλήθεια του πράγματος, διότι με την Κανονική εκκλησιαστική ενέργεια των Κληρικών του, έγινε ρεζίλι τόσο στο Οικουμενικόν Πατριαρχείον όσο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, και διότι φαίνεται να έχει κατά νουν να αναγνωρίσει την «Αυτοκεφαλία» των Σχισματικών της Ουκρανίας.

Δηλαδή ο Μητροπολίτης Ύδρας, δυστυχώς, γέγονε δουλικότερος των δούλων, και μας αποδεικνύει το σχισματικό του φρόνημα καθώς και ακάθαρτο περιεχόμενο της καρδίας του. Όχι μόνον, κατακρίνει και διασύρει, συκοφαντικά, τους κληρικούς του, αλλά υποσκάπτει παράλληλα και το μέγα υπούργημα της Αρχιερωσύνης του και την αυτήν καθ΄εαυτήν ιερά του Μητρόπολιν.

Ποιος άραγε εξαπατάει τον λαόν του Θεού;

Οι προσκυνημένοι λυκοποιμένες και Μητροπολίτες που αναγνωρίζωσι ανιεροκρύφια και αντικανονικά -άνευ πανορθοδόξου Συνοδικής διαγνώμης- το Ουκρανικόν Αυτοκέφαλον; Ή μήπως, οι παραδοσιακοί και ορθόδοξοι Κληρικοί που συνεχίζουν να αναγνωρίζουν και να συλλειτουργώσι με την Κανονική Αυτόνομη Εκκλησία της Ουκρανίας που διατηρεί εκκλησιαστική κοινωνία με την Μόσχα;

Απλά είναι τα πράγματα.

Ένας εκ των δύο είναι ο καθολοκληρίαν απατεώνας του λαού του Θεού. Ο ένας υπηρετεί τον Θεό, και άλλος τον Διάβολο.

Μα να τους δίνει επισκοπική άδεια να πάνε προσκύνημα στο Κίεβο, και μετά να τους κατηγορεί ότι τον εξαπάτησαν, σημαίνει, ότι είτε ο Επίσκοπος θέλει εξορκισμό, είτε θέλει ψυχίατρο. Είτε συνδυασμό και εκ των δύο ειδών.

Τρίτο ενδεχόμενο δεν υπάρχει.

Να εκφράσουμε τα εγκάρδια συγχαρητήρια μας προς τους ρωμαλέους και ορθόδοξους Έλληνες Κληρικούς, και ειδικά προς τον Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Υδρας Αρχιμανδρίτην Θεολόγον Γρηγοριάτην καθώς και προς τον εφημέριον Αιγίνης Πρωτοπρεσβύτερον Δρ. Νικόλαον Σαββόπουλον.

Μακάρι, να προκύψουν ακόμη πολλαπλές και παρόμοιες Κανονικές εκκλησιαστικές ενέργειες από Ελλαδίτες Κληρικούς και Λαϊκούς, ώστε να αναχαιτισθεί η προειλημμένη και προσχεδιασθείσα, εξάπαντος κακόγνωμη και κακόδοξη απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, ο οποίος έχει κατά νουν με παπιστικώ τρόπω, να αναγνωρίσει, αντικανονικώς, ως ένας ακόμη «Πρώτος ΑΝΕΥ ίσων» το Ουκρανικό «Αυτοκέφαλον».

Του Παναγιώτη Νούνη
Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής

Tηλ.: 00357-96897711
apologitika@gmail.com panagiotisnounis@gmail.com
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»


Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΒΒΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ), ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΈρωτας και Επανάσταση

γράφει ο Ιωάννης Σάββα

Αρχαιολόγος-Ιστορικός ερευνητής

Ο άνθρωπος που πραγματικά αγάπησε, που ένιωσε δηλαδή την λογική του να πηγαίνει περίπατο-και πιστέψτε με δεν μπορούν όλοι να καυχηθούν ότι αγάπησαν-, μοιάζει με τον αρχαίο Σίσυφο και το μαρτύριο του. Το αρχέτυπο του Σισύφου είναι το κατεξοχήν μοντέλο του ερωτευμένου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο διαχρονικός ποιητής Οβίδιος τον αναφέρει στο μύθο των ερωτευμένων Ορφέα και Ευριδίκης, ούτε είναι τυχαίο που ο Φραντς Κάφκα τον προσδιορίζει ως τον απόλυτο εργένη. Ξέρεις ότι αγάπησες αληθινά και όχι φαντασιακά όταν έχεις εγκλωβίσει τον εαυτό σου στο μαρτύριο του Σισύφου.

Επί το πρακτικότερον, το να ερωτευτείς κάποιον είναι μία πολύμηνη αν όχι μακρόχρονη διαδικασία, ουδεμία σχέση έχουσα με κεραυνοβόλους έρωτες, σεξουαλική έλξη και άκρατο ενθουσιασμό. Βέβαια, ενδεχομένως όλα αυτά θα συμβούν επίσης αλλά δεν αποτελούν την λυδία λίθο του έρωτα. Πρόκειται καθαρά για μια πνευματική κατάσταση που ξεκινάει είτε από το μυαλό και τις νοητικές λειτουργίες του είτε, εφόσον αυτή υπάρχει, από τη ψυχή. Μια κατάσταση σχεδόν μυστικιστική, όπου η σωματική και λεκτική επαφή απλά προεκτείνουν και συμπληρώνουν την εκ των έσω εκπηγάζουσα αγάπη, το πιο εξευγενισμένο και ανερμήνευτο συναίσθημα του ανθρώπου, κάτι για το οποίο συμφωνούν όλοι σχεδόν, φιλόσοφοι, θεολόγοι, ψυχολόγοι και ούτω καθεξής.

Από κτίσεως κόσμου, τα διάφορα πολιτικοκοινωνικά κατεστημένα πολεμούν λυσσαλέως την αγάπη και τον έρωτα, τον οποίο επιθυμούν να γίνεται κατά τα ‘’πρότυπά’’ τους και βεβαίως κατά τα ‘’συμφέροντα’’ τους. Τα εκαστότε καθεστώτα, με τελευταίο και χειρότερο το καπιταλιστικό-αστικό, επιθυμούν να ρυθμίσουν το ανεξήγητο(!) και άϋλο ερωτικό συναίσθημα με νόμους, θρησκευτικές νόρμες και κανονισμούς που υποτίθεται θα βάλουν τάξη στις ανθρώπινες σχέσεις, λες και οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν φυσικά αναλλοίωτα φαινόμενα που υπάγονται σε αξιωματικούς νόμους και που επιβεβαιώνονται πειραματικά. Όχι, δεν είναι, και το γνωρίζουν πολύ καλά οι ανέραστοι εραστές της εξουσίας.  Γνωρίζουν όμως επίσης ότι ο έρωτας χωρίς σύνορα, ταμπού και προκαταλήψεις είναι μια πράξη εξόχως επαναστατική και αδογμάτιστη και ως εκ τούτου λίαν επικίνδυνη για όσους θέλουν να συντηρούν την καθεστηκυία τάξη, η οποία τόσα χρόνια είναι τέτοια που λειτουργεί προς όφελος τους. Οι ερωτευμένοι κάνουν τους καλύτερους επαναστάτες και οι επαναστάτες κάνουν τους καλύτερους ερωτευμένους. Θα τολμούσε ακόμη κάποιος να πεί ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον γνησίως ερωτευμένο, του οποίου οι εγκεφαλικές λειτουργίες της λογικής έχουν ανασταλεί προς δόξα μιας μεταφυσικής ορμής, ίσως θείας προέλευσης, τις ρίζες της οποίας ακόμη αναζητούν, και θα αναζητούν εις αιώνες αιώνων, οι ερευνητές.

Η εξουσία βασικά θέλει να υπαγορεύσει στον έρωτα το νόμο της, ένα νόμο καθόλα ανθρώπινο, ατελή και θνησιγενή. Με αυτό το σκεπτικό εξηγείται και η ύπαρξη της ομοφοβίας, του σεξισμού, των ανέραστων πρακτικών, της προίκας, του συμφεροντολογικού γάμου, του ταξικά κατάλληλου γαμπρού και ενός σωρού άλλών αναχωμάτων του έρωτα, σαν μέσα δηλαδή χειραγώγησης του ερωτικού-σεξουαλικού αισθήματος του ανθρώπου, αισθήματος στοιχειώδους και βασικού σε όλους τους ανθρώπους. Ευτυχώς, το ερωτικό στοιχείο και η συνακόλουθη σεξουαλικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελευθερία του ανθρώπου και κανείς δεν έχει τη δύναμη να τα αναχαιτίσει ή να τα φυλακίσει παρά μόνο αν εμείς το επιτρέψουμε. Είναι δηλαδή πρωτίστως θέμα τόλμης και ατομικής αποφασιστικότητας. Αγάπησες; Ωραία, είσαι άνθρωπος έμψυχος σημαίνει και όχι όρθιο πτώμα μιας ψυχαναγκαστικής προσωπικότητας που ονειρεύεται πολέμους, ολοκληρωτισμούς και εγωιστικά μεγαλεία (το παλαιό αναρχικό σύνθημα «κάντε έρωτα, όχι πόλεμο» θα έπρεπε να βρίσκεται σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια). Το θέμα όταν αγαπήσεις έγκειται στο αν τόλμησες κιόλας. Γιατί αν δεν τόλμησες, για ποια αγάπη μιλάς; Για την αγάπη μήπως του αστικού καθωσπρεπισμού, που τα υπολογίζει όλα στο ζύγι και που θυμίζει μια άριστη συγκατοίκηση συμβολαίου παρά έναν έρωτα που αναβλύζει πάθος και υπαρξιακά ρίγη;

Η τόλμη και το ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις, αποτελεί μονόδρομο. Και δεν θα πρέπει να εξαρτάται από ταξικές διακρίσεις, κοινωνικό ή βιολογικό φύλο, οικονομικό υπόβαθρο, φυλετική καταγωγή και κυρίως δεν δύναται να εξαρτάται από την ανταπόκριση που θα βρείς από το πρόσωπο εκείνο. Ο έρωτας είναι αμιγώς προσωπικό θέμα του υποκειμένου και όχι του αντικειμένου και τον ερωτευμένο που έχει έστω και σχετική αυτογνωσία δεν τον τρομάζει η απόρριψη και η κοινωνική κατακραυγή. Ούτε ποτέ κανείς ερωτευμένος στην Ιστορία δεν σκέφτηκε να μετριάσει τα συναισθήματα του για χάρη της πολιτικής ορθότητας και της κοινωνικής ειρήνης. Πολλοί μάλιστα από αυτούς δεν σκέφτηκαν ούτε καν την ίδια τους τη ζωή. Οπότε, ερωτευμένοι του κόσμου μη διστάσετε να φτύσετε στα μούτρα ενός κόσμου ψεύτη που προσπαθεί να σας πείσει ότι όλα κυλούν ρόδινα και ότι τα προβλήματα της φτώχειας και της αθλιότητας είναι δήθεν άλυτα. Κάντε τουλάχιστον, έστω για μια φορά, αυτό που δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν οι αστικές μούμιες που αν τους εξαντληθούν οι καταθέσεις στη τράπεζα μελαγχολούν και αδυνατούν να συνεχίσουν, όντες μια ζωή ανασφαλείς: Δοθείτε ψυχή και σώμα, αγαπήστε, σμίξτε, νιώστε την πληρότητα που αυτός ο κίβδηλος πλανερός κόσμος δεν θα μπορέσει ποτέ να σας προσφέρει.

Και αν ακόμη καταλήξετε σύγχρονοι Σίσυφοι, όπως εγώ για παράδειγμα, και θα κυλάτε στο βουνό αέναα τον βράχο μέχρι να ξαναφανεί η αγάπη, ένα να θυμάστε και το μοιράζομαι απλόχερα μαζί σας: Όταν θα δείτε, έστω και αστραπιαία, το χαμόγελο του αγαπημένου σας προσώπου να φωτίζει για λίγο τον Άδη, ο λόφος και ο βράχος δεν θα μοιάζουν πια μαρτύριο αλλά εφαλτήριο για ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης, πνευματικότερο. Αυτό ακριβώς έτυχε και στον ίδιο το Σίσυφο όταν άκουσε για λίγο τον Ορφέα να τραγουδάει στην Ευριδίκη. Όπως οι επαναστάτες και οι ήρωες και γενικά όσοι έφυγαν νωρίς, έτσι και οι ερωτευμένοι βρίσκονται έξω από τους φυσικούς περιορισμούς του χωροχρόνου. Ο έρωτας είναι συμπερασματικά ποιοτική έννοια και διόλου ποσοτική.

Πηγή