Translate

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄Του Παναγιώτη Νούνη

Αποκλειστικά για katanixi.gr

Ποιά είναι τώρα η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Αρχή του οικουμενικού Πατριάρχη; Υπάρχει ανωτέρα εκκλησιαστική αρχή για τον οικουμενικό Πατριάρχη;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Μέρος Α΄
Του Παναγιώτη Νούνη
«ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Με αναφορά στο Ουκρανικό Ζήτημα), του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, εκδόσεις: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, έκδοση Α΄, 2019, σσ. 401.
Στην επόμενη βιβλιοκρισία μας πρόκειται να παραθέτω αυτούσια αποσπάσματα από το βιβλίο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου με προσωπικά μας σχόλια-παρατηρήσεις-αντιρρήσεις και κριτικές επ΄αυτών των λεχθέντων και γραφθέντων του.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, οφείλω, πρός την φιλότιμη συνεργάτιδα και καλή φίλη του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» την κυρία Ουρανία Βασιλακάκου, καθότι μας απέστειλε για μελέτη και έρευνα το εν λόγω βιβλίο του σεβασμιωτάτου.
Ό,τι και όπου επιθυμώ να δωθεί μια ιδιαίτερη και προσεκτική έμφαση θα υπογραμμίζω, είτε τα δικά μου κριτικά σχόλια είτε τα γραφθέντα του συγγραφέως Μητροπολίτη, μέσω της μεγαλογράμματης γραφής.
Στο 1ο κεφάλαιο ο συγγραφέας και μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος (στο εξής μ.Ν.Ι.) πραγματεύεται το θέμα: «Το πρόβλημα της Ουκρανίας» (σελ. 15). Το εν λόγω κείμενο του έχει δημοσιευθεί απο «Το Βήμα» το 2008 και τώρα στο νέο του βιβλίο. Στην τρίτη (γ΄) υποενότητα παρατηρούμε ότι αναπτύσσει «το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου» (σελ 17-18). Κάπου εκεί (σελ. 17) μας αναφέρει και μας πληροφορεί ο συγγραφέας Μητροπολίτης για την διπλή ιδιότητα του οικουμενικού Πατριάρχη.
Ποιά είναι η διπλή ιδιότητα του οικουμενικού Πατριάρχη μας;
«(1) Είναι ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως- Νέας Ρώμης και της ευρύτερης περιοχής. (…) (2) Είναι ο ΠΡΩΤΟΣ μεταξύ ΙΣΩΝ των Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων… προεδρεύει και συντονίζει ΔΙΑΚΟΝΙΚΑ ΟΛΕΣ τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, οσάκις αναφύονται εκκλησιαστικά προβλήματα, ΧΩΡΙΣ, βεβαίως, ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ διάφορες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ σε αυτές, δηλαδή ΧΩΡΙΣ να ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ διοικητική ζωή ΚΑΘΕ Αυτοκεφάλου Εκκλησίας.» (σελ. 17-18).
Ήδη να σημειώσουμε, ότι απο το προηγούμενο απόσπασμα φανερώνεται η μεγίστη παραπληροφόρηση, η ασυνέπεια και η αυθαιρεσία του μ.Ν.Ι. να προσχωρήσει στην νεοΦαναριώτικη προπαγάνδα και να αποδώσει, κακόγνωμα και αντικανονικά, ηθικό άλοθι στον οικουμενικό Πατριάρχη –παρά τα ορθόδοξα και καλόγνωμα γραφθέντα και λεχθέντα του ιδίου– ούτως ώστε ο οικουμενικός Πατριάρχης:
(ΑΝα μη συντονίζει διακονικά, ΟΛΕΣ, τις Ορθόδοξες Εκκλησίες αλλά μάλλον να προσβάλλει επιθετικά εκείνες που δεν ακολουθούν την εκκλησιαστική πολιτική του.
(ΒΝα διενεργήσει, διάφορες διοικητικές εκκλησιαστικές πράξεις σε αυτές (π.χ. στην Κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας, στην Εκκλησία της Ρωσσίας, στην Εκκλησία της Τσεχίας κ.ο.κ.) με την ιδιότυπη και παράδοξη παραχώρηση «Αυτοκεφαλίας» στους Σχισματικούς της Ουκρανίας.
(ΓΜε λογική συνεπαγωγή εκ των προειρρημένων, να αποδεικνύεται εύλογαότι παρεμβαίνει αδίστακτα και επιζήμια στην εσωτερική διοικητική και εκκλησιαστική ζωή της ΚΑΘΕ Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, ώστε να προωθήσει τα όποια εκκλησιαστικά, γεωπολιτικά και οικονομικά του συμφέροντα.
Μερικά ερωτήματα προς τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου: δεν αποδεικνύεται σύμφωνα με τα πιό πάνω, εξάπαντος εν έργοις και πράξεσι, μέσω των ιδικών του λεχθέντων και γραφθέντων σε άμεση συνάρτηση με όλα τα γνωστά και άγνωστα διαδραματισθέντα υπό εκείνου –υπέρ της Αυτοκεφαλίας των Σχισματικών της Ουκρανίας- ως σημαίνων εκκλησιαστικός παράγοντας, μάλιστα ως αντιφατικά παράτυπος και αναξιόπιστος «μέγας θεολογικός νούς»;
Τα πιό πάνω γραφθέντα του Ναυπάκτου, έρχονται σε απόλυτη συμμετρία με τις θέσεις του ή μήπως σε απόλυτη αντίφαση σύμφωνα και με τα πραχθέντα και τα μονομερή αποφασθέντα του οικουμενικού Πατριάρχη;
Και αφού ο Ναυπάκτου, γνωρίζει και (κατα)γράφει την αλήθεια περί των ιδιοτήτων του οικουμενικού Πατριάρχη, δεν αντιλαμβάνεται ότι οι σύγχρονες και τελευταίες ενέργειες του αυτού οικουμενικού μας Πατριαρχή –αλλά και οι ενέργειες του Ναυπάκτου– συμβάλλουσι στην παράνομη δράση και επενέργεια μιας αδιόρατης σε πολλούς τρίτης ιδιότητας;
Σημειώνει ο Ναυπάκτου: «Με αυτήν την δεύτερη ιδιότητα του ο οικουμενικός Πατριάρχης με σύνεση, διάκριση και σοφία προβαίνει, κατά καιρούς, σε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για την ΚΑΛΗ λειτουργία της ανά τον κόσμο Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κανείς ΔΕΝ μπορεί να του στερήση αυτήν την ιδιότητα, καθώς επίσης κανείς οικουμενικός Πατριάρχης ΔΕΝ μπορεί να την απεμπολήσει, επειδή προσκρούει σε πολιτικές σκοπιμότητες ή κινείται παράλληλα με αυτές» (σελ. 18).
Μήπως, άραγε, θα μπορούσε να μας εξηγήσει και να μας ορίσει εκκλησιαστικά και λογικά, ο άγιος Ναυπάκτου, τι ακριβώς εννοεί με την δήλωση του, ότι ο οικουμενικός Πατριάρχης «προβαίνει σε διάφορες ενέργειες»; Καθότι «διάφορες ενέργειες» πράττει π.χ. και ο Πλανητάρχης Τράμπ οι οποίες ενέργειες του προκαλούσι το φανατικό μένος των εχθρών της Σιωνιστικής Αμερικής. Και έχουμε έτσι παράπλευρες απώλειες και μια ανθρωπότητα βυθισμένη στο ψυχολογικό άγχος για την επικείμενη ανάφλεξη ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εξάπαντος, παρατήρησε κανείς σοβαρός παρατηρητής, ότι η ενέργεια της απόδοσις «Αυτοκεφάλου» στους Σχισματικούς της Ουκρανίας υπό του οικουμενικού Πατριάρχου, δηλ. η εισπήδηση στην Κανονικήν Εκκλησία της Ουκρανίας και της Εκκλησίας Ρωσσίας, έγινε με «σύνεση, διάκριση και σοφία» ούτως ώστε να θεραπευτούσι (!?) τα σχίσματα, δημιουργώντας και πυροδοτώντας νέα Κανονικά και Δογματικά Σχίσματα;
Προσέξτε όμως, παράλληλα, πόσο έντεχνα και μεθοδικά ο σεβασμιώτατος Ναυπάκτου, από την προηγούμενη πρώτη παράγραφο όπου μας καταγράφει την δεύτερη ιδιότητα του οικουμενικού Πατριάρχη (π.χ. Πρώτος μεταξύ Ίσων, Πρωτείο Διακονίας, ΧΩΡΙΣ να παρεμβαίνει σε εσωτερικά ζητήματα άλλων Εκκλησιών, ΧΩΡΙΣ να ενεργεί διοικητικές Πράξεις σε άλλες Εκκλησίες κ.ο.κ.) στην αμέσως επόμενη και 2η παράγραφο, τον στέφει θεωρητικά και με το γάντι ως τον μόνον και απόλυτο Μονάρχη της σύγχρονης Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
Μας παρουσιάζει, εξελικτικά και ΣΥΝΕΣΚΙΑΣΜΕΝΑ δηλαδή, έναν οικουμενικό Πατριάρχη, ως «Πρώτον ΑΝΕΥ ίσων», αφού, καθώς ισχυρίζεται και το επαναλαμβάνει εις διπλούν ο μ.Ν.Ι., ότι, «κανείς ΔΕΝ μπορεί να του στερήση αυτήν την ιδιότητα»… και όμως φαίνεται να ψεύδεται ασύστολα και να αστοχεί με σκοπιμότητα ο σεβαμιώτατος Ναυπάκτου, καθότι ως γνωστόν στους κύκλους των ορθοδόξων Εκκλησιολόγων, γνωρίζουμε κάλλιστα, ότι υφίσταται κάποιος που δύναται να του στερήση την εν λόγω ιδιότητα, αν, και μόνο αν, την εξασκεί ως κατάχρηση εξουσίας, τότε, και μόνο τότε, εξοστρακίζεται!
Ποιά είναι τώρα η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Αρχή του οικουμενικού ΠατριάρχηΥπάρχει ανωτέρα εκκλησιαστική αρχή για τον οικουμενικό Πατριάρχη; Κατά την ιδιότυπη, κακόδοξη, αιρετική, πλανεμένη και νεωτεριστική προπαγάνδα των νεοΦαναριωτών ΔΕΝ υφίσταται, ισχυρίζονται, κάποια άλλη ανωτέρα Αρχή στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία παρ΄εκτός από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας. Τα ίδια και απαράλακτα όμως δεν διακηρύττουν και δεν δογματίζουν, άραγε, και οι αδελφοί μας «Ρωμαιοκαθολικοί» για τον πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης;
Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Αρχή του οικουμενικού Πατριάρχη, και ανώτερος και ιερώτατος θεσμός απο εκείνον του οικουμενικού μας Πατριαρχέιου, είναι, ο πανάρχαιος ιερός θεσμός των Συνόδων της αγίας Πενταρχίας των παλαιφάτων Πατριαρχείων (Κων/Πόλεως, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ρωσσίας). Το Πατριαρχείον της Ρωσίας, έλαβε τιμητικά με Πατριαρχικήν Πράξιν την πέμπτη θέση, εις την θέση της πρεσβυτέρας Ρώμης.
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή της Πενταρχίας, είναι, μια Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξη ή και Οικουμενική Σύνοδος.
Όχι σαν εκείνην την δήθεν «Αγία», την δήθεν «μεγάλη» και την δήθεν «Πανορθόδοξη Σύνοδο» της Κρήτης, απο την οποία φαίνεται να αρνήθησαν εύλογα και δίκαια να συμμετάσχωσι σε αυτήν Τέσσερα ολόκληρα Πατριαρχεία, δύο εξ αυτών της αρχαίας Πενταρχίας.
Άρα, υφίστανται κάποιοι ανωτάτοι και αγιώτεροι θεσμοί απο την Μοναρχία του «ορθοδόξου» πάπα της Κωνσταντινουπόλεως οι οποίοι δύνανται να του απεμπολήσουν και να του στερήσουν την δεύτερη ιδιότητα, αν, και μόνο αν, διενεργεί κατάχρηση εκκλησιαστικής εξουσίας εις βάρος της Πίστεως και του Κανονικού Εκκλησιαστικού Δικαίου.
ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Πόσα μέλη της αρχαίας Πενταρχίας των Πατριαρχείων, της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Αρχής του οικουμενικού πατριαρχείου, συμφωνούσι, με την αντικανονική ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και τις άκυρες και ανυπόστατες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ του οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, στην Εκκλησία της Ρωσσίας;
Με την κατάχρηση της εκκλησιαστικής εξουσίας δια της εισπήδησεως του οικουμενικού Πατριάρχη μας στην Εκκλησία της Ρωσσίας, συμφωνεί μετά απο 1 χρόνο και μύριες πιέσεις, μόνον ένα (1) πρεσβυγενές Πατριαρχείο εκ της Πενταρχίας απο το σύνολο των πέντε παλαίφατων Πατριαρχείων.
Ένα μέλος της Πενταρχίας (το Πατριαρχείον της Κων/Πόλεως) διενήργησε το κακόβουλο, το αντικανονικό και αντιεκκλησιολογικό παράπτωμα εις βάρος ενός άλλου μέλους της Πενταρχίας. Το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας έκλινε γόνυ τω Βαάλ. Άρα, απέμειναν τρία (3) πρεσβυγενή Πατριαρχεία της αρχαίας Πενταρχίας, όπου μέχρι στιγμής ΔΕΝ συμφωνούν με την παράνομη πράξη και σχισματική δραστηριότητα του Πατριαρχείου Κων/Πόλεως στο εκκλησιαστικό έδαφος της Ουκρανίας. Το Πατριαρχείο της Ρωσσίας, το Πατριαρχείο της Αντιοχείας και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, η συντριπτική πλειοψηφία της Πενταρχίας, μέχρι στιγμής δεν συμφωνεί καθόλου, με τις άκυρες και ανυπόστατες ενέργειες του οικουμενικού Πατριάρχη.
Προσθέστε, τέλος, ότι το σύνολο των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών είναι 14. Μετά από έναν χρόνο, και πολιτικές και εκκλησιαστικές πιέσεις, μόνον δύο (2) Αυτοκέφαλες Εκκλησίες συμφωνούν με τις κακόγνωμες και κακόβουλες ενέργειες του οικουμενικού Πατριάρχη. Το Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας και η Εκκλησία της Ελλάδος. Άρα, και πάλιν, μέχρι σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των 12 Αυτοκέφαλων Εκκλησιών δεν αναγνωρίζει τις αντιεκκλησιολογικές ενέργειες του οικουμενικού Πατριάρχου.
Το ερώτημα που μας απασχολεί, είναι, γιατί άραγε, ο Ναυπάκτου με 32 (απο τους 85) έλληνες Ιεράρχες, και μερικούς αδαείς θεολόγους και κληρικούς που τους υποστηρίζουν, βάλθηκαν να μας πείσουν, ότι η Εκκλησία της Ρωσσίας επειδή διέκοψε το Λειτουργικό Μνημόσυνο του οικυμενικού Πατριάρχη, μας λένε ότι έτσι διενεργεί Σχίσμα, ενώ η αλήθεια είναι, ότι, μάλλον το οικουμενικό Πατριαρχείο προωθεί το Κανονικό Σχίσμα μετά το Δογματικό Σχίσμα που έπηξε εις το Κολυμπάρι;
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Του Παναγιώτη Νούνη
Ιανουάριος 2020
† Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής
Εκκλησιαστικός Ρεπόρτερ, Ιστορικός
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Για συνεργασίες και επικοινωνία: Tηλ.: 00357-96897711
ΓΙΩΤΗΣ ΘΑΣΙΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΞ ΕΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΒΙΚΙΝΓΚΣRELIGIUS DIALOGUE FOR THE APPLICATION OF THE SERIES OF VICINGS

[ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΞ ΕΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΒΙΚΙΝΓΚΣ]


Milton Ragsdale: Religion has nothing to do with what gods want, it's about what men want. Men want people to believe that what they want are also what gods want, and use religion to manipulate people. If gods were real, they wouldn't require men to speak for them.

Giotis Thasios: Ancient Religions are indeed the creation of human beings. But is ancient Christianity a human creation? Christianity, I think, teaches "let your will be done" regardless of whether Christians strive to do and impose their own wills. [Τα Αρχαία Θρησκεύματα είναι πράγματι δημιούργημα ανθρώπων. Ο αρχαίος Χριστιανισμός όμως είναι άραγε δημιούργημα ανθρώπου; Ο Χριστιανισμός, νομίζω, διδάσκει «γεννηθήτω το θέλημά σου» άσχετα αν οι Χριστιανοί πασχίζουν να κάνουν και να επιβάλλουν τα δικά τους θελήματα].

Milton Ragsdale: Giotis Thasios I am aware that much of the Old Testament stories are taken from ancient Sumeria, from the Great Flood to Edinnu, a paradise. Early Christianity is very much a human creation, and subsequently hijacked in the centuries following the first accounts, in order to structure a centralized church that incorporated resurrection from Egyptian paganism, entirely from the Osiris myth, the opulence of pagan Roman temples, along with a celibate clergy. If the New Testament was truly linked to the Old Testament, then there was no concept of heaven or hell for Jews, until the Middle Ages.

Giotis Thasios: The ancient people of Israel as the first people to adopt - by revelation to the Prophets and Friends of the true God - the absolute faith in Monotheism acted and tried to survive especially among pagan and pagan races and ethnicities which were mainly hostile to them. ancient Israelites. It is unfortunate that ancient Israel did not accept a series of political and religious influences and influences from other races. The only concern of the Prophets was religious comparison and theological mixing of truth with falsehood, which they systematically pointed out at the risk of their lives. [Ο αρχαίος λαός του Ισραήλ ως ο πρώτος λαός που υϊοθετεί -εξ αποκαλύψεως στους Προφήτες και Φίλους του αληθινού Θεού- την απόλυτη πίστη πρoς τον Μονοθεϊσμό έδρασε και προσπάθησε να επιβιώσει ιδιαίτερα ανάμεσα σε παγανιστικά και ειδωλολατρικά φύλα και εθνότητες τα οποία κυρίως ήτο ιδιαίτερα εχθρικά κατά των αρχαίων Ισραηλιτών. Αλοίμονον ο αρχαίος Ισραήλ να μη δεχόταν σωρηδόν πολιτικο-θρησκευτικές επιδράσεις και επιρροές από τα αλλόδοξα φύλα. Η μοναδική ανησυχία των Προφητών ήτο ο θρησκευτικός συγκρητισμός και η θεολογική ανάμειξη της αλήθειας με το ψεύδος, πράγμα που συστηματικά το επεσήμαναν με κίνδυνο της ζωής τους].

Giotis Thasios: Is early Christianity really a purely human creation? I really wonder as a thinking entity in what exactly human way did Christianity (the Apostolic Church before the historic appearance of Constantine the Great) transform, transform, and transform an entire powerful and well-established pagan Roman Empire, the Old Roman Empire? The Story of the Prophets of Ancient Israel when that just stops? [Ο πρώιμος Χριστιανισμός είναι πράγματι αμιγώς και μόνον ανθρώπινο δημιούργημα; Αλήθεια αναρωτιέμαι ως σκεπτόμενη οντότητα με ποιον ακριβώς ανθρώπινο τρόπο ο Χριστιανισμός (η Αποστολική Εκκλησία μέχρι προ της ιστορικής εμφανίσεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου) μεταμόρφωσε, μετουσίωσε και μεταποίησε ολόκληρη ισχυρή και εδραιωμένη παγανιστική Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν της παλαιάς Ρώμης, σε Χριστιανικήν; Η Ιστορία των Προφητών του Αρχαίου Ισραήλ πού ακριβώς σταματά;].

Giotis Thasios: The Old Testament, I consider merely as a researcher of Religions, is directly and indirectly THEOLOGICALLY and HISTORICALLY connected with the New Testament, as the peculiar interconnection and bridge between the two precious testaments was not carried out spontaneously by the Apostolic Church, but it is carried out by the Protagonist of the New Testament, the Lord Jesus Christ, whose genealogical tree is recorded to prove to us "de facto" the connection of so much of the ancient with the new Israel. [Η Παλαιά Διαθήκη, θεωρώ απλώς ως ερευνητής των Θρησκειών είναι άμεσα και έμμεσα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ συνδεδεμένη με την Καινή Διαθήκη, καθότι την ιδιότυπη διασύνδεση και την γέφυρα ανάμεσα των δύο πολύτιμων διαθηκών, δεν την διενήργησε αυτόβουλα η Αποστολική Εκκλησία αλλά την διενεργεί ο Πρωταγωνιστής της Καινής Διαθήκης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, του οποίου μάλιστα το γενεαλογικόν δέντρο καταγράφεται ώστε να μας αποδεικνύει «ντέ φάκτο» την συσχέτιση τόσον του αρχαίου με τον νέο Ισραήλ].


Giotis Thasios (Γιώτης Θάσιος)


Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΡΑΓΕ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ, ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ;


Του Παναγιώτη Νούνη
Αποκλειστικά για katanixi.gr

ο Μέγας Κωνσταντίνος, τόσον με πολιτικές όσο και με στρατιωτικές ενέργειες, βοήθησε στο μέγιστο δυνατό, εις την απελευθέρωση του Χριστιανισμού από τις κατακόμβες και τους θανάσιμους διωγμούς

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΑΡΑΓΕ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ, ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ;

Του Παναγιώτη Νούνη
Κατά τους αμερικανούς Ιστορικούς, υπάρχουν «δύο εκδοχές», ενώ σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές κατ΄ουσίαν η εκδοχή είναι μεν διφυής αλλά μία δε και αδιαίρετη, καθότι η μία με την άλλη είναι ερμηνευτικά απλώς συμπληρωματική.
O Αμερικανός καθηγητής Paul Freedman του αμερικανικού Πανεπιστημίου Yale, εξετάζει, με ποιόν ακριβώς τρόπο -επι εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου- ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη Θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Εξάπαντος ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν έπεσε ως αστερόσκονη στις αριστοκρατικές αυλές της εποχής του. Ως γνωστόν, μεγάλωσε στις αυλές του αυτοκράτωρος διώκτη των Χριστιανών του Διοκλητιανού!… Και αναμφίβολα ο πατέρας του ο έτερος αυτοκράτωρ ο Κωνστάντιος ο Χλωρός ήτο και υπήρξε σημαντικό πρότυπο και παράδειγμα αυτοκράτορα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπηκόους του, ώστε να μπορέσει ο υιός του να κάνει ετεροχρονισμένα τις εξαιρετικά εύστοχες θρησκευτικές, γεωστρατηγικές και πολιτικές επιλογές του.
Να επισημάνω, ότι, ο Χριστιανισμός έγινε, θεσμικώς, επίσημη και θεσμική Θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επί Αυτοκράτωρος των Ρωμαίων του Μεγάλου Θεοδοσίου του Α΄, -και όχι από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο- καθώς πολλοί αστόχως αυτό διαλαλούσι.
Επίσης, να σημειωθεί, ότι ο Μέγας Θεοδόσιος ήτο εκείνος που με επίσημο πολιτικό του διάταγμα έκλεισε όλες τις ειδωλολατρικές και θρησκευτικές Φιλοσοφικές Σχολές της αυτοκρατορίας, (διότι, ως γνωστόν αρκετά αρχαία Φιλοσοφικά συστήματα καλλιεργούσαν ή ιερουργούσαν παγανιστικά θρησκευτικά μυστήρια) πολέμησε την ειδωλολατρία, και κατήργησε μ΄αυτόν τον πολιτικό, θεσμικό και πολεμικό τρόπο την Αρχαία παγανιστική ελληνική Θρησκεία.
Εξ αρχής όμως, ο Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με τον Αύγουστο πατέρα του τον Κωνστάντιο τον Χλωρό, ήτο εκείνοι οι αυτοκράτορες οι οποίοι ήτο σθεναρα και ρωμαλέα αντίθετοι με την αντιΧριστιανική θρησκευτική πολιτική των παγανιστών και ειδωλολατρών Αυτοκρατόρων, ώστε κατέπαυσαν εν ράβδω σιδηρά τα ανά την τότε γνωστή οικουμένη αιμοσταγή μαρτύρια των Χριστιανών.
Προστάτευσαν δηλαδή, με κάθε τρόπο την Εκκλησία και τους Χριστιανούς, με άμεση συνέπεια μετά θάνατον του αυτοκράτορα Κωνστάντιου του Χλωρού, ο μέγας Κωνσταντίνος, ως ο καθόλα νόμιμος πρωτότοκος υιός και διάδοχός του, συνέχισε αυτοδικαίως πιστά με αφοσίωση στην φιλοχριστιανική πολιτική και το φιλειρηνικό έργο του πατέρα του.
Προώθησε με αυτόν τον τρόπο, ρωμαλέα, την χριστιανική θρησκευτική πολιτική του Χλωρού. Καθότι πολέμησε, συνέντριψε και κατενίκησε όλους σχεδόν τους διώκτες των Χριστιανών και (συν)αυτοκράτορες της εποχής του, συνυπέγραψε έπειτα το περιβόητο Δάταγμα των Μεδιολάνων, εις το οποίο θεσμοθετείτο, πολιτικώς, για πρώτη φορά η περιλάλητη ανεξιθρησκεία.
Συνεπώς, ο Μέγας Κωνσταντίνος, τόσον με πολιτικές όσο και με στρατιωτικές ενέργειες, βοήθησε στο μέγιστο δυνατό, εις την απελευθέρωση του Χριστιανισμού από τις κατακόμβες και τους θανάσιμους διωγμούς, καθότι ως γνωστόν οι πολυθεϊστές και αιμοδιψείς προκατόχοι του εξασκούσαν, αδιακρίτως, αδίστακτους και αιμοβόρους διωγμούς κατά των Χριστιανών πολιτών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Θα γράψουμε προσεχώς των ημερών, ακόμη μερικές επιπρόσθετες σκέψεις και παρατηρήσεις μας… καθότι έχουμε μια σημαντική ίσως ένσταση σε μερικά λεχθέντα της διαλέξεως του αμερικανού καθηγητού.
Η ένσταση μας βρίσκεται, στο σημείο μάλιστα που παρουσιάζει τις αιτίες και συνάμα τις δύο τάχα μου διαφορετικές εκδοχές ή οπτικές για την απροσδόκητη και ξαφνική πολιτική μετάλλαξη της ειδωλολατρικής Αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μίαν αμιγώς Χριστιανικήν και Νέα Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορία, με κέντρο και έδρα της όχι την πρεσβυτέρα παγανιστική Ρώμη αλλά την Νέα Χριστιανική Ρώμη, την λεγομένη και Κωνσταντινούπολη, δηλ. το αρχαίο Βυζάντιο.
Σύμφωνα με τις πηγές που εντοπίσαμε, οι δύο τάχα μου διαφορετικές εκδοχές κατά τον αμερικανό καθηγητή, είναι κατ΄ουσίαν η μία και αυτή εκδοχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου όπου η μία συμπληρώνει μάλιστα ερμηνευτικά την άλλη.
Περισσότερα αναλυτικά και εκτενώς θα γράψουμε ενδεχομενικά προσεχώς….
Του Παναγιώτη Νούνη
19 Ιανουαρίου 2020

The Early Middle Ages, 284–1000 (HIST 210)
Professor Freedman examines how Christianity came to be the official religion of the Roman Empire. This process began seriously in 312, when the emperor Constantine converted after a divinely inspired victory at the Battle of the Milvian Bridge. Constantine’s conversion would have seemed foolish as a political strategy since Christianity represented a completely different system of values from that of the Roman state, but not only did it prove to be a brilliant storke in aid of Constantine’s quest for power, it fundamentally changed the character of the Empire and that of the early Church. Constantine also moved his capitol to a new city he founded in the East, named Constantinople, opening the possibility of a Roman Empire without Rome. Professor Freedman ends the lecture with a comparison of Diocletian and Constantine.
00:00 – Chapter 1. Introduction
07:03 – Chapter 2. Constantine’s Rise to Power
10:12 – Chapter 3. The Battle of the Milvian Bridge and Constantine’s Conversion
17:01 – Chapter 4. Constantine as a Christian Emperor
23:50 – Chapter 5. The City of Constantinople
31:32 – Chapter 6. Constantine intervenes in Church Doctrine
39:38 – Chapter 7. Constantine and DiocletianΤρίτη, 7 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Α΄ ΑΠΟΔΕΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙΤου Παναγιώτη Νούνη
Αποκλειστικά για katanixi.gr

…Ο Κρισναμούρτι απλώς διαιωνίζει το Προπατορικό Αμάρτημα και την Εωσφορική αλαζονεία. Που έγκειται λοιπόν η πρωτοτυπία;…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Α΄ ΑΠΟΔΕΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Του Παναγιώτη Νούνη
Ο πρώτος αποδεικτικός και αντιρρητικός λόγος μας κατά των αμφιλεγόμενων και αντιχριστιανικών θέσεων του Κρισναμούρτι στηρίζεται επάνω στην οπτικοακουστική ομιλία του «PROBLEMSOFLIVING» (Προβλήματα Ζωής), [πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=3R2Plz_bXZU&t=1423s ] .
Εξ αρχής να αναφερθώ ότι απορρίπτω την παγιωμένη φιλοσοφική αντίληψη, του Κρισναμούρτι, όπου θεωρεί «μόνον όταν επαναστατείς ενάντια στα πάντα» βρίσκεις το νόημα της ζωής. Εμμέσως πλην σαφώς καλλιεργεί τον μηδενισμό και την αναρχία. Ο πρώτος αναρχικός βέβαια ο πατήρ του ψεύδους και της αναρχίας ήτο είναι και παραμένει ο Διάβολος. Δεν πρωτοτυπεί καθόλου και σ΄αυτό το σημείο.
Δεν δέχομαι αλλά και δεν απορρίπτω (ίσως φανεί κάπως παράξενο σε μερικούς αλλά θα δώσω μια ικανοποιητική εξήγηση στην πορεία) την φιλοσοφική γνώμη του, ότι:
«μόνον όταν επαναστατείς ενάντια στα πάντα, και ειδικά ενάντια στην οργανωμένη Θρησκεία, ενάντια στην Παράδοση, ενάντια στην παρούσα διεφθαρμένη Κοινωνία, ώστε εσύ, ως ανθρώπινο όν, να μάθεις μόνος σου τι είναι αληθινό
Δεν δέχομαι την φιλοσοφική-ψυχολογική θέση και το φιλοσοφικό-ψυχολογικό δόγμα του Κρισναμούρτι ότι ο άνθρωπος δύναται δήθεν αφ΄εαυτού του να μάθει τι είναι αληθινό και τι όχι.
Τούτο από θεολογικής απόψεως κρύβει υποδόροια την εωσφορική θεολογική και Εσωτερική φιλοσοφία του Θεοσοφισμού ότι ο άνθρωπος είναι αφ΄ εαυτού του θεός ή δύναται να γίνει θεός χωρίς την βοήθεια του Θεού. Πανάρχαιο γνωστό θεολογικο δόγμα του εκπεσόντος Εωσφόρου όπερ έσπειρε την ανάλογη δογματική διαβολή στους Δικαίους Πρωτοπλάστους με το γνωστόν Προπατορικόν Αμάρτημα. Ο Κρισναμούρτι απλώς διαιωνίζει το Προπατορικό Αμάρτημα και την Εωσφορική αλαζωνίαΠου έγκειται λοιπόν η πρωτοτυπία; Εξάπαντος ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος να έρχεται σε κοινωνία και επικοινωνία για να αλληλεπιδρά και να έχει ανάγκη τους άλλους ανθρώπους και μέσω αυτών να πάθει την αυτογνωσία. Τι νέο μας διακηρύττει ο Κρισναμούρτι το οποίο μας ήτο άγνωστο;
Δεν μπορώ επίσης να αποδεχθώ αδιακρίτως την απόλυτη επανάσταση κατά πάντων και πασών. Διότι μου υπενθυμίζει κάπως την λεγομένη Φυσική Κατάσταση, του Πολιτικού Φιλόσοφου Τόμας Χόμπς, στον Λεβιάθαν, όπου ισχύει ο πόλεμος όλων εναντίων όλων, ώστε να εξαναγκαστούμε στην πορεία για την επίτευξη και συμβιβασμό του Κοινωνικού Συμβολαίου.
Δέχομαι την επανάσταση (την ειρηνική και πνευματική επανάσταση) ειδικότατα κατά πάντων και πασών των Θρησκειών, των ουμανιστικών Φιλοσοφικών Επιστημονικών και Ψυχολογικών συστημάτων.
Εικάζω και καθόλου αυθαίρετα, ότι ο Κρισναμούρτι δεν γνώρισε βιωματικά και εμπειρικά την Πατερική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, αλλά συμπεριλαμβάνει αναντίρρητα (ελέω προκατάλλειψης) στους θρησκευτικούς στοχασμούς του και τον Χριστιανισμό. Και σφυροκοπά, αντιχριστιανικώς, εμπαθώς και αδιακρίτως, τα Χριστιανικά δόγματα. Ο Χριστιανισμός που αντιμάχεται κυρίως θεωρώ ότι ήτο όπως ακριβώς τον εγνώρισε στις προσλαμβάνουσες πολιτισμικές παραστάσεις του εις την χώρα του την Ινδία και μετέπειτα Αγγλία κ.ά. και όπως του τον εδίδαξαν οι αντίχριστοι Θεοσοφιστές διδασκάλοι και μέντορές του.
Εικάζω και πάλιν, καθόλου αυθαίρετα, ότι ο Κρισναμούρτι εγνώρισεν μάλλον και μόνον γνωσιολογικά και εν μέρει την Πατερική Θεολογία, διότι εντόπισα στα γραπτά του αλλοιωμένες θέσεις και μέρος της Θεολογίας και διδασκαλίας των αγίων Θεολόγων και Θεοφόρων Πατέρων καθώς και ασκητικές ιστορίες από ορθόδοξα Γεροντικά.
Βέβαια από την άλλη δέχομαι και δεν απορρίπτω καθόλου, αλλά και συμφωνώ εν μέρει με τον Κρισναμούρτι, μάλλον και συνεργώ εμπράκτως προς αυτήν την κατεύθυνση για μια πνευματική αντιρρητική επανάσταση, κατά της διεφθαρμένης Κοινωνίας, πολλώ δε μάλλον και κατά της διαφθαρμένης διοικήσεως των Ιεραρχών της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, όπου προσπαθούν μανιωδώς να αλλοιώσουν -ως μη ώφειλαν- την Πίστη των Ορθοδόξων μέσω των Συγκρητιστικών και εωσφορικών δογμάτων της Οικουμενικής Κινήσεως ή, άλλως πως της λεγομένης και παναίρεσης του Οικουμενισμού. Και ο λόγος είναι, ότι ο υδροκυάνιος εμβολιασμός της Εκκλησίας Του, μέσω των κακόδοξων αποφασισθέντων της Ληστρικής Συνόδου του Κολυμπαρίου (Κρήτη, 2016) με θρησκευτικά Συγκρητιστικά δόγματα την καταντούν ως Θρησκεία του Ορθοδοξισμού και Πανθρησκεία του Οικουμενισμού.
Στο πολύ ενδιαφέρον φιλοσοφικό οπτικοακουστικό ντοκουμέντο ο αντίχριστος Φιλόσοφος Κρισναμούρτι αναλύει και αποσαφηνίζει αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα μέσα στο φιλοσοφικό πλαίσιο των προβλημάτων της ζωής. Μερικά προβλημάτα όπου τα αναλύει φιλοσοφικώς, σχετικά καλώς, είναι το ζήτημα της ατομικής ευχαρίστησης και της χαράς. Το πρόβλημα της ύπαρξης. Η σχέση μας με τους άλλους. Το ζήτημα της σύγκρουσης και της ψυχαγωγίας. Η φοβία του θανάτου. Η φοβία της ζωής. Η αγάπη και ο θάνατος. Το ζήτημα του θανάτου και της ζωής κ.ο.κ.
Θα το γράψω μια και τελευταία φορά, ο εν λόγω άνθρωπος εκφράζει ουκ ολίγα σωστά πράγματα με ορθά επιχειρήματαΥπάρχουν όμως και τα μελανά σημεία του. Ο εν λόγω φιλόσοφος οφείλω να το ομολογήσω, ότι είναι από εκείνες τις προσωπικότητες ή και διανοουμένους όπου το 97% με 99% των λεχθέντων και γραφθέντων τους είναι εξαιρετικά εύστοχα. Τι γίνεται στην περίπτωση όμως όταν εκείνο το 1% με 3% πρόκειται για σημαίνουσα αλλοίωση και διαστροφή απαραχάρακτων και αδιαπραγμάτευτων αληθειών, θεολογικών αληθειών, όπου δεν εμπίπτωσι στο αμιγώς φιλοσοφικό επιστητό του Κρισναμούρτι;
Τι συμβαίνει άραγε όταν μας σερβίρουν ένα καλομαγειρευμένο και νοστιμότατο φαγητό και αγνοούμε κατ΄ουσίαν ότι θα είναι και το τελευταίο μας, επειδή εμπεριέχει μόνον 1-3 σταγονίδια υδροκυανίου; Θα το φάμε άραγε από λαιμαργία και θα το καταπιούμε αμάσητο;
Γιατί κρίνεται από θεολογικής απόψεως ο φιλόσοφος Κρισναμούρτι; Κρίνεται από θεολογικής απόψεως αμιγώς και μόνον στις αρνητικές θεολογικές απόψεις του. Οι αρνητικές θεολογικές δοξασίες και πεποιθήσεις του Κρισναμούρτι είναι τοξικότατο και θανατηφόρο δηλητήριο για τους Χριστιανούς αναγνώστες του. Διότι, εκφράζει εξ αντιθέτου Χριστιανικά (εξ ού και το προσωνύμιο που του αποδίδουμε ως αντιχρίστου φιλοσόφου) θρησκευτικά δόγματα, δηλαδή αντιχριστιανικά δόγματα θεοσοφισμού, απιστίας και αθεΐας. Δεν κρίνεται, θεολογικώς, για τις όποιες άλλες φιλοσοφικές εξάπαντος μη θεολογικές απόψεις του.
Παραδείγματος χάριν (το εν λόγω παράδειγμα δεν είναι καθόλου αυθαίρετο): Πιστεύω στην ύπαρξη της μετά θάνατον Ζωής. Είναι όντως μια θετική θεολογική ή μεταφυσική δοξασία. Είναι όντως ένα θρησκευτικό δόγμα Πίστεως σε διάφορα θρησκεύματα. Το οποίο δίδει ιδιαίτερη παρηγοριά ανακούφιση παραμυθία και ελπίδα στους έχοντας την συγκεκριμένη πίστη.
Ο Κρισναμούρτι θεωρεί ότι αποδομώντας το θρησκευτικό δόγμα της μετά θάνατο Ζωής, ότι ο άνθρωπος θα βρεί τον εαυτό του. Πόσοι άθεοι βρήκαν τον εαυτό τους; Ας μας το απαντήσουν οι Ψυχίατροι και οι Ψυχολόγοι! Τα ίδια και αυτά φληναφήματα μας διακηρύττουν σωρηδόν άθεοι και αγνωστικιστές από αρχαιοτάτων χρόνων. Καμμία και πάλι πρωτοτυπία. Όπου σημειωτέον ακόμη και με την απόλυτη απαξίωση σύνολης της δογματικής Χριστιανικής διδασκαλίας, όπου και χωρίς Θεόν όλα επιτρέπονται, δυστυχώς όχι μόνον δεν ευρίσκουν τον εαυτό τους άλλα έτι περαιτέρω τον χάνουν στην πολυπλοκότητα του αδιεξόδου της αθεΐας και αγνωστικισμού.
Η άρνηση του εν λόγω θρησκευτικού δόγματος της πίστης στην μετά θάνατο Ζωήν: δηλαδή, δεν πιστεύω στην ύπαρξη της μετά θάνατον ΖωήςΜη πιστεύετε εις την μετά θάνατο Ζωήν, διότι είναι α-νοησίαΕίναι όντως μια αρνητική θεολογική ή μεταφυσική δοξασία. Είναι όντως καθαρότατο δόγμα πίστεως, δηλ. αρνητικό δόγμα απιστίας και αθεΐας, ασχέτως αν ο Κρισναμούρτι δεν το συνειδητοποιεί πνιγόμενος μέσα στο αθεϊστικό και θρησκευτικό του παραλήρημα, δηλαδή σ΄ένα ποτήρι νερό.
Στοχάζεται και ομιλεί στο εν λόγω βίντεο με τα αμέσως επόμενα:
«(…) Η αγάπη και ο θάνατος πάνε μαζί. Είναι όλα μαζί, δεν μπορούν ποτέ να χωριστούν, να αποκοπούν, να υπάρξουν ανεξάρτητα, όπως τα έχουμε κάνει εμείς. Επομένως, το να μάθουμε για το θάνατο, όχι να πιστεύουμε σε κάτι μετά το θάνατο, όπως πιστεύει ολόκληρη η Ασία, ή να πιστεύουμε σε αναστάσιμες διαδικασίες και ούτω καθεξής, αλλά ουσιαστικά, χωρίς κανένα φόβο, χωρίς ν΄ αποζητάμε παρηγορία, να μάθουμε τι σημαίνει να ζείς και τι σημαίνει να πεθάνεις. (…)»
Αλλού λέει ο Κρισναμούρτι, ότι:
«Φιλοσοφία σημαίνει αγάπη για την αλήθεια. Όχι σύμφωνα με κάποια θεωρία ή ορισμένες υποθετικές έννοιες ή φαντασιοπληξίες… Αυτή η αλήθεια δεν υπάρχει σύμφωνα με κάποιο σύστημα, κάποιον γκουρού, κάποιο πρότυπο που παραδοσιακά έχει καθιερωθεί, αλλά στην κατανοηση του εαυτού στου… Χωρίς καμία διαστρέβλωση, χωρίς καθόλου απόγνωση ή μετάνοια… Αυτό που είσαι είναι η αλήθεια. Τώρα, απαρνίεσαι αυτή την αλήθεια όταν ακολουθείς κάποιον. Όταν ακολουθείς έναν γκουρού, έναν ιερέα, όταν ακολουθείς μια παραδοσιακή έννοια του παράδεισου ή της κόλασης, ή ενός σωτήρα κι όλων αυτών. Επομένως, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε πνευματική αυθεντία… η αυθεντία καταστρέφει… Γι΄ αυτό μην ακολουθείς κανένανσε ό,τι έχει σχέση με τη δική σου κατανόηση της αλήθειας».
Η ουσία των στοχασμών του φιλόσοφου Κρισναμούρτι, χωρίς να θέλουμε να τον αδικήσουμε στο ελάχιστο, είναι η προσπάθειά του να επιλύσει σημαίνοντα υπαρξιακά ερωτήματα της ανθρωπότητος τα οποία εκπηγάζουν μέσα από τις προβληματικές διαπροσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις μας. Και υπερεστιάζει, καθόλου άδικα, ότι μέσω αυτών των σχέσεων θα μάθουμε εν τέλει και τον εαυτόν μας. Αυτό είναι το γενικό αλλά και το ειδικό μήνυμά του αλλά και η ουσία της εν λόγω ομιλίας. Δεν απορρίπτω το εν λόγω ψυχολογικό μήνυμά τουΟύτε θεωρώ ότι το εν λόγω φιλοσοφικό οντολογικό και ψυχολογικό μήνυμά του είναι αντιχριστιανικόΑλλά και είναι, παράλληλα, συνεσκιασμένα, διότι εμμέσως πλην σαφώς απορρίπτει σε γενικές γραμμές, μέσα από τα παραδείγματά του, τον Θεάνθρωπον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέτει ως «δόγμα πίστεως» και σημείον αναφοράς ΜΟΝΟ τον εαυτόν του ανθρώπου.
Εδώ κατά την γνώμη μας, κρύβεται και η διαβολή του Χριστιανισμού η υποτίμησις και απαξίωσις του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και το αντιχριστιανικό μήνυμα του Κρισναμούρτι, αφού διακηρύττει την αυτο-θεοποίηση και θρησκειοποίηση του εαυτού του ανθρώπου κάτω από συγκεκριμένες πρακτικές φιλοσοφικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις. Πρόκειται για την εθελοθρησκεία του Αντιχρίστου.
Ο ίδιος (ο Αντίχριστος) μήπως, δεν πρόκειται να καταργήσει και να αλλοιώσει όλα τα θρησκεύματα, μέσω της σατανόσχημης Πανθρησκείας του Οικουμενισμού, ώστε ετεροχρονισμένα να έρθει να αυτό-ανακηρύξει τον εαυτόν του ως μοναδικό θεόν (!) ίνα λατρευτεί και θεο-ποιηθεί από ολόκληρη την οικουμένην; Ο Κρισναμούρτι ως ο ιδανικός άνθρωπος της Θεοσοφίας (ο «απρόθυμος Μεσσίας») και άτιμος -πλήν πρόθυμος- πρόδρομος του Αντιχρίστου, του ανοίγει τον δρόμο, μέσω της αντιχριστιανικής και Θεοσοφιστικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του, ώστε να (μετα)ποιήσουν οι άνθρωποι τους εαυτούς των, σε μικροσκοπικούς αυτό-θεοποιημένους αντιχρίστους.
Εν τέλει ολοκληρώνω την παρούσα κριτική μας με τα επόμενα έξι αντιρρητικά σημεία:
1. Ο φιλόσοφος Κρισναμούρτι, είναι αντίχριστος και ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, διότι προσβάλλει-αρνιέται-απαξιώνει και υποσκάπτει, εμμέσως πλήν σαφώς, το Χριστιανικό δόγμα της Αναστάσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Προσβάλλει και το Θεανδρικό Πρόσωπό Του καθότι υποτιμάει μέχρι και την Σταύρωσή Του (αυτό όμως το στοιχείο θα το προσκομίσουμε ίσως ετεροχρονισμένα ως αποδεικτικό στοιχείο σε Β΄ Αντιρρητικό και Αποδεικτικό λόγο κατά των κακοδόξων θεολογικών απόψεων του Κρισναμούρτι).
2. Ο Φιλόσοφος Κρισναμούρτι, είναι αντίχριστος και ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, διότι προσβάλλει-απαξιώνει-αρνιέται-υποσκάπτει και υποτιμάει το Χριστιανικό δόγμα της μετά θάνατον Ζωής. Υποτιμά, αδιακρίτως, (ενδέχεται και την ορθόδοξη) την κάθε έννοια και ερμηνεία περι Παραδείσου και Κολάσεως. Αυτό σημαίνει κατ΄ουσίαν ότι και πάλι προσβάλλει το Πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, διότι Εκείνος εμίλησε στις Αγίες Γραφές περί της αιωνίου Ζωής εν τη Βασιλεία Του αλλά και περί της Κολάσεως.
3. Ο Κρισναμούρτι, γνωρίζει πολύ καλά ποιά είναι η Χριστιανική διδασκαλία. Αν δεν την γνώριζε δεν θα εστίαζε τριγύρω από τα εν λόγω Χριστιανικά δόγματα πίστεως. Τα γνωρίζει και επιλέγει να τα απαξιώσει να τα μηδενίσει και να τα απαρνηθεί. Το ίδιο ακριβώς πράττει και η ανέραστη μήτρα που τον γέννησε, η εωσφορική Θεοσοφία.
4. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ο Κρισναμούρτι γνώρισε μιαν αλλοίωση και αλλοτρίωση του Δυτικού Χριστιανισμού, γνώρισε δηλαδή κυρίως τα αιρετικά Χριστιανικά δόγματα, όπου μάλλον και δικαίως, μέσα στο εν λόγω πολιτισμικό πλαίσιο που έζησε και έδρασε, κατέλληξε και κατήντησε, κακήν κακώς, εν τέλει να μάχεται με πλάγιο τρόπο τον Θεάνθρωπο Χριστό. Το γάλα που τον βύζαξε ήτο εξ υπαρχής αντιχριστιανικό. Η εν λόγω θέση δεν είναι αυθαίρετη αλλά θεμελειώνεται εις τον βίον και την πολιτεία του.
5. Είναι αντίχριστος Φιλόσοφος, διότι δεν έχει αγάπη προς την ενυπόσταση Αλήθεια, αφού δεν την εγνώρισε. Και δεν την εγνώρισε διότι ήτο πολέμιος προκαταλειμμένος και κακοπροαίρετος εναντίον Της. Είναι αντίχριστος, διότι, φαίνεται να πολεμάει και την εν Χριστώ μετάνοια πλην της θεανθρωπίνης Αυθεντίας Του.
6. Είναι αντίχριστος ο άνθρωπος Κρισναμούρτι, διότι, αξιότιμοι φίλοι και φίλες, θέτει ως Γκουρού, ως Γέροντα, ως ιερέα, ως σύστημα, ως αρχή, ως αλάθητο κριτήριον, ως αυθεντία, ως Θρησκεία, ως Παράδεισον και Κόλαση, ως αλήθεια, ως σωτήρα, ως θεόν, τον Ε-ΑΥ-ΤΟΝ του ανθρώπου.
Το αντίδοτον από την εν λόγω Ουμανιστικήν και Θεοσοφιστικήν Φιλοσοφία του Κρισναμούρτι είναι η ορθόδοξη Πατερική Θεολογία και Φιλοσοφία των αγίων Θεοφόρων και Θεηγόρων Πατέρων της Εκκλησίας.
Συγκεκριμένα όλα τα δηλητηριώδη νάματα και διδάγματα του Κρισναμούρτι, προερχόμενα κυρίως από τον αντίχριστο Θεοσοφισμό, θεραπεύονται και ανασκευάζονται, επιτυχημένα, από δύο ορθόδοξα Θεολογικο-φιλοσοφικά εγχειρίδια του Σέρβου Καθηγητού της Δογματικής της Συμβολικής και της Φιλοσοφίας στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου του και συγχρόνου Αγίου Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς.
Το περίφημο και κλασικό βιβλίο του φέρει τον τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ», εκδόσεις: «ΑΣΤΗΡ», σσ. 203. Και το επόμενο: «ΟΔΟΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ», εκδόσεις: «ΓΡΗΓΟΡΗ», σσ. 324.
Ελπίζουμε να προβληματίσουμε γόνιμα.
Του Παναγιώτη Νούνη
Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΒΙΚΙΝΓΚΣ»Του Παναγιώτη Νούνη
Αποκλειστικά για katanixi.gr

…δεν υπήρξαν χειρότεροι λαοί και πιο αιμοβόρικα φύλα από τους Βίκινγκς…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΔΙΑΛΟΓΟΣ* ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΒΙΚΙΝΓΚΣ»

[DIALOGUE FOR THE «VIKINGS» TELEVISION SERIES]
El Urban: There’s definitely been an equally or even much more Violent people in history. There’s some people who have castrated and enslaved millions over many centuries. Quite a few groups who practiced daily rituals of human sacrifice and some of them mass sacrifice that included women and children. There’s alot more you find in Anthropology but that’s about sufficient.
Giotis ThasiosBut I have not denied somewhere in my text that there were no worse peoples and more bloodthirsty tribes than the Vikings. I thought the page and the post focused specifically on Viking history. Nevertheless, the information you note is interesting and thank you. If it is ever possible – as Greeks – to ignore the root of all anthropological stories, ancient Greek history where worse things were happening. [Μα δεν έχω αρνηθεί κάπου στο κείμενο μου ότι δεν υπήρξαν χειρότεροι λαοί και πιο αιμοβόρικα φύλα από τους Βίκινγκς. Νόμιζα η σελίδα και η ανάρτηση εστιάζει ειδικά και μόνον στην ιστορία των Βίκινγκς. Παρ΄όλα αυτά οι πληροφορίες που σημειώνεις είναι ενδιαφέρουσες και σε ευχαριστούμε. Αν είναι ποτέ δυνατόν -ως έλληνες- να αγνοούμε την ρίζα απάντων των ανθρωπολογικών ιστοριών, την αρχαία ελληνική ιστορία όπου γινόντουσαν χειρότερα πράγματα.]
Nathan RoetsBunch of dogmatic Christian bullshit that ignores history from start to finish…
As El Urban points out there were FAR more violent people in history… many of them Christians. Hell, the Norse would examine a town and determine whether it was worth trading with them or not (and they often did trade, not just raid).
Environmental conditions in Viking Age Scandinavia were the primary reason for the summer raiding and trading. The Christians decided that they wouldn’t trade with anyone who wasn’t a Christian, so some Norse traders would convert (or pretend to convert) in order to preserve profitable trading relationships where raiding wasn’t an option.
This led to the Christians considering their own corruption a good deed and enforcing stricter trading requirements (which also led to the Norse seeking greener pastures away from the assholes of humanity hence the colonization of Greenland and Iceland, though there were other factors involved too). As it became more and more of a «convert to our religion or starve, because our fertile lands allow us to raise and maintain bigger standing armies to defend against raiding,» more and more Scandinavians were forced to convert.
Christian nobility would also bribe and corrupt Scandinavian nobility, leading to the higher echelons adopting Christianity while those in the rural areas continued to do honest work and worship the gods. Over time, this led to Scandinavian laws changing from the superior morality of Norse law to the dictatorial hierarchy of Christianity at the time (and through most of history since the Fall of Rome). Which meant – you guessed it – even in Scandinavia, you had to convert or starve.
Giotis ThasiosCertainly Christians were worse off than the Vikings in their wars. Only the history of the human race does not begin with Christianity but with ancient Greek history. As a Greek, I know very well that there have been worse nations than the Vikings. It’s funny that you over-focus on a sentence to ridicule my text and thoughts as unhistorical things. I have not understood the accusation that we are supposedly ignoring history and expressing dogmatic Christian nonsense. Does the possibility of expressing anti-Christian nonsense play a role? What I write in this group is my personal thoughts on the film, which is mainly shown by your group. Am I in the wrong group, dear gentlemen, where its members have some kind of empathy for Christians? I can leave if you can’t stand the different thinking of the Other. [Ασφαλέστατα και οι Χριστιανοί στις πολεμικές συγκρούσεις τους ήταν χειρότεροι από τους Βίκινγκς. Μόνο που η ιστορία του ανθρωπίνου γένους, δεν ξεκινά από τον Χριστιανισμό αλλά από την αρχαία ελληνική ιστορία. Ως Έλληνας γνωρίζω πολύ καλά, ότι υπήρξαν χειρότερα έθνη από τους Βίκινγκς. Είναι αστείο που υπερεστιάζετε σε μία πρόταση για να χλευάσετε το κείμενο και τις σκέψεις μου ως ανιστόρητα πράγματα. Δεν έχω καταλάβει την μομφή ότι αγνοούμε δήθεν την ιστορία και εκφράζουμε δογματικές χριστιανικές μαλακίες. Το ενδεχόμενο να εκφράζετε αντιχριστιανικές μαλακίες παίζει; Όσα γράφω στην εν λόγω ομάδα, είναι προσωπικοί στοχασμοί μου επάνω στην ταινία κυρίως την οποία μάλιστα προβάλλει η εν λόγω ομάδα σας. Μήπως βρίσκομαι σε λάθος ομάδα αγαπητοί κύριοι/ες όπου τα μέλη της έχουν κάποιο είδος εμπάθειας κατά των Χριστιανών; Μπορώ να αποχωρήσω, αν δεν αντέχετε την διαφορετική σκέψη του Άλλου].
Nathan RoetsMaybe spend some time studying actual history instead of actively searching for straws to grasp at because you want to maintain and spread Christian confirmation bias.
Academia.edu will let you do so for free, you just need to be able to read well-written research papers.
Giotis ThasiosWill I learn the real story of the Vikings from the ACADEMIA source? I hope you don’t talk seriously. Since you are a good connoisseur of history, my dear, in the end, who wrote the story about the Normans / Vikings? The Vikings? Christianized Vikings and educated Christian Normans? The Anglo-Saxons, the French or even the Frankish Christians? The Byzantines? What important medieval historical sources do you advise us to study? Christians or non-Christians? Let’s see now your own impartiality and objective approach to history. [Την πραγματική ιστορία περί των Βίκινγκς θα την διδαχθώ από την πηγή ACADEMIA; Ελπίζω να μη σοβαρομιλάς. Αφού είσαι καλός γνώστης της ιστορίας αγαπητέ μου εν τέλει την ιστορία περί των Νορμανδών/Βίκινγκς ποιός την έγραψε; Οι Βίκινγκς; Οι εκχριστιανισμένοι Βίκινγκς και μορφωμένοι λόγιοι Χριστιανοί Νορμανδοί; Οι Αγγλοσάξονες, οι Γάλλοι ή και οι Φραγκολατίνοι χριστιανοί; Οι Βυζαντινοί; Ποιές σημαντικές μεσαιωνικές ιστορικές πηγές μας συμβουλεύεις να μελετήσουμε άραγε; Των Χριστιανών ή των μή Χριστιανών; Για να δούμε τώρα την δική σου αμεροληψία και αντικειμενική προσέγγιση στην ιστορία].
Nathan Roets: Giotis Thasios human history goes further back even than Ancient Greece – Ancient Mesopotamia, with the Babylonian and Sumerian civilizations, for example.
I’m not focusing on just a single sentence in your post, though. The entire thing smacks of a Christian whitewashing of history in defense of the barbarism committed in that religion’s name from around the time of the Fall of Rome to the present day. I grew up in a Christian home and live in a very Christian area and I’m not at all anti-Christian myself – I believe everyone has their own path to walk and I won’t judge anyone for having a different path to mine.
What you wrote might be your personal thoughts, but you’re trying to pass it off as historically accurate. What I wrote in response is based on real historical records, not just personal thoughts.
If you find the real history that inspired the show tonbe a laughing matter (as your reaction to my comment shows you do), then yes, this is the wrong group for you in my opinion. Because there are plenty of us here who respect the truth enough to point it out when it’s being twisted to suit a narrow, tyrannical worldview’s version of history.
Giotis ThasiosHow exactly do I try to convey my personal thoughts about the film as historically accurate? Did I write an academic text? Did I give a lecture at the University and express my opinion? Did I write a book with these positions and ask for it to be imposed as an academic textbook? I was aware that I was writing in a group of a specific TV series that respects the history and the «heretical» views of its members. I was obviously wrong, since the fascism of academic censorship, the hysteria of «objective precision» lurks like the «neighborhood policeman.» Does the film we all loved follow historical accuracy with scientific objectivity? Canyouanswermyquestioninasubstantiatedway? [Με ποιόν ακριβώς τρόπο προσπαθώ να μεταδώσω τις προσωπικές σκέψεις μου για την ταινία, ως ιστορικά ακριβές; Έγραψα ακαδημαϊκό κείμενοΈκανα διάλεξη σε Πανεπιστήμιο και εξέφρασα την γνώμη μουΈγραψα βιβλίο με αυτές τις θέσεις και ζητώ να επιβληθεί ως ακαδημαϊκό εγχειρίδιο; Είχα την συνείδηση ότι γράφω σε μια ομάδα συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς που σέβεται την ιστορία αλλά και τις «αιρετικές» απόψεις των μελών της. Προφανώς έκανα λάθος, αφού ο φασισμός της ακαδημαϊκής λογοκρισίας, η υστερία της «αντικειμενικής ακρίβειας» καραδοκεί σαν τον «αστυνομικό της γειτονιάς». Μήπως η ταινία που όλοι αγαπήσαμε ακολουθεί με επιστημονική αντικειμενικότητα την ιστορική ακρίβεια; Μπορείς αυτήν την απορία μου να την απαντήσεις τεκμηρειωμένα;]
Milton RagsdaleReligion has nothing to do with what gods want, it’s about what men want. Men want people to believe that what they want are also what gods want, and use religion to manipulate people. If gods were real, they wouldn’t require men to speak for them.
Giotis ThasiosAncient Religions are indeed the creation of human beings. But is ancient Christianity a human creation? Christianity, I think, teaches «let your will be done» regardless of whether Christians strive to do and impose their own wills. [Τα Αρχαία Θρησκεύματα είναι πράγματι δημιούργημα ανθρώπων. Ο αρχαίος Χριστιανισμός όμως είναι άραγε δημιούργημα ανθρώπου; Ο Χριστιανισμός, νομίζω, διδάσκει «γεννηθήτω το θέλημά σου» άσχετα αν οι Χριστιανοί πασχίζουν να κάνουν και να επιβάλλουν τα δικά τους θελήματα].
Nathan Roets: Giotis Thasios «Ancient» Christianity is as much a human creation as all religions.
Giotis Thasios: Nathan Roets Certainly Christianity is also a human creation. Were not Jesus Christ and his Apostles human beings? The question is elsewhere, and it is not, after all, a question of a historical nature. Was Jesus Christ of the Holy Gospels only a Man or was he also a God-Man? Is that exactly how the Vikings movie teaches us where, among many historical events, it seems to be spiritually altering and theologically torturing King Ragnar and Athelstein? [Ασφαλέστατα ο Χριστιανισμός είναι και ανθρώπινο δημιούργημα. Μήπως ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι του δεν υπήρξαν ως ανθρώπινα όντα; Το ερώτημα είναι αλλού, και εξάπαντος δεν είναι ερώτημα ιστορικής φύσεως. Ο Ιησούς Χριστός των ιερών Ευαγγελίων ήταν μόνον Άνθρωπος ή ήταν και Θεάνθρωπος; Όπως ακριβώς δηλαδή μας διδάσκει η ταινία των Βίκινγκς όπου ανάμεσα σε πολλά ιστορικά γεγονότα φαίνεται να αλλοιώνει πνευματικά και να βασανίζει θεολογικά τον βασιλέα Ράγκναρ και Άθελστάιν;]
Nathan Roets: Giotis Thasios Academia.edu has researcher papers from researchers of all walks of life, Christian and non-Christian alike. You’ll even find (shock! horror!) that «non-Christian» includes Norse Pagan, Jewish, Muslim, Atheist, Agnostic, Celtic Pagan Hindu, Buddhist, Kemetic Pagan, and many, many more. But please, do continue proving your ignorance and obvious bias by only considering the world’s research tonbe divided between Christian and non-Christian 🤦‍♂
There are many historical resources available on the Norse. Please, though continue to show your ignorance of historical fact by referring to all Scandinavians of the period as Vikings, even though the word «víkingr» is an Old Icelandic verb meaning «to raid» (close approximation).
Some of those sources are the collected original skaldic records, which were put together in an anthology we know today as the Poetic Edda. Some come from the Christianized Norseman, Snorri Sturlusson, in the form of the Poetic Edda. Others come from completely different sources that either predate Snorri or are relatively contemporary to him, but come from different Scandinavian regions.
We also have some scattered records by Islamic historians of the era, archaeological records in the form of rune stones, burial sites, and so much more.
If you honestly said you hope I’m not talking seriously about historical truth when I’m referencing a resource for finding impartial, unbiased research papers for free, then you’ve just proven yourself a complete idiot.
Giotis ThasiosIs there impartial objectivity in history? Dear, thank you for your perseverance and patience to teach us history. You may be right and I prove myself stupid. But think, that mind that you realize that the Other is stupid and continues to have a dialogue with him, what part of speech is that? Chiefidiot? [Υπάρχει άραγε αμερόληπτη αντικειμενικότητα στην ιστορία; Αγαπητέ σε ευχαριστώ για την επιμονή και υπομονή σου να μας διδάξεις ιστορία. Όντως μπορεί να έχεις δίκιο και αποδεικνύω ως ηλίθιο τον εαυτό μου. Σκέψου όμως, εκείνος ο νους που αντιλαμβάνετε ότι ο Άλλος είναι ηλίθιος και συνεχίζει να κάνει διάλογο μαζί του, τι μέρος του λόγου είναι; Αρχι-ηλίθιος;]
GiotisThasiosΑντιλαμβάνεσε ότι το παράδοξο που εξέφρασα στον φιλοσοφικό στοχασμό μου είναι θρησκειολογικό και θεολογικό και όχι αμιγώς ιστορικό; Did he realize that the paradox I expressed in my philosophical thinking was religious and theological and not purely historical?
*Η θεολογική και φιλολογική επιμέλεια του κειμένου με τον εκτενή διάλογο μας, περί των εκχριστιανισθέντων Νορμανδών/Βίκινγκς έγινε από τον κ. Παναγιώτη Νούνη, Θεολόγο/Θρησκειολόγο/Ιστορικό με την άδεια του υποφαινόμενου Γιώτη Θάσιου.
Γιώτης Θάσιος
@: yiotisthasios@gmail.com


ΠΗΓΗ